TẬP HUẤN ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM VI SINH TRONG NUÔI TÔM TẠI GIO LINH

Ngày 08/4/2022, Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN (Trung tâm) phối hợp với Hội Nông dân xã Trung Hải, huyện Gio Linh tổ chức tập huấn ứng dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi tôm cho các hộ nuôi tôm trên địa bàn.
Tập huấn kỹ thuật ủ phân hữu cơ bằng chế phẩm vi sinh Compo-QTMIC
Tập huấn chuyển giao kỹ thuật sử dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi trồng thủy sản
Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp
Sử dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất - giải pháp tối ưu cho một nền nông nghiệp hữu cơ
Ứng dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi tôm thẻ chân trắng
Văn bản pháp quy
Số/Ký hiệu Trích yếu File
122/QĐ-SKHCN
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Đề án "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
17/TTNCUD-NCPT
Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
146/QĐ-SKHCN
Quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ triển khai dự án Ứng dụng vi sinh trong chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hữu cơ tại thôn Bình An, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị , thực hiện năm 2021
96/CV-TTNCUD
V/v tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
1503/QĐ-UBND
Quyết định v/v ban hành giá thành các loại chế phẩm vi sinh sử dụng trong Đề án Ứng dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Chế phẩm vi sinh
Nitro-QTMIC : Chế phẩm vi sinh cải tạo môi trường nuôi tôm, cá
Chế phẩm vi sinh đối kháng Tricho – Pseu
Pro-QTMIC: Thức ăn bổ sung vi khuẩn có lợi cho gia súc, gia cầm
Bio-QTMIC: Chế phẩm vi sinh làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi
Chế phẩm vi sinh xử lý chất thải hữu cơ Compo - QTMIC
Chế phẩm vi sinh bổ sung thức ăn nuôi tôm PERFECT-QTMIC
Video
Ứng dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất phân hữu cơ từ vỏ cà phê - hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp bền vững Đẩy mạnh ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp
Xử lý rác thải sau lũ thành phân bón nông nghiệp. Chế phẩm sinh học: Xử lý phụ phẩm nông nghiệp, làm đệm lót sinh học, bổ sung thức ăn trong chăn nuôi
Cán bộ Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN tập huẩn sử dụng sử dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi tôm cho người dân
Cán bộ Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN hướng dẫn người dân sử dụng chế phẩm vi sinh để ủ phân hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp
Mô hình xử lý phế thải nông nghiệp bằng chế phẩm vi sinh Compo-QTMIC
Người dân sử dụng chế phẩm vi sinh Compo-QT MIC để ủ phân bón hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp
Đề án Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị