Thứ Bảy ngày 21/5/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Sở hữu trí tuệ
Cập nhật: Thứ Năm, ngày 29/4/2021

Sở hữu trí tuệ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng trưởng tốt hơn
Nghiên cứu của Cơ quan Sáng chế Châu Âu (EPO) và Cơ quan Sở hữu trí tuệ Liên minh Châu Âu (EUIPO) cho thấy, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã tiến hành các hoạt động sở hữu trí tuệ có năng lực tăng trưởng tốt hơn các doanh nghiệp nhỏ và vừa khác.
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN), nghiên cứu chung của Cơ quan Sáng chế Châu Âu (EPO) và Cơ quan Sở hữu trí tuệ Liên minh Châu Âu (EUIPO) đã cho thấy, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) nộp đơn đăng ký bằng sáng chế, nhãn hiệu hoặc kiểu dáng công nghiệp có nhiều khả năng tăng trưởng cao hơn so với các DNNVV không đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT).

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thường được ví là xương sống của nền kinh tế và ở châu Âu cũng không phải ngoại lệ. Năm 2016, các DNNVV đại diện cho 99% tổng số doanh nghiệp hoạt động tại khu vực kinh doanh phi tài chính EU 28, thu hút 67% số lượng lao động và đóng góp 57% tổng giá trị sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực này .

Theo báo cáo nghiên cứu chung “Các doanh nghiệp tăng trưởng cao và quyền sở hữu trí tuệ” (High-growth firms and intellectual property rights) của Cơ quan Sáng chế Châu Âu (EPO) và Cơ quan Sở hữu trí tuệ Liên minh Châu Âu (EUIPO), thành công của các doanh nghiệp tăng trưởng (DNTT) cao này thường bắt nguồn từ việc đầu tư vào đổi mới sáng tạo, bảo vệ quyền SHTT và mở rộng thị trường quốc tế. Điều này được nhận định thông qua các kết quả thu được dưới đây:

DNTT cao chỉ đại diện cho 6% mẫu các DNNVV châu Âu được xem xét trong nghiên cứu, nhưng đóng góp 28% trong tổng số việc làm ròng của các DNNVV. Các DNTT cao này có cấu trúc và nguồn gốc đa dạng, nhưng cũng có chung một số đặc điểm như vốn con người, R&D và tài sản trí tuệ thường là những yếu tố quan trọng trong sự phát triển của họ (Coad và Rao, 2008; KFW, 2017). Các doanh nghiệp này thường sẵn sàng chấp nhận những rủi ro dường như không thể chấp nhận được với các đối tác lớn hơn của họ và đóng vai trò là tác nhân thay đổi nhằm cung cấp các nguồn ý tưởng và thử nghiệm mới đã bị những người đương nhiệm bỏ qua hoặc không khai thác.

Với mục tiêu điều tra tầm quan trọng của việc sử dụng các quyền SHTT đã đăng ký đối với các DNNVV trong tương lai, báo cáo nghiên cứu đã ghi lại các hoạt động nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp của các DNNVV tại Châu Âu, và của các DNTT cao trong số đó. Đặc biệt, nghiên cứu nhằm mục đích xác định liệu các hoạt động SHTT có thể được các nhà đầu tư tiềm năng, đối tác kinh doanh và các nhà hoạch định chính sách sử dụng như một nguồn thông tin có giá trị để phát hiện các DNNVV có tiềm năng tăng trưởng cao hay không. Một số kết quả thu được từ nghiên cứu, đó là:

Kết quả nghiên cứu cho thấy, DNNVV đã tiến hành các hoạt động SHTT có năng lực tăng trưởng tốt hơn các DNNVV khác. Các DNNVV đã nộp ít nhất một đơn đăng ký bảo hộ quyền SHTT có khả năng tăng trưởng 21% trong ba năm tiếp theo và 10% khả năng trở thành DNTT cao. Các kết quả tương tự cũng thu được khi phân tích chỉ tập trung vào việc sử dụng trước các bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu. Ví dụ, khả năng một doanh nghiệp trở thành DNTT cao cao hơn 9% khi đã nộp ít nhất một đơn đăng ký sáng chế trong ba năm trước đó và cao hơn 13% đối với những doanh nghiệp đã nộp ít nhất một nhãn hiệu.

Về khả năng trở thành một DNTT cao đối với các DNNVV đã nộp một đơn đăng ký bảo hộ quyền SHTT tại châu Âu (nước ngoài). Các phân tích sâu hơn cho thấy các DNTT cao phụ thuộc nhiều hơn vào sự bảo hộ quyền SHTT quốc tế so với các DNNVV khác. Khả năng trở thành DNTT cao cao hơn 17% đối với các doanh nghiệp đã nộp ít nhất một đơn đăng ký bảo hộ quyền SHTT châu Âu, so với 6% đối với những doanh nghiệp chỉ nộp đơn đăng ký bảo hộ trong nước. Sự khác biệt này được đánh dấu đặc biệt đối với sáng chế: Các DNNVV đã nộp ít nhất một đơn đăng ký sáng chế châu Âu có khả năng trở thành DNTT cao cao hơn 34%, trong khi việc chỉ nộp đơn đăng ký sáng chế trong nước trước đó không thấy được là có tương quan rõ ràng với khả năng tăng trưởng cao hơn. Do đó, nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền SHTT châu Âu là một chỉ số tích cực về sự sẵn sàng của DNNVV nhằm nâng hoạt động kinh doanh theo chuẩn châu Âu.

Nghiên cứu cũng cho thấy, số lượng đơn đăng ký sáng chế đã nộp là cơ sở tốt nhất đánh giá DNTT cao trong các ngành công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thấp. Các chỉ số dựa trên hồ sơ đăng ký bằng sáng chế trước đây là những yếu tố dự báo đặc biệt tốt về tiềm năng tăng trưởng cao trong các ngành công nghệ cao như dược phẩm, điện tử và tàu vũ trụ và máy móc liên quan. Trong những ngành đó, khả năng tăng trưởng cao hơn 110% đối với các DNNVV đã nộp bằng sáng chế châu Âu.

Điều thú vị là khả năng dự đoán của các bằng sáng chế cũng rất cao trong các ngành công nghệ thấp (chẳng hạn như các sản phẩm thực phẩm và dệt may), nơi mà việc nộp đơn đăng ký sáng chế của Châu Âu có liên quan đến việc tăng 172% khả năng tăng trưởng của các DNNVV trong lĩnh vực này. Điều này cho thấy khả năng phản ánh lợi thế cạnh tranh của các bằng sáng chế mà một công ty trong lĩnh vực công nghệ thấp có thể đạt được bằng cách đổi mới sáng tạo.

Số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu đã nộp là cơ sở tốt nhất đánh giá DNTT cao trong các ngành công nghiệp định hướng tiêu dùng. Các hồ sơ về đăng ký nhãn hiệu trước đây được cho là những yếu tố dự báo tốt hơn về tiềm năng tăng trưởng cao trong các ngành định hướng tiêu dùng. Trong các ngành công nghiệp tiêu dùng không lâu bền (ví dụ như thiết bị ghi, mỹ phẩm và dược phẩm), việc nộp đơn trước nhãn hiệu châu Âu có liên quan đến khả năng tăng trưởng cao lên đến 62%. Ngược lại, việc nộp nhãn hiệu quốc gia là một yếu tố dự đoán tốt hơn (+ 49%) về khả năng tăng trưởng cao trong các ngành tiêu dùng lâu bền như điện tử tiêu dùng, nội thất và đồ trang sức.

DNNVV đã tiến hành đăng ký một tập hợp nhãn hiệu, sáng chế và kiểu dáng thay vì chỉ đăng ký bảo hộ một quyền SHTT có khả năng đạt được tăng trưởng cao hơn. Tập hợp các kết quả cuối cùng nêu bật tính bổ sung hiện có giữa các loại quyền SHTT khác nhau và sự phù hợp đối với các DNNVV trong việc kết hợp sáng chế, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp để hỗ trợ hiệu quả hơn cho hoạt động kinh doanh.

Các DNNVV sử dụng nhiều nhãn hiệu, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp có nhiều khả năng trải qua thời kỳ tăng trưởng cao hơn so với các doanh nghiệp chỉ dựa vào một loại quyền sở hữu trí tuệ. Một tập quyền SHTT trong đó có đăng ký nhãn hiệu sẽ tự động đóng vai trò nổi bật hơn các nhóm quyền SHTT khác và các quyền SHTT riêng biệt, do đó, nghiên cứu kiến nghị nhãn hiệu là nền tảng tạo dựng cơ bản các quyền SHTT hiệu quả. Điều này có thể bởi thực tế rằng đăng ký nhãn hiệu thường liên quan tới việc tiếp cận thị trường và do đó, làm tăng doanh thu.

Phân tích kinh tế lượng bắt nguồn từ các kết quả trong báo cáo nêu trên nhằm đánh giá sức nặng của các chỉ số quyền SHTT, bằng cách đo lường mối tương tác giữa các hoạt động SHTT của các DNNVV và khả năng họ đạt được tăng trưởng cao trong giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, việc đơn thuần nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền SHTT là không đủ để kích thích tăng trưởng, mà đây là một dẫn chứng về khả năng tăng trưởng của doanh nghiệp thông qua tạo lập, bảo vệ và khai thác tài sản trí tuệ. Vì vậy, trong hoạt động kinh doanh của mình các doanh nghiệp cần luôn theo dõi, quản lý và tận dụng các lợi thế từ quyền SHTT của mình.

