Thứ Hai ngày 20/9/2021 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Phổ biến pháp luật
Cập nhật: Thứ Tư, ngày 15/9/2021

Ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2025, tầm nhìn 2030
Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung quy định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có hoạt động nghiên cứu phát triển theo mô hình doanh nghiệp khoa học và công nghệ nhằm hình thành lực lượng doanh nghiệp tiên phong dẫn đầu trong việc ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; Phát triển hệ thống doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục; Phân công cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai đồng bộ các hoạt động nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Ngày 13/9/2021, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng đã ký ban hành Quyết định số 2282/QĐ-BKHCN ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2025, tầm nhìn 2030 (Kế hoạch).
Đến năm 2025, thành lập được ít nhất 50 doanh nghiệp khởi nguồn từ các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đủ điều kiện trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Ảnh minh họa
Kế hoạch đặt ra mục tiêu hằng năm, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ cấp mới, cấp thay đổi bổ sung cho 50 đến 100 doanh nghiệp khoa học và công nghệ.  Đến năm 2025, thành lập được ít nhất 50 doanh nghiệp khởi nguồn từ các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đủ điều kiện trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Định hướng đến năm 2030, thành lập được ít nhất 100 doanh nghiệp khởi nguồn từ các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đủ điều kiện trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, Kế hoạch đã đề ra 08 nhiệm vụ chủ yếu bao gồm: Nghiên cứu hoàn thiện các chính sách về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, tập huấn, hội thảo, hội nghị; Điều tra, khảo sát, tổng hợp thông tin tình hình hoạt động của các doanh nghiệp; Hoạt động ươm tạo và chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Triển khai các chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Nghiên cứu tính toán các chỉ số phát triển, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Hướng dẫn địa phương trong việc triển khai chính sách về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Hoạt động tôn vinh doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Nghiên cứu hoàn thiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ về thuế; đất đai; tín dụng và các ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục. Nghiên cứu đề xuất Chương trình ươm tạo và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2030. Nghiên cứu đề xuất giải pháp khuyến khích doanh nghiệp trích lập và sử dụng hiệu quả Quỹ phát triển khoa học và công nghệ để tăng cường nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới. Nghiên cứu giải pháp phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền thông: Tiến hành thống kê, điều tra khảo sát, tập huấn hướng dẫn chính sách, hướng dẫn hồ sơ và chứng nhận.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, biên soạn tài liệu giảng dạy cho đối tượng là cán bộ, công chức; các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, doanh nghiệp. Tổ chức hội nghị, hội thảo phổ biến thông tin, hướng dẫn thực hiện chính sách. Hằng năm định kỳ tổ chức Hội thảo phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ toàn quốc đề đánh giá kết quả cũng như tiếp tục đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Hằng năm tổ chức Ngày hội xúc tiến phát triển sản phẩm khoa học và công nghệ và kết nối đầu tư. Xây dựng các chuyên đề, chuyên mục, phóng sự, đối thoại về doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên các phương tiện báo, đài truyền hình, cổng thông tin điện tử. Đẩy mạnh hoạt động Trang thông tin điện tử về doanh nghiệp khoa học và công nghệ và các trang mạng xã hội.

Điều tra, khảo sát, thống kê, xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại các doanh nghiệp có tiềm năng trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về kết quả khoa học và công nghệ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có nhu cầu tiếp nhận chuyển giao kết quả khoa học và công nghệ. Hằng năm thực hiện điều tra, khảo sát để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khoa học và công nghệ, phát triển các sản phẩm khoa học và công nghệ mới.

Tư vấn, hoàn thiện hồ sơ cho các doanh nghiệp tiềm năng để được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Đề xuất giải pháp đầy nhanh việc giao kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước cho doanh nghiệp để thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Hỗ trợ tư vấn về xây dựng chiến lược hoạt động sở hữu trí tuệ, xác lập, bảo hộ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ cho các doanh nghiệp tiềm năng, doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh cho các doanh nghiệp tiềm năng, doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Triển khai hoạt động thẩm định hồ sơ cấp mới, cấp thay đổi giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

Hỗ trợ triển khai các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành. Hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận, tham gia các đề án, chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, bộ, ngành, địa phương để thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, giải mã công nghệ và sản xuất kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình kết nối cung - cầu công nghệ, xúc tiến phát triển thị trường; kết nối với cổng thông tin điện tử có liên quan để hỗ trợ quảng bá thông tin về các sản phẩm của doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Thực hiện nghiên cứu tính toán các chỉ số phát triển của doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đánh giá hoạt động và xây dựng mục tiêu phát triển. Đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất để xác định nhu cầu cải tiến, hoàn thiện, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp.

Hướng dẫn các địa phương xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong từng giai đoạn. Tập hợp kiến nghị, đề xuất của địa phương trong triển khai chính sách, tháo gỡ vướng mắc và khó khăn trong hoạt động phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Tập hợp kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, hiệp hội, cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục để nâng cao hoạt động phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Định kỳ 02 năm một lần tổ chức xét chọn và vinh danh doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Quyết định số 3263/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy chế tổ chức xét chọn, vinh danh “Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu”. Các doanh nghiệp được lựa chọn vinh danh sẽ nhận được cúp lưu niệm và giấy chứng nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.
Nguyễn Thị Hòa
Tin, bài cùng lĩnh vực
Một số điểm mới trong QCVN 2:2021/BKHCN về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (17/9/2021)
Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thẻ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 (06/9/2021)
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (31/8/2021)
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (30/8/2021)
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 (27/8/2021)
Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số an toàn, lành mạnh (26/8/2021)
Những điểm mới trong quy chuẩn về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (18/8/2021)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2021 (03/8/2021)
Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, triển khai mô hình, hoạt động quản lý chất thải nhựa và sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường (26/7/2021)
Ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030 (14/7/2021)
Ban hành danh sách mã định danh các cơ quan đơn vị hành chính và sự nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Trị (09/7/2021)
Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ (08/7/2021)
Xây dựng và hoàn thiện bổ sung các văn bản pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (07/7/2021)
Hướng dẫn bảo hộ quyền đối với giống cây trồng (02/7/2021)
Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (01/7/2021)
Quy định mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (24/6/2021)
Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (17/6/2021)
Quy định cơ chế tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (09/6/2021)
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới (14/4/2021)
Ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu khoa học, sản xuất thuốc mới, thuốc dược liệu chất lượng cao (13/4/2021)
​Phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030 (01/4/2021)
​Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động số 07-CTHĐ/TU ngày 08/01/2021 của Tỉnh ủy (30/3/2021)
​Một số điểm mới của Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ (29/3/2021)
​Ban hành quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao (19/3/2021)
Thay đổi đối tượng, phương thức cho vay của Quỹ phát triển KHCN (16/3/2021)
Hình thành mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo hướng mở, linh hoạt (04/3/2021)
Đến năm 2030, hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia đạt xếp hạng 15 trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (26/02/2021)
Phê duyệt Đề án “Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” (18/02/2021)
Ban hành Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030 (05/02/2021)
Miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ (05/02/2021)
Ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 (02/02/2021)
Ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 (29/01/2021)
Ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 (28/01/2021)
Ban hành QCVN về an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm (18/01/2021)
Nghị định 142: Nhiều điểm mới thuận lợi cho công việc bức xạ (18/01/2021)
Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (25/12/2020)
Ban hành thông tư về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn điện (23/12/2020)
Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (23/12/2020)
Thu hút, trọng dụng nhân tài hoạt động khoa học và công nghệ (22/12/2020)
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (21/12/2020)
Khuyến khích chuyển đổi công nghệ mới, công nghệ sạch thân thiện môi trường (11/11/2020)
Ban hành Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 (19/10/2020)
Sửa đổi quy định về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen (09/10/2020)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2020 (05/10/2020)
Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số (10/9/2020)
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh” (09/9/2020)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2020 (07/9/2020)
Nghị định chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (21/8/2020)
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (17/8/2020)
Ngưng hiệu lực của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ đến hết năm 2021 (13/8/2020)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
V/v góp ý dự thảo Thông tư quản lý Chương trình quốc gia năng suất chất lượng
Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cà phê theo hướng hữu cơ trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Thông báo về việc tiếp tục đề xuất các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng trị năm 2021

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022

Thông báo về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,mức độ 4 trong thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN

Tăng cường quản lý nhà nước về kinh doanh đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 469
Hôm nay 1.216
Hôm qua 3.872
Tất cả 4.216.524
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!