Thứ Tư ngày 06/7/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Văn bản KH&CN: Sở KH&CN
STT Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu File
1 438/SKHCN-VP
05/7/2022
V/v thành lập ban soạn thảo và cung cấp tài liệu phục vụ xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch cho mục đích sinh hoạt
2 436/SKHCN-VP
05/7/2022
V/v thành lập ban soạn thảo và cung cấp tài liệu phục vụ xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch cho mục đích sinh hoạt
3 119/QĐ-SKHCN
05/7/2022
QĐ Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh: "Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật bảo quản sau thu hoạch và chế biến sản phẩm bột bơ, dầu bơ tại Quảng Trị".
4 118/QĐ-SKHCN
05/7/2022
QĐ Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định xét giao trực tiếp thực hiện dự án KH&CN cấp tỉnh: "Xây dựng mô hình thử nghiệm nuôi thâm canh cá chim vây vàng theo hướng VietGap gắn với tiêu thụ sản phẩm"
5 117/QĐ-SKHCN
05/7/2022
Quyết định Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh: "Nghiên cứu, xây dựng mô hình thí nghiệm một số giống cà phê có triển vọng trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị"
6 70/BC-SKHCN
04/7/2022
Báo cáo Sơ kết 05 năm triển khai thực Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị
7 116/QĐ-SKHCN
04/7/2022
QĐ thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh Thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài KH&CN cấp tỉnh "Ứng dụng tích hợp hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng tiên tiến để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm hàng hóa và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị".
8 431/SKHCN-VP
04/7/2022
V/v cử thành viên tham gia Đoàn Kiểm tra CCHC năm 2022
9 111/QĐ-SKHCN
30/6/2022
Quyết định Thành lập hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả dự án thuộc Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026, thực hiện năm 2022
10 68/BC-SKHCN
30/6/2022
Báo cáo Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính p
11 421/SKHCN-KHTC
28/6/2022
V/v xây dựng KH khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách KH&CN năm 2023
12 110/QĐ-SKHCN
28/6/2022
Quyết định thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn thẩm định đề cương nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở
13 109/QĐ-SKHCN
28/6/2022
Quyết định Thành lập Tổ thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở: Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất hoa lan Nghinh xuân trong nhà lưới tại khu vực Bắc Hướng Hóa"
14 108/QĐ-SKHCN
28/6/2022
QĐ Thành lập Tổ thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở: Phân lập, tuyển chọn vi khuẩn Bacillus thuringiensis và nấm xanh Metarhizium anisopliae sản xuất chế phẩm kiểm soát côn trùng, sâu bọ cho cây trồng
15 107/QĐ-SKHCN
28/6/2022
Quyết định Thanh tra chuyên ngành về Đo lường, An toàn bức xạ đối với các cơ sở Y tế, Công nghiệp trên địa bàn tỉnh
16 67/BC-SKHCN
27/6/2022
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao quý II/2022
17 66/BC-SKHCN
27/6/2022
Báo cáo Tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2022
18 65/BC-SKHCN
27/6/2022
Báo cáo kết quả hoạt dộng KH&CN 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022
19 64/BC-SKHCN
23/6/2022
Báo cáo thi hành Hiến pháp, các văn bản QPPL của cấp trên và Nghị quyết của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2022
20 106/QĐ-SKHCN
22/6/2022
Quyết định Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định xét giao trực tiếp thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh: "Nghiên cứu bảo tồn và quản lý bền vững loại Hàu răng cưa khổng lồ (Hyotissahyotis, Linnaeus 1758) tại Khu bảo tồn biển Cồn Cỏ"
21 63/BC-SKHCN
22/6/2022
Báo cáo Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022
22 104/QĐ-SKHCN
22/6/2022
Quyết định Thành lập Tổ chuyên gia giúp việc Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 của tỉnh Quảng Trị
23 105/QĐ-SKHCN
22/6/2022
Quyết định về việc điều chuyển tài sản, công cụ dụng cụ đề tài "Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sấy tiên tiến để chế biến và bảo quản nâng cao giá trị chuối quả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
24 103/QĐ-SKHCN
22/6/2022
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh: "Ứng dụng kỹ thuật lấy huyết khối động mạch não trực tiếp dưới máy X-Quang số hóa xóa nền (DSA) ở bệnh nhân nhồi máu não cấp tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị".
25 43/KH-SKHCN
22/6/2022
Kế hoạch HT Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của BCH TW Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế
26 62/BC-SKHCN
20/6/2022
Báo cáo Kết quả công tác duy trì và củng cố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công 6 tháng đầu năm 2022
27 61/BC-SKHCN
20/6/2022
Báo cáo Về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính 6 tháng đầu năm 2022
28 60/BC-SKHCN
16/6/2022
Báo cáo Bổ sung nội dung thực hành, tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021
29 59/BC-SKHCN
16/6/2022
Báo cáo Công tác cải cách hành chính hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm năm 2022
30 101/QĐ-SKHCN
16/6/2022
Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
31 58/BC-SKHCN
15/6/2022
Báo cáo Kết quả 6 tháng đầu năm thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ; Kết luận số 175-KL/TU ngày 06/12/2021 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 149/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022
32 57/BC-SKHCN
14/6/2022
Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022
33 100/QĐ-SKHCN
14/6/2022
QĐ thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ đối với đề tài: "Khảo sát, Phân tích đánh giá thực trạng về hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị".
34 56/KL-SKHCN
13/6/2022
Kết luận Thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ năm 2022
35 55/BC-SKHCN
10/6/2022
Báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
36 53/BC-SKHCN
10/6/2022
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004
37 98/QĐ-SKHCN
10/6/2022
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài: "Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu số về di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972, góp phần hỗ trợ phát triển du lịch Quảng Trị".
38 51/BC-SKHCN
08/6/2022
Báo cáo Đánh giá công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2022
39 50/BC-SKHCN
08/6/2022
Báo cáo Kết quả hoạt động về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2022
40 95/QĐ-SKHCN
07/6/2022
Quyết đinh Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ việc thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh đối với Đề tài: "Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại thôn Quyết Tâm, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa"
41 49/BC-SKHCN
06/6/2022
Báo cáo tình hình thực hiện CTHĐ thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2022.
42 94/QĐ-SKHCN
06/6/2022
Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh "Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị".
43 93/QĐ-SKHCN
06/6/2022
QĐ Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh: "Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây vừng đen và chế biến đóng chai thành các sản phẩm từ hạt vừng đen"
44 41/KH-SKHCN
31/5/2022
Kế hoạch Thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy (Từ 01/6/2022 đến 30/6/2022)
45 91/QĐ-SKHCN
27/5/2022
QĐ Phê duyệt nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở Dự án "Ứng dụng Khoa học và Công nghệ xây dựng mô hình nhân giống, trồng và thu hái cây Dây Thìa canh lá to (Gymnema latifolium) tại Quảng Trị đạt chuẩn GACP- WHO"
46 344/SKHCN-VP
27/5/2022
Công văn V/v ủy quyền giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở
47 46/BC-SKHCN
26/5/2022
Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
48 45/BC-SKHCN
26/5/2022
Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
49 44/BC-SKHCN
26/5/2022
Báo cáo Kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2022
50 89/QĐ-SKHCN
25/5/2022
Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn thẩm định thuyết minh nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở xét giao trực tiếp, thực hiện năm 2022: "Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Ném Như Lệ" dùng cho sản phẩm hạt ném của xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị"
Tổng số: 844
Trang 1 / 17 |< << >> >|
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022

Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 757
Hôm nay 3.255
Hôm qua 6.489
Tất cả 5.852.193
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!