Thứ Tư ngày 10/8/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5
Cập nhật: Thứ Ba, ngày 18/5/2021

Ký kết quy chế phối hợp giữa Ban Kinh tế Trung ương và Ban Cán sự Đảng bộ Bộ KHCN
Nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chiều 17/5, Ban Kinh tế Trung ương và Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ký kết quy chế phối hợp công tác.
Ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Ban Cán sự Đảng bộ Bộ KHCN.
Chúc mừng Ngày KHCN Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh các quan điểm, chủ trương của Đảng về KHCN và đổi mới sáng tạo – được xác định là nền tảng, quốc sách hàng đầu, động lực phát triển đất nước, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập cũng như cách mạng công nghiệp 4.0.

Ghi nhận những đóng góp quan trọng của ngành KHCN đối với sự phát triển của đất nước nói chung và công tác của Ban Kinh tế Trung ương nói riêng, đồng chí Trần Tuấn Anh cho biết, trong thời gian qua, Ban Kinh tế Trung ương và Ban Cán sự Đảng bộ Bộ KH&CN đã phối hợp kịp thời, hiệu quả.

Qua đó, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu của hai cơ quan với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quyết định của Đại hội Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển kinh tế-xã hội, KHCN và đổi mới sáng tạo. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng các kết quả nghiên cứu KHCN, đổi mới sáng tạo trong tham mưu hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội…

Để công tác phối hợp được thực chất, hiệu quả hơn nữa, đồng chí Trần Tuấn Anh lưu ý, trong quá trình triển khai quy chế phối hợp, hai cơ quan cần chủ động, tiếp cận, bám sát các nội dung Nghị quyết và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; quan tâm đến công tác đặt hàng nghiên cứu các đề tài khoa học cấp quốc gia để nghiên cứu các vấn đề lớn, có tính dự báo cùng với các đề tài nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; chú trọng nghiên cứu các vấn đề mới về lý luận và thực tiễn trong phát triển kinh tế-xã hội của các nước, làm cơ sở để tham khảo trong quá trình tham mưu, đề xuất các chủ trương, đường lối phát triển kinh tế-xã hội của nước ta...

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự Đảng bộ Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt bày tỏ niềm vinh dự và cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của đồng chí Trần Tuấn Anh và Ban Kinh tế Trung ương.

Với sứ mệnh thúc đẩy việc ứng dụng các thành tựu nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, trong những năm qua, Bộ KHCN đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp và luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp công tác của Ban Kinh tế Trung ương.

Bộ KH&CN cũng đã tích cực tham gia công tác tham mưu, cung cấp thông tin cho Ban Kinh tế Trung ương trong việc xây dựng nhiều chỉ đạo quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong phát triển kinh tế. Tiêu biểu như: Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Trong đó, nhiều nhiệm vụ, giải pháp về KHCN và đổi mới sáng tạo đã được giao cho Bộ KH&CN, qua đó, giúp định hướng về chủ trương cho việc triển khai các nhiệm vụ của Bộ KH&CN nhằm phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cho cả giai đoạn tới.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh, trong thời gian tới, toàn ngành KHCN tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung thực hiện giải pháp đột phá chiến lược phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 như đã được phân công tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đó là đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ KHCN, đổi mới sáng tạo, tạo sự bứt phá trong nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế, để KHCN và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành nền tảng, quốc sách hàng đầu và là động lực cho sự phát triển.

Tại buổi lễ, hai cơ quan đã ký Quy chế phối hợp công tác với nội dung hợp tác toàn diện từ các hoạt động nghiên cứu, tham mưu đề xuất; thẩm định các đề án, dự án lớn về phát triển kinh tế-xã hội, KHCN và đổi mới sáng tạo đến trao đổi thông tin, phối hợp tổ chức các toạ đàm, hội thảo, diễn đàn...
http://baochinhphu.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Kỳ vọng KHCN và đổi mới sáng tạo sẽ có bước phát triển mới (18/5/2021)
KH&CN tạo xung lực cho đất nước phát triển nhanh, bền vững (18/5/2021)
Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhân dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 (18/5/2021)
Ngày KHCN Việt Nam: Khích lệ hơn nữa tinh thần đổi mới sáng tạo (18/5/2021)
Để Khoa học và Công nghệ thực sự trở thành động lực then chốt (18/5/2021)
KHCN và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai (17/5/2021)
Ngày 18/5: Sẽ công bố online Sổ tay hướng dẫn thương mại hóa kết quả nghiên cứu (17/5/2021)
Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5/2021: “Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai” (07/5/2021)
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam: KH&CN đã có những bước tiến rất đáng ghi nhận (07/5/2021)
Năm nhà khoa học Việt lọt Tốp 100 châu Á (07/5/2021)
Đổi mới sáng tạo – giải pháp nâng cao năng suất doanh nghiệp Việt (07/5/2021)
Sức bật để phát triển thị trường khoa học và công nghệ (07/5/2021)
Khoa học và Công nghệ: Con đường duy nhất nâng cao giá trị nông sản (07/5/2021)
Thúc đẩy đổi mới sáng tạo bằng cơ chế vượt trội (07/5/2021)
Thông báo Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại buổi làm việc với Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022

Ứng dụng KH&CN trong nhân giống và trồng cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại huyện Hướng Hóa
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 294
Hôm nay 15.879
Hôm qua 12.762
Tất cả 6.157.092
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!