Tin tức
Cập nhật: Thứ Hai, ngày 05/7/2021

Đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo Bác
Thời gian qua, cuộc vận động học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo nên sức lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện Gio Linh. Từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình với những cách làm hay, sáng tạo thiết thực và mang lại ý nghĩa đối với đời sống xã hội.
Chị Trần Thị Phương ( thứ 2 bên trái), chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Gio Linh
Chị Trần Thị Phương, chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Gio Linh là một trong số ít cá nhân được khen thưởng vì có thành tích về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2021. Để có thành tích đó, bản thân chị Phương đã có nhiều cách làm tiêu biểu trong việc thực hiện học tập và làm theo Bác. Là người trực tiếp phụ trách công tác hộ tịch, kiểm soát TTHC, văn phòng, chị luôn tận tụy với công việc  và gần gũi với người dân khi đến giao dịch tại đơn vị. Bên cạnh đó, chị Phương còn cho biết, bản thân luôn nghiên cứu, tiếp thu và ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin, các sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công việc, từ đó, tạo thuận lợi cho công việc vừa phục vụ Nhân dân vừa đáp ứng nhu cầu chuyên môn của mình.

Không chỉ là những cá nhân tiêu biểu như chị Phương ở Phòng Tư pháp huyện Gio Linh mà thời gian qua, nhiều rất nhiều tập thể đã và đang có những đóng góp tích cực cho đời sống xã hội khi thực hiện học tập và làm theo Bác. Trong 5 năm qua, Nhân dân và cán bộ thôn Tân An, xã Gio An, huyện Gio Linh là một trong những tập thể tiêu biểu được nhận bằng khen vì có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2016 – 2021. Mỗi phong trào, mỗi hoạt động hay mỗi chủ đề hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo Bác, tập thể chi bộ và thôn đã đoàn kết, thống nhất để đưa ra các phương án phù hợp với thực tế của địa phương. Thu nhập bình quân đầu người của địa phương đạt 39 triệu đồng/người/năm. Thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, người dân đã đồng thuận hiến đất, hiến cây xây dựng các tuyến đường mẫu, từng bước thay đổi diện mạo nông thôn. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cũng được chú trọng.

Ông Đinh Văn Nhân, Bí thư Chi bộ thôn Tân Văn cho biết, để có được kết quả này thì điều quan trọng nhất là sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp của chi bộ Đảng; thứ hai là tinh thần đoàn kết, thống nhất từ toàn thể cán bộ, đảng viên, bà con nhân dân. Trong đó, cán bộ, đảng viên là người trực tiếp đi đầu và phải là tấm gương để bà con tự giác noi theo.

 
Thực hiện Chỉ thị 05 không chỉ góp phát triển kinh tế mà còn nâng cao đời sống tinh thần cho người dân thôn Tân Văn, xã Gio An, huyện Gio Linh.

Ông Hồ Xuân Hải, Bí thư Đảng ủy xã Gio An, huyện Gio Linh cho biết thêm: “ Việc thực hiện Chỉ thị 05 ở thôn Tân Văn  đã lan tỏa trong tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kết hợp trong từng gia đình để thay đổi tư duy, nhận thức về học tập và làm theo Bác. Nhờ vậy, thôn Tân Văn là một trong những thôn đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới và hiện đang xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Chúng tôi xem đây là đơn vị điển hình để các chi bộ, thôn khác trong xã cùng học tập, làm theo trong cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện Gio Linh. Từ đó, xuất hiện nhiều cách làm hay, nhiều gương điển hình của tập thể, cá nhân được cơ quan, địa phương, đơn vị biểu dương, nhân rộng. Từ các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 05 năm qua, Ban Thường vụ Huyên ủy đã giới thiệu 13 cá nhân và 06 tập thể để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đưa vào tập sách Hoa đời thường và Làm theo lời Bác. Tại hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Ban Thường vụ Huyện uỷ khen thưởng 10 tập thể và 15 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Giảng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gio Linh nhấn mạnh, địa phương tiếp tục quán triệt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các chủ đề của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy ban hành trong năm 2021; chuyển sâu sắc từ học tập sang làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng của Bác. Thông qua các phong trào, hành động cách mạng, gắn kết chặt chẽ thực hiện Chỉ thị 05 với chủ đề 2021 để tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Bên cạnh đó, tập trung gắn kết chặt chẽ thực hiện Chỉ thị 05 vào chủ đề hàng năm, đưa vào sinh hoạt chuyên đề trong các chi bộ, cấp ủy địa phương, xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại huyện Gio Linh đã đạt được những kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ huyện, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra... Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.
http://quangtritv.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (09/9/2022)
“Quỹ độc lập” – “Tuần lễ VÀNG”: Bài học về phát huy sức mạnh lòng dân (30/8/2022)
Chủ tịch Hồ Chí Minh – Biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước, khí phách anh hùng và khát vọng hạnh phúc của dân tộc Việt Nam (11/8/2022)
“Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” (11/8/2022)
Những người kể chuyện về Bác Hồ bằng nhiều ngoại ngữ (11/8/2022)
Tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác (18/7/2022)
Học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên (31/5/2022)
Chủ tịch Hồ Chí Minh - cả cuộc đời vì nước, vì dân (19/5/2022)
Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm bình dị, đầy ý nghĩa (19/4/2022)
Quán triệt, học tập chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh (01/4/2022)
Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới (10/02/2022)
Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh (09/02/2022)
Ý Đảng – lòng Dân, lòng Dân – ý Đảng (09/02/2022)
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực (23/11/2021)
Liêm chính - Phẩm chất quan trọng hàng đầu của người cán bộ, đảng viên theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh (15/11/2021)
Gương mẫu học tập và làm theo Bác (26/10/2021)
Đạo đức cách mạng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và những bài học đối với cán bộ, đảng viên hiện nay (10/9/2021)
Tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác (08/9/2021)
Ra mắt sách “Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập” (01/9/2021)
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII (26/8/2021)
Làm theo Bác bằng những việc thiết thực (18/8/2021)
Đề cao trách nhiệm nêu gương (27/7/2021)
Tấm lòng của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ (27/7/2021)
Tình cảm của Bác với thương binh, liệt sĩ (21/7/2021)
Học và làm theo tư tưởng, phong cách “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/7/2021)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (19/7/2021)
Đổi mới nội dung, phương pháp học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (29/6/2021)
Hiệu quả từ học và làm theo Bác (29/6/2021)
Học tập và làm theo Bác phải bằng hành động cụ thể, thiết thực, nói đi đôi với làm* (14/6/2021)
Làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn học tập Bác, làm theo Bác trong thực tiễn (14/6/2021)
Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Triệu Phong (24/5/2021)
Trưng bày "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (19/5/2021)
Tháng 5 nhớ Bác: Tư tưởng ‘lấy dân làm gốc’ mãi mãi soi sáng (18/5/2021)
Tháng Năm nhớ Bác (18/5/2021)
Tạo sự chuyển biến trong học tập và làm theo Bác ở thị trấn Gio Linh (10/5/2021)
Huyện Gio Linh thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các nhiệm vụ quan trọng của địa phương (10/5/2021)
Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW đạt nhiều kết quả nổi bật ở Triệu Phong (23/4/2021)
Triệu Phong đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống (23/4/2021)
Hải Lăng đổi mới, sáng tạo việc học tập và làm theo Bác (23/4/2021)
Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quang Tùng: Việc thực hiện Chỉ thị 05 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị (22/4/2021)
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở tỉnh Quảng Trị (22/4/2021)
Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị: Tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh (20/4/2021)
Học tập và làm theo Bác, xây dựng quê hương ngày thêm đổi mới (20/4/2021)
Gắn học tập và làm theo Bác với hoàn thành tốt nhiệm vụ, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước (19/4/2021)
Phát huy quyền và trách nhiệm cử tri trong bầu cử theo lời căn dặn của Bác Hồ (16/4/2021)
Tư tưởng đoàn kết của Hồ Chí Minh với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (16/4/2021)
Tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương (13/4/2021)
Sức lan tỏa từ Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (25/3/2021)
Học tập và làm theo phương pháp luận Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước (22/3/2021)
Phê phán quan điểm sai trái, xuyên tạc về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (22/3/2021)
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành viên của Chính phủ tuyên thệ nhậm chức tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I (2/3/1946)
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ngày 2/3/1946. Ảnh: Tư liệu/TTXVN
Nhân dân Pác Bó - Hà Quảng đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm (20-02-1961)
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn ca múa dân gian Nhật Bản sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)
Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Hành chính kháng chiến (1948)
văn kiện Đảng
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh