ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Ngày 5/2/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 324/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án “Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. Đề án do Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN tỉnh triển khai thực hiện.
Sử dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất - giải pháp tối ưu cho một nền nông nghiệp hữu cơ
Ứng dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi tôm thẻ chân trắng
Sử dụng chế phẩm vi sinh Nitro – QTMIC trong nuôi tôm (nuôi trồng thủy sản)
Sử dụng chế phẩm vi sinh Pro-QTMIC Bổ sung trong thức ăn nuôi gia súc, gia cầm
Hiệu quả của ứng dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất nông nghiệp
Kỹ thuật ủ phân hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp bằng chế phẩm Compo-QTMIC
Văn bản pháp quy
Số/Ký hiệu Trích yếu File
146/QĐ-SKHCN
Quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ triển khai dự án Ứng dụng vi sinh trong chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hữu cơ tại thôn Bình An, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị , thực hiện năm 2021
96/CV-TTNCUD
V/v tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
1503/QĐ-UBND
Quyết định v/v ban hành giá thành các loại chế phẩm vi sinh sử dụng trong Đề án Ứng dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
324/QĐ-UBND
Quyết định Về việc phê duyệt Đề án Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Chế phẩm vi sinh
Nitro-QTMIC : Chế phẩm vi sinh cải tạo môi trường nuôi tôm, cá
Chế phẩm vi sinh đối kháng Tricho – Pseu
Pro-QTMIC: Thức ăn bổ sung vi khuẩn có lợi cho gia súc, gia cầm
Bio-QTMIC: Chế phẩm vi sinh làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi
Chế phẩm vi sinh xử lý chất thải hữu cơ Compo - QTMIC
Chế phẩm vi sinh bổ sung thức ăn nuôi tôm PERFECT-QTMIC
Video
Ứng dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất phân hữu cơ từ vỏ cà phê - hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp bền vững Đẩy mạnh ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp
Xử lý rác thải sau lũ thành phân bón nông nghiệp. Chế phẩm sinh học: Xử lý phụ phẩm nông nghiệp, làm đệm lót sinh học, bổ sung thức ăn trong chăn nuôi
Cán bộ Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN tập huẩn sử dụng sử dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi tôm cho người dân
Cán bộ Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN hướng dẫn người dân sử dụng chế phẩm vi sinh để ủ phân hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp
Mô hình xử lý phế thải nông nghiệp bằng chế phẩm vi sinh Compo-QTMIC
Người dân sử dụng chế phẩm vi sinh Compo-QT MIC để ủ phân bón hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp
Đề án Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị