Thứ Năm ngày 09/12/2021 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Phòng, chống dịch bệnh COVID 19
Cập nhật: Thứ Hai, ngày 23/8/2021

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh và BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố
Ngày 17/8/2021 Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã chủ trì cuộc họp trực tuyến triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến mới của dịch Covid-19. Tham dự cuộc họp có thành viên BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố.
Sau khi nghe các đại biểu dự họp báo cáo, kiến nghị đề xuất, ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng kết luận: Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh những ngày vừa qua, tỉnh Quảng Trị đến thời điểm này vẫn có thể được xem là “vùng xanh” khi chưa ghi nhận ổ dịch trong cộng đồng. UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, sự vào cuộc tất cả các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt, là sự cố gắng không ngừng, vượt qua khó khăn, vất vả của các lực lượng tuyến đầu chống dịch đã có các biện pháp phòng, chống dịch sáng tạo, hiệu quả.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh ở các tỉnh, thành phố phía Nam vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp; các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung cũng liên tục phát hiện nhiều ổ dịch mới; trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng đã xuất hiện nhiều ca dương tính trở về từ các vùng dịch trong nước. Vì vậy, căn cứ tình hình mới với nhiều diễn biến phức tạp và nhằm ngăn chặn, kiểm soát nguồn lây nhiễm dịch bệnh vào địa bàn tỉnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho đời sống và sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải xem nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay là giải pháp vừa cấp bách, vừa trọng tâm của cơ quan, địa phương mình, đồng thời thực hiện ngay những nội dung sau đây:

1. UBND tỉnh kêu gọi tất cả các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nâng cao tinh thần trách nhiệm trong phòng, chống dịch để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của bản thân, gia đình và cộng đồng; cùng chung tay với chính quyền đẩy lùi dịch bệnh. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19, đề nghị tổ chức, cá nhân phản ánh ngay về Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh (IOC tỉnh) để chỉ đạo xử lý. Giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cụ thể nội dung này.

2. Giao Công an tỉnh đẩy mạnh công tác xử phạt, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần nghiêm minh, quyết liệt. Trong vòng 02 giờ kể từ khi nhận được thông tin từ IOC tỉnh, có biện pháp xử lý đối tượng vi phạm và thông báo kết quả về IOC tỉnh để tổng hợp, báo cáo BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh hàng ngày.

3. Yêu cầu những trường hợp cách ly, theo dõi y tế tại nhà phải thực hiện nghiêm việc treo biển để thông tin cho chính quyền và người dân cùng tham gia giám sát.

4. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các ngành, địa phương liên quan:

- Thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát công tác y tế tại các Khu cách ly tập trung để chấn chỉnh hoạt động, đảm bảo an toàn, phân công nhiệm vụ rõ ràng, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo theo đúng quy định của Bộ Y tế.

- Rà soát, hoàn thiện quy chế, quy trình hoạt động chung tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh; hoàn thành và trình UBND tỉnh xem xét ban hành trước 30/8/2021.

 - Phân tích, đánh giá, phân loại đối tượng để thực hiện cách ly tập trung 14 ngày hoặc nhiều hơn 14 ngày nhằm đảm bảo không còn nguy cơ tái dương tính khi trở về nơi cư trú.

5. Yêu cầu về khách sạn, nhà nghỉ được chọn làm khu cách ly dịch vụ:

- Sở Y tế hướng dẫn về tiêu chuẩn khách sạn, nhà nghỉ được sử dụng làm khu cách ly tập trung có tính phí.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố thương thảo với chủ khách sạn, nhà nghỉ để chia sẻ, giảm giá tối đa cho người thực hiện cách ly trên tinh thần mọi người cùng chung tay chống dịch; bố trí lực lượng công an và y tế đảm bảo an ninh và y tế theo yêu cầu phòng chống dịch tại các khách sạn.

6. Ủy ban nhân dân và Ủy ban MTTQVN các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch số 76/KHLN-UBND-MTTQ ngày 03/8/2021 giữa UBND tỉnh và Ủy ban MTTQVN tỉnh để triển khai và linh hoạt trong việc huy động đủ nguồn lực để hỗ trợ cho người dân Quảng Trị đang lưu trú, học tập, lao động tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

7. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống dịch Covid-19 với cấp độ cao hơn, quyết tâm và quyết liệt hơn để đáp ứng tình hình mới với nhiều diễn biến phức tạp và đảm bảo mục tiêu chủ động ngăn chặn, kiểm soát nguồn lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 vào địa bàn tỉnh; hoàn thành và gửi về Sở Y tế trước 30/8/2021 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
Nguyễn Thị Hòa
Tin, bài cùng lĩnh vực
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố bàn các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới (03/12/2021)
Tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (22/11/2021)
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại buổi làm việc với UBND huyện Hướng Hóa về công tác phòng, chống Covid-19 (15/11/2021)
​Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp trực tuyến phòng, chống Covid-19 (11/11/2021)
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp trực tuyến phòng, chống Covid-19 (29/10/2021)
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp trực tuyến phòng, chống Covid-19 (22/10/2021)
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp trực tuyến phòng, chống Covid-19 (18/10/2021)
Chính phủ ban hành Quy định tạm thời ‘Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 (14/10/2021)
Ủy quyền thiết lập vùng cách ly, phong tỏa trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (11/10/2021)
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp trực tuyến phòng, chống Covid-19 (11/10/2021)
Dỡ bỏ biện pháp giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT- TTg trên địa bàn thành phố Đông Hà (07/10/2021)
Kết thúc các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà (05/10/2021)
Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà (05/10/2021)
Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà (29/9/2021)
Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối vói các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Cam Lộ (29/9/2021)
Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tại buổi làm việc với huyện Cam Lộ về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (29/9/2021)
Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Triệu Phong (28/9/2021)
Kết thúc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà (28/9/2021)
Điều chỉnh các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với một số khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Hải Lăng (28/9/2021)
Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà (27/9/2021)
Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà (24/9/2021)
Kết thúc biện pháp cách ly y tế đối với căn nhà số 420 Quốc lộ 9, thành phố Đông Hà (24/9/2021)
Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà (24/9/2021)
Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 (23/9/2021)
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh và BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố (22/9/2021)
Một số quy định thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn thành phố Đông Hà (21/9/2021)
Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà (21/9/2021)
Kết thúc các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà (21/9/2021)
Kết thúc các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Hướng Hóa (20/9/2021)
Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà (20/9/2021)
Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà (17/9/2021)
Áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn thành phố Đông Hà (16/9/2021)
Quyết định kết thúc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid -19 trên địa bàn thành phố Đông Hà (15/9/2021)
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại buổi làm việc với Sở Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (09/9/2021)
Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Hướng Hóa (07/9/2021)
Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà (04/9/2021)
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp trực tuyến BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh và BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố (01/9/2021)
Kết thúc các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thị xã Quảng Trị và thành phố Đông Hà (01/9/2021)
Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà (31/8/2021)
Nâng cao cấp độ phòng, chống dịch Covid-19 (30/8/2021)
Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn Thành phố Đông Hà (30/8/2021)
Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn Thành phố Đông Hà (27/8/2021)
Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 (27/8/2021)
Khuyến khích các địa phương, đơn vị tìm mua vaccine phòng COVID-19 (27/8/2021)
Tăng cường biện pháp ngăn chặn dịch xâm nhập vào địa bàn tỉnh (27/8/2021)
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Quảng Trị (27/8/2021)
Công điện của Thủ tướng về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trên toàn quốc (24/8/2021)
Quyết định về viêc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thị xã Quảng Trị (24/8/2021)
Chính phủ ban hành Nghị quyết về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 (16/8/2021)
​Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Đakrông (16/8/2021)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức

Thông báo về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,mức độ 4 trong thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN

Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ, ứng dụng nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 81
Hôm nay 3.170
Hôm qua 4.031
Tất cả 4.597.111
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!