Tin tức
Cập nhật: Thứ Sáu, ngày 23/4/2021

Hải Lăng đổi mới, sáng tạo việc học tập và làm theo Bác
Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cấp ủy đảng ở huyện Hải Lăng có nhiều đổi mới, sáng tạo trong học tập, làm theo Bác, mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực.
Huyện ủy Hải Lăng khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05

Với tinh thần tích cực, chủ động, lấy đổi mới, sáng tạo làm trung tâm; lấy chất lượng, hiệu quả công việc là thước đo đánh giá về việc học tập và làm theo Bác, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Hải Lăng đã bám sát nội dung Chỉ thị 05, đổi mới phương pháp, cách làm một cách thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Hằng năm BTV Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận quan tâm để tập trung giải quyết. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt việc khắc phục những biểu hiện đã nhận diện trong diễn đàn sinh hoạt chi bộ; xác định rõ vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường đối thoại với Nhân dân. Qua triển khai thực hiện, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã xác định những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết, góp phần ổn định tình hình tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong xã hội như: Giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại vùng biển Hải An, Hải Khê do Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa gây ra và công tác hỗ trợ, đền bù cho người dân; việc sáp nhập xã, sáp nhập thôn và việc kiện toàn nhân sự cấp xã, thôn; tranh chấp địa giới hành chính giữa thôn Trà Trì Phú (xã Hải Hưng) và thôn Văn Vận (xã Hải Quy); xây dựng lăng mộ của người dân thôn Ba Khê (xã Hải Thượng) với người dân thôn Văn Vận (xã Hải Quy); đối thoại trực tiếp với người dân liên quan đến ô nhiễm môi trường tại hồ Khe Chè; công tác giải phóng mặt bằng tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị và các dự án trọng điểm trên địa bàn; việc quản lý, khai thác rừng dự án 661 tại thôn Khe Mương, xã Hải Sơn; tổ chức các biện pháp phòng, chống COVID-19… Thông qua tập trung giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở đã góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền.

 

Cùng với việc tập trung giải quyết tốt những vấn đề trên, hằng năm BTV Huyện ủy Hải Lăng lựa chọn khâu đột phá thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nội dung Chỉ thị 05 được đưa vào nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch công tác của cấp ủy gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Theo đó, năm 2018, BTV Huyện ủy Hải Lăng xác định tập trung thực hiện 4 khâu đột phá là tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huy động mọi nguồn lực phát triển nông thôn mới, đô thị văn minh và hoàn thành việc giải phóng mặt bằng đường trục dọc Khu kinh tế Đông Nam, khu tái định cư xã Hải Khê; các chi, đảng bộ trực thuộc huyện ủy đã đăng ký thực hiện 79 nội dung khắc phục hạn chế, khuyết điểm, khâu đột phá; các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đăng ký 412 nội dung. Qua thực hiện, các chi, đảng bộ trực thuộc huyện ủy hoàn thành 51/79 nội dung đăng ký, đạt tỉ lệ 64,6%; các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành 290/412 nội dung, đạt tỉ lệ 70,3%. Năm 2019, BTV Huyện ủy xác định tập trung thực hiện 3 khâu đột phá là huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển CN - TTCN, ngành nghề phi nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, nông thôn mới, đô thị văn minh và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và phản biện; các chi, đảng bộ trực thuộc huyện ủy đăng ký thực hiện 75 nội dung khắc phục hạn chế, khuyết điểm, khâu đột phá; các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đăng ký 431 nội dung. Kết quả, các chi, đảng bộ trực thuộc huyện ủy hoàn thành 58/75 nội dung đăng ký, đạt tỉ lệ 77,3%; các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành 311/431 nội dung, đạt tỉ lệ 72%. Năm 2020, từ các khâu đột phá được BTV Huyện ủy xác định, các chi, đảng bộ trực thuộc huyện ủy đã đăng ký thực hiện 82 nội dung khắc phục hạn chế, khuyết điểm, khâu đột phá; các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đăng ký 386 nội dung. Kết quả, các chi, đảng bộ trực thuộc huyện ủy hoàn thành 62/82 nội dung, đạt tỉ lệ 75,6%; các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành 285/386 nội dung, đạt tỉ lệ 74%.

 

Bí thư Huyện ủy Hải Lăng Lê Thế Quảng cho biết: “Việc thực hiện Chỉ thị 05 ở địa phương thời gian qua chú trọng đến vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Theo đó, Huyện ủy Hải Lăng đã gắn thực hiện chuyên đề hằng năm học tập và làm theo Bác với nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; tăng cường công tác dân vận của hệ thống chính trị, dân vận chính quyền; nâng cao ý thức công vụ, thái độ phục vụ Nhân dân và phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong đổi mới phương pháp, phong cách làm việc, trách nhiệm với công việc và trước Nhân dân. Hằng năm, BTV Huyện ủy đổi mới, sáng tạo lựa chọn xây dựng chủ đề trọng tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, khâu đột phá để tập trung chỉ đạo giải quyết gắn với tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Nhiều khâu đột phá được lựa chọn thực hiện làm theo Bác mang lại hiệu quả thiết thực, đi vào chiều sâu, tác động to lớn đến việc chăm lo toàn diện về đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị. Từ đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

http://www.baoquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (09/9/2022)
“Quỹ độc lập” – “Tuần lễ VÀNG”: Bài học về phát huy sức mạnh lòng dân (30/8/2022)
Chủ tịch Hồ Chí Minh – Biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước, khí phách anh hùng và khát vọng hạnh phúc của dân tộc Việt Nam (11/8/2022)
“Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” (11/8/2022)
Những người kể chuyện về Bác Hồ bằng nhiều ngoại ngữ (11/8/2022)
Tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác (18/7/2022)
Học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên (31/5/2022)
Chủ tịch Hồ Chí Minh - cả cuộc đời vì nước, vì dân (19/5/2022)
Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm bình dị, đầy ý nghĩa (19/4/2022)
Quán triệt, học tập chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh (01/4/2022)
Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới (10/02/2022)
Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh (09/02/2022)
Ý Đảng – lòng Dân, lòng Dân – ý Đảng (09/02/2022)
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực (23/11/2021)
Liêm chính - Phẩm chất quan trọng hàng đầu của người cán bộ, đảng viên theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh (15/11/2021)
Gương mẫu học tập và làm theo Bác (26/10/2021)
Đạo đức cách mạng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và những bài học đối với cán bộ, đảng viên hiện nay (10/9/2021)
Tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác (08/9/2021)
Ra mắt sách “Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập” (01/9/2021)
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII (26/8/2021)
Làm theo Bác bằng những việc thiết thực (18/8/2021)
Đề cao trách nhiệm nêu gương (27/7/2021)
Tấm lòng của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ (27/7/2021)
Tình cảm của Bác với thương binh, liệt sĩ (21/7/2021)
Học và làm theo tư tưởng, phong cách “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/7/2021)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (19/7/2021)
Đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo Bác (05/7/2021)
Đổi mới nội dung, phương pháp học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (29/6/2021)
Hiệu quả từ học và làm theo Bác (29/6/2021)
Học tập và làm theo Bác phải bằng hành động cụ thể, thiết thực, nói đi đôi với làm* (14/6/2021)
Làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn học tập Bác, làm theo Bác trong thực tiễn (14/6/2021)
Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Triệu Phong (24/5/2021)
Trưng bày "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (19/5/2021)
Tháng 5 nhớ Bác: Tư tưởng ‘lấy dân làm gốc’ mãi mãi soi sáng (18/5/2021)
Tháng Năm nhớ Bác (18/5/2021)
Tạo sự chuyển biến trong học tập và làm theo Bác ở thị trấn Gio Linh (10/5/2021)
Huyện Gio Linh thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các nhiệm vụ quan trọng của địa phương (10/5/2021)
Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW đạt nhiều kết quả nổi bật ở Triệu Phong (23/4/2021)
Triệu Phong đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống (23/4/2021)
Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quang Tùng: Việc thực hiện Chỉ thị 05 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị (22/4/2021)
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở tỉnh Quảng Trị (22/4/2021)
Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị: Tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh (20/4/2021)
Học tập và làm theo Bác, xây dựng quê hương ngày thêm đổi mới (20/4/2021)
Gắn học tập và làm theo Bác với hoàn thành tốt nhiệm vụ, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước (19/4/2021)
Phát huy quyền và trách nhiệm cử tri trong bầu cử theo lời căn dặn của Bác Hồ (16/4/2021)
Tư tưởng đoàn kết của Hồ Chí Minh với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (16/4/2021)
Tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương (13/4/2021)
Sức lan tỏa từ Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (25/3/2021)
Học tập và làm theo phương pháp luận Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước (22/3/2021)
Phê phán quan điểm sai trái, xuyên tạc về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (22/3/2021)
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành viên của Chính phủ tuyên thệ nhậm chức tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I (2/3/1946)
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ngày 2/3/1946. Ảnh: Tư liệu/TTXVN
Nhân dân Pác Bó - Hà Quảng đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm (20-02-1961)
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn ca múa dân gian Nhật Bản sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)
Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Hành chính kháng chiến (1948)
văn kiện Đảng
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh