Thông báo về việc tiếp tục đề xuất các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 3690/KH-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025. Sở Khoa học và Công nghệ đã có thông báo số 23/TB-SKHCN ngày 05/5/2021 về việc đề xuất ý tưởng, dự án “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021”. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, để cuộc thi đảm bảo chất lượng và đạt kết quả cao, Sở Khoa học và Công nghệ Thông báo cho các tổ chức, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh tiếp tục đăng ký và nộp hồ sơ dự thi.
1. Đối tượng dự thi

Cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thực hiện ý tưởng/dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển Quảng Trị thuộc các lĩnh vực ưu tiên sau:

- Du lịch và dịch vụ (bao gồm thực phẩm);

- Nông nghiệp (bao gồm phát triển dược liệu);

- Công nghệ thông tin - truyền thông;

- Công nghiệp phụ trợ - cơ khí và tự động hóa;

- Các ngành, lĩnh vực khác dựa trên ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ, tài sản trí tuệ, có khả năng góp phần thúc đẩy, phát triển tỉnh Quảng Trị.

* Lưu ý: Các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tham gia một hay nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Mỗi nhóm cá nhân không quá 5 thành viên.
  
2. Hồ sơ và thời hạn đăng ký dự thi

2.1. Hồ sơ đăng ký

- Bản đăng ký 
(Tải về tại đây)

- Bản thuyết minh (Tải về tại đây)

- Các mẫu thiết kế sản phẩm, tài liệu khác do cá nhân, tổ chức gửi kèm nhằm làm sáng tỏ thêm ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo (nếu có).

2.2. Hồ sơ dự thi gồm

Số lượng 02 bộ đánh máy và in trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman; phần nội dung trình bày ý tưởng cần đảm bảo đúng mẫu quy định.

Mẫu hồ sơ dự thị và thông tin chi tiết về cuộc thi sẽ được đăng tải Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị, 
www.dostquangtri.gov.vn

2.3. Hồ sơ đăng ký ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thông qua các hình thức

- Nộp trực tiếp;

- Nộp qua đường bưu điện.

2.4. Thời gian đăng ký và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Thời gian tiếp nhận đến hết ngày 20/10/2021.

- Địa chỉ nhận hồ sơ và tư vấn các thông tin liên quan: Phòng Quản lý CN&SHTT - Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị, Số 204 Hùng Vương, TP Đông Hà Số điện thoại: 233.3566369 - 0915.575.626 (gặp đ/c Nguyễn Xuân An)
Đồng chí Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở KH&CN trao thưởng cho 02 dự án đạt giải nhì gồm “Khởi nghiệp trang trại chăn nuôi thông minh, cung cấp sản phẩm nông nghiệp hữu cơ sạch bằng ruồi lính đen” dự án “Bột rau củ sấy lạnh”
Trao thưởng cho dự án đạt giải Ba: “Farmstay vườn hoa du lịch Hoa sơn điền trang”
Đồng chí Trần Thiềm- PGĐ Sở ; đồng chí Nguyễn Hữu Thắng - PGĐ Sở Trao thưởng cho 3 dự án đạt giải khuyến khích.
Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2021
Cơ quan thường trực Cuộc thi: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị