Tin tức
Cập nhật: Thứ Ba, ngày 29/6/2021

Hiệu quả từ học và làm theo Bác
Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05). Xác định học và làm theo Bác là nhiệm vụ quan trọng, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy thực hiện tốt Chỉ thị 05. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.
Cán bộ bộ phận một cửa UBND huyện Gio Linh tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính

Đảng bộ xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh có 349 đảng viên, sinh hoạt tại 10 chi bộ. Sau khi tiếp thu Chỉ thị 05 và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện; tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nội dung cơ bản của Chỉ thị 05 cho cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Cùng với đó, đảng ủy xã chỉ đạo mặt trận, các đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05 và chuyên đề hằng năm đến cán bộ, đoàn viên, hội viên, Nhân dân; triển khai xây dựng chương trình hành động, đăng ký cam kết cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Tú Tô Ngọc Thành cho biết: “Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, các chi bộ, mặt trận, đoàn thể đã thực hiện nghiêm túc, có cách làm mới, sáng tạo đã làm chuyển biến mạnh mẽ tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường, hệ thống chính trị được củng cố, kinh tế - xã hội phát triển”.

 

Thời gian qua, Chỉ thị 05 không chỉ được cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội các cấp triển khai thực hiện mà từng cán bộ, đảng viên, Nhân dân cũng tích cực hưởng ứng. Khắc ghi lời dạy của Bác: “Giáo viên phải chú ý cả tài, cả đức; tài là văn hóa, chuyên môn, đức là chính trị. Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức...”, cô giáo Nguyễn Thị Quyên, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Húc Nghì, huyện Đakrông luôn cố gắng phấn đấu, đem hết trình độ, năng lực và tình yêu nghề mến trẻ để chăm sóc, giáo dục các thế hệ học sinh. Trong quá trình công tác, cô tham gia nhiều cuộc thi cấp huyện, tỉnh và đạt nhiều thành tích cao. “Năm 2017, nhà trường phát động học tập và rèn luyện theo tấm gương của Bác, tôi đăng ký mô hình “Heo đất tiết kiệm”. Qua quá trình thực hiện, mô hình này đã mang lại hiệu quả thiết thực, không chỉ hỗ trợ quà, phần thưởng vào những ngày lễ, tết cho học sinh mà từ số tiền nuôi heo đất, chúng tôi đã trích ra một phần để tặng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập. Nhờ vậy, các em biết yêu thương, quan tâm, giúp đỡ bạn bè trong học tập cũng như trong cuộc sống, có thêm động lực để vượt qua nghịch cảnh, trở thành người có ích cho xã hội. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển và nhân rộng mô hình này”, cô Quyên chia sẻ.

 

5 năm qua, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, của BTV Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Chị thị 05 và được cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực triển khai thực hiện với hình thức đa dạng, phong phú, thu hút được sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Quá trình triển khai đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 35- NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt định kỳ của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, gắn với giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Từ đó, làm chuyển biến nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

 

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, hằng năm BTV Tỉnh ủy lựa chọn chủ đề tập trung chỉ đạo, tạo đột phá trong việc giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Năm 2017, lần đầu tiên BTV Tỉnh ủy tổ chức ký cam kết trách nhiệm của người đứng đầu và BTV cấp ủy cấp huyện với BTV Tỉnh ủy; từ năm 2018 đến nay, BTV Tỉnh ủy đã mở rộng việc ký cam kết trách nhiệm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, từ đó lan toả đến cấp cơ sở. Kết quả đạt được rõ nét nhất trong thời gian qua đó là nâng cao tính chủ động, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Đây cũng là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại đảng viên, công chức hằng năm. Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt là các chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp. Năm 2019, với mục tiêu tất cả vì cơ sở, cán bộ về tận địa bàn để động viên, trực tiếp chỉ đạo các phong trào, hoạt động, BTV Tỉnh ủy đã ban hành quy định về việc phân công các Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh về dự sinh hoạt với các chi bộ nông thôn; phát động “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới”, “Ngày thứ 7 vì dự án động lực”... Những nỗ lực cùng với cách làm sáng tạo của BTV Tỉnh ủy và các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh trong thực hiện Chỉ thị 05 đã đạt được nhiều thành tựu, kết quả khá toàn diện.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05 vẫn còn một số hạn chế. Đó là việc triển khai học tập, nghiên cứu Chỉ thị 05 và các chuyên đề hằng năm ở một số địa phương, cơ sở hiệu quả chưa cao. Việc xây dựng kế hoạch, cam kết làm theo của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên còn hình thức, chưa sát với trách nhiệm, nhiệm vụ được giao. Vẫn còn vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương chưa được tập trung giải quyết dứt điểm. Cải cách hành chính có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp... Vì vậy, để đảm bảo việc thực hiện Chỉ thị 05 thực sự đi vào chiều sâu, trong thời gian tới các cấp, ngành tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05 đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thực hiện. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết đại hội đảng các cấp. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn cách làm qua loa, hình thức; lấy kết quả thực hiện Chỉ thị 05 làm tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hằng năm và là căn cứ trong quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ.

baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (09/9/2022)
“Quỹ độc lập” – “Tuần lễ VÀNG”: Bài học về phát huy sức mạnh lòng dân (30/8/2022)
Chủ tịch Hồ Chí Minh – Biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước, khí phách anh hùng và khát vọng hạnh phúc của dân tộc Việt Nam (11/8/2022)
“Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” (11/8/2022)
Những người kể chuyện về Bác Hồ bằng nhiều ngoại ngữ (11/8/2022)
Tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác (18/7/2022)
Học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên (31/5/2022)
Chủ tịch Hồ Chí Minh - cả cuộc đời vì nước, vì dân (19/5/2022)
Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm bình dị, đầy ý nghĩa (19/4/2022)
Quán triệt, học tập chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh (01/4/2022)
Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới (10/02/2022)
Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh (09/02/2022)
Ý Đảng – lòng Dân, lòng Dân – ý Đảng (09/02/2022)
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực (23/11/2021)
Liêm chính - Phẩm chất quan trọng hàng đầu của người cán bộ, đảng viên theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh (15/11/2021)
Gương mẫu học tập và làm theo Bác (26/10/2021)
Đạo đức cách mạng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và những bài học đối với cán bộ, đảng viên hiện nay (10/9/2021)
Tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác (08/9/2021)
Ra mắt sách “Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập” (01/9/2021)
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII (26/8/2021)
Làm theo Bác bằng những việc thiết thực (18/8/2021)
Đề cao trách nhiệm nêu gương (27/7/2021)
Tấm lòng của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ (27/7/2021)
Tình cảm của Bác với thương binh, liệt sĩ (21/7/2021)
Học và làm theo tư tưởng, phong cách “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/7/2021)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (19/7/2021)
Đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo Bác (05/7/2021)
Đổi mới nội dung, phương pháp học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (29/6/2021)
Học tập và làm theo Bác phải bằng hành động cụ thể, thiết thực, nói đi đôi với làm* (14/6/2021)
Làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn học tập Bác, làm theo Bác trong thực tiễn (14/6/2021)
Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Triệu Phong (24/5/2021)
Trưng bày "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (19/5/2021)
Tháng 5 nhớ Bác: Tư tưởng ‘lấy dân làm gốc’ mãi mãi soi sáng (18/5/2021)
Tháng Năm nhớ Bác (18/5/2021)
Tạo sự chuyển biến trong học tập và làm theo Bác ở thị trấn Gio Linh (10/5/2021)
Huyện Gio Linh thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các nhiệm vụ quan trọng của địa phương (10/5/2021)
Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW đạt nhiều kết quả nổi bật ở Triệu Phong (23/4/2021)
Triệu Phong đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống (23/4/2021)
Hải Lăng đổi mới, sáng tạo việc học tập và làm theo Bác (23/4/2021)
Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quang Tùng: Việc thực hiện Chỉ thị 05 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị (22/4/2021)
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở tỉnh Quảng Trị (22/4/2021)
Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị: Tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh (20/4/2021)
Học tập và làm theo Bác, xây dựng quê hương ngày thêm đổi mới (20/4/2021)
Gắn học tập và làm theo Bác với hoàn thành tốt nhiệm vụ, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước (19/4/2021)
Phát huy quyền và trách nhiệm cử tri trong bầu cử theo lời căn dặn của Bác Hồ (16/4/2021)
Tư tưởng đoàn kết của Hồ Chí Minh với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (16/4/2021)
Tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương (13/4/2021)
Sức lan tỏa từ Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (25/3/2021)
Học tập và làm theo phương pháp luận Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước (22/3/2021)
Phê phán quan điểm sai trái, xuyên tạc về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (22/3/2021)
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành viên của Chính phủ tuyên thệ nhậm chức tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I (2/3/1946)
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ngày 2/3/1946. Ảnh: Tư liệu/TTXVN
Nhân dân Pác Bó - Hà Quảng đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm (20-02-1961)
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn ca múa dân gian Nhật Bản sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)
Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Hành chính kháng chiến (1948)
văn kiện Đảng
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh