Thứ Sáu ngày 30/9/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tin trong tỉnh
Cập nhật: Thứ Sáu, ngày 23/01/2015

Khẩn trương xây dựng chiến lược, kế hoạch hội nhập quốc tế năm 2015
Ngày 22/1/2015, Ban Hội nhập &Hợp tác Kinh tế Quốc tế tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp để đánh giá tình hình thực hiện công tác hội nhập quốc tế năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, UVTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Hội nhập &Hợp tác Kinh tế Quốc tế tỉnh cùng các thành viên Ban Hội nhập &Hợp tác Kinh tế Quốc tế tỉnh; các thành viên Tổ giúp việc Ban Hội nhập &Hợp tác Kinh tế Quốc tế tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

 Năm 2014, bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác hội nhập quốc tế, chính sách quản lý, điều hành của Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế, các bộ, ngành Trung ương, ngay từ đầu năm, Ban Hội nhập &Hợp tác Kinh tế Quốc tế tỉnh đã tích cực triển khai kế hoạch hội nhập quốc tế cũng như chỉ đạo các sở, ban, ngành, cộng đồng doanh nghiệp nỗ lực thực hiện tốt công tác hội nhập quốc tế. 

Trong năm 2014, Ban Hội nhập&Hợp tác Kinh tế Quốc tế tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai Chương trình hành động số 1414/CTHĐ - UBND- ĐN, ngày 20/5/2013 của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn năm 2013 - 2020; Kế hoạch số 4247/KH - UBND tỉnh, ngày 11/12/2013 về thông tin đối ngoại năm 2014. Các cơ quan thông tin đại chúng trung ương và địa phương đã tập trung thông tin, tuyên truyền về tiềm năng, lợi thế của tỉnh Quảng Trị trên Hành lang kinh tế Đông - Tây; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ, mở rộng thị trường ra các nước. Các sở, ban, ngành cũng như các huyện, thị xã, thành phố đã quan tâm thúc đẩy hoạt động thông tin đối ngoại; tích cực tuyên truyền, quảng bá đầu tư nhằm góp phần thu hút đầu tư, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế... 

Trên lĩnh vực xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại - du lịch, tăng cường hợp tác quốc tế, Ban Hội nhập &Hợp tác Kinh tế Quốc tế tỉnh đã tiếp đón, làm việc với các nhà đầu tư trong và ngoài nước để vận động, kêu gọi đầu tư vào các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư miền Trung xây dựng cơ sở dữ liệu xúc tiến đầu tư trong khu vực; tích cực hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư, thị trường và cơ hội đầu tư... Trong năm 2014, tỉnh Quảng Trị đã đón tiếp 105 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Quảng Trị; cử 80 đoàn cán bộ, công chức đi học tập và công tác tại nước ngoài. 

Triển khai việc thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2015 và Quyết định số 25/2013/QĐ - UBND, ngày 3/10/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh, trong năm đã xây dựng và triển khai thực hiện 11 đề án xúc tiến thương mại quốc gia và địa phương với tổng vốn hỗ trợ 870 triệu đồng... 

Trên lĩnh vực xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, năm 2014, Cục Hải quan tỉnh đã làm thủ tục thông quan cho 92,4 nghìn lượt phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu và hơn 822,7 nghìn lượt hành khách xuất nhập cảnh; đăng ký làm thủ tục hải quan cho 32.871 tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu với 1.036 nghìn tấn hàng hóa (đạt kim ngạch 752,4 triệu USD)... Năm 2014, công tác thu hút nguồn vốn nước ngoài đã được các cấp chính quyền tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt. 

Để tiếp tục huy động các nguồn lực nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của Hành lang kinh tế Đông - Tây, ngày 23/5/2014 UBND tỉnh đã có Quyết định số 983/QĐ - UBND về ban hành Kế hoạch khai thác tiềm năng, lợi thế Hành lang kinh tế Đông - Tây giai đoạn 2014 - 2015; chỉ đạo các sở, ban, ngành địa phương liên quan xây dựng và giám sát việc thực hiện Kế hoạch thực hiện Kết luận số 31 - KL/TU của Tỉnh ủy về tổng kết 7 năm thực hiện Nghị quyết số 06/NQ/TU, ngày 12/12/2006 của Tỉnh ủy về khai thác tiềm năng, lợi thế Hành lang kinh tế Đông - Tây và nhiều lĩnh vực quan trọng khác. 

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 của công tác hội nhập, hợp tác kinh tế quốc tế tỉnh là tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ, nghị quyết của HĐND tỉnh, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của UBND tỉnh. Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01/CT - TTg, ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp triển khai chủ trương chủ động và tích cực hội nhập kinh tế; Quyết định số 983/QĐ - UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch khai thác tiềm năng, lợi thế Hành lang kinh tế Đông - Tây, Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2013 - 2015 và Kế hoạch hoạt động của Ban Hội nhập &Hợp tác Kinh tế Quốc tế tỉnh. Phân tích các tác động của lộ trình kinh tế cộng đồng ASEAN 2015, các cam kết và lợi ích các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia, từ đó đề ra các giải pháp, chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, phát triển dịch vụ, thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh hội nhập có hiệu quả. 

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã thảo luận xung quanh các vấn đề như tìm giải pháp khai thác tốt hơn nữa tiềm năng, lợi thế Hành lang kinh tế Đông - Tây; tạo điều kiện thuận lợi, tư vấn cho doanh nghiệp trong và ngoài nước về các thủ tục hành chính, pháp luật, môi trường đầu tư và nhiều vấn đề quan trọng khác. 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Hội nhập &Hợp tác Kinh tế Quốc tế tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác hội nhập quốc tế tỉnh trong năm 2014. Điều đó thể hiện ở việc, các cơ quan thông tin đại chúng trung ương và địa phương đã tập trung tuyên truyền sâu rộng về tiềm năng, lợi thế của Hành lang kinh tế Đông- Tây cũng như việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ... Các sở, ban, ngành với chức năng, nhiệm vụ của mình đã phổ biến cho cán bộ, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lộ trình kinh tế cộng đồng ASEAN 2015 và các hiệp định thương mại mà Việt Nam tham gia. Công tác thông tin đối ngoại giữa tỉnh Quảng Trị với tỉnh Savannakhet (Lào), Mukdahan (Thái Lan) được chú trọng... 

Đồng chí lưu ý, các sở, ban, ngành cần khẩn trương xây dựng chiến lược, kế hoạch hội nhập quốc tế năm 2015 và đánh giá những thách thức, kết quả đạt được. Phân công cụ thể cho từng sở, ban, ngành để thực hiện tốt nhiệm vụ; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ tốt cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh và nhiều vấn đề quan trọng khác. 

Nguồn: baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Người chuyên ươm tiêu giống ở vùng Cùa (28/9/2022)
Đẩy mạnh phát triển kinh tế dưới tán rừng (23/9/2022)
Khai thác giá trị các di tích lịch sử, văn hóa để phát triển du lịch (15/9/2022)
Năng lượng tái tạo, tiềm năng và động lực phát triển (15/9/2022)
Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền công tác cải cách hành chính (12/9/2022)
​Ưu tiên triển khai các nhiệm vụ KH&CN thuộc lĩnh vực nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm (08/9/2022)
Phát triển sản phẩm OCOP trong hợp tác xã (06/9/2022)
Hội nghị nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp tỉnh Quảng Trị (22/8/2022)
Đưa tiêu quê ra thế giới (22/8/2022)
Triển vọng phát triển cây tràm năm gân ở Vĩnh Linh (15/8/2022)
Hướng Hóa tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hiệu quả, bền vững (15/8/2022)
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Trị đến năm 2030 (04/8/2022)
Nông dân Vĩnh Linh tích cực tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp (03/8/2022)
Hội thảo khoa học lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (01/8/2022)
Từng bước nâng cao tiềm lực, trình độ khoa học và công nghệ (29/7/2022)
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022): Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị (26/7/2022)
Hướng Hóa tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế và đẩy mạnh thu hút đầu tư (13/7/2022)
Triển khai thí điểm sản phẩm du lịch đêm tại thị xã Quảng Trị (13/7/2022)
Thí điểm sản phẩm du lịch đêm tại một số di tích lịch sử (11/7/2022)
Khẩn trương giải quyết những thủ tục hành chính tồn đọng ở các sở, ngành, địa phương (30/6/2022)
Người phụ nữ đi đầu phát triển kinh tế ở thôn Chênh Vênh (30/6/2022)
Hướng Hóa chú trọng phát triển diện tích lúa nước (27/6/2022)
Quyết tâm nâng cao các chỉ số hành chính và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (17/6/2022)
Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả ở Vĩnh Ô (16/6/2022)
Vĩnh Linh: Thực hiện 60 mô hình sản xuất lúa hàng hóa tập trung vụ Hè Thu (16/6/2022)
​Ban hành Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (15/6/2022)
22 sản phẩm đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2022 (30/5/2022)
Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: Động lực để các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng (18/5/2022)
Phát triển nông nghiệp, nông thôn hiệu quả, nền tảng thúc đẩy Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững (06/5/2022)
Hiệu quả từ ngành công nghiệp chế biến sa khoáng ti tan và cát trắng (04/5/2022)
Phát triển bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu (04/5/2022)
Từ cánh đồng lớn đến nền nông nghiệp hiện đại (04/5/2022)
Mở hướng phát triển mới từ cây dược liệu (04/5/2022)
Diễn đàn Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022 (28/4/2022)
Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (26/4/2022)
Diễn đàn Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022 (25/4/2022)
Nghệ An: Khoa học công nghệ nâng tầm sản phẩm OCOP (18/4/2022)
Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (12/4/2022)
Nhân rộng các mô hình “cánh đồng mẫu lớn” (07/4/2022)
Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Duẩn - Người con ưu tú của quê hương Quảng Trị, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam” (06/4/2022)
Nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp (05/4/2022)
Gặp để “Kết nối - Hội tụ - Phát triển” (04/4/2022)
Đông Hà tạo động lực để kinh tế tập thể phát triển (04/4/2022)
Vùng gò đồi Cam Lộ đang hồi sinh (01/4/2022)
Làm tốt công tác cải cách hành chính ở một xã biên giới (29/3/2022)
Nâng cao chất lượng cây giống lâm nghiệp (24/3/2022)
Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước, ký kết giao ước thi đua năm 2022 và tuyên dương, khen thưởng: Sở Khoa học và Công nghệ vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước (17/3/2022)
Hải Lăng phấn đấu trở thành huyện trọng điểm sản xuất công nghiệp (17/3/2022)
Nhân rộng diện tích trồng lúa nếp than ở Đakrông (16/3/2022)
“Đầu tàu” xây dựng hợp tác xã điển hình (01/3/2022)
Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài: “Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các xã, thị trấn biên giới tỉnh Quảng Trị”

Thông báo Kết quả xét chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài: "Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các xã, thị trấn biên giới tỉnh Quảng Trị"

Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Phát triển KH&CN hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 1.034
Hôm nay 1.042
Hôm qua 4.702
Tất cả 6.587.123
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!