Tin tức
Cập nhật: Thứ Ba, ngày 20/4/2021

Học tập và làm theo Bác, xây dựng quê hương ngày thêm đổi mới
Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) (Chỉ thị 05) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Học tập và làm theo Bác đang là việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, Nhân dân; dần trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong toàn huyện Vĩnh Linh.
Huyện đoàn Vĩnh Linh đổi mới hình thức tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia - Ảnh: P.N​

Ngay sau khi tiếp thu Chỉ thị 05; Kế hoạch 03- KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư; Kế hoạch số 22-KH/TU, ngày 31/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Việc tổ chức học tập các nội dung trong Chỉ thị 05 được Huyện ủy Vĩnh Linh quán triệt thực hiện xuyên suốt và theo từng chuyên đề hằng năm. Với chuyên đề toàn khóa là “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cấp huyện đã tổ chức được 2 lớp học tập, quán triệt; đối với các chuyên đề hằng năm đã tổ chức được 4 lớp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện và cơ sở, với số lượng trên 170 người/lớp. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tổ chức trên 200 lớp. Sau khi được học tập, 100% TCCS đảng trực thuộc và các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội huyện đều xây dựng kế hoạch, đăng ký thực hiện các nội dung học tập và làm theo Bác; trên 95% cán bộ, đảng viên đăng ký nêu gương, làm theo, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao hằng năm.

 

Một trong những điểm nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 05 tại huyện Vĩnh Linh đó là xây dựng kế hoạch, chương trình hành động toàn khóa và hằng năm sát với thực tế, nhiệm vụ chính trị của địa phương; trong đó điểm nhấn là tập trung lựa chọn các chủ đề, chủ điểm, lựa chọn việc khó, việc mới, việc tồn đọng để ưu tiên chỉ đạo, giải quyết và thực hiện. Tiêu biểu trong thời gian qua đã giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm về công tác quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư công, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu kiện của công dân, xây dựng bãi rác tập trung của huyện, công tác bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường biển, công tác nhân sự trước đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025... Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản được ổn định. Tổ chức thực hiện kế hoạch làm theo, các chương trình hành động cũng đã tạo được chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, nổi bật nhất là trong phát triển kinh tế. 5 năm qua, huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện 3 chương trình công tác trọng tâm là thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững cho 11 bản miền núi các xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà. Đồng thời phát động các phong trào thi đua với những công trình, phần việc cụ thể, thực hiện nhiều chủ trương, kế hoạch chuyển đổi sinh kế cho người dân sau sự cố môi trường biển, thiên tai, dịch bệnh; xây dựng đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề, các dự án nông nghiệp… Từ đó đã góp phần giúp nền kinh tế của huyện giữ đà tăng trưởng khá với tốc độ giá trị sản xuất tăng bình quân 15% mỗi năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 55,8 triệu đồng/năm, tăng 25,8 triệu đồng so với năm 2015, tỉ lệ hộ nghèo tại 3 xã miền núi giảm bình quân 6 - 7%/năm. Toàn huyện hiện có 13/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu là Kim Thạch, Vĩnh Thuỷ và Vĩnh Giang.

 

Để việc thực hiện Chỉ thị 05 thực sự nghiêm túc, có chiều sâu và tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, huyện đã đẩy mạnh việc tổ chức và không ngừng nâng chất lượng các diễn đàn sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ. Hằng năm, có trên 95% chi bộ trực thuộc tổ chức đầy đủ các kỳ sinh hoạt theo hình thức diễn đàn hoặc sinh hoạt chuyên đề với nội dung thiết thực, 100% tổ chức đảng trên địa bàn đã triển khai hiệu quả các chuyên đề hằng năm. Việc sinh hoạt tư tưởng dưới cờ được thực hiện nghiêm túc vào các ngày thứ 2, tuần đầu của tháng theo từng cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã xây dựng kế hoạch học tập, tổ chức sơ kết gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 đối với ban thường vụ, cấp ủy và người đứng đầu các địa phương, đơn vị về các nội dung như việc triển khai kế hoạch học tập, quán triệt; xây dựng chuẩn mực đạo đức, kế hoạch thực hiện cam kết làm theo của tập thể, đăng ký nêu gương của cá nhân và kế hoạch tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, đảng viên…

 

Nhờ triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05, trên địa bàn huyện ngày càng có nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong học tập và lao động… nhận được sự đồng tình ủng hộ và học tập làm theo của mọi tầng lớp nhân dân. Trong 5 năm, toàn huyện có trên 780 tập thể, 2.480 cá nhân tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp biểu dương, khen thưởng. Tiêu biểu như Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã làm tốt công tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học- kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp thể hiện qua sự thành công của các mô hình nhà màng trồng rau củ quả sạch ở các xã Vĩnh Tú, Trung Nam; mô hình vườn tiêu mẫu ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm với diện tích 1 ha tại xã Kim Thạch; mô hình trồng nấm dược liệu tại thị trấn Hồ Xá; nuôi tôm 2 giai đoạn tại xã Vĩnh Sơn, tôm công nghệ cao tại xã Vĩnh Thái. Ủy ban MTTQVN huyện từ năm 2016 đến nay xây dựng được nguồn quỹ “Vì người nghèo” với gần 7 tỉ đồng, qua đó đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 300 nhà dột nát, tạm bợ; 300 mô hình phát triển kinh tế, tặng gần 9.000 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng khó khăn… Đảng bộ các xã Vĩnh Thủy, Kim Thạch, Vĩnh Giang với phong trào phát động xây dựng NTM kiểu mẫu.

 

Có thể khẳng định những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 thời gian qua ở huyện Vĩnh Linh đã tạo sức lan tỏa, sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Đồng thời đây cùng là tiền đề, động lực để địa phương tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

http://www.baoquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (09/9/2022)
“Quỹ độc lập” – “Tuần lễ VÀNG”: Bài học về phát huy sức mạnh lòng dân (30/8/2022)
Chủ tịch Hồ Chí Minh – Biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước, khí phách anh hùng và khát vọng hạnh phúc của dân tộc Việt Nam (11/8/2022)
“Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” (11/8/2022)
Những người kể chuyện về Bác Hồ bằng nhiều ngoại ngữ (11/8/2022)
Tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác (18/7/2022)
Học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên (31/5/2022)
Chủ tịch Hồ Chí Minh - cả cuộc đời vì nước, vì dân (19/5/2022)
Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm bình dị, đầy ý nghĩa (19/4/2022)
Quán triệt, học tập chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh (01/4/2022)
Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới (10/02/2022)
Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh (09/02/2022)
Ý Đảng – lòng Dân, lòng Dân – ý Đảng (09/02/2022)
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực (23/11/2021)
Liêm chính - Phẩm chất quan trọng hàng đầu của người cán bộ, đảng viên theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh (15/11/2021)
Gương mẫu học tập và làm theo Bác (26/10/2021)
Đạo đức cách mạng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và những bài học đối với cán bộ, đảng viên hiện nay (10/9/2021)
Tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác (08/9/2021)
Ra mắt sách “Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập” (01/9/2021)
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII (26/8/2021)
Làm theo Bác bằng những việc thiết thực (18/8/2021)
Đề cao trách nhiệm nêu gương (27/7/2021)
Tấm lòng của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ (27/7/2021)
Tình cảm của Bác với thương binh, liệt sĩ (21/7/2021)
Học và làm theo tư tưởng, phong cách “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/7/2021)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (19/7/2021)
Đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo Bác (05/7/2021)
Đổi mới nội dung, phương pháp học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (29/6/2021)
Hiệu quả từ học và làm theo Bác (29/6/2021)
Học tập và làm theo Bác phải bằng hành động cụ thể, thiết thực, nói đi đôi với làm* (14/6/2021)
Làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn học tập Bác, làm theo Bác trong thực tiễn (14/6/2021)
Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Triệu Phong (24/5/2021)
Trưng bày "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (19/5/2021)
Tháng 5 nhớ Bác: Tư tưởng ‘lấy dân làm gốc’ mãi mãi soi sáng (18/5/2021)
Tháng Năm nhớ Bác (18/5/2021)
Tạo sự chuyển biến trong học tập và làm theo Bác ở thị trấn Gio Linh (10/5/2021)
Huyện Gio Linh thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các nhiệm vụ quan trọng của địa phương (10/5/2021)
Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW đạt nhiều kết quả nổi bật ở Triệu Phong (23/4/2021)
Triệu Phong đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống (23/4/2021)
Hải Lăng đổi mới, sáng tạo việc học tập và làm theo Bác (23/4/2021)
Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quang Tùng: Việc thực hiện Chỉ thị 05 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị (22/4/2021)
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở tỉnh Quảng Trị (22/4/2021)
Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị: Tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh (20/4/2021)
Gắn học tập và làm theo Bác với hoàn thành tốt nhiệm vụ, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước (19/4/2021)
Phát huy quyền và trách nhiệm cử tri trong bầu cử theo lời căn dặn của Bác Hồ (16/4/2021)
Tư tưởng đoàn kết của Hồ Chí Minh với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (16/4/2021)
Tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương (13/4/2021)
Sức lan tỏa từ Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (25/3/2021)
Học tập và làm theo phương pháp luận Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước (22/3/2021)
Phê phán quan điểm sai trái, xuyên tạc về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (22/3/2021)
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành viên của Chính phủ tuyên thệ nhậm chức tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I (2/3/1946)
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ngày 2/3/1946. Ảnh: Tư liệu/TTXVN
Nhân dân Pác Bó - Hà Quảng đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm (20-02-1961)
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn ca múa dân gian Nhật Bản sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)
Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Hành chính kháng chiến (1948)
văn kiện Đảng
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh