Thứ Hai ngày 23/5/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Sở hữu trí tuệ
Cập nhật: Thứ Năm, ngày 12/8/2021

Xây dựng thương hiệu và chuỗi giá trị sản phẩm “Gạo sạch Quảng Trị”
Là một tỉnh có diện tích lúa không lớn lắm (hơn 49.000 ha/năm) nhưng Quảng Trị có chất đất khá tốt cộng với nông dân có kinh nghiệm thâm canh, biết ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên trồng lúa ở tỉnh đạt kết quả khá. Những năm qua, trước những hạn chế của phương pháp canh tác vô cơ, phong trào sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ được các cấp chính quyền và ngành nông nghiệp và PTNT tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, trong đó có cây lúa mang lại hiệu quả tích cực, tạo hàng hóa gạo hữu cơ được người tiêu dùng trong cả nước ưa chuộng. Nhằm tăng giá trị sản phẩm gạo hữu cơ Quảng Trị, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện dự án: “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Gạo sạch Quảng Trị” và xây dựng chuỗi giá trị cho sản phẩm gạo hữu cơ của tỉnh Quảng Trị”.
Sản xuất lúa hữu cơ tại xã Thanh An, Cam Lộ

Dự án xác lập quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu chứng nhận “Gạo sạch Quảng Trị” cho sản phẩm gạo hữu cơ của tỉnh. Để có căn cứ, dự án tiến hành thu thập thông tin, tài liệu về sản phẩm gạo hữu cơ và vùng sản xuất, kinh doanh sản phẩm dựa trên các nguồn thông tin như: Các tài liệu, đề tài khoa học, công trình nghiên cứu liên quan đến sản phẩm gạo hữu cơ; ý kiến của các nhà sản xuất, kinh doanh và các chuyên gia về nhu cầu đăng ký, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận; điều tra về quy mô, hiện trạng, đánh giá thực trạng về hoạt động của vùng sản xuất, kinh doanh sản phẩm gạo hữu cơ Quảng Trị.

 

Dự án cũng tiến hành phân tích chất lượng sản phẩm gạo trồng theo hướng hữu cơ và các vùng lân cận không theo hướng hữu cơ; phân tích các điều kiện tự nhiên và người sản xuất liên quan đến tính đặc thù sản phẩm gạo hữu cơ của tỉnh. Xây dựng bản đồ vùng sản xuất gạo hữu cơ đủ điều kiện đăng ký nhãn hiệu chứng nhận. Thiết kế biểu tượng, địa danh gắn với nhãn hiệu chứng nhận, thiết kế hệ thống nhận diện nhãn hiệu chứng nhận. Xây dựng hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận.

 

Sau khi được cấp bằng bảo hộ, dự án xây dựng nội dung quản lý, phát triển và quản lý nhãn hiệu chứng nhận. Các bước tiếp theo là thực hiện đánh giá, kiện toàn mô hình tổ chức và các điều kiện phục vụ hoạt động quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận; thiết kế mô hình hệ thống quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận; xây dựng hệ thống công cụ quản lý và kiểm soát chất lượng sản phẩm gạo hữu cơ được bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận tỉnh Quảng Trị; xây dựng các nội dung phục vụ việc phát triển nhãn hiệu; tổ chức vận hành thí điểm các nội dung quản lý và khai thác nhãn hiệu chứng nhận; tổ chức đánh giá để hiệu chỉnh, hoàn thiện mô hình quản lý và phát triển nhãn hiệu.

 

Việc thực hiện đăng ký mã số vùng trồng, kiểm soát chất lượng và nguồn gốc sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận được tiến hành trong quá trình xây dựng thương hiệu “Gạo sạch Quảng Trị”. Đồng thời xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ gạo hữu cơ, đặc biệt là chuỗi giá trị có ứng dụng công nghệ cao là xu hướng tất yếu để phát triển nông nghiệp hiện đại. Tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ gia đình xây dựng và phát triển chuỗi giá trị liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ hình thành các liên kết giữa doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh với hợp tác xã và người dân. Dự án sẽ hỗ trợ xây dựng thí điểm 5 mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm gạo hữu cơ được bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận theo chuỗi giá trị tại các huyện vùng đồng bằng của tỉnh.

