Tin tức
Cập nhật: Thứ Ba, ngày 20/4/2021

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị: Tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh
Sáng nay 20/4/2021, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW, ngày 16/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị 05) và biểu dương các điển hình trong học tập, làm theo Bác. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đào Mạnh Hùng; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam dự hội nghị
Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đỗ Thị Lý tặng giấy khen cho các tập thể điển hình thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2016-2021

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có 82 chi, đảng bộ trực thuộc với hơn 4.700 đảng viên. Trong 5 năm qua, Đảng ủy Khối đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 với những cách thức chỉ đạo cụ thể, linh hoạt, phù hợp với tính đặc thù của khối, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tính trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, coi đây là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Thông qua thực hiện Chỉ thị 05 góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế- xã hội chung của tỉnh.

 

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm vụ trong thời gian tới, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh xác định chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 trong Đảng bộ Khối theo hướng chọn việc, chủ đề trọng tâm trọng điểm để chỉ đạo làm theo Bác phù hợp, gắn với giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc và những vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay. Phấn đấu hằng năm, mỗi tổ chức cơ sở đảng xây dựng ít nhất một mô hình điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05; mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký ít nhất một hành động, việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, góp phần vào thành tựu chung của Đảng bộ tỉnh thực hiện đạt mục tiêu đưa tỉnh phát triển đạt trình độ trung bình của cả nước theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Nhấn mạnh những đóng góp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối có ý nghĩa rất quan trọng, mang tính đặc thù vừa thực hiện nhiệm vụ tham mưu, vừa trực tiếp tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang phân tích sâu tinh thần đổi mới, khát vọng sáng tạo, khát vọng phát triển của đất nước và của tỉnh qua Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đồng thời, giao nhiệm vụ và đặt hàng cho Đảng bộ Khối nỗ lực thu hút đầu tư để đến năm 2025 góp phần đưa Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình cao của cả nước. Từ việc hoạch định chính sách, xây dựng hoàn thiện các cơ chế thuận lợi thu hút đầu tư, chuyển biến nguồn lực cho đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ công, đến tham mưu cho tỉnh ban hành cơ chế chính sách địa phương thu hút đầu tư tạo đột phá thay đổi toàn diện cơ cấu kinh tế phát nông nghiệp, công nghiệp năng lượng, thương mại, dịch vụ, lễ hội Vì hòa bình, đảm bảo an sinh xã hội… đều có vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Khối. Vì thế, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong thời gian tới gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, chi, đảng bộ cơ sở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

 

 Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 15 tập thể, 20 cá nhân điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2016-2021.

Baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (09/9/2022)
“Quỹ độc lập” – “Tuần lễ VÀNG”: Bài học về phát huy sức mạnh lòng dân (30/8/2022)
Chủ tịch Hồ Chí Minh – Biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước, khí phách anh hùng và khát vọng hạnh phúc của dân tộc Việt Nam (11/8/2022)
“Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” (11/8/2022)
Những người kể chuyện về Bác Hồ bằng nhiều ngoại ngữ (11/8/2022)
Tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác (18/7/2022)
Học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên (31/5/2022)
Chủ tịch Hồ Chí Minh - cả cuộc đời vì nước, vì dân (19/5/2022)
Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm bình dị, đầy ý nghĩa (19/4/2022)
Quán triệt, học tập chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh (01/4/2022)
Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới (10/02/2022)
Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh (09/02/2022)
Ý Đảng – lòng Dân, lòng Dân – ý Đảng (09/02/2022)
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực (23/11/2021)
Liêm chính - Phẩm chất quan trọng hàng đầu của người cán bộ, đảng viên theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh (15/11/2021)
Gương mẫu học tập và làm theo Bác (26/10/2021)
Đạo đức cách mạng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và những bài học đối với cán bộ, đảng viên hiện nay (10/9/2021)
Tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác (08/9/2021)
Ra mắt sách “Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập” (01/9/2021)
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII (26/8/2021)
Làm theo Bác bằng những việc thiết thực (18/8/2021)
Đề cao trách nhiệm nêu gương (27/7/2021)
Tấm lòng của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ (27/7/2021)
Tình cảm của Bác với thương binh, liệt sĩ (21/7/2021)
Học và làm theo tư tưởng, phong cách “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/7/2021)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (19/7/2021)
Đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo Bác (05/7/2021)
Đổi mới nội dung, phương pháp học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (29/6/2021)
Hiệu quả từ học và làm theo Bác (29/6/2021)
Học tập và làm theo Bác phải bằng hành động cụ thể, thiết thực, nói đi đôi với làm* (14/6/2021)
Làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn học tập Bác, làm theo Bác trong thực tiễn (14/6/2021)
Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Triệu Phong (24/5/2021)
Trưng bày "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (19/5/2021)
Tháng 5 nhớ Bác: Tư tưởng ‘lấy dân làm gốc’ mãi mãi soi sáng (18/5/2021)
Tháng Năm nhớ Bác (18/5/2021)
Tạo sự chuyển biến trong học tập và làm theo Bác ở thị trấn Gio Linh (10/5/2021)
Huyện Gio Linh thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các nhiệm vụ quan trọng của địa phương (10/5/2021)
Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW đạt nhiều kết quả nổi bật ở Triệu Phong (23/4/2021)
Triệu Phong đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống (23/4/2021)
Hải Lăng đổi mới, sáng tạo việc học tập và làm theo Bác (23/4/2021)
Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quang Tùng: Việc thực hiện Chỉ thị 05 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị (22/4/2021)
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở tỉnh Quảng Trị (22/4/2021)
Học tập và làm theo Bác, xây dựng quê hương ngày thêm đổi mới (20/4/2021)
Gắn học tập và làm theo Bác với hoàn thành tốt nhiệm vụ, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước (19/4/2021)
Phát huy quyền và trách nhiệm cử tri trong bầu cử theo lời căn dặn của Bác Hồ (16/4/2021)
Tư tưởng đoàn kết của Hồ Chí Minh với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (16/4/2021)
Tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương (13/4/2021)
Sức lan tỏa từ Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (25/3/2021)
Học tập và làm theo phương pháp luận Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước (22/3/2021)
Phê phán quan điểm sai trái, xuyên tạc về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (22/3/2021)
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành viên của Chính phủ tuyên thệ nhậm chức tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I (2/3/1946)
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ngày 2/3/1946. Ảnh: Tư liệu/TTXVN
Nhân dân Pác Bó - Hà Quảng đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm (20-02-1961)
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn ca múa dân gian Nhật Bản sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)
Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Hành chính kháng chiến (1948)
văn kiện Đảng
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh