Thứ Bảy ngày 26/11/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Cập nhật: Thứ Tư, ngày 04/8/2021

Nhiều cách làm sáng tạo để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Sau một thời gian tích cực triển khai tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (gọi tắt là Nghị quyết), đến hết tháng 6/2021, tỉnh Quảng Trị đã cơ bản hoàn thành việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết với tỉ lệ cán bộ, đảng viên tham gia đạt 96,6%. Trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc triển khai thực hiện quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên với nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo là tiền đề quan trọng để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Phục hồi diện tích hồ tiêu là thực hiện nghị quyết chuyên đề về sản xuất nông nghiệp của Huyện ủy Cam Lộ
Cam Lộ là một trong những địa phương hoàn thành tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tỉ lệ đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết đạt 95% và viết bài thu hoạch đầy đủ, đạt chất lượng tốt. Để việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết đạt kết quả cao, phù hợp với tình hình phòng, chống COVID-19, Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lộ chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng chủ động triển khai thực hiện với các hình thức linh hoạt như: Học trực tuyến, học tập trung toàn đảng bộ hoặc tại các chi bộ cơ sở. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thì tổ chức học trực tuyến đến tận điểm cầu các trường học trong toàn huyện để toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tham gia.

 

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cam Lộ Lê Hồng Nhạn cho biết: “Cùng với việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên trong toàn huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bám sát 10 chương trình trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, những điểm mới theo tinh thần nghị quyết để xây dựng Chương trình hành động số 10 ngày 15/6/2021 của BCH Đảng bộ huyện nhằm triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. Hiện nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đang từng bước triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo lộ trình đã đề ra, đồng thời, chú trọng chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng bổ sung các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống”.

 

Tính đến ngày 15/6/2021, toàn tỉnh đã tổ chức mở 489 lớp, trong đó có 16 lớp cán bộ chủ chốt, 279 lớp cấp xã, phường, thị trấn và 194 lớp các chi bộ trực thuộc đảng bộ trong khối cơ quan nhà nước; tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội; lực lượng vũ trang; doanh nghiệp học tập, quán triệt Nghị quyết với hơn 46.000 cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia, đạt tỉ lệ 96,6%. Có 95% bài thu hoạch đạt loại xuất sắc, 5% bài thu hoạch đạt yêu cầu đề ra.

 

Quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, cán bộ, đảng viên đã nghiêm túc tiếp thu, có sự nghiên cứu, phân tích các nội dung chuyên đề nên đa số các bài thu hoạch đạt chất lượng cao. Đặc biệt, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, huyện Gio Linh đã thành lập tổ chấm, đánh giá chất lượng bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

 

Trong việc nghiên cứu, vận dụng, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết vào thực tiễn công tác ở địa phương, cơ quan, đơn vị, nhiều đảng viên đã đưa ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, nguồn lực của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, một số địa phương, đơn vị đã có những cách làm mới phù hợp với tình hình như tổ chức học tập theo từng chi bộ nhỏ; cán bộ, đảng viên được viết bài thu hoạch tại nhà...

 

Các chuyên đề của báo cáo viên Trung ương được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập lại nội dung trọng tâm, ngắn gọn, dễ tiếp thu, phù hợp với đối tượng cán bộ, đảng viên ở cơ sở gửi đến các đảng bộ trực thuộc phục vụ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và viết bài thu hoạch Nghị quyết. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ban tuyên giáo, ban tuyên huấn cấp huyện và tương đương đã nghiên cứu, tham mưu nội dung bài thu hoạch theo hình thức trắc nghiệm và tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết thu hoạch tại hội trường ngay sau khi kết thúc hội nghị.

 

Điểm mới trong tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết là lần đầu tiên 100% cán bộ chủ chốt cấp huyện được tham gia hội nghị trực tuyến toàn quốc tại 14 điểm cầu trên toàn tỉnh. Bên cạnh việc kết nối đường truyền trực tuyến đến cấp huyện, cấp xã, một số địa phương, đơn vị đã kết nối đường truyền theo ngành dọc như: Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kết nối đường truyền từ Quân khu 4; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lộ kết nối đường truyền đến tận điểm cầu các trường học trong toàn huyện...

 

Ngay sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, cấp ủy các cấp căn cứ chương trình hành động đã xây dựng, chỉ đạo đối chiếu, rà soát với các nội dung Nghị quyết để cập nhật, bổ sung, sửa đổi đầy đủ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị theo phương châm “chủ trương 1, chương trình 10, hành động 100”. Đến nay, có 5 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 10 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đang tiến hành thảo luận, lấy ý kiến của tập thể cấp ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

 

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng để các cấp ủy, đảng viên nắm vững hơn nữa những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Từ đó, vận dụng đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất, đồng thuận về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

http://www.baoquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Chuyển đổi số trong cơ quan đảng, đoàn thể (10/10/2022)
Khoa học xã hội và nhân văn qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW (06/10/2022)
Nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới (11/8/2022)
Nghị quyết 18 hướng tới bảo đảm hài hòa lợi ích, giảm thiểu tiêu cực về đất đai (02/8/2022)
Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII (29/7/2022)
Định hướng lớn để phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (22/7/2022)
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII (22/7/2022)
Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII (13/7/2022)
Bước tiến trong công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay (13/7/2022)
Hoàn thiện chính sách hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo (15/6/2022)
Ra sức phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII (11/5/2022)
Để xứng danh Đảng cầm quyền (27/4/2022)
Đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa trong các chính sách xã hội ở nước ta hiện nay (15/4/2022)
Tự phê bình và phê bình trong xây dựng các tổ chức cơ sở đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (06/4/2022)
Xây dựng Đảng - nhiệm vụ then chốt trong Chiến lược phát triển tổng thể của đất nước (06/4/2022)
Quán triệt, triển khai thực hiện quy định mới về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng (15/3/2022)
Tập trung chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng (11/3/2022)
Đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII (01/3/2022)
Nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ hiện nay (25/02/2022)
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng (10/02/2022)
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII: Điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng (19/01/2022)
Góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống (30/11/2021)
Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (23/11/2021)
Vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (23/11/2021)
Ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 (16/11/2021)
Nâng cao đạo đức công vụ, đảng viên (16/11/2021)
​Ban hành Nghị quyết đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 (08/11/2021)
Nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu (15/10/2021)
Thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII (11/10/2021)
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị - Hai nhiệm vụ song hành (11/10/2021)
Khoa học công nghệ tạo đột phá mới (29/9/2021)
Quan điểm, định hướng của Đảng về bảo vệ môi trường (28/9/2021)
Chủ quyền số quốc gia trên không gian mạng (17/9/2021)
Đẩy mạnh thực hiện bình đẳng giới và công tác phụ nữ theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng (14/9/2021)
Một số nội dung mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng (01/9/2021)
Nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị (01/9/2021)
Đổi mới công tác thông tin đối ngoại nhằm tích cực góp phần khơi dậy và bồi đắp khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc (01/9/2021)
Tập trung xây dựng nền hành chính theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả (23/8/2021)
Phát huy lợi thế dân số vàng, thích ứng với quá trình già hóa dân số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII (18/8/2021)
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQVN thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (17/8/2021)
Đường lối, chính sách phát triển kinh tế trong Văn kiện Đại hội XIII xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn (13/8/2021)
Những điểm mới về kinh tế trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (06/8/2021)
Con người là mục tiêu và động lực trong đường lối phát triển kinh tế (02/8/2021)
Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ (02/8/2021)
Phát triển kinh tế số ở Việt Nam (28/7/2021)
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp, các hội văn học, nghệ thuật, hội Khoa học - Kỹ thuật và các đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức (22/7/2021)
Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị theo quan điểm Đại hội XIII (21/7/2021)
Phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng (19/7/2021)
Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII (19/7/2021)
Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản (15/7/2021)
Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ viên nén chuyên dùng cho cây lúa quy mô công nghiệp.
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 858
Hôm nay 5.353
Hôm qua 7.935
Tất cả 7.623.956
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!