Thứ Năm ngày 08/12/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng
Cập nhật: Thứ Ba, ngày 06/01/2015

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015
Ngày 05/01/2015, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (TC-ĐL-CL) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN); đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn và các đơn vị thuộc sở; Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức (CBVC), người lao động của Trung tâm.

        Tại hội nghị, đồng chí Dương Mạnh Tường, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TC-ĐL-CL báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị trong năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Trong năm 2014, thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao Trung tâm TC-ĐL-CL đã hoàn thành kế hoạch và đạt được một số kết quả nhất định trên các mặt:

           Công tác tham mưu, tổng hợp được chú trọng, đã tham mưu Giám đốc Sở ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm (Quyết định số 139/QĐ-SKHCN ngày 17/7/2014); bổ nhiệm các vị trí quản lý của Trung tâm; ban hành quyết định về Quy chế hoạt động của Trạm Đo lường - Thử nghiệm Lao Bảo;...

Năm 2014 đơn vị đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phục vụ các hoạt động thanh tra, kiểm tra nhà nước về TCĐLCL, đảm bảo đầy đủ nhân lực, chuẩn, thiết bị và phương tiện khi được điều động: Tham gia 04 Đoàn thanh tra chuyên ngành về TCĐLCL và ATBXHN;...

Hoạt động kiểm định, thử nghiệm đạt được nhiều kết quả, đã kiểm định 4.183 phương tiện đo các loại (đạt 105,37% kế hoạch); thử nghiệm 3953 mẫu các loại (đạt 158,12% kế hoạch). Tổ chức triển khai hoạt động dịch vụ kiểm định, thử nghiệm hoàn thành kế hoạch đề ra; mở rộng dịch vụ thử nghiệm các chỉ tiêu về lĩnh vực hóa sinh đối với các cơ sở sản xuất nước tinh lọc, sản xuất kinh doanh và phân bón,....

Triển khai thực hiện dự án Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sử dụng năng lượng mặt trời tại các xã khó khăn vùng nông thôn có “Làng ứng dụng tiến bộ KH&CNệ”, dự án “Nâng cao nhận thức, kỹ năng về Năng về Năng suất và Chất lượng cho các doanh nghiệp” thuộc Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020”.

Bộ máy tổ chức từng bước được kiện toàn và được đào tạo nâng cao trình độ phục vụ công tác hiệu quả, với tổng số cán bộ đến 12/2014 là 24 người; Trạm Đo lường- Thử nghiệm Lao Bảo được thành lập và đưa vào hoạt động theo đúng chủ trương của cấp trên, tăng cường hiệu quả hoạt động của Trung tâm.

Bên cạnh những kết quả đạt được hoạt động của Trung tâm còn một số tồn tại như: Việc kiểm định một số phương tiện đo chưa đạt kế hoạch, hoạt động của Trạm Đo lường- Thử nghiệm Lao Bảo đạt hiệu quả chưa cao.

Với những kết quả đạt được năm 2014, năm 2015 Trung tâm tập trung thực hiện các nội dung nhiệm vụ chính như sau: Triển khai các hoạt động sự nghiệp phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về TCĐLCL; duy trì các hệ thống quản lý chất lượng phục vụ quản lý nhà nước về TCĐLCL; thực hiện các nhiệm vụ trong hoạt động "Tổ một cửa kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập vào Khu kinh tế- thương mại đặc biệt Lao Bảo; hoàn thành việc được công nhận tổ chức chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; tiếp tục thực hiện các dự án đã và đang triển khai thực hiện; đầu tư cơ sở vật chất và triển khai các hoạt động dịch vụ kỹ thuật về TCĐLCL;...

Tại hội nghị các đại biểu tham dự đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm đạt được trong năm 2014, đồng thời tham gia ý kiến đóng góp cho những tồn tại của năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm của năm 2015.

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Du - Giám đốc Sở đã biểu dương những nỗ lực của tập thể Trung tâm trong năm 2014, đồng thời cần phải tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu trong hội nghị. Đồng chí tin rằng với một đội ngũ CBVC và người lao động trẻ và giàu nhiệt huyết cùng với sự định hướng cụ thể của Ban Lãnh đạo, Trung tâm sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2015. 

Ánh Ngọc- Trung tâm Tin học - Thông tin KH&CN
Tin, bài cùng lĩnh vực
Khuyến khích sản xuất, tăng cường đổi mới sáng tạo trong hoạt động tiêu chuẩn hóa (08/12/2022)
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Ðề án 100 về truy xuất nguồn gốc (05/12/2022)
Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ phát triển (28/11/2022)
Xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia TCVN về truy xuất nguồn gốc hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế (28/11/2022)
Cần có thêm tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng không khí đối với công trình xanh (17/11/2022)
Việt Nam áp dụng tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ hài hòa - thúc đẩy năng lượng xanh (17/11/2022)
Nâng cao hiệu quả của hoạt động chứng nhận tại Việt Nam (16/11/2022)
Nghiên cứu tổng hợp, tính chất của vật liệu tổ hợp ba chiều graphene-ống nanô cácbon định hướng ứng dụng trong các cảm biến điện hóa và transistor hiệu ứng trường (10/11/2022)
Áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn trong kinh tế tuần hoàn giúp doanh nghiệp tạo ra sản phẩm chất lượng cao, bảo vệ môi trường (09/11/2022)
Hội nghị thường niên lần thứ 63 Lãnh đạo các Tổ chức Năng suất quốc gia tại Bangkok (09/11/2022)
Xây dựng Chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia phù hợp xu thế phát triển quốc tế (08/11/2022)
Việt Nam tập trung xây dựng các tiêu chuẩn phục vụ năng lượng xanh (19/10/2022)
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2022/BXD về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng (12/10/2022)
Thông điệp Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 2022: Tầm nhìn chung về một thế giới tốt đẹp hơn! (10/10/2022)
Tiêu chuẩn quốc tế mới về chất bôi trơn trong sản xuất công nghiệp (05/10/2022)
Cải tiến năng suất tổng thể: Nhìn lại những mô hình điểm (05/10/2022)
Giảm thiểu lãng phí nhờ mô hình năng suất tổng thể (28/9/2022)
Áp dụng ISO 14000: Bài học kinh nghiệm từ Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Đại Việt (27/9/2022)
Áp dụng công cụ BSC giúp đo lường hiệu quả quản trị doanh nghiệp (22/9/2022)
Đáp ứng quy định về TBT khi xuất khẩu dệt may và gỗ sang các thị trường đối tác lớn (20/9/2022)
Doanh nghiệp cần nắm rõ quy định về hàng rào kỹ thuật thương mại (20/9/2022)
Xây dựng Chiến lược tiêu chuẩn hóa của Việt Nam phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế giai đoạn mới (15/9/2022)
Tiêu chuẩn BSCI giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh, khẳng định vị thế (15/9/2022)
ISO 29001 – công cụ đắc lực quản lý rủi ro trong ngành công nghiệp dầu mỏ (14/9/2022)
Đề xuất tiêu chuẩn mới góp phần chống điện giật khi sạc điện cho ô tô (13/9/2022)
Tiêu chuẩn công nghệ silica trong sản xuất cao su (13/9/2022)
Định hướng xây dựng bộ công cụ sản xuất thông minh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (07/9/2022)
Khắc phục bất cập trong công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn (25/8/2022)
Sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT: Những mục tiêu cụ thể (25/8/2022)
Cần ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về việc tái sử dụng sản phẩm (23/8/2022)
Hội thảo khoa học về Chiến lược tiêu chuẩn hóa đến năm 2030 (22/8/2022)
Thí điểm thành công dán tem truy xuất nguồn gốc nước mắm Phú Quốc (15/8/2022)
Bỏ quy định về kiểm tra phương tiện đo khi nhập khẩu (12/8/2022)
Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng truy xuất nguồn gốc cho trái thanh long (10/8/2022)
Quản lý sản phẩm hàng hóa cần dựa trên kiểm soát chất lượng (08/8/2022)
Lựa chọn các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng phù hợp cho doanh nghiệp (05/8/2022)
Hưởng lợi và nâng cao năng suất chất lượng nhờ áp dụng các công cụ cải tiến (03/8/2022)
Xác nhận chất lượng mã số mã vạch – chìa khoá đảm bảo mã vạch quét được ngay lần đầu (03/8/2022)
Tiêu chuẩn - yếu tố đưa sản xuất thông minh kết nối hệ sinh thái sản xuất (29/7/2022)
Sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với yêu cầu hội nhập (29/7/2022)
Tiêu chuẩn - yếu tố đưa sản xuất thông minh kết nối hệ sinh thái sản xuất (27/7/2022)
Công bố thêm 107 tiêu chuẩn quốc gia (26/7/2022)
Vượt qua các rào cản kỹ thuật, mở rộng thị trường nông sản Việt (25/7/2022)
Công cụ đổi mới sáng tạo – giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, phát triển bền vững (18/7/2022)
Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển hệ thống đo lường quốc gia (15/7/2022)
Doanh nghiệp cơ khí kiểm soát chất lượng, phòng ngừa sai sót với ISO 3834 (15/7/2022)
Six Sigma - phương pháp giúp giảm sai sót, khuyết tật trong quy trình kinh doanh (15/7/2022)
Doanh nghiệp Việt không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm (15/7/2022)
Thúc đẩy áp dụng, chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc gia (14/7/2022)
ISO 56000 - Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thiết lập nền tảng để đổi mới (14/7/2022)
Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ viên nén chuyên dùng cho cây lúa quy mô công nghiệp.
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 1.497
Hôm nay 7.536
Hôm qua 6.323
Tất cả 7.723.053
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!