Theo gương Bác
Cập nhật: Thứ Tư, ngày 12/5/2021

Nhiều điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở Đảng bộ Quân sự tỉnh
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05), những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã cụ thể hóa việc học và làm theo Bác bằng nhiều cách làm sáng tạo, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh, lực lượng vũ trang tỉnh trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo, triển khai 100% cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, phấn đấu học tập và làm theo Bác sát đúng với chức trách, nhiệm vụ được giao; 5/5 đảng bộ trực thuộc, 10/10 đảng bộ quân sự các huyện, thị xã, thành phố xác định tiêu chí, chuẩn mực đạo đức, niêm yết tại cơ quan, đơn vị theo đúng nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, 6 chuẩn mực đạo đức của cán bộ chủ trì, chủ chốt trong quân đội theo hướng dẫn của Tổng cục Chính trị. Đặc biệt, từ năm 2020, Đảng bộ Quân sự tỉnh tổ chức ký cam kết trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, góp phần ngăn ngừa, hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ.

 

Đại tá Ngô Hồng Minh, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Để cụ thể hóa Chỉ thị 05, với phương châm “Làm từ trên xuống, làm từ trong ra ngoài”, Phòng Chính trị đã tham mưu Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh ban hành Chỉ thị số 488 của Thường vụ Đảng ủy về xây dựng “Chi bộ 3 tốt, 3 không” với các tiêu chí cụ thể, sát thực tế cho từng đối tượng, nhất là xây dựng tác phong gương mẫu của người đứng đầu, ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân. Có thể khẳng định, Chỉ thị 05 đã thực sự lan tỏa, thấm sâu vào đời sống học tập, công tác của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu; nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng; làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương”.

 

Thực hiện mô hình xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”, 100% chi bộ đề ra tiêu chí phù hợp, sát với nhiệm vụ của đơn vị. Từ khi thực hiện mô hình này, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh được nâng lên rõ rệt. Trung đoàn 842, Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện tốt mô hình: “Người cán bộ chính trị thân thiết, công bình, hiểu biết”; “Thanh niên nói không với rượu, bia, thuốc lá”… lồng ghép phong trào thi đua: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”; “Thanh niên với kỷ luật và an toàn giao thông”, “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”. Qua đó, góp phần làm cho bộ đội thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động, đề cao ý thức tự học, tự rèn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

 

Thượng tá Trần Phong Vấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Gio Linh cho biết: “Trong các buổi họp đảng ủy, sinh hoạt dân chủ, sinh hoạt chi bộ, việc đánh giá, nhận xét kết quả học tập, làm theo Bác của từng tập thể, cá nhân được thực hiện đúng quy định, qua đó kịp thời điều chỉnh tác phong, lề lối làm việc, xây dựng tính chiến đấu cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Việc “làm theo” được thể hiện qua các mô hình, phần việc cụ thể, tập trung vào khâu yếu, việc khó, đặc biệt tạo ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn... Với những kết quả đạt được, 5 năm qua, Đảng bộ Quân sự huyện Gio Linh luôn đạt trong sạch vững mạnh, Ban CHQS huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 khen thưởng...”.

 

Ở Đảng bộ Phòng Hậu cần, đã có nhiều cách làm sáng tạo, sát thực tế trong thực hiện Chỉ thị 05, gắn với phong trào “Ngành hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy” để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, nâng cao đời sống của bộ đội; quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, ngân sách hậu cần; thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện. Nhất là ở những thời điểm khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống COVID-19, nhiều cán bộ, đảng viên đơn vị đã phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị quyết thắng.

 

Với phương châm: “Nói dân hiểu, làm dân tin”, lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên ở các huyện, thị xã, thành phố tích cực hưởng ứng, phấn đấu học tập và làm theo Bác từ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hỗ trợ, xung kích đi đầu trong phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo ổn định an ninh chính trị trên địa bàn. Hoạt động của các tổ chức quần chúng thanh niên, phụ nữ Bộ CHQS tỉnh thông qua các mô hình thiết thực, ý nghĩa đã và đang củng cố niềm tin vững chắc trong Nhân dân, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đối với cộng đồng.

 

Đại tá Nguyễn Bá Duẩn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Học tập và làm theo Bác đã khơi dậy được sức sáng tạo, khả năng cống hiến, trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên, quần chúng; thể hiện rõ nét vai trò nêu gương của người đứng đầu, sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động của mọi cán bộ, chiến sĩ. Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định tiếp tục đưa nội dung “làm theo” vào các mặt công tác của LLVT tỉnh. Chú trọng thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ”, “Nâng cao chất lượng huấn luyện” sẵn sàng chiến đấu, quản lý kỷ luật, xây dựng cơ sở chính trị ổn định. Đặc biệt, tiếp tục nhân rộng nhiều hơn nữa các mô hình, phần việc cụ thể, có sức lan tỏa, tạo động lực thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Phạm Văn Yên - cựu chiến binh đi đầu làm kinh tế ở Khe Sanh (14/9/2022)
Ngày đầu lập nước, Bác Hồ đã lo việc chống tiêu cực (30/8/2022)
Chăm lo đời sống thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công theo tư tưởng Hồ Chí Minh (19/7/2022)
Hồ Chí Minh với xây dựng đạo đức công dân (19/7/2022)
Nơi hội tụ và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” (13/7/2022)
Người Vân Kiều ở Hướng Linh làm theo Bác (30/6/2022)
Nêu cao tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý (14/6/2022)
Hướng Hóa chú trọng học tập và làm theo Bác (31/5/2022)
Nhiều cách làm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Hải Lăng (19/5/2022)
Phụ nữ Quảng Trị đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (15/4/2022)
Phong cách lãnh đạo khoan dung, độ lượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những gợi mở cho công tác cán bộ hiện nay (23/11/2021)
Hiệu quả từ mô hình sen - cá trên vùng thấp trũng (31/8/2021)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 (02/8/2021)
Học lời Bác Hồ dạy về sáng tạo khoa học công nghệ trong sản xuất (12/7/2021)
Học Bác Hồ việc quy tụ nhân tài phát triển khoa học - công nghệ (12/7/2021)
Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về tự lực, tự cường đến phát huy nội lực đất nước hiện nay (06/7/2021)
Lời Bác dạy báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/2021)
Tìm đường cứu nước, cứu dân – Bản lĩnh nhà ái quốc vĩ đại Hồ Chí Minh (07/6/2021)
Lan tỏa việc học và làm theo Bác (07/6/2021)
Tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục học tập và làm theo Bác (28/5/2021)
Người trợ lý dân vận luôn học tập và làm theo Bác (12/5/2021)
Học tập và làm theo phương pháp luận Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước (22/3/2021)
Phê phán quan điểm sai trái, xuyên tạc về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (22/3/2021)
Phát huy tinh thần tự phê bình để xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh (04/3/2021)
Giáo dục đạo đức thanh niên vừa ‘hồng’ vừa ‘chuyên’ thời đại mới (04/3/2021)
Học tập tư tưởng lấy dân làm gốc của Hồ Chí Minh (04/3/2021)
75 năm vẻ vang của Quốc hội Việt Nam - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất (04/3/2021)
Chữa “bệnh quan liêu” của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh (04/3/2021)
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành viên của Chính phủ tuyên thệ nhậm chức tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I (2/3/1946)
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ngày 2/3/1946. Ảnh: Tư liệu/TTXVN
Nhân dân Pác Bó - Hà Quảng đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm (20-02-1961)
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn ca múa dân gian Nhật Bản sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)
Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Hành chính kháng chiến (1948)
văn kiện Đảng
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh