ỨNG DỤNG - PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

Khoa học và công nghệ Quảng Trị 30 năm đổi mới...

Trần Ngọc Lân - TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 30 năm xây dựng, đổi mới và phát triển, được sự quan...

ISO hành chính – Công cụ hiệu quả góp phần xây...

Trần Thiềm - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc...

HỢP TÁC QUỐC TẾ

Hội thảo hợp tác quốc tế về khoa học và công...

Trong 3 ngày từ 26- 28.11.2018, tại TP. Đông Hà đã diễn ra hội thảo hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ...

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị thăm và làm...

Ngày 7/8/2018, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị đã có chuyến thăm và làm việc tại Phân hiệu Trường Đại học Kasetsart...

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU

Những định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học và phát...

Lê Thanh Nam - Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học Sở Khoa học và Công nghệ Trên quan điểm cơ cấu lại các nhiệm vụ...

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản...

Đào Ngọc Hoàng-Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị Với mục tiêu “Khoa học và công nghệ phục vụ...

THÀNH TỰU

Khoa học và công nghệ quảng Trị: Chặng đường đầu xây...

Nguyễn Hữu Thông - Nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cách đây 30 năm, ngày 01/7/1989 tỉnh Bình Trị Thiên...

Sản lượng lương thực có hạt (chủ yếu là lúa gạo)...

Văn Viết Hóa - Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Sản xuất nông nghiệp (theo nghĩa rộng bao gồm cả nông - lâm...

BÀI MỚI

Khoa học và công nghệ Quảng Trị 30 năm đổi mới và phát triển

Trần Ngọc Lân - TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 30 năm xây dựng, đổi mới và phát triển, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh, sự phối hợp của các ngành, các cấp,...

Khoa học và công nghệ quảng Trị: Chặng đường đầu xây dựng và phát triển

Nguyễn Hữu Thông - Nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cách đây 30 năm, ngày 01/7/1989 tỉnh Bình Trị Thiên tách thành ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. Tỉnh Quảng Trị được lập lại trong...

Sản lượng lương thực có hạt (chủ yếu là lúa gạo) tỉnh Quảng Trị sau 30 năm: Thành tựu, hạn chế và những trao đổi

Văn Viết Hóa - Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Sản xuất nông nghiệp (theo nghĩa rộng bao gồm cả nông - lâm - thủy hải sản, trồng trọt - chăn nuôi), ngành nghề nông thôn luôn được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước...

ISO hành chính – Công cụ hiệu quả góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại

Trần Thiềm - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên...

Những định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ giai đoạn 2018-2020

Lê Thanh Nam - Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học Sở Khoa học và Công nghệ Trên quan điểm cơ cấu lại các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ gắn với việc phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ...