Thứ Năm ngày 08/12/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng
Cập nhật: Thứ Tư, ngày 07/01/2015

Hội nghị tổng kết hoạt động Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015
Chiều 06/01/2015, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (TC-ĐL-CL) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN); đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn và các đơn vị thuộc Sở; cùng Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức (CBVC), người lao động của đơn vị.

          Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Chi cục Trưởng Chi cục TC-ĐL-CL báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015. Theo đó, năm 2014 Chi cục TC-ĐL-CL cơ bản hoàn thành được kế hoạch đề ra, cụ thể:

Công tác tham mưu cho Sở KH&CN, UBND Tỉnh, Bộ, ngành đúng với tiến độ đề ra đáp ứng nhu cầu quản lý về TCĐLCL. Đặc biệt đã tham mưu Giám đốc Sở ban hành 03 văn bản: Quyết định số 2294/QĐ-UBND ngày 27/10/2014, Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 07/11/2014, Quyết định số 2634/QĐ-UBND ngày 02/12/2014).

Công tác triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên được thực hiện nghiêm chỉnh, kịp thời, nhằm tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về TCĐLCL trên địa bàn tỉnh; hoạt động tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp Luật về TCĐLCL đến các ngành, các doanh nghiệp, người dân được tăng cường; công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ TCĐLCL cho các ban ngành, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh được chú trọng và triển khai có hiệu quả. Công tác kiểm tra được quan tâm thực hiện có hiệu quả, đã tổ chức nhiều đợt  kiểm tra trên diện rộng, có tác dụng lớn đối với các đơn vị kinh doanh trong việc thực hiện các qui định pháp luật của Nhà nước và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; công tác phối hợp kiểm tra đo lường, chất lượng sản phẩm đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường và hàng hoá nhập khẩu tiếp tục được đẩy mạnh.

Hoạt động dịch vụ thử nghiệm hoàn thành vượt mức kế hoạch năm. Mở rộng dịch vụ thử nghiệm các chỉ tiêu về lĩnh vực hóa sinh đối với các cơ sở sản xuất nước tinh lọc, sản xuất và kinh doanh phân bón; tăng cường hoạt động dịch vụ thử nghiệm trong lĩnh vực xây dựng; công tác tiêu chuẩn hóa và công bố sản phẩm hàng hóa, công tác quản lý về đo lường hoạt động có hiệu quả. Hoạt động ISO hành chính tại Chi cục và Trung tâm tiếp tục được soát xét và cải tiến để phù hợp với các văn bản mới, bảo đảm vận hành và duy trì phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; công tác kiểm tra ISO hành chính  theo Quyết  định số 228/QĐ-SKHCN ngày 10/11/2014 của Giám đốc Sở KH&CN được thực hiện nghiêm túc, kịp thời có đánh giá cụ thể  từng cơ quan, ban ngành trong việc áp dụng HTQLCL; hoạt động Giải thưởng chất lượng, hàng rào kỹ thuật trong thương mại thực hiện có hiệu quả.

Việc triển khai, thực hiện các dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá trong các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực của tỉnh", Dự án “Nâng cao nhận thức, kỹ năng về Năng suất và Chất lượng cho các doanh nghiệp”, Dự án Dự án Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sử dụng năng lượng mặt trời tại các xã khó khăn vùng nông thôn có “Làng ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ” tỉnh Quảng Trị thực hiện đúng tiến độ và nội dung, đạt kết quả nhất định. 

Công tác tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho các cán bộ cơ quan được quan tâm; trang thiết bị phục vụ công tác quản lý nhà nước về đo lường thử nghiệm được đầu tư.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động TCĐLCL năm 2014 còn một số tồn tại như: Đội ngũ cán bộ còn mỏng nên việc quản lý về TCĐLCL trên địa bàn gặp nhiều khó khăn; kinh phí còn hạn chế nên chưa khuyến khích được doanh nghiệp tham các dự án NSCL một cách tích cực; việc thử nghiệm, kiểm định một số phương tiện đo như Cân phân tích, đồng hồ điện 1 pha, các thiết bị X-quang... chưa đạt kế hoạch đề ra.

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ năm 2015, Chi cục TC - ĐL - CL sẽ tập trung vào các vấn đề chính: Đối với hoạt động quản lý TCĐLCL: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp về xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất sản phẩm hàng hóa và dịch vụ; thực hiện hoạt động quản lý về TCĐLCL; tư vấn, hướng dẫn đào tạo nghiệp vụ về TCĐLCL cho các sở, ban, ngành, huyện, thị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra, phối hợp thanh tra kiểm tra về TCĐLCL; tiếp tục triển khai chương trình Năng suất, chất lượng; triển khai thực hiện các đề án, dự án liên quan;... Đối với hoạt động sự nghiệp TCĐLCL: Nâng cao năng lực về thử nghiệm; triển khai các hoạt động sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước về TCĐLCL; phối hợp với các đơn vị cấp huyện triển khai các hoạt động kiểm định các phương tiện đo thông dụng; hoàn thành việc được công nhận tổ chức chứng nhận sản phẩm; đào tạo nâng cao năng lực cán bộ kiểm định, thử nghiệm và các chuyên giá đánh giá chứng nhận; tiếp tục triển khai thực hiện các dự án được phê duyệt;...

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao hoạt động dịch vụ của đơn vị trong năm 2014, tuy nhiên còn một số hạn chế như công tác quản lý ĐLCL đạt hiệu quả chưa cao, chưa phản ánh rõ nét; công tác kiểm tra cần được xác định cụ thể và đẩy mạnh hơn nữa để đạt kết quả cao hơn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Du, TUV, Giám đốc Sở đã biểu dương những kết quả đạt được của đơn vị, trong năm 2014 đơn vị đã khẳng định vai trò, vị trí, kiện toàn được bộ máy tổ chức, tăng cường các hoạt động dịch vụ, chủ động được công tác tuyên truyền. Đồng thời cần phải tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu trong hội nghị để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2015./.

Ánh Ngọc, Trung tâm Tin học - Thông tin KH&CN
Tin, bài cùng lĩnh vực
Khuyến khích sản xuất, tăng cường đổi mới sáng tạo trong hoạt động tiêu chuẩn hóa (08/12/2022)
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Ðề án 100 về truy xuất nguồn gốc (05/12/2022)
Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ phát triển (28/11/2022)
Xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia TCVN về truy xuất nguồn gốc hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế (28/11/2022)
Cần có thêm tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng không khí đối với công trình xanh (17/11/2022)
Việt Nam áp dụng tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ hài hòa - thúc đẩy năng lượng xanh (17/11/2022)
Nâng cao hiệu quả của hoạt động chứng nhận tại Việt Nam (16/11/2022)
Nghiên cứu tổng hợp, tính chất của vật liệu tổ hợp ba chiều graphene-ống nanô cácbon định hướng ứng dụng trong các cảm biến điện hóa và transistor hiệu ứng trường (10/11/2022)
Áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn trong kinh tế tuần hoàn giúp doanh nghiệp tạo ra sản phẩm chất lượng cao, bảo vệ môi trường (09/11/2022)
Hội nghị thường niên lần thứ 63 Lãnh đạo các Tổ chức Năng suất quốc gia tại Bangkok (09/11/2022)
Xây dựng Chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia phù hợp xu thế phát triển quốc tế (08/11/2022)
Việt Nam tập trung xây dựng các tiêu chuẩn phục vụ năng lượng xanh (19/10/2022)
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2022/BXD về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng (12/10/2022)
Thông điệp Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 2022: Tầm nhìn chung về một thế giới tốt đẹp hơn! (10/10/2022)
Tiêu chuẩn quốc tế mới về chất bôi trơn trong sản xuất công nghiệp (05/10/2022)
Cải tiến năng suất tổng thể: Nhìn lại những mô hình điểm (05/10/2022)
Giảm thiểu lãng phí nhờ mô hình năng suất tổng thể (28/9/2022)
Áp dụng ISO 14000: Bài học kinh nghiệm từ Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Đại Việt (27/9/2022)
Áp dụng công cụ BSC giúp đo lường hiệu quả quản trị doanh nghiệp (22/9/2022)
Đáp ứng quy định về TBT khi xuất khẩu dệt may và gỗ sang các thị trường đối tác lớn (20/9/2022)
Doanh nghiệp cần nắm rõ quy định về hàng rào kỹ thuật thương mại (20/9/2022)
Xây dựng Chiến lược tiêu chuẩn hóa của Việt Nam phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế giai đoạn mới (15/9/2022)
Tiêu chuẩn BSCI giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh, khẳng định vị thế (15/9/2022)
ISO 29001 – công cụ đắc lực quản lý rủi ro trong ngành công nghiệp dầu mỏ (14/9/2022)
Đề xuất tiêu chuẩn mới góp phần chống điện giật khi sạc điện cho ô tô (13/9/2022)
Tiêu chuẩn công nghệ silica trong sản xuất cao su (13/9/2022)
Định hướng xây dựng bộ công cụ sản xuất thông minh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (07/9/2022)
Khắc phục bất cập trong công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn (25/8/2022)
Sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT: Những mục tiêu cụ thể (25/8/2022)
Cần ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về việc tái sử dụng sản phẩm (23/8/2022)
Hội thảo khoa học về Chiến lược tiêu chuẩn hóa đến năm 2030 (22/8/2022)
Thí điểm thành công dán tem truy xuất nguồn gốc nước mắm Phú Quốc (15/8/2022)
Bỏ quy định về kiểm tra phương tiện đo khi nhập khẩu (12/8/2022)
Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng truy xuất nguồn gốc cho trái thanh long (10/8/2022)
Quản lý sản phẩm hàng hóa cần dựa trên kiểm soát chất lượng (08/8/2022)
Lựa chọn các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng phù hợp cho doanh nghiệp (05/8/2022)
Hưởng lợi và nâng cao năng suất chất lượng nhờ áp dụng các công cụ cải tiến (03/8/2022)
Xác nhận chất lượng mã số mã vạch – chìa khoá đảm bảo mã vạch quét được ngay lần đầu (03/8/2022)
Tiêu chuẩn - yếu tố đưa sản xuất thông minh kết nối hệ sinh thái sản xuất (29/7/2022)
Sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với yêu cầu hội nhập (29/7/2022)
Tiêu chuẩn - yếu tố đưa sản xuất thông minh kết nối hệ sinh thái sản xuất (27/7/2022)
Công bố thêm 107 tiêu chuẩn quốc gia (26/7/2022)
Vượt qua các rào cản kỹ thuật, mở rộng thị trường nông sản Việt (25/7/2022)
Công cụ đổi mới sáng tạo – giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, phát triển bền vững (18/7/2022)
Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển hệ thống đo lường quốc gia (15/7/2022)
Doanh nghiệp cơ khí kiểm soát chất lượng, phòng ngừa sai sót với ISO 3834 (15/7/2022)
Six Sigma - phương pháp giúp giảm sai sót, khuyết tật trong quy trình kinh doanh (15/7/2022)
Doanh nghiệp Việt không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm (15/7/2022)
Thúc đẩy áp dụng, chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc gia (14/7/2022)
ISO 56000 - Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thiết lập nền tảng để đổi mới (14/7/2022)
Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ viên nén chuyên dùng cho cây lúa quy mô công nghiệp.
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 1.331
Hôm nay 6.911
Hôm qua 6.323
Tất cả 7.722.428
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!