Chủ Nhật ngày 23/01/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Văn bản KH&CN: Sở KH&CN
STT Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu File
1 06/KH-SKHCN
19/01/2022
Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022
2 01/TB-SKHCN
19/01/2022
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2022
3 04/QĐ-SKHCN
19/01/2022
Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
4 03/QĐ-SKHCN
17/01/2022
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp tỉnh: Nghiên cứu thành phần sâu bệnh hại, diễn biến một số dịch hại chính và biện pháp quản lý tổng hợp trên giống chanh leo Đài Nông 1 tại Quảng Trị
5 30/SKHCN-TTra
14/01/2022
V/v tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
6 02/BC-SKHCN
14/01/2022
Báo cáo tình hình triển khai thực hiện năm 2021 đối với Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc
7 05/KH-SKHCN
12/01/2022
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
8 04/KH-SKHCN
12/01/2022
Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2022
9 03/KH-SKHCN
12/01/2022
Kế hoạch thực hiện công tác rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2022
10 19/SKHCN-VP
10/01/2022
V/v triển khai, tổ chức thực hiện Nghị định số 118/2021/NĐ-CP và Nghị quyết số 163/NQ-CP của Chính phủ
11 18/SKHCN-VP
10/01/2022
V/v Triển khai ứng dụng phần mềm Theo dõi chỉ đạo mới nâng cấp.
12 11/SKHCN-VP
04/01/2022
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân vận chính quyền
13 07/SKHCN-QLKH
04/01/2022
V/v Báo cáo kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh Nghiên cứu khảo nghiệm một số giống thuốc lá vàng có triển vọng nhằm chọn giống phù hợp và hoàn thiện quy trình kỹ thuật, tạo vùng sản xuất nguyên liệu hàng hóa tập trung trên đất cát pha nội đồng và đất cát ven biển tỉnh Quảng Trị
14 152/BC-SKHCN
31/12/2021
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Phương án số 1629/PA-UBND về tổ chức sản xuất ứng phó với thiên tai, dịch bệnh và nâng cao giá trị gia tăng trong vụ Hè thu và Thu Đông năm 2021
15 767/SKHCN-VP
31/12/2021
V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quy chế sử dụng, quản lý và khai thác Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Quảng Trị
16 53/KH-SKHCN
30/12/2021
Kế hoạch kiểm tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
17 120/BC-SKHCN
30/12/2021
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021
18 150/BC-SKHCN
29/12/2021
Báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
19 279/QĐ-SKHCN
29/12/2021
Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm tra về An toàn và kiểm soát bức xạ (Phòng khám Đa khoa Khải Hoàn)
20 52/KH-SKHCN
28/12/2021
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động KH̃CN năm 2021 và triển khai Kế hoạch năm 2022
21 328/QĐ-SKHCN
27/12/2021
Quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ triển khai dự án Mô hình sản xuất giống lúa ST25 theo tiêu chuẩn hữ cơ quốc gia thực hiện năm 2021
22 327/QĐ-SKHCN
27/12/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ việc thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh. Đề tài Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật bảo quản sau thu hoạch và chế biến sản phẩm bột bơ, dầu bơ tại Quảng Trị
23 326/QĐ-SKHCN
27/12/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nội bộ kết quả thực hiện đề tài: Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Rượu men lá Ba Nang, nhãn hiệu chứng nhận Nước mắm Cửa Việt
24 325/QĐ-SKHCN
27/12/2021
Quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ triển khai dự án Nuôi lượn an toàn sinh học ứng dụng ruồi lính đen , thực hiện năm 2021
25 317/QĐ-SKHCN
27/12/2021
Quyết định khen thưởng tác giả có ý tưởng sáng tạo tham gia Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2021
26 324/QĐ-SKHCN
27/12/2021
Quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ triển khai dự án Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất, sơ chế, bảo quản hạt nén , thực hiện năm 2021
27 323/QĐ-SKHCN
27/12/2021
Quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ triển khai dự án Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong nhân giống, trồng sâm ba kích tím theo hướng hữu cơ , thực hiện năm 2021
28 322/QĐ-SKHCN
27/12/2021
Quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ triển khai dự án Ứng dụng khoa học, công nghệ trong chăn nuôi dê Boer sinh sản thâm canh theo hướng hữu cơ , thực hiện năm 2021
29 321/QĐ-SKHCN
27/12/2021
Quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ thuộc lĩnh vực Sở hữu trí tuệ năm 2021 (đợt 2)
30 320/QĐ-SKHCN
27/12/2021
Quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng năm 2021 (đợt 2)
31 319/QĐ-SKHCN
27/12/2021
Quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ thuộc lĩnh vực Sở hữu trí tuệ năm 2021 (đợt 2)
32 147/BC-SKHCN
25/12/2021
Báo cáo về việc tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ
33 754/SKHCN-TTra
24/12/2021
V/v tự đánh giá và cung cấp tài liệu phục vụ đánh giá CCHC năm 2021
34 146/BC-SKHCN
24/12/2021
Báo cáo tình hình kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp năm 2021
35 314/QĐ-SKHCN
24/12/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định nội dung (phần đối ứng của địa phương) đối với nhiệm vụ KH CN cấp Viện: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học đa chức năng nhằm cải tạo đất gò đồi và đất bạc màu tại tỉnh Quảng Trị
36 312/QĐ-SKHCN
24/12/2021
Quyết định về việc bàn giao tài sản mua sắm thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH&CN sử dụng ngân sách Nhà nước
37 145/BC-SKHCN
23/12/2021
Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
38 144/BC-SKHCN
23/12/2021
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021
39 143/BC-SKHCN
23/12/2021
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao quý 4/2021.
40 747/SKHCN-VP
23/12/2021
V/v giới thiệu thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc thi Sáng tạo trẻ Quảng Trị
41 748/SKHCN-VP
23/12/2021
V/v đăng ký thành viên Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh
42 752/SKHCN-VP
23/12/2021
V/v tham gia chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2022
43 313/QĐ-SKHCN
23/12/2021
Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH CN cấp tỉnh , đề tài: Nghiên cứu bảo tồn các giá trị văn hóa phi vạt thể Các điệu hò Quảng Trị
44 309/QĐ-SKHCN
23/12/2021
Quyết định cấp giấy chứng nhận và tiền thưởng cho tác giả, nhóm tác giả đạt giải tại Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2021
45 139/BC-SKHCN
22/12/2021
Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2021
46 300/QĐ-SKHCN
22/12/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, bắt đầu thực hiện năm 2020 (Dự án: Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Gáo Diên Sanh theo hướng sản xuất hữu cơ)
47 306/QĐ-SKHCN
21/12/2021
Quyết định về việc phân khai kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước cho dự án Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và công nghệ sinh học (giai đoạn 1)
48 138/BC-SKHCN
21/12/2021
Báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA
49 139/BC-SKHCN
21/12/2021
Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2021
50 301/QĐ-SKHCN
20/12/2021
Quyết định về việc thành lập HĐ KH&CN tư vấn thẩm định đề cương nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở xét giao trực tiếp, bắt đầu thực hiện năm 2021 (Đề tài: Tiếp nhận, xây dựng mô hình nghiên cứu để hoàn thiện quy trình sản xuất và chế biến cây cỏ ngọt tại huyện Đakrông , tỉnh Quảng Trị)
Tổng số: 670
Trang 1 / 14 |< << >> >|
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thông báo Việc tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022

Tổng kết hoạt động KH&CN Quảng Trị năm 2021
Thống kê truy cập
Số người online 1.581
Hôm nay 3.449
Hôm qua 6.405
Tất cả 4.846.440
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!