Thứ Bảy ngày 26/11/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Văn bản KH&CN: Sở KH&CN
STT Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu File
1 230/QĐ-SKHCN
23/11/2022
Quyết định về việc giao tài sản thuộc Đề tài: "Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Lan Kim Tuyến (Anoectochilus sp) tại vùng Bắc Hướng Hóa"
2 138/BC-SKHCN
23/11/2022
BÁO CÁO Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
3 229/QĐ-SKHCN
22/11/2022
Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định cấp phép X-Quang - Bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi Quảng Trị
4 132/BC-SKHCN
21/11/2022
Báo cáo Công tác thông tin đối ngoại năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
5 130/BC-SKHCN
21/11/2022
Báo cáo triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật năm 2022
6 131/BC-SKHCN
18/11/2022
Báo cáo Tình hình xây dựng áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn năm 2022
7 130/BC-SKHCN
18/11/2022
Báo cáo triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật năm 2022
8 129/BC-SKHCN
18/11/2022
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân vận năm 2022
9 128/BC-SKHCN
18/11/2022
Báo cáo Về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022
10 125/BC-SKHCN
17/11/2022
Báo cáo Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ
11 127/BC-SKHCN
17/11/2022
Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ
12 839/SKHCN-TTra
16/11/2022
Về việc tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCTN, tiêu cực
13 124/BC-SKHCN
16/11/2022
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 16/2012/TT-BKHCN
14 123/BC-SKHCN
11/11/2022
Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KT - XH năm 2022
15 122/BC-SKHCN
11/11/2022
BÁO CÁO "Tình hình thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030"
16 129/BC-SKHCN
08/11/2022
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân vận năm 2022
17 118/BC-SKHCN
08/11/2022
Báo cáo công tác nội vụ
18 117/BC-SKHCN
08/11/2022
Báo cáo tình hình thi hành Hiến pháp và các văn bản QPPL
19 113/BC-SKHCN
07/11/2022
Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 31/2021/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 54/NQ-CP của Chính phủ về cơ cấu lại nền kinh tế
20 112/BC-SKHCN
07/11/2022
Báo cáo Về hiệu quả ứng dụng thực tiễn của các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ 2015 đến nay
21 114/BC-SKHCN
07/11/2022
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW
22 115/BC-SKHCN
07/11/2022
Báo cáo Kết quả rà soát, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công tác trọng tâm và các Kết luận của UBND tỉnh trong năm 2022
23 223/QĐ-SKHCN
01/11/2022
Quyết định Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:"Đánh giá thực trạng và nghiên cứu đề xuất hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" của Sở TNMT
24 221/QĐ-SKHCN
31/10/2022
QĐ Thành lập Tổ tư vấn đánh giá, xác định nguyên nhân nhiệm vụ khoa học và công nghệ không hoàn thành:"Điều tra chọn cây giống làm vật liệu đầu dòng và xây dựng mô hình vườn ươm giống bơ địa phương có triển vọng của huyện Gio Linh"
25 107/BC-SKHCN
25/10/2022
Báo cáo Kết quả công tác tháng 10 và kế hoạch tháng 11 năm 2022
26 27/TB-SKHCN
25/10/2022
Thông báo về việc thay đổi tên miền Cổng Thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
27 217/QĐ-SKHCN
24/10/2022
Quyết định hỗ trợ theo Nghị quyết 163 - Nhãn hiệu thông thường Pun Coffee
28 215/QĐ-SKHCN
24/10/2022
Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: "Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất hoa lan Nghinh xuân trong nhà lưới tại khu vực Bắc Hướng Hóa".
29 219/QĐ-SKHCN
24/10/2022
Quyết định hỗ trợ nhãn hiệu thông thường - Công ty Phương Oanh
30 218/QĐ-SKHCN
24/10/2022
Quyết định hỗ trợ nhãn hiệu thông thường - HTX Nông nghiệp Ta Lư
31 220/QĐ-SKHCN
24/10/2022
Quyết định hỗ trợ nhãn hiệu thông thường - Công ty CP Nông sản hữu cơ Quảng Trị
32 216/QĐ-SKHCN
24/10/2022
Quyết định hỗ trợ nhãn hiệu thông thường - Tinh bột nghệ Trương Thị Quyên
33 214/QĐ-SKHCN
24/10/2022
Quyết định Thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả dự án thuộc Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026, thực hiện năm 2022 - Nhà máy Khương Tuyển Lao Bảo
34 213/QĐ-SKHCN
21/10/2022
Quyết định ban hành Quy định kiểm soát Chỉ dẫn địa lý "Chè vằng Quảng Trị"
35 212/QĐ-SKHCN
20/10/2022
Quyết định Thành lập HĐ đánh giá, nghiệm thu kết quả dự án thuộc Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026, thực hiện năm 2022: do Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị thực hiện
36 210/QĐ-SKHCN
13/10/2022
Quyết định V/v thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu khối lượng thực hiện giữa kỳ đề tài: "Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ cà phê theo hướng hữu cơ trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị"
37 121/BC-SKHCN
11/10/2022
Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022 của UBND tỉnh
38 26/TB-SKHCN
10/10/2022
Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
39 209/QĐ-SKHCN
10/10/2022
Quyết định thành lập Hội đồng thẩm dịnh và cấp phép X-Quang - Trung tâm y tế huyện Hải Lăng
40 205/QĐ-SKHCN
07/10/2022
Quyết định Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra định kỳ (phần đối ứng của địa phương) đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Viện: "Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học đa chức năng nhằm cải tạo đất gò đồi và đất bạc màu tại tỉnh Quảng Trị".
41 206/QĐ-SKHCN
07/10/2022
QĐ thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu khối lượng thực hiện giữa kỳ đề tài: "Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ blockchain vào việc truy xuất nguồn gốc nhằm quản lý chuỗi cung ứng và nâng cao giá trị sản phẩm hạt tiêu và hạt cà phê tại tỉnh Quảng Trị"
42 712/SKHCN-VP
07/10/2022
V/v đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
43 208/QĐ-SKHCN
07/10/2022
Quyết địnhThành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh:"Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ bảo tồn và phát triển cây Lan Giả Hạc (Dendrobium anosmum) trên địa bàn Quảng Trị".
44 203/QĐ-SKHCN
04/10/2022
Quyết định Về việc thành lập Tổ thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: "Nghiên cứu phát triển công nghệ biofloc dựa trên nguồn vi sinh bản địa, nhằm tăng tính hiệu quả và bền vững nghề nuôi tôm thẻ chân trắng ở tỉnh Quảng Trị",
45 202/QĐ-SKHCN
03/10/2022
Quyết định thành lập Hội đồng lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản
46 681/SKHCN-VP
30/9/2022
V/v triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển đô thị thông minh
47 199/QĐ-SKHCN
30/9/2022
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở "Nghiên cứu hoàn thiện quy trình thâm canh chuối tiêu hồng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại huyện ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị"
48 655/SKHCN-VP
26/9/2022
V/v tập trung chủ động ứng phó với bão Noru và mưa lũ
49 656/SKHCN-VP
26/9/2022
V/v tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid -19 và phòng, chống bệnh truyền nhiễm
50 182/QĐ-SKHCN
26/9/2022
QĐ Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: "Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông của tỉnh Quảng Trị, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"
Tổng số: 852
Trang 1 / 18 |< << >> >|
Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ viên nén chuyên dùng cho cây lúa quy mô công nghiệp.
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 733
Hôm nay 5.465
Hôm qua 7.935
Tất cả 7.624.068
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!