 

Các hoạt động quảng bá và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Gạo sạch Quảng Trị” cho sản phẩm gạo hữu cơ của tỉnh cũng được tiến hành ngay sau khi được cấp nhãn hiệu chứng nhận nhằm giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng trong và ngoài nước. Để thực hiện tốt hoạt động này, các tổ chức quản lý nhãn hiệu thực hiện xây dựng công cụ giới thiệu, quảng bá sản phẩm gạo hữu cơ mang nhãn hiệu chứng nhận như: Thiết kế và in ấn bộ nhận diện thương hiệu cho sản phẩm gạo hữu cơ mang nhãn hiệu chứng nhận; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các website, mạng xã hội…

 

Các hoạt động phát triển thương mại cho sản phẩm gạo hữu cơ mang nhãn hiệu chứng nhận cũng sẽ được quan tâm như: Hỗ trợ để các sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận của địa phương có mặt tại các điểm bán hàng giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, OCOP tại các tỉnh, thành phố trong cả nước; phát triển du lịch kết hợp với phát triển nông nghiệp bền vững nhất thiết và tạo được những nét đặc sắc cho khách du lịch có thể trải nghiệm và học hỏi…

 

Về mục tiêu lâu dài của dự án, Trưởng Phòng Quản lý công nghệ và sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thái Thị Nga cho biết: “Lợi ích của việc đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Gạo sạch Quảng Trị” giúp mở rộng thị trường tiềm năng ở trong và ngoài tỉnh bởi những lợi thế nổi bật như: Gạo sạch Quảng Trị được chuẩn hóa mang tính đặc thù của đặc sản địa phương; được nhận diện bởi bộ nhận diện thương hiệu thống nhất; các vùng nguyên liệu tiềm năng trong tỉnh được tiếp tục đầu tư và phát triển, đảm bảo sinh kế bền vững cho cộng đồng. Dự án sẽ thiết lập cơ chế bảo hộ, quản lý và khai thác nhãn hiệu chứng nhận “Gạo sạch Quảng Trị” cho sản phẩm gạo hữu cơ chất lượng của tỉnh nhằm phục vụ mục tiêu kiểm soát chất lượng, uy tín của sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước. Thông qua việc tạo lập, quản lý và khai thác nhãn hiệu chứng nhận “Gạo sạch Quảng Trị” sẽ nâng cao giá trị của sản phẩm, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương, qua đó nâng cao đời sống của người dân sản xuất và kinh doanh sản phẩm”.

 

Với xu thế hội nhập kinh tế, nền kinh tế thị trường đang ngày càng đòi hỏi các sản phẩm có sự đảm bảo về chất lượng, giá cả ổn định và có nguồn gốc xuất xứ. Vì vậy, việc xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Gạo sạch Quảng Trị” cho sản phẩm gạo hữu cơ chất lượng của tỉnh để được bảo hộ và tạo chuỗi liên kết của sản phẩm là một việc làm cần thiết nhằm tăng cường lợi thế cạnh tranh, thúc đẩy việc phát triển cây lúa có giá trị kinh tế, tăng thu nhập cho người dân. Kết quả của dự án sẽ là tiền đề nâng cao uy tín của sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

H.V.A
Tin, bài cùng lĩnh vực
Tìm hiểu về bộ chỉ tiêu về quyền tài sản - Liên minh Quyền tài sản (11/5/2022)
Blockchain và ứng dụng trong đăng ký, xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (10/5/2022)
Nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam (05/5/2022)
Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Những thách thức mới (04/5/2022)
Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, bình đẳng giới trong văn hóa đọc của sinh viên (19/4/2022)
Tên miền và nhãn hiệu: Sự tương thích, khả năng vi phạm và khuyến cáo đối với doanh nghiệp (01/4/2022)
Sở hữu trí tuệ: Không thu hẹp đối tượng xử phạt vi phạm hành chính (01/4/2022)
Sửa đổi luật Sở hữu trí tuệ: Thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ (01/4/2022)
Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới vinh danh các nhà khoa học Cuba (31/3/2022)
Phát triển tài sản trí tuệ ở địa phương: Những lời giải mới (28/3/2022)
Hoạt động sở hữu trí tuệ ở các địa phương chưa đồng đều (23/3/2022)
Sở hữu trí tuệ làm tăng sức cạnh tranh và giá trị sản phẩm (21/3/2022)
Không chú trọng sở hữu trí tuệ sẽ không có sản phẩm công nghệ cao, mang thương hiệu (18/3/2022)
Tăng cường phối hợp hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và chuyển giao công nghệ (15/3/2022)
Nhãn hiệu 3 chiều trong pháp luật quốc tế và đề xuất cho Việt Nam (23/02/2022)
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Phetchabun” cho sản phẩm quả me ngọt (10/02/2022)
Bảo hộ CDĐL: Gia tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu cho nông sản và đặc sản vùng miền (09/02/2022)
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Phetchabun” cho sản phẩm quả me ngọt (21/01/2022)
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Chư Sê” cho sản phẩm hạt tiêu (21/01/2022)
Bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam (05/01/2022)
Hội nghị công bố cấp Văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý "Thanh long Bình Thuận" tại Nhật Bản (04/01/2022)
Hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp từ hoạt động khai thác tài sản trí tuệ tại viện, trường đại học (23/12/2021)
IPPlatform: Công cụ hữu hiệu hỗ trợ quản lý và phát triển tài sản trí tuệ (20/12/2021)
Phát triển tài sản trí tuệ: Bảo hộ chỉ dẫn địa lý được coi như tấm 'giấy thông hành' (17/12/2021)
Khoa học mở: Nhìn từ góc độ sở hữu trí tuệ (13/12/2021)
Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khai thác tài sản trí tuệ (06/12/2021)
Thiết lập, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu thông tin trực tuyến về đối tượng sở hữu công nghiệp và công cụ khai thác phục vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa (01/12/2021)
Khai thác tài sản trí tuệ thành công cụ tài chính: Những gợi mở về khung chính sách tại Việt Nam (16/11/2021)
Làm mới, đổi mới nhãn hiệu: Giải pháp giúp doanh nghiệp vực dậy sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh hậu Covid-19 (16/11/2021)
Thương mại hóa tài sản trí tuệ: Bài học từ những người đi trước (05/11/2021)
Sử dụng Công cụ WIPOINSPIRE để lựa chọn cơ sở dữ liệu sáng chế tốt và phù hợp nhất (01/11/2021)
Sử dụng Công cụ PatentScope Covid-19 Index để tìm kiếm thông tin sáng chế phục vụ nghiên cứu phát triển công nghệ phòng chốngCovid-19 (01/11/2021)
Sở hữu trí tuệ và các công nghệ chuyển đổi số - cơ hội cho Việt Nam (20/10/2021)
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Cà Mau” cho sản phẩm tôm sú (14/10/2021)
Nhật Bản bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm thanh long Bình Thuận (11/10/2021)
Cam Cao Phong: Nâng cao giá trị từ quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý (11/10/2021)
Khai mạc kỳ họp Đại hội đồng WIPO lần thứ 62 (07/10/2021)
Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ: Trao quyền cho đúng chủ thể và thúc đẩy thương mại hóa (04/10/2021)
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Soi Hà” cho sản phẩm bưởi (01/10/2021)
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở Nhật Bản: Cơ hội mới cho thanh long Bình Thuận (27/9/2021)
Tra cứu nhãn hiệu bằng phần mềm Asean TMView (01/9/2021)
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Núi Dành” cho sản phẩm Sâm Nam (01/9/2021)
Hướng dẫn sử dụng Cơ sở dữ liệu nhãn hiệu toàn cầu của WIPO (26/8/2021)
Việt Nam tham dự cuộc họp lần thứ 64 nhóm công tác về hợp tác sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 64) và các sự kiện liên quan (06/8/2021)
Chặng đường xây dựng và phát triển chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ (30/7/2021)
Sở hữu trí tuệ - Nền tảng cho doanh nghiệp khởi nghiệp lớn mạnh (26/7/2021)
Bảo hộ nhãn hiệu cho doanh nghiệp: Không chỉ dừng ở việc đăng ký (16/7/2021)
Thương mại hóa tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp nhỏ và vừa: Một số lưu ý (14/7/2021)
Ý tưởng đột phá - Sổ tay Hướng dẫn về sở hữu trí tuệ cho các công ty khởi nghiệp (startup) (12/7/2021)
Hội thảo “Sở hữu trí tuệ và xuất khẩu” do Cục Sở hữu trí tuệ và trường Đại học Ngoại thương phối hợp tổ chức (05/7/2021)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thông báo về việc tổ chức Cuộc thi: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2022

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở, bắt đầu thực hiện năm 2023

V/v thông tin cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp – CiC 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Hiệu quả bước đầu từ các Dự án của “Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi” tại Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 899
Hôm nay 2.069
Hôm qua 5.098
Tất cả 5.553.627
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!