Thứ Hai ngày 05/12/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Văn bản KH&CN: Sở KH&CN
Kế hoạch số 31/KH-SKHCN : Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
Số/Ký hiệu 31/KH-SKHCN
Ngày ban hành 23/9/2019        23/9/2019
Trích yếu Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
Cơ quan ban hành Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Người ký Trần Ngọc Lân
File đính kèm
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Thông báo số 28/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với Giám đốc, PGĐ Sở KH&CN Quảng Trị (01/12/2022)
Báo cáo số 153/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị (01/12/2022)
Báo cáo số 154/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 (01/12/2022)
Quyết định số 239/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định thành lập Tổ soạn thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị (01/12/2022)
Báo cáo số 144/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ "về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022" (29/11/2022)
Báo cáo số 147/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo kết quả xây dựng đơn vị "An toàn về an ninh trật tự" năm 2022 (29/11/2022)
Báo cáo số 145/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2022 (29/11/2022)
Quyết định số 237/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (28/11/2022)
Báo cáo số 143/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2022 (28/11/2022)
Công văn số 870/SKHCN-VP của Sở Khoa học và Công nghệ về việc V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và bổ sung lý lịch năm 2022 (28/11/2022)
Quyết định số 234/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở: “Nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2030” (28/11/2022)
Quyết định số 235/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây lan Kim tuyến (Anoectochilus sp) tại vùng Bắc Hướng Hóa” (28/11/2022)
Quyết định số 236/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Về việc thành lập Tổ thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (28/11/2022)
Quyết định số 232/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (25/11/2022)
Báo cáo số 141/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo Kết quả công tác tháng 11 và kế hoạch tháng 12 năm 2022 (25/11/2022)
Báo cáo số 140/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022 (25/11/2022)
Báo cáo số 142/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo Kết quả tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 (25/11/2022)
Báo cáo số 138/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc BÁO CÁO Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 (23/11/2022)
Quyết định số 230/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc giao tài sản thuộc Đề tài: "Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Lan Kim Tuyến (Anoectochilus sp) tại vùng Bắc Hướng Hóa" (23/11/2022)
Báo cáo số 137/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2022 (23/11/2022)
Quyết định số 229/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định cấp phép X-Quang - Bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi Quảng Trị (22/11/2022)
Báo cáo số 145/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2022 (22/11/2022)
Báo cáo số 130/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật năm 2022 (21/11/2022)
Báo cáo số 132/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo Công tác thông tin đối ngoại năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị (21/11/2022)
Báo cáo số 128/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo Về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022 (18/11/2022)
Báo cáo số 129/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân vận năm 2022 (18/11/2022)
Báo cáo số 130/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật năm 2022 (18/11/2022)
Báo cáo số 131/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo Tình hình xây dựng áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn năm 2022 (18/11/2022)
Báo cáo số 127/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ (17/11/2022)
Báo cáo số 125/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ (17/11/2022)
Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ viên nén chuyên dùng cho cây lúa quy mô công nghiệp.
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 1.084
Hôm nay 7.119
Hôm qua 8.529
Tất cả 7.699.224
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!