Tin tức
Cập nhật: Thứ Hai, ngày 19/4/2021

Gắn học tập và làm theo Bác với hoàn thành tốt nhiệm vụ, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (Chỉ thị 05) của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các sở, ban, ngành, đoàn thể và doanh nghiệp cấp tỉnh đã tập trung đưa nội dung học tập và làm theo Chỉ thị 05 vào chương trình hành động, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm… Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, đã có nhiều mô hình hay, việc làm hiệu quả, góp phần tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng.
Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng gà giống cho người dân nghèo ở xã A Vao, huyện Đakrông

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Trương Chí Trung cho biết, sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Sở KH&ĐT đã thu được kết quả đáng ghi nhận. Hằng năm, đảng bộ xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, kế hoạch của cá nhân về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, đổi mới phong cách, tác phong công tác, cải cách hành chính, thực hiện phương châm: “Thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”. Đảng bộ Sở KH&ĐT đã tập trung lãnh đạo cơ quan phát huy vai trò cơ quan tham mưu tổng hợp, chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu hoạch định các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nâng cao chất lượng của các đề xuất, các định hướng phát triển, các đề án trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; phát hiện các bất cập và kịp thời tham mưu cấp trên điều chỉnh phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của tỉnh... Với tinh thần chủ động, sáng tạo, Sở KH&ĐT đã tham mưu nhiều giải pháp huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện 5 năm 2016-2020 đạt 71.184 tỉ đồng. Trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 31/12/2020 có 4.100 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký khoảng 39.000 tỉ đồng; giải quyết việc làm cho hơn 44.000 lao động. Từ việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác, đơn vị đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động từ thiện, nhân đạo thiết thực và hiệu quả hướng tới những người gặp hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng.

 

Phát triển những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị 05 luôn được các chi bộ, đảng bộ quan tâm thực hiện, đạt được nhiều hiệu quả tích cực, tiêu biểu như: Đảng bộ Sở Y tế; Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT; Đảng bộ Cục Hải quan; Đảng bộ Cục thuế; Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đảng bộ Sở Tài chính; Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường… Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bùi Thanh San cho biết, Đảng bộ Cục Hải quan đã tập trung thực hiện gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức có trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu công tác trong thời kỳ mới. 5 năm qua, đơn vị thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và quản lý đảng viên; từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ; thực hiện tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề mới phát sinh trong xã hội, đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

 

Đối với các doanh nghiệp, đã gắn thực hiện Chỉ thị 05 với việc phát động nhiều phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào cải tiến, sáng kiến kinh nghiệm, áp dụng vào sản xuất, kinh doanh làm lợi nhiều tỉ đồng, tiết kiệm được nhiều chi phí, cải tiến được nhiều thiết bị máy móc làm tăng năng suất, chất lượng... Điển hình như: Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Trị, Đảng bộ Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị; Đảng bộ Viễn thông Quảng Trị... Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị Phan Văn Vĩnh cho biết, đảng ủy luôn xác định việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ quan trọng, từ đó kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện với những nội dung cụ thể, phù hợp, có ảnh hưởng, tác động đến đời sống, tư tưởng, sinh hoạt và công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động; tạo sự chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn công ty… Đến đầu năm 2020, đã có 100% xã, phường, thị trấn, hơn 99,8% số hộ trên đất liền, đảo Cồn Cỏ dùng điện. Trong thực hiện phòng, chống COVID-19, công ty đã chỉ đạo bố trí nhân lực trực tập trung, ưu tiên cung cấp điện phục vụ các cơ sở cách ly, khu vực điều trị COVID-19. Các phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất phát triển mạnh mẽ, mang tính thực tiễn, ứng dụng cao, làm lợi cho công ty hàng chục tỉ đồng. Công ty thường xuyên tổ chức nhiều chương trình, hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, hiến máu nhân đạo, chương trình “Thắp sáng đường quê”… được các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân đánh giá cao.

 

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Xuân Minh cho biết, việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05 và các chuyên đề học tập hằng năm được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hướng dẫn, triển khai đến các TCCS đảng trực thuộc một cách nghiêm túc, kịp thời và có chất lượng, bám sát với chuyên đề của Trung ương, Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; chỉ đạo các TCCS đảng trực thuộc tổ chức học tập các chuyên đề đến tận cán bộ, đảng viên và người lao động; đồng thời xây dựng chủ đề hằng năm phù hợp, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Các sở, ban ngành, đoàn thể và doanh nghiệp đã gắn thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các hoạt động nhân đạo từ thiện cũng như phát động nhiều phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào cải tiến, sáng kiến kinh nghiệm. Các phong trào đã được các đơn vị triển khai rộng khắp và được đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực hưởng ứng. Số lượng đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, kinh doanh được áp dụng vào thực tiễn sản xuất trong doanh nghiệp ngày càng tăng; nhiều đề tài, giải pháp, sáng kiến được ứng dụng vào hoạt động điều hành sản xuất, kinh doanh và mang lại hiệu quả kinh tế cao cũng như tiết kiệm được chi phí cho doanh nghiệp.

 

5 năm qua, các chi bộ, đảng bộ đã chủ động giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và người lao động quan tâm như: Công tác quản lý, sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết đơn thư, khiếu tố, khiếu nại liên quan đến đất đai; giải quyết chế độ, chính sách; công tác quản lý đô thị, xây dựng nhà ở, hành lang giao thông trên địa bàn; nâng cao ý thức trách nhiệm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; cải cách hành chính; ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép; phòng, chống cháy rừng; dịch bệnh… Giải quyết tốt những vấn đề trọng tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và người lao động quan tâm đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh.

http://www.baoquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (09/9/2022)
“Quỹ độc lập” – “Tuần lễ VÀNG”: Bài học về phát huy sức mạnh lòng dân (30/8/2022)
Chủ tịch Hồ Chí Minh – Biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước, khí phách anh hùng và khát vọng hạnh phúc của dân tộc Việt Nam (11/8/2022)
“Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” (11/8/2022)
Những người kể chuyện về Bác Hồ bằng nhiều ngoại ngữ (11/8/2022)
Tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác (18/7/2022)
Học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên (31/5/2022)
Chủ tịch Hồ Chí Minh - cả cuộc đời vì nước, vì dân (19/5/2022)
Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm bình dị, đầy ý nghĩa (19/4/2022)
Quán triệt, học tập chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh (01/4/2022)
Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới (10/02/2022)
Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh (09/02/2022)
Ý Đảng – lòng Dân, lòng Dân – ý Đảng (09/02/2022)
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực (23/11/2021)
Liêm chính - Phẩm chất quan trọng hàng đầu của người cán bộ, đảng viên theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh (15/11/2021)
Gương mẫu học tập và làm theo Bác (26/10/2021)
Đạo đức cách mạng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và những bài học đối với cán bộ, đảng viên hiện nay (10/9/2021)
Tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác (08/9/2021)
Ra mắt sách “Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập” (01/9/2021)
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII (26/8/2021)
Làm theo Bác bằng những việc thiết thực (18/8/2021)
Đề cao trách nhiệm nêu gương (27/7/2021)
Tấm lòng của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ (27/7/2021)
Tình cảm của Bác với thương binh, liệt sĩ (21/7/2021)
Học và làm theo tư tưởng, phong cách “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/7/2021)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (19/7/2021)
Đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo Bác (05/7/2021)
Đổi mới nội dung, phương pháp học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (29/6/2021)
Hiệu quả từ học và làm theo Bác (29/6/2021)
Học tập và làm theo Bác phải bằng hành động cụ thể, thiết thực, nói đi đôi với làm* (14/6/2021)
Làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn học tập Bác, làm theo Bác trong thực tiễn (14/6/2021)
Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Triệu Phong (24/5/2021)
Trưng bày "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (19/5/2021)
Tháng 5 nhớ Bác: Tư tưởng ‘lấy dân làm gốc’ mãi mãi soi sáng (18/5/2021)
Tháng Năm nhớ Bác (18/5/2021)
Tạo sự chuyển biến trong học tập và làm theo Bác ở thị trấn Gio Linh (10/5/2021)
Huyện Gio Linh thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các nhiệm vụ quan trọng của địa phương (10/5/2021)
Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW đạt nhiều kết quả nổi bật ở Triệu Phong (23/4/2021)
Triệu Phong đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống (23/4/2021)
Hải Lăng đổi mới, sáng tạo việc học tập và làm theo Bác (23/4/2021)
Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quang Tùng: Việc thực hiện Chỉ thị 05 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị (22/4/2021)
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở tỉnh Quảng Trị (22/4/2021)
Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị: Tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh (20/4/2021)
Học tập và làm theo Bác, xây dựng quê hương ngày thêm đổi mới (20/4/2021)
Phát huy quyền và trách nhiệm cử tri trong bầu cử theo lời căn dặn của Bác Hồ (16/4/2021)
Tư tưởng đoàn kết của Hồ Chí Minh với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (16/4/2021)
Tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương (13/4/2021)
Sức lan tỏa từ Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (25/3/2021)
Học tập và làm theo phương pháp luận Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước (22/3/2021)
Phê phán quan điểm sai trái, xuyên tạc về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (22/3/2021)
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành viên của Chính phủ tuyên thệ nhậm chức tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I (2/3/1946)
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ngày 2/3/1946. Ảnh: Tư liệu/TTXVN
Nhân dân Pác Bó - Hà Quảng đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm (20-02-1961)
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn ca múa dân gian Nhật Bản sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)
Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Hành chính kháng chiến (1948)
văn kiện Đảng
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh