Thứ Năm ngày 07/7/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tin hoạt động Sở

THẨM ĐỊNH THUYẾT MINH ĐỀ TÀI KH&CN: “ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP, NHẰM MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA CẤP ỦY, ỦY BAN KIỂM TRA CÁC CẤP TRONG ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG TRỊ.”

Ngày 1/7/2022, Hội đồng tư vấn do ông Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng chủ trì đã tiến hành thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp, nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh Quảng Trị ” do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị chủ trì, Ths. Hồ Thị Thu Hằng chủ nhiệm đề tài. Thời gian thực hiện: 12 tháng, từ tháng 7/2022 đến tháng 7/2023.
Hội nghị Khởi động nhiệm vụ: Đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cà phê “Khe Sanh” của tỉnh Quảng Trị.

Ngày 01/07/2022, Viện Thổ nhưỡng Nông hoá, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với UBND Huyện Hướng Hóa; Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị Khởi động nhiệm vụ: “Đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cà phê “Khe Sanh” của tỉnh Quảng Trị”. Nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030, do Viện Thổ nhưỡng Nông hoá, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chủ trì. Thời gian thực hiện: 30 tháng (từ tháng 5/2022- tháng 10/2025).
Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Ứng dụng kỹ thuật lấy huyết khối động mạch não trực tiếp dưới máy X Quang số hóa xóa nền ( DSA) ở bệnh nhân nhồi máu não cấp tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị”

Ngày 29/6/2022, Hội đồng tư vấn do ông Trần Thiềm - Phó Giám đốc Sở KH&CN chủ trì đã tiến hành nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Ứng dụng kỹ thuật lấy huyết khối động mạch não trực tiếp dưới máy X Quang số hóa xóa nền (DSA) ở bệnh nhân nhồi máu não cấp tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị”. Đề tài do Ths Phùng Hưng làm chủ nhiệm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị là đơn vị chủ trì thực hiện. Thời gian thực hiện từ tháng 08/2019 đến nay.
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất các sản phẩm thảo dược từ cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”

Sáng ngày 22/6/2021, Hội đồng KH&CN do ông Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở làm Chủ tịch đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất các sản phẩm thảo dược từ cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. Nhiệm vụ KH&CN do Công ty TNHH Nhiên Thảo Quảng Trị chủ trì. Thời gian triển khai thực hiện từ tháng 11/2018 đến nay.
Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu số về di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972, góp phần hỗ trợ phát triển du lịch Quảng Trị

Ngày 16/6/2022, Hội đồng KH&CN do ông Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu số về di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972, góp phần hỗ trợ phát triển du lịch Quảng Trị”. Đề tài do ông Phan Tuấn Anh làm chủ nhiệm, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị đơn vị chủ trì.
Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thăm và chúc mừng Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6

Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), sáng 21/6/2022, đồng chí Nguyễn Hữu Thắng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị đã đến thăm, chúc mừng Đại diện Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, biên tập viên, phóng viên Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN.
Thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”

Ngày 17/6/2022, Hội đồng tư vấn do ông Nguyễn Hữu Thắng, Phó Giám đốc Sở KH&CN, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì đã tiến hành thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN cấp tỉnh:“ Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” do Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Trị chủ trì, ông Trần Thắng Bình chủ nhiệm đề tài. Thời gian thực hiện: 12 tháng, từ tháng 6/2022 đến tháng 6/2023.
Thẩm định nội dung nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh:“Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất thực phẩm bảo vệ gan từ cao chiết cây An Xoa (Helicteres sp.) kết hợp với Cà gai leo, Rau Đắng đất, Xạ đen, Diệp Hạ Châu, Nấm Linh chi bằng kỹ thuật công nghệ hiện đại theo chuỗi giá trị”.

Ngày 14/6/2022, Hội đồng tư vấn do ông Trần Thiềm, Phó Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng chủ trì đã tiến hành thẩm định thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh:“Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất thực phẩm bảo vệ gan từ cao chiết cây An Xoa (Helicteres sp.) kết hợp với Cà gai leo, Rau Đắng đất, Xạ đen, Diệp Hạ Châu, Nấm Linh chi bằng kỹ thuật công nghệ hiện đại theo chuỗi giá trị” do Viện Hóa học các Hợp chất Thiên nhiên chủ trì, TS Chu Quang Truyền chủ nhiệm đề tài. Thời gian thực hiện : 12 tháng (6/2022-6/2023).
Kết luận về việc thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ năm 2022

Ngày 13/6/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kết luận số 56/KL-SKHCN Kết luận về việc thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ năm 2022.
Nghiệm thu dự án nông thôn miền núi:“Xây dựng mô hình chăn nuôi gà thịt trang trại tiêu chuẩn VietGAHP theo chuỗi giá trị tại vùng cát tỉnh Quảng Trị”

Sáng ngày 10/6/2022, Hội đồng KH&CN cấp cơ sở do ông Trần Ngọc Lân - TUV - Giám đốc Sở KH&CN chủ trì đã tiến hành nghiệm thu dự án Nông thôn Miền núi: “Xây dựng mô hình chăn nuôi gà thịt trang trại tiêu chuẩn VietGAHP theo chuỗi giá trị tại vùng cát tỉnh Quảng Trị”. Dự án do Công ty TNHH MTV CLEAN chủ trì thực hiện.
Nghiệm thu dự án nông thôn miền núi: “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình chuỗi giá trị trong sản xuất lạc năng suất cao và sản xuất lạc an toàn theo VietGAP tại tỉnh Quảng Trị”.

Chiều ngày 10/6/2022, Hội đồng KH&CN cấp cơ sở do ông Trần Ngọc Lân - TUV - Giám đốc Sở KH&CN chủ trì đã tiến hành nghiệm thu dự án Nông thôn Miền núi: “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình chuỗi giá trị trong sản xuất lạc năng suất cao và sản xuất lạc an toàn theo VietGAP tại tỉnh Quảng Trị”. Dự án do Công ty TNHH MTV Từ Phong chủ trì thực hiện.
Thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN cấp tỉnh: "Nghiên cứu phát triển công nghệ biofloc dựa trên nguồn vi sinh bản địa, nhằm tăng tính hiệu quả và bền vững nghề nuôi tôm thẻ chân trắng ở tỉnh Quảng Trị"

Ngày 09/6/2022, Hội đồng tư vấn do ông Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng chủ trì đã tiến hành thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN cấp tỉnh:“Nghiên cứu phát triển công nghệ biofloc dựa trên nguồn vi sinh bản địa, nhằm tăng tính hiệu quả và bền vững nghề nuôi tôm thẻ chân trắng ở tỉnh Quảng Trị” do Viện Nghiên cứu hoạt chất, Trường Đại học Khoa học Huế, Đại học Huế chủ trì, ông Lê Công Tuấn chủ nhiệm đề tài.
Thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu các giải pháp tiếp tục thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh Quảng Trị theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.”

Ngày 08/6/2022, Hội đồng tư vấn do ông Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng chủ trì đã tiến hành thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN cấp tỉnh:“Nghiên cứu các giải pháp tiếp tục thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh Quảng Trị theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ” do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, ông Phạm Văn Nghiệm chủ nhiệm đề tài. Thời gian thực hiện: 12 tháng, từ tháng 6/2022 đến tháng 6/2023.
Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cơ sở: Đề án Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị đến năm 2030

Ngày 07/06/2022, Hội đồng tư vấn KH&CN do ông Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở - Chủ tịch Hội đồng, tiến hành nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cơ sở : “Đề án Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị đến năm 2030”. Đề tài do ông Nguyễn Hữu Thắng, Phó Giám đốc Sở KH&CN làm chủ nhiệm.
Thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu, xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong quản lý, kiểm soát dịch bệnh và sản xuất chăn nuôi theo hướng thông minh trên địa bàn tỉnh”

Ngày 27/5/2022, Hội đồng tư vấn do ông Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng chủ trì đã tiến hành thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN cấp tỉnh:“Nghiên cứu, xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong quản lý, kiểm soát dịch bệnh và sản xuất chăn nuôi theo hướng thông minh trên địa bàn tỉnh”. Đề tài do TS.Trần Thị Phượng chủ nhiệm, Trung tâm nghiên cứu Biến đổi khí hậu miền Trung chủ trì thực hiện. Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 5/2022 đến tháng 5/2024.
Tập huấn Đào tạo an toàn bức xạ và hạt nhân trong y tế và công nghiệp

Ngày 26/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Trung tâm Thông tin và Đào tạo, Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lớp tập huấn kiến thức về Đào tạo an toàn bức xạ và hạt nhân trong y tế và công nghiệp năm 2022. Đồng chí Trần Thiềm - Phó Giám đốc Sở KH&CN Quảng Trị đã đến dự và phát biểu khai mạc lớp tập huấn.
Thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN cấp tỉnh: Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các xã, thị trấn biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 24/5/2022, Hội đồng tư vấn do ông Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng chủ trì đã tiến hành thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các xã, thị trấn biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. Đề tài do TS.Dương Hương Sơn làm chủ nhiệm, Trường Chính Trị Lê Duẩn chủ trì thực hiện. Thời gian thực hiện: 12 tháng (Từ tháng 04/2022 đến tháng 04/2023).
Thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN cấp tỉnh: “ Nghiên cứu quy trình công nghệ sấy tiên tiến để tạo ra sản phẩm hồ tiêu xanh và hồ tiêu đỏ bằng phương pháp sấy lạnh kết hợp với bức xạ hồng ngoại tại tỉnh Quảng Trị.”

Ngày 20/5/2022, Hội đồng tư vấn do ông Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng chủ trì đã tiến hành thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN cấp tỉnh:“Nghiên cứu quy trình công nghệ sấy tiên tiến để tạo ra sản phẩm hồ tiêu xanh và hồ tiêu đỏ bằng phương pháp sấy lạnh kết hợp với bức xạ hồng ngoại tại tỉnh Quảng Trị”. Đề tài do PGS.TS. Nguyễn Văn Lợi làm chủ nhiệm, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì thực hiện. Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 5/2022 đến tháng 5/2024.
Thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Khảo nghiệm tính chống chịu bệnh khảm lá do virus và khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống sắn mới có triển vọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”

Ngày 19/5/2022, Hội đồng tư vấn do ông Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng chủ trì đã tiến hành thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Khảo nghiệm tính chống chịu bệnh khảm lá do virus và khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống sắn mới có triển vọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. Đề tài do Ths. Bùi Phước Trang làm chủ nhiệm, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị chủ trì thực hiện. Thời gian thực hiện: 24 tháng (Từ tháng 10/2022 đến tháng 10/2024).
Sở KH&CN Quảng Trị tổ chức Hội thao chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2022

Nhằm hướng ứng chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam 18/5/2022, Sở KH&CN Quảng Trị đã tổ chức Hội thao chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.
Trang 1 / 35 |< << >> >|
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022

Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 526
Hôm nay 2.159
Hôm qua 7.931
Tất cả 5.859.028
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!