http://vietq.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Tìm hiểu về bộ chỉ tiêu về quyền tài sản - Liên minh Quyền tài sản (11/5/2022)
Blockchain và ứng dụng trong đăng ký, xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (10/5/2022)
Nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam (05/5/2022)
Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Những thách thức mới (04/5/2022)
Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, bình đẳng giới trong văn hóa đọc của sinh viên (19/4/2022)
Tên miền và nhãn hiệu: Sự tương thích, khả năng vi phạm và khuyến cáo đối với doanh nghiệp (01/4/2022)
Sở hữu trí tuệ: Không thu hẹp đối tượng xử phạt vi phạm hành chính (01/4/2022)
Sửa đổi luật Sở hữu trí tuệ: Thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ (01/4/2022)
Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới vinh danh các nhà khoa học Cuba (31/3/2022)
Phát triển tài sản trí tuệ ở địa phương: Những lời giải mới (28/3/2022)
Hoạt động sở hữu trí tuệ ở các địa phương chưa đồng đều (23/3/2022)
Sở hữu trí tuệ làm tăng sức cạnh tranh và giá trị sản phẩm (21/3/2022)
Không chú trọng sở hữu trí tuệ sẽ không có sản phẩm công nghệ cao, mang thương hiệu (18/3/2022)
Tăng cường phối hợp hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và chuyển giao công nghệ (15/3/2022)
Nhãn hiệu 3 chiều trong pháp luật quốc tế và đề xuất cho Việt Nam (23/02/2022)
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Phetchabun” cho sản phẩm quả me ngọt (10/02/2022)
Bảo hộ CDĐL: Gia tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu cho nông sản và đặc sản vùng miền (09/02/2022)
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Phetchabun” cho sản phẩm quả me ngọt (21/01/2022)
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Chư Sê” cho sản phẩm hạt tiêu (21/01/2022)
Bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam (05/01/2022)
Hội nghị công bố cấp Văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý "Thanh long Bình Thuận" tại Nhật Bản (04/01/2022)
Hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp từ hoạt động khai thác tài sản trí tuệ tại viện, trường đại học (23/12/2021)
IPPlatform: Công cụ hữu hiệu hỗ trợ quản lý và phát triển tài sản trí tuệ (20/12/2021)
Phát triển tài sản trí tuệ: Bảo hộ chỉ dẫn địa lý được coi như tấm 'giấy thông hành' (17/12/2021)
Khoa học mở: Nhìn từ góc độ sở hữu trí tuệ (13/12/2021)
Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khai thác tài sản trí tuệ (06/12/2021)
Thiết lập, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu thông tin trực tuyến về đối tượng sở hữu công nghiệp và công cụ khai thác phục vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa (01/12/2021)
Khai thác tài sản trí tuệ thành công cụ tài chính: Những gợi mở về khung chính sách tại Việt Nam (16/11/2021)
Làm mới, đổi mới nhãn hiệu: Giải pháp giúp doanh nghiệp vực dậy sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh hậu Covid-19 (16/11/2021)
Thương mại hóa tài sản trí tuệ: Bài học từ những người đi trước (05/11/2021)
Sử dụng Công cụ WIPOINSPIRE để lựa chọn cơ sở dữ liệu sáng chế tốt và phù hợp nhất (01/11/2021)
Sử dụng Công cụ PatentScope Covid-19 Index để tìm kiếm thông tin sáng chế phục vụ nghiên cứu phát triển công nghệ phòng chốngCovid-19 (01/11/2021)
Sở hữu trí tuệ và các công nghệ chuyển đổi số - cơ hội cho Việt Nam (20/10/2021)
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Cà Mau” cho sản phẩm tôm sú (14/10/2021)
Nhật Bản bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm thanh long Bình Thuận (11/10/2021)
Cam Cao Phong: Nâng cao giá trị từ quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý (11/10/2021)
Khai mạc kỳ họp Đại hội đồng WIPO lần thứ 62 (07/10/2021)
Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ: Trao quyền cho đúng chủ thể và thúc đẩy thương mại hóa (04/10/2021)
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Soi Hà” cho sản phẩm bưởi (01/10/2021)
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở Nhật Bản: Cơ hội mới cho thanh long Bình Thuận (27/9/2021)
Tra cứu nhãn hiệu bằng phần mềm Asean TMView (01/9/2021)
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Núi Dành” cho sản phẩm Sâm Nam (01/9/2021)
Hướng dẫn sử dụng Cơ sở dữ liệu nhãn hiệu toàn cầu của WIPO (26/8/2021)
Xây dựng thương hiệu và chuỗi giá trị sản phẩm “Gạo sạch Quảng Trị” (12/8/2021)
Việt Nam tham dự cuộc họp lần thứ 64 nhóm công tác về hợp tác sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 64) và các sự kiện liên quan (06/8/2021)
Chặng đường xây dựng và phát triển chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ (30/7/2021)
Sở hữu trí tuệ - Nền tảng cho doanh nghiệp khởi nghiệp lớn mạnh (26/7/2021)
Bảo hộ nhãn hiệu cho doanh nghiệp: Không chỉ dừng ở việc đăng ký (16/7/2021)
Thương mại hóa tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp nhỏ và vừa: Một số lưu ý (14/7/2021)
Ý tưởng đột phá - Sổ tay Hướng dẫn về sở hữu trí tuệ cho các công ty khởi nghiệp (startup) (12/7/2021)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thông báo về việc tổ chức Cuộc thi: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2022

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở, bắt đầu thực hiện năm 2023

V/v thông tin cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp – CiC 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Hiệu quả bước đầu từ các Dự án của “Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi” tại Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 134
Hôm nay 2.324
Hôm qua 7.252
Tất cả 5.543.068
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!