Thứ Tư ngày 28/9/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Cập nhật: Thứ Hai, ngày 23/8/2021

Tập trung xây dựng nền hành chính theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả
Một trong những vấn đề quan trọng được đặt ra trong Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là Chương trình cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp. Mục tiêu là để xây dựng nền hành chính của tỉnh theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, lấy kết quả phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá; góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.
Phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: https://www.tapchicongsan.org.vn/

Cũng cần phải thấy rằng, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh đã chú trọng công tác xúc tiến đầu tư, quan tâm giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Nhờ đó môi trường đầu tư được cải thiện; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh tăng điểm qua từng năm (từ 57,32 điểm năm 2015 lên 63,84 điểm năm 2019); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) luôn thuộc nhóm đầu của cả nước.

 

5 năm qua, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền tỉnh, tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện đạt 73.423 tỉ đồng, tăng 1,55 lần; số dự án được cấp phép đầu tư tăng gấp 2,2 lần và tổng vốn đăng ký đầu tư tăng gấp 4,46 lần so với giai đoạn 2011-2015. Trong 6 tháng đầu năm 2021, có 26 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn 8.884 tỉ đồng; 9 dự án được cấp đăng ký đầu tư với tổng vốn 287,93 tỉ đồng. Lãnh đạo tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ các dự án điện gió, du lịch, nông nghiệp và các dự án trọng điểm.

 

Đồng thời, tỉnh cũng đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, đề ra giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; định kỳ tổ chức đối thoại với doanh nghiệp; rút ngắn thời gian hoàn thành các thủ tục đối với doanh nghiệp. Số doanh nghiệp được thành lập mới tăng qua các năm, đến năm 2020, tổng số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn gần 4.000 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký đạt 44.827,6 tỉ đồng. Công tác cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước được thực hiện đúng lộ trình. Các doanh nghiệp nhà nước sau khi thực hiện cổ phần hóa đã phát huy hiệu quả, một số doanh nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng cao. Vấn đề đặt ra cần quan tâm hiện nay là thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh đạt thấp; quy mô, năng lực nền kinh tế còn hạn chế; chưa khai thác hiệu quả lợi thế từ Hành lang kinh tế Đông - Tây…

 

Để tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển trong những năm tới, định hướng của Đảng bộ, chính quyền tỉnh là tiếp tục thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính; tăng cường kiểm tra, rà soát, đánh giá để phát hiện và kiên quyết cắt giảm, hoặc đề xuất cắt giảm các thủ tục hành chính trong những lĩnh vực mà người dân, doanh nghiệp còn gặp phiền hà; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Cùng với đó là công khai, minh bạch việc cung cấp thông tin, tài liệu pháp lý, quy hoạch, kế hoạch, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh. Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư; thực hiện nghiêm túc cam kết giữa người đứng đầu các sở, ngành, địa phương với lãnh đạo tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm hằng năm, nhất là về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư.

 

Mặt khác, tập trung xây dựng, vận hành hiệu quả chính quyền điện tử, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào quản lý, điều hành. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PAR INDEX; phấn đấu PAR INDEX và chỉ số PAPI thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI, phấn đấu PCI nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành khá của cả nước.

 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đến năm 2030, hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Hoàn thành cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; thoái phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước đã được cổ phần hóa theo lộ trình đề ra; các đơn vị sự nghiệp công lập hướng tới tự chủ kinh phí hoạt động. Thí điểm xây dựng một số đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh; triển khai có hiệu quả Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

 

Quá trình phát triển, tiếp tục sắp xếp, đổi mới nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế. Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Huy động và nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế. Khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đổi mới và phát triển công nghệ, hỗ trợ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh. Nghiên cứu, ban hành chính sách địa phương để tiếp tục hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hỗ trợ doanh nghiệp trong xây dựng liên kết với hợp tác xã và người dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

 

Tập trung mọi nỗ lực thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; quyết liệt trong giải phóng mặt bằng để sớm triển khai các dự án được hỗ trợ đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Đông Nam, sớm đưa các dự án trọng điểm đi vào hoạt động, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh tăng tốc phát triển trong thời gian tới.

http://www.baoquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới (11/8/2022)
Nghị quyết 18 hướng tới bảo đảm hài hòa lợi ích, giảm thiểu tiêu cực về đất đai (02/8/2022)
Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII (29/7/2022)
Định hướng lớn để phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (22/7/2022)
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII (22/7/2022)
Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII (13/7/2022)
Bước tiến trong công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay (13/7/2022)
Hoàn thiện chính sách hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo (15/6/2022)
Ra sức phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII (11/5/2022)
Để xứng danh Đảng cầm quyền (27/4/2022)
Đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa trong các chính sách xã hội ở nước ta hiện nay (15/4/2022)
Tự phê bình và phê bình trong xây dựng các tổ chức cơ sở đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (06/4/2022)
Xây dựng Đảng - nhiệm vụ then chốt trong Chiến lược phát triển tổng thể của đất nước (06/4/2022)
Quán triệt, triển khai thực hiện quy định mới về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng (15/3/2022)
Tập trung chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng (11/3/2022)
Đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII (01/3/2022)
Nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ hiện nay (25/02/2022)
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng (10/02/2022)
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII: Điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng (19/01/2022)
Góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống (30/11/2021)
Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (23/11/2021)
Vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (23/11/2021)
Ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 (16/11/2021)
Nâng cao đạo đức công vụ, đảng viên (16/11/2021)
​Ban hành Nghị quyết đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 (08/11/2021)
Nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu (15/10/2021)
Thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII (11/10/2021)
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị - Hai nhiệm vụ song hành (11/10/2021)
Khoa học công nghệ tạo đột phá mới (29/9/2021)
Quan điểm, định hướng của Đảng về bảo vệ môi trường (28/9/2021)
Chủ quyền số quốc gia trên không gian mạng (17/9/2021)
Đẩy mạnh thực hiện bình đẳng giới và công tác phụ nữ theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng (14/9/2021)
Một số nội dung mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng (01/9/2021)
Nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị (01/9/2021)
Đổi mới công tác thông tin đối ngoại nhằm tích cực góp phần khơi dậy và bồi đắp khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc (01/9/2021)
Phát huy lợi thế dân số vàng, thích ứng với quá trình già hóa dân số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII (18/8/2021)
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQVN thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (17/8/2021)
Đường lối, chính sách phát triển kinh tế trong Văn kiện Đại hội XIII xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn (13/8/2021)
Những điểm mới về kinh tế trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (06/8/2021)
Nhiều cách làm sáng tạo để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống (04/8/2021)
Con người là mục tiêu và động lực trong đường lối phát triển kinh tế (02/8/2021)
Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ (02/8/2021)
Phát triển kinh tế số ở Việt Nam (28/7/2021)
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp, các hội văn học, nghệ thuật, hội Khoa học - Kỹ thuật và các đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức (22/7/2021)
Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị theo quan điểm Đại hội XIII (21/7/2021)
Phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng (19/7/2021)
Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII (19/7/2021)
Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản (15/7/2021)
Triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng (14/7/2021)
Định hướng phát triển khoa học xã hội và nhân văn phục vụ triển khai Nghị quyết Đại hội XIII (13/7/2021)
Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022

Phát triển KH&CN hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 1.552
Hôm nay 5.194
Hôm qua 6.593
Tất cả 6.579.596
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!