Tin tức
Cập nhật: Thứ Tư, ngày 30/6/2021

Cấp chế phẩm vi sinh cho người dân tham gia Đề án “Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”
Ngày 29/6/2021, Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị đã tiến hành cấp chế phẩm vi sinh cho người dân tham gia Đề án “Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” trên địa bàn xã Trung Hải, huyện Gio Linh
Các chế phẩm vi sinh được cấp đợt này bao gồm: 245kg Chế phẩm vi sinh Nitro-QTMIC để xử lý đáy, môi trường nuôi tôm; 167kg Chế phẩm vi sinh Tricho – Pseu dùng trong lĩnh vực trồng trọt nhằm xử lý một số nấm gây bệnh trên cây trồng; 100kg Chế phẩm vi sinh Perfect-QTMIC để bổ sung vào thức ăn nuôi tôm nhằm cải thiện đường ruột cho tôm nuôi.

Đề án “Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 với mục tiêu hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp sạch, cung cấp những sản phẩm chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên cơ sở ứng dụng những chế phẩm vi sinh nhằm tái sử dụng hiệu quả các loại phế thải nông nghiệp, góp phần bảo vệ môi trường, cải tạo đất, nâng cao năng suất, chất lượng và tăng khả năng cạnh tranh cho các sản phẩm chủ lực, tăng hiệu quả kinh tế cho sản xuất nông nghiệp, góp phần xây dựng Nông thôn mới. Mục tiêu cụ thể mà Đề án đưa ra là phát động phong trào sử dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất nông nghiệp trên toàn tỉnh nhằm cải tạo đất, thúc đẩy phát triển các sản phẩm chủ lực, xử lý ô nhiễm môi trường, góp phần tạo bước đột phá trong nông nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển thời kỳ mới. Ứng dụng có hiệu quả các loại chế phẩm vi sinh trong trồng trọt; chăn nuôi lơn, nuôi trồng thủy sản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân trong nền kinh tế hội nhập và cải thiện chất lượng môi trường. Các hộ dân tham gia Đề án sẽ được hỗ trợ 70% kinh phí mua chế phẩm vi sinh trong 3 năm đầu (2021-2023) và 50% cho hai năm tiếp theo (2024-2025).

Việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ sinh học, trong đó có công nghệ vi sinh vào sản xuất đã mang lại những tác dụng to lớn cho ngành nông nghiệp với những ưu điểm vượt trội như: Giúp cân bằng hệ sinh thái trong đất nói riêng và môi trường nói chung; Cải thiện môi trường lý, hóa, sinh của đất. Góp phần tăng độ phì nhiêu và tiêu diệt các tác nhân gây bệnh, sâu hại cho đất; Giúp lưu giữ và sản sinh nước; Giúp lưu trữ chất dinh dưỡng;Kiểm soát dòng chảy của phân bón; Tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi; Tiêu diệt côn trùng gây hại. Giảm thiểu bệnh hại và góp phần tăng sức đề kháng. Tăng sức chống chịu cho cây trồng, vật nuôi khi gặp những điều kiện bất lợi; Có khả năng phân hủy, chuyển hóa các phế thải sinh học, phế thải nông nghiệp, công nghiệp. Góp phần làm sạch môi trường. 

 
Theo Đề án, Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị căn cứ vào nhu cầu chế phẩm vi sinh hàng năm của các địa phương để sản xuất, cung ứng chế phẩm đảm bảo chất lượng, số lượng và  thời gian cũng như hỗ trợ, tập huấn, hướng dẫn cách sử dụng chế phẩm vi sinh cho các địa phương. 
Tin, ảnh: Lê Ngọc Trí
Tin, bài cùng lĩnh vực
Tập huấn ứng dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi tôm tại Gio Linh (12/4/2022)
Tập huấn kỹ thuật ủ phân hữu cơ bằng chế phẩm vi sinh Compo-QTMIC (04/4/2022)
Tập huấn chuyển giao kỹ thuật sử dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi trồng thủy sản (22/3/2022)
Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" (18/3/2022)
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp (10/9/2021)
Sử dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất - giải pháp tối ưu cho một nền nông nghiệp hữu cơ (01/9/2021)
Ứng dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi tôm thẻ chân trắng (16/8/2021)
Sử dụng chế phẩm vi sinh Nitro – QTMIC trong nuôi tôm (nuôi trồng thủy sản) (29/7/2021)
Sử dụng chế phẩm vi sinh Pro-QTMIC Bổ sung trong thức ăn nuôi gia súc, gia cầm (16/7/2021)
Hiệu quả của ứng dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất nông nghiệp (09/7/2021)
Kỹ thuật ủ phân hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp bằng chế phẩm Compo-QTMIC (08/7/2021)
Vai trò của chế phẩm sinh học trong trồng trọt (23/6/2021)
Vai trò và ứng dụng của chế phẩm vi sinh (23/6/2021)
​Lợi ích mà chế phẩm sinh học đem lại trong nuôi trồng thủy sản (23/6/2021)
Ứng dụng vi sinh vật trong nuôi trồng thủy sản (23/6/2021)
Cán bộ Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN tập huẩn sử dụng sử dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi tôm cho người dân
Cán bộ Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN hướng dẫn người dân sử dụng chế phẩm vi sinh để ủ phân hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp
Mô hình xử lý phế thải nông nghiệp bằng chế phẩm vi sinh Compo-QTMIC
Người dân sử dụng chế phẩm vi sinh Compo-QT MIC để ủ phân bón hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp
Đề án Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị