PHẠM VĂN YÊN - CỰU CHIẾN BINH ĐI ĐẦU LÀM KINH TẾ Ở KHE SANH

Dù sức khỏe bị giảm sút do nhiễm chất độc da cam nhưng ông Phạm Văn Yên, ở Khối 3B, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa vẫn không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, tìm hướng đi phù hợp cho việc phát triển kinh tế của gia đình. Nhờ cần cù, chịu khó cùng với sự năng động trong sản xuất, ông có nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tinh hoa và khí phách dân tộc Việt Nam
Tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày đầu lập nước, Bác Hồ đã lo việc chống tiêu cực
“Quỹ độc lập” – “Tuần lễ VÀNG”: Bài học về phát huy sức mạnh lòng dân
“Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”
Chăm lo đời sống thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác
Theo gương Bác
Phạm Văn Yên - cựu chiến binh đi đầu làm kinh tế ở Khe Sanh

Dù sức khỏe bị giảm sút do nhiễm chất độc da cam nhưng ông Phạm Văn Yên, ở Khối 3B, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa vẫn không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, tìm hướng đi phù hợp cho việc phát triển kinh tế của gia đình. Nhờ cần cù, chịu khó cùng với sự năng động trong sản xuất, ông có nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Ngày đầu lập nước, Bác Hồ đã lo việc chống tiêu cực
Chăm lo đời sống thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Bảo vệ nền tảng tư tưởng
Tôn trọng nguyên tắc khách quan, toàn diện, đánh giá đúng mức độ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhận diện đầy đủ mức độ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình là công việc rất quan trọng. Bởi đây chính là cơ sở để từng tổ chức đảng xác định quyết tâm và đề ra các biện pháp đủ mạnh nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém. Để làm tốt công việc ấy đòi hỏi cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu phải quán triệt, thực hiện nghiêm nguyên tắc khách quan, toàn diện trong nhận thức và hoạt động thực tiễn.
Kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế
Phòng và chống sự xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tinh hoa và khí phách dân tộc Việt Nam

Nói đến Chủ tịch Hồ Chí Minh là nói đến biểu tượng của tinh thần yêu nước, khí phách anh hùng và khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Tất cả những gì tốt đẹp nhất của dân tộc ta trong hàng nghìn năm lịch sử đều được kết tinh, hun đúc, sống dậy, tràn đầy sức mạnh hơn bao giờ hết trong cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, trong thời đại Hồ Chí Minh.
Học và làm theo lời Bác dạy về công tác tuyên truyền
Hồ Chí Minh với xây dựng đạo đức công dân
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành viên của Chính phủ tuyên thệ nhậm chức tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I (2/3/1946)
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ngày 2/3/1946. Ảnh: Tư liệu/TTXVN
Nhân dân Pác Bó - Hà Quảng đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm (20-02-1961)
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn ca múa dân gian Nhật Bản sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)
Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Hành chính kháng chiến (1948)
văn kiện Đảng
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh