Tin tức
Cập nhật: Thứ Hai, ngày 10/5/2021

Tạo sự chuyển biến trong học tập và làm theo Bác ở thị trấn Gio Linh
Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW (Chỉ thị 05) của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở thị trấn Gio Linh (huyện Gio Linh) đã đi vào nền nếp, có chiều sâu. Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao đời sống Nhân dân, làm khởi sắc diện mạo thị trấn Gio Linh trên hành trình phát triển.
Lãnh đạo thị trấn Gio Linh biểu dương, khen thưởng các điển hình tiêu biểu về thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy thị trấn Gio Linh chọn chủ đề toàn khóa: “Đảng bộ thị trấn Gio Linh quyết tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện”. Đảng ủy chọn các chủ đề hằng năm phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Việc quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn chặt với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

 

Xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đưa Chỉ thị 05 vào cuộc sống, Đảng ủy quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi chi ủy, chi bộ, trước hết là của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt. Hoạt động tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, bằng nhiều hình thức; gắn tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền, cổ vũ tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt làm theo Bác, có tác dụng tích cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Đảng ủy thị trấn Gio Linh đã gắn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và các chuyên đề hằng năm, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm. Thời gian qua, có trên 90% vụ việc nổi cộm đã được giải quyết. Đảng ủy thị trấn cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức các cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng với cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương. Qua các cuộc đối thoại, đã lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, từ đó giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Việc tổ chức diễn đàn hằng năm được các chi bộ quan tâm, tiến hành có trọng tâm, trọng điểm. Qua diễn đàn, các chi bộ đã nhận diện và thấy rõ được những ưu điểm và tồn tại, đồng thời có những giải pháp phù hợp để xây dựng tập thể trong sạch, vững mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát cũng đã được chú trọng, qua đó tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, ở địa bàn thị trấn đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực.

 

Từ những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng văn minh đô thị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, các vấn đề an sinh xã hội được giải quyết tốt, làm cho bộ mặt thị trấn ngày càng khởi sắc. Bí thư Đảng ủy thị trấn Gio Linh Lê Đình Luận cho biết, phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, thị trấn Gio Linh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Coi đây là việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác, trong đó xác định rõ trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, cá nhân người đứng đầu các cơ quan, đơn vị theo tinh thần của chủ đề học tập hằng năm; xác định các giải pháp, cách làm thiết thực, hiệu quả, sát hợp với từng đơn vị trên cơ sở chủ đề học tập và làm theo Bác của Đảng bộ. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 trong thế hệ trẻ bằng các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp. Phát động các phong trào thi đua, các công trình, phần việc, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, biểu dương những gương điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục gắn kết việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

http://www.baoquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (09/9/2022)
“Quỹ độc lập” – “Tuần lễ VÀNG”: Bài học về phát huy sức mạnh lòng dân (30/8/2022)
Chủ tịch Hồ Chí Minh – Biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước, khí phách anh hùng và khát vọng hạnh phúc của dân tộc Việt Nam (11/8/2022)
“Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” (11/8/2022)
Những người kể chuyện về Bác Hồ bằng nhiều ngoại ngữ (11/8/2022)
Tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác (18/7/2022)
Học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên (31/5/2022)
Chủ tịch Hồ Chí Minh - cả cuộc đời vì nước, vì dân (19/5/2022)
Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm bình dị, đầy ý nghĩa (19/4/2022)
Quán triệt, học tập chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh (01/4/2022)
Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới (10/02/2022)
Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh (09/02/2022)
Ý Đảng – lòng Dân, lòng Dân – ý Đảng (09/02/2022)
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực (23/11/2021)
Liêm chính - Phẩm chất quan trọng hàng đầu của người cán bộ, đảng viên theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh (15/11/2021)
Gương mẫu học tập và làm theo Bác (26/10/2021)
Đạo đức cách mạng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và những bài học đối với cán bộ, đảng viên hiện nay (10/9/2021)
Tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác (08/9/2021)
Ra mắt sách “Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập” (01/9/2021)
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII (26/8/2021)
Làm theo Bác bằng những việc thiết thực (18/8/2021)
Đề cao trách nhiệm nêu gương (27/7/2021)
Tấm lòng của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ (27/7/2021)
Tình cảm của Bác với thương binh, liệt sĩ (21/7/2021)
Học và làm theo tư tưởng, phong cách “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/7/2021)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (19/7/2021)
Đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo Bác (05/7/2021)
Đổi mới nội dung, phương pháp học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (29/6/2021)
Hiệu quả từ học và làm theo Bác (29/6/2021)
Học tập và làm theo Bác phải bằng hành động cụ thể, thiết thực, nói đi đôi với làm* (14/6/2021)
Làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn học tập Bác, làm theo Bác trong thực tiễn (14/6/2021)
Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Triệu Phong (24/5/2021)
Trưng bày "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (19/5/2021)
Tháng 5 nhớ Bác: Tư tưởng ‘lấy dân làm gốc’ mãi mãi soi sáng (18/5/2021)
Tháng Năm nhớ Bác (18/5/2021)
Huyện Gio Linh thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các nhiệm vụ quan trọng của địa phương (10/5/2021)
Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW đạt nhiều kết quả nổi bật ở Triệu Phong (23/4/2021)
Triệu Phong đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống (23/4/2021)
Hải Lăng đổi mới, sáng tạo việc học tập và làm theo Bác (23/4/2021)
Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quang Tùng: Việc thực hiện Chỉ thị 05 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị (22/4/2021)
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở tỉnh Quảng Trị (22/4/2021)
Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị: Tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh (20/4/2021)
Học tập và làm theo Bác, xây dựng quê hương ngày thêm đổi mới (20/4/2021)
Gắn học tập và làm theo Bác với hoàn thành tốt nhiệm vụ, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước (19/4/2021)
Phát huy quyền và trách nhiệm cử tri trong bầu cử theo lời căn dặn của Bác Hồ (16/4/2021)
Tư tưởng đoàn kết của Hồ Chí Minh với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (16/4/2021)
Tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương (13/4/2021)
Sức lan tỏa từ Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (25/3/2021)
Học tập và làm theo phương pháp luận Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước (22/3/2021)
Phê phán quan điểm sai trái, xuyên tạc về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (22/3/2021)
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành viên của Chính phủ tuyên thệ nhậm chức tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I (2/3/1946)
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ngày 2/3/1946. Ảnh: Tư liệu/TTXVN
Nhân dân Pác Bó - Hà Quảng đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm (20-02-1961)
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn ca múa dân gian Nhật Bản sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)
Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Hành chính kháng chiến (1948)
văn kiện Đảng
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh