Thứ Tư ngày 10/8/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Chuyển đổi số
Cập nhật: Thứ Ba, ngày 03/8/2021

Chuyển đổi số - động lực phát triển kinh tế, xã hội
Chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Theo mục tiêu cơ bản của Chương trình chuyển đổi số quốc gia, đến năm 2025, Việt Nam phải phát triển chính phủ số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số.
Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của TP.Hà Nội.

Tính cấp thiết của chuyển đổi số

Với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, điện toán đám mây, dữ liệu lớn và chuỗi khối, các thông tin, dữ liệu đều được chuyển thành thông tin, dữ liệu điện tử, được số hóa, được lưu trữ, truyền tải với dung lượng lớn hơn, được xử lý nhiều hơn, nhanh hơn... Những đột phá công nghệ này có tác động lớn đến tất cả mọi ngành, lĩnh vực trong đời sống xã hội, giúp vẽ lại bản đồ kinh tế thế giới, với sự suy giảm quyền lực của các quốc gia dựa chủ yếu vào khai thác tài nguyên thiên nhiên và sự gia tăng sức mạnh của các quốc gia dựa chủ yếu vào công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nắm bắt xu hướng chuyển đổi số của thế giới, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 4-5-2017 về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TƯ ngày 27-9-2019 và Chính phủ có Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3-6-2020 về Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, Việt Nam phấn đấu đến năm 2025 phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân.

Trong thời gian vừa qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực để hoàn thiện chính sách, thúc đẩy sự phát triển của khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế, trong đó có Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Sở hữu trí tuệ…

Việc thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia; Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia; Trung tâm Đổi mới sáng tạo về internet vạn vật… cũng là nỗ lực lớn, nhằm hỗ trợ nền tảng chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo cho các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp khởi nghiệp. Tuy nhiên, đến nay, sức thuyết phục về tính hiệu quả, khả thi trong ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong chuyển đổi số còn thấp.

Lên kế hoạch, chiến lược triển khai hoạt động

Nhiều ý kiến cho rằng, việc chuyển đổi số chỉ bao hàm việc ứng dụng các tiến bộ công nghệ vào quy trình xử lý công việc hay thực hiện số hóa các dữ liệu. Một khảo sát của Bộ Khoa học và Công nghệ cho thấy, đa số doanh nghiệp chưa hiểu rõ về chuyển đổi số, về đổi mới sáng tạo.

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy, chuyển đổi số thực chất là hoạt động đổi mới sáng tạo của một tổ chức, doanh nghiệp sử dụng công nghệ số. Có thể nhận diện rõ hơn khi chia thành 3 cấp độ cụ thể của chuyển đổi số, gồm: Số hóa (chuyển dữ liệu analog sang dạng số); ứng dụng công nghệ số (tin học hóa); chuyển đổi số (quy trình, cách thức hoạt động mới; sản phẩm, dịch vụ mới; mô hình kinh doanh mới; loại hình doanh nghiệp mới). Việc thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi số có nghĩa là thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo với các công nghệ số.

Còn theo Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao (Bộ Khoa học và Công nghệ) Trần Anh Tú, với chính phủ điện tử, ở cấp độ 1, văn bản ở dạng file doc/pdf, số hóa các số liệu thống kê, văn bản, tài liệu, sử dụng chữ ký số. Ở cấp độ 2 có trục liên thông văn bản, eCabinet, điều hành điện tử. Ở cấp độ 3, sẽ xử lý kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, giảm các cơ quan, tổ chức trung gian, dựa trên trí tuệ nhân tạo, robot.

Hiện tại, nhiều đơn vị của Bộ Khoa học và Công nghệ đã thực hiện công tác số hóa. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Hà Quốc Trung cho biết, Cổng thông tin điện tử của Bộ được đưa vào vận hành từ đầu năm 2017, đến nay đã có hơn 14.000 tin, bài và hơn 3.000 thông báo đăng tải, cung cấp thông tin chính thống của Bộ. Việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai chính phủ điện tử. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ đã kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống giám sát quốc gia về chính phủ số, đáp ứng đầy đủ 18 tiêu chí chức năng theo quy định trong việc triển khai thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Hệ thống một cửa điện tử được kết nối đã tích hợp báo cáo số liệu, báo cáo tiến độ công khai trên Cổng dịch vụ công của Bộ Khoa học và Công nghệ và quốc gia. Đồng thời, tích hợp tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa; tiếp nhận và xử lý hồ sơ nộp trực tuyến từ Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 3-6-2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Bộ Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ chủ trì, triển khai các nhiệm vụ và giải pháp, gồm kiến tạo thể chế; tạo nền móng chuyển đổi số; hợp tác quốc tế, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số... Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, Bộ đang làm việc với các đơn vị liên quan để lên kế hoạch, chiến lược triển khai hoạt động chuyển đổi số, quản lý nhà nước về chuyển đổi số trong thời gian tới.

https://mic.gov.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Chuyển đổi số phải có tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược (09/8/2022)
Viettel Money lọt vào top của giải thưởng Excellence Award (08/8/2022)
Chuyển đổi số trong nông nghiệp và hàm ý chính sách cho Việt Nam (05/8/2022)
Đề nghị Singapore chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi số (03/8/2022)
Hậu Giang: Ứng dụng hiệu quả KH&CN trong chuyển đổi số (03/8/2022)
Blockchain sẽ mang lại hiệu quả lớn trong định danh số (02/8/2022)
Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuyển đổi số có sự tăng trưởng mạnh (01/8/2022)
Bến Tre: Đẩy mạnh chuyển đổi số để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp (29/7/2022)
Kinh tế số - Kinh tế tuần hoàn: Động lực phát triển trong tương lai (22/7/2022)
Thúc đẩy dịch vụ tài chính số để phát triển tài chính toàn diện trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn (22/7/2022)
Hệ thống chính sách của chuyển đổi số trong thương mại: Thực trạng và giải pháp (21/7/2022)
Lực lượng lao động kỹ năng số: Nhân tố thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia (19/7/2022)
Google hỗ trợ Việt Nam phát triển nhân tài số, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo (19/7/2022)
Triển vọng kinh tế số và thách thức chất lượng nguồn nhân lực (18/7/2022)
Việt Nam đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái xác thực không mật khẩu (15/7/2022)
Việt Nam là một trong 5 quốc gia đi đầu về blockchain (13/7/2022)
Chuyển đổi số phát triển kinh tế Hậu Giang 2022 (12/7/2022)
Thúc đẩy chuyển đổi số đối với ngành dịch vụ (08/7/2022)
Phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng "Chuyển đổi số quốc gia" (06/7/2022)
Gặt hái giá trị mới khi quyết tâm chuyển đổi số (05/7/2022)
Chuyển đổi số - Chìa khoá phát triển ngành logistics (05/7/2022)
Phát triển và ứng dụng công nghệ vệ tinh để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội (04/7/2022)
Đà Nẵng đưa vào sử dụng Cổng chuyển đổi số (29/6/2022)
Chuyển đổi số cần lấy dữ liệu là trung tâm (28/6/2022)
Ra mắt Nền tảng Điều phối xử lý sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia (27/6/2022)
Doanh nghiệp nhỏ và vừa mạnh dạn chuyển đổi số (23/6/2022)
Tương lai của Fintech vì sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (23/6/2022)
Số hóa mạnh mẽ, đổi mới sáng tạo là chìa khóa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế (22/6/2022)
Hội thảo “Chuyển đối số để hướng tới xã hội không dùng tiền mặt” (21/6/2022)
Doanh nghiệp giảm 30% lao động nhờ chuyển đổi số (20/6/2022)
Nền tảng chia sẻ dữ liệu quốc gia sẽ đạt tối thiểu 150 triệu giao dịch vào 2025 (15/6/2022)
Kinh nghiệm chuyển đổi số từ địa phương (15/6/2022)
Khi hợp tác xã chuyển đổi số, bán hàng online (14/6/2022)
Hội thảo quốc gia về chuyển đổi số báo chí Việt Nam (14/6/2022)
Chuyển đổi số tạo nên một môi trường kinh doanh nông sản lành mạnh (14/6/2022)
Chuyển đổi số - nền tảng cho phát triển bền vững (09/6/2022)
Chuyển đổi số trong đào tạo nghề cơ khí chế tạo: một số vấn đề và giải pháp thực hiện cơ bản (26/5/2022)
Bộ TT&TT ban hành chỉ số đánh giá về chuyển đổi số (25/5/2022)
Chuyển đổi số về đo lường trong hạ tầng chất lượng quốc gia (23/5/2022)
Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong Chuyển đổi số (18/5/2022)
Chuyển đổi số phải thực chất, hiệu quả, tuyệt đối tránh hình thức (28/4/2022)
Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2022: Thêm hạng mục dành cho giải pháp nước ngoài (26/4/2022)
Ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia (25/4/2022)
Nhật ký điện tử - công cụ chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp (20/4/2022)
Chuyển đổi số, phát triển sản xuất thông minh: Doanh nghiệp cần sự đồng hành (20/4/2022)
Chuyển đổi số, chính quyền số và đô thị thông minh đáp ứng yêu cầu phát triển (19/4/2022)
Diễn đàn cấp cao chuyển đổi số mở rộng quy mô khu vực (15/4/2022)
Khởi động chương trình bồi dưỡng chuyển đổi số (07/4/2022)
PC Quảng Trị nỗ lực trở thành doanh nghiệp số (06/4/2022)
Tỷ trọng kinh tế số đạt 20% GDP vào năm 2025 (06/4/2022)
Thông báo Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại buổi làm việc với Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022

Ứng dụng KH&CN trong nhân giống và trồng cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại huyện Hướng Hóa
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 337
Hôm nay 16.518
Hôm qua 12.762
Tất cả 6.157.731
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!