Thứ Năm ngày 08/12/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng
Cập nhật: Thứ Hai, ngày 05/01/2015

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015
Ngày 05/01/2015, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (TC-ĐL-CL) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), các đại biểu của các đơn vị thuộc sở, cùng Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức (CBVC), người lao động của Trung tâm.

Tại hội nghị, đồng chí Dương Mạnh Tường, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TC-ĐL-CL đã báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị trong năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Cụ thể trong năm qua Trung tâm đã triển khai các hoạt động sau:

Về công tác tham mưu, tổng hợp: Xây dựng và trình phê duyệt đề án vị trí việc làm theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Nội vụ; xây dựng dự thảo và trình Giám đốc Sở quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm; xây dựng và trình lãnh đạo Sở phê duyệt đề án thành lập Trạm Đo lường- Thử nghiệm Lao Bảo. Tổ chức thực hiện các trình tự thủ tục đề nghị Giám đốc Sở bổ nhiệm các chức danh Trạm trưởng Trạm Đo lường - Thử nghiệm Lao Bảo, Trưởng phòng Kiểm định/Hiệu chuẩn Đo lường, Trưởng phòng Thử nghiệm, Phó Trưởng phòng Kiểm định/Hiệu chuẩn Đo lường và Phó Trưởng Phòng Hành chính Đánh giá - Chứng nhận. Bộ máy tổ chức của Trung tâm đã được kiện toàn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao; hoàn thành việc lập hồ sơ đề nghị và đã được Bộ Công Thương chỉ định tổ chức thử nghiệm đối với SPHH phân vô cơ; thực hiện hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện ký kết, chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức. Trung tâm đã tiến hành rà soát danh sách báo cáo Sở để thực hiện theo quy định; tham mưu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thay thế quyết định 232/QĐ-SKHCN ngày 09/5/2011; tham mưu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra Quyết định Bổ nhiệm các chức danh quản lý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để kiện toàn và  hoàn thiện bộ máy tổ chức của Trung tâm; ban hành Quyết định về Quy chế hoạt động của Trạm Đo lường - Thử nghiệm Lao Bảo.

Về xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy: Bộ máy tổ chức từng bước được kiện toàn và được đào tạo nâng cao trình độ phục vụ công tác hiệu quả, với tổng số cán bộ đến ngày 08/12/2014 là 24 người.

Về công tác chuyên môn: Năm 2014, với sự nổ lực của Lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Trung tâm, đã gặt hái nhiều thành công trên các lĩnh vực:

Công tác thử nghiệm/kiểm định: Việc kiểm định các loại phương tiện đo như Cân phân tích kỹ thuật (77,50%); đồng hồ điện 1 pha (39,60%), Kiểm định chat lương thiết bị X-quang và đo liều thoát xạ (84%); Taximet (68%); đồng hồ đo nước (88,50%) chưa đạt kế hoạch đề ra. 

Việc thử nghiệm an toàn điện đối với các loại sản phẩm hàng hóa điện- điện tử nhập khẩu chỉ đạt 47,75 kế hoạch năm.

Các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ khác: Trung tâm đã duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008; khắc phục những điểm không phù hợp trong đánh giá giám sát Phòng Thử nghiệm mang mã số VILAS 106 theo yêu cầu của TCVN ISO/IEC 17025: 2005; tham gia 04 Đoàn thanh tra chuyên ngành về TCĐLCL và ATBXHN; tham gia đoàn thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; tham gia kiểm tra Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thép cốt bê tông theo quyết định số 394/QĐ-TĐC ngày 24/10/2014 của Chi Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; tham gia đoàn kiểm tra cân thông dụng tại các chợ trên địa bàn thành phố Đông Hà do Chi Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức; triển khai Dự án Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sử dụng năng lượng mặt trời tại các xã khó khăn vùng nông thôn có “Làng ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ” tỉnh Quảng Trị do Trung tâm được giao chủ trì thực hiện đã hoàn thành phần lắp đặt và đưa vào vận hành thử 09 hệ thống cung cấp nước nóng tại 03 trạm y tế và 06 điểm trường mầm non tại các xã Triệu Phước, Triệu Sơn và Cam Tuyền; tổ chức đào tạo được 13 cán bộ kỹ thuật là cán bộ của các đơn vị tham gia dự án; hoàn thành các nội dung của dự án “Nâng cao nhận thức, kỹ năng về Năng suất và Chất lượng cho các doanh nghiệp” thuộc Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020” đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ đã được phê duyệt; tiếp tục triển khai các nội dung của dự án năm 2014-2015; thực hiện công tác kiểm định các phương tiện đo cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. - Thử nghiệm mẫu theo yêu cầu và hợp đồng của khách hàng. Đồng thời phối hợp với các huyện/thị/thành phố tổ chức kiểm định phương tiện đo cân thông dụng tại các chợ, trung tâm thương mại, góp phần tăng cường hiệu quả về quản lý đo lường tại các địa phương; triển khai kiểm tra thiết bị X-quang trong khám chữa bệnh kết hợp kiểm định một số phương tiện đo nhóm 2 trong các phòng khám, bệnh viện trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Chi cục TCĐLCL của các tỉnh thực hiện các công tác chuyên môn mang lại kết quả tốt tạo mối quan hệ trong công tác.

Về hoạt động đào tạo: Năm 2014 nhiều CBVC đã được cử đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực đánh giá chứng nhận; Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên theo quyết định của Giám đốc Sở; Đào tạo Kiểm định viên nhằm nâng cao năng lực về con người, đảm bảo nguồn lực để mở rộng khả năng kiểm định các lĩnh vực được chỉ định; Đào tạo chuyên gia đánh giá sự phù hợp đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình và dịch vụ. (ISO/IEC 17065:2012); Đào tạo kiểm định viên công tơ điện kiểu cảm ứng và công tơ điện kiểu điện tử; Đào tạo kiểm định viên bình chuẩn dung tích hạng 2 và bình chuẩn từng phần; Kiểm đinh viên cân thông dụng; kiểm định viên cân ô tô...; Đào tạo thử nghiệm viên xây dựng công trình giao thông; đào tạo thử nghiệm viên phân tích các chỉ tiêu vi sinh trong nước uống đóng chai.

Về hoạt động đoàn thể: Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, công tác Đảng, đoàn, công đoàn được Trung tâm chú trọng, quan tâm tổ chức, tham gia các hoạt động như: Sinh hoạt nâng cao chất lượng Chi bộ, Tổ chức toạ đàm nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 và ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10; tặng quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu, ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6; tham gia cùng Công đoàn cơ sở phát thưởng khuyến học năm 2014; tham gia hoạt động giao lưu gặp mặt truyền thống CBCNV Bình Trị Thiên 2014 tổ chức tại Đồng Hới, Quảng Bình; phát động phòng trào thi đua trong lao động học tập và phong trào thể thao chào mừng ngày Khoa học Công nghệ 18/5; .….

Tại  hội nghị các đại biểu tham dự đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm đạt được trong năm 2014, đồng thời tham gia ý kiến đóng góp cho những tồn tại và định hướng phát triển của Trung tâm trong năm 2015.

         Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Du – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở đã biểu dương những nỗ lực của tập thể Trung tâm trong năm 2014. Đồng thời cần phải tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu trong hội nghị, đồng chí tin  rằng với một đội ngũ CBVC và người lao động trẻ và giàu nhiệt huyết cùng với sự định hướng cụ thể của Ban Lãnh đạo, Trung tâm sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2015. 

Ánh Ngọc, Trung tâm Tin học - Thông tin KH&CN
Tin, bài cùng lĩnh vực
Khuyến khích sản xuất, tăng cường đổi mới sáng tạo trong hoạt động tiêu chuẩn hóa (08/12/2022)
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Ðề án 100 về truy xuất nguồn gốc (05/12/2022)
Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ phát triển (28/11/2022)
Xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia TCVN về truy xuất nguồn gốc hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế (28/11/2022)
Cần có thêm tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng không khí đối với công trình xanh (17/11/2022)
Việt Nam áp dụng tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ hài hòa - thúc đẩy năng lượng xanh (17/11/2022)
Nâng cao hiệu quả của hoạt động chứng nhận tại Việt Nam (16/11/2022)
Nghiên cứu tổng hợp, tính chất của vật liệu tổ hợp ba chiều graphene-ống nanô cácbon định hướng ứng dụng trong các cảm biến điện hóa và transistor hiệu ứng trường (10/11/2022)
Áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn trong kinh tế tuần hoàn giúp doanh nghiệp tạo ra sản phẩm chất lượng cao, bảo vệ môi trường (09/11/2022)
Hội nghị thường niên lần thứ 63 Lãnh đạo các Tổ chức Năng suất quốc gia tại Bangkok (09/11/2022)
Xây dựng Chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia phù hợp xu thế phát triển quốc tế (08/11/2022)
Việt Nam tập trung xây dựng các tiêu chuẩn phục vụ năng lượng xanh (19/10/2022)
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2022/BXD về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng (12/10/2022)
Thông điệp Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 2022: Tầm nhìn chung về một thế giới tốt đẹp hơn! (10/10/2022)
Tiêu chuẩn quốc tế mới về chất bôi trơn trong sản xuất công nghiệp (05/10/2022)
Cải tiến năng suất tổng thể: Nhìn lại những mô hình điểm (05/10/2022)
Giảm thiểu lãng phí nhờ mô hình năng suất tổng thể (28/9/2022)
Áp dụng ISO 14000: Bài học kinh nghiệm từ Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Đại Việt (27/9/2022)
Áp dụng công cụ BSC giúp đo lường hiệu quả quản trị doanh nghiệp (22/9/2022)
Đáp ứng quy định về TBT khi xuất khẩu dệt may và gỗ sang các thị trường đối tác lớn (20/9/2022)
Doanh nghiệp cần nắm rõ quy định về hàng rào kỹ thuật thương mại (20/9/2022)
Xây dựng Chiến lược tiêu chuẩn hóa của Việt Nam phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế giai đoạn mới (15/9/2022)
Tiêu chuẩn BSCI giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh, khẳng định vị thế (15/9/2022)
ISO 29001 – công cụ đắc lực quản lý rủi ro trong ngành công nghiệp dầu mỏ (14/9/2022)
Đề xuất tiêu chuẩn mới góp phần chống điện giật khi sạc điện cho ô tô (13/9/2022)
Tiêu chuẩn công nghệ silica trong sản xuất cao su (13/9/2022)
Định hướng xây dựng bộ công cụ sản xuất thông minh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (07/9/2022)
Khắc phục bất cập trong công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn (25/8/2022)
Sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT: Những mục tiêu cụ thể (25/8/2022)
Cần ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về việc tái sử dụng sản phẩm (23/8/2022)
Hội thảo khoa học về Chiến lược tiêu chuẩn hóa đến năm 2030 (22/8/2022)
Thí điểm thành công dán tem truy xuất nguồn gốc nước mắm Phú Quốc (15/8/2022)
Bỏ quy định về kiểm tra phương tiện đo khi nhập khẩu (12/8/2022)
Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng truy xuất nguồn gốc cho trái thanh long (10/8/2022)
Quản lý sản phẩm hàng hóa cần dựa trên kiểm soát chất lượng (08/8/2022)
Lựa chọn các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng phù hợp cho doanh nghiệp (05/8/2022)
Hưởng lợi và nâng cao năng suất chất lượng nhờ áp dụng các công cụ cải tiến (03/8/2022)
Xác nhận chất lượng mã số mã vạch – chìa khoá đảm bảo mã vạch quét được ngay lần đầu (03/8/2022)
Tiêu chuẩn - yếu tố đưa sản xuất thông minh kết nối hệ sinh thái sản xuất (29/7/2022)
Sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với yêu cầu hội nhập (29/7/2022)
Tiêu chuẩn - yếu tố đưa sản xuất thông minh kết nối hệ sinh thái sản xuất (27/7/2022)
Công bố thêm 107 tiêu chuẩn quốc gia (26/7/2022)
Vượt qua các rào cản kỹ thuật, mở rộng thị trường nông sản Việt (25/7/2022)
Công cụ đổi mới sáng tạo – giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, phát triển bền vững (18/7/2022)
Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển hệ thống đo lường quốc gia (15/7/2022)
Doanh nghiệp cơ khí kiểm soát chất lượng, phòng ngừa sai sót với ISO 3834 (15/7/2022)
Six Sigma - phương pháp giúp giảm sai sót, khuyết tật trong quy trình kinh doanh (15/7/2022)
Doanh nghiệp Việt không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm (15/7/2022)
Thúc đẩy áp dụng, chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc gia (14/7/2022)
ISO 56000 - Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thiết lập nền tảng để đổi mới (14/7/2022)
Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ viên nén chuyên dùng cho cây lúa quy mô công nghiệp.
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 1.517
Hôm nay 7.775
Hôm qua 6.323
Tất cả 7.723.292
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!