Thứ Tư ngày 20/10/2021 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Kết quả nghiên cứu, triển khai
Cập nhật: Thứ Sáu, ngày 17/9/2021

Một số vấn đề chọn lọc trong điều khiển tối ưu
Nhằm đưa ra các điều kiện cần bậc hai và các điều kiện đủ cho các bài toán điều khiển tối ưu rời rạc với hàm mục tiêu không lồi trong cả hai trường hợp phương trình trạng thái tuyến tính và phương trình trạng thái phi tuyến và cho các bài toán điều khiển tối ưu liên tục với hàm mục tiêu không lồi trong cả hai trường hợp phương trình trạng thái tuyến tính và phương trình trạng thái phi tuyến, đưa ra công thức tính toán dưới vi phân và dưới vi phân suy biến của hàm giá trị trong bài toán điều khiển tối ưu rời rạc chứa tham số với hàm mục tiêu lồi và ràng buộc tuyến tính và trong bài toán điều khiển tối ưu liên tục chứa tham số với hàm mục tiêu lồi và ràng buộc tuyến tính, đồng thời nghiên cứu các tính chất liên tục của ánh xạ nghiệm cũng như của hàm giá trị tối ưu trong bài toán điều khiển tối ưu chứa tham số, nhóm đề tài nghiên cứu do TS. Nguyễn Thị Toàn, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đứng đầu đã thực hiện đề tài: “Một số vấn đề chọn lọc trong điều khiển tối ưu”.

Trong đề tài này, bằng cách sử dụng các kỹ thuật của giải tích hàm, giải tích biến phân, lý thuyết tối ưu và lý thuyết điều khiển tối ưu, nhóm đề tài sẽ nghiên cứu các điều kiện cực trị và sự ổn định cho lớp các bài toán điều khiển tối ưu: (CL1) Các bài toán điều khiển tối ưu rời rạc với hàm mục tiêu không lồi và với phương trình trạng thái tuyến tính hoặc phương trình trạng thái phi tuyến; (CL2) Các bài toán điều khiển tối ưu liên tục với hàm mục tiêu không lồi và với phương trình trạng thái tuyến tính hoặc phương trình trạng thái phi tuyến; (CL3) Các bài toán điều khiển tối ưu rời rạc chứa tham số với hàm mục tiêu lồi và ràng buộc tuyến tính; (CL4) Các bài toán điều khiển tối ưu liên tục chứa tham số với hàm mục tiêu lồi và ràng buộc tuyến tính.

Đối với hai lớp (CL1) và (CL2), nhóm đề tài sẽ tập trung nghiên cứu các điều kiện cần bậc hai và các điều kiện đủ. Đối với hai lớp (CL3) và (CL4), khảo cứu tính ổn định nghiệm cũng như dưới vi phân của hàm giá trị tối ưu (ổn định vi phân).

Sau 2 năm triển khai thực hiện, nhóm đề tài đã thu được các kết quả sau:

1. Các điều kiện cần bậc hai cho các bài toán điều khiển tối ưu rời rạc với hàm mục tiêu không lồi và với phương trình trạng thái tuyến tính.

Toàn bộ nội dung trong đề tài về vấn đề các điều kiện cần bậc hai cho các bài toán điều khiển tối ưu rời rạc với hàm mục tiêu không lồi và với phương trình trạng thái tuyến tính là mới, có giá trị khoa học cao và đều sử dụng để đăng báo)

2. Đưa ra các điều kiện đủ cho các bài toán điều khiển tối ưu rời rạc với hàm mục tiêu không lồi và với phương trình trạng thái tuyến tính.

Toàn bộ nội dung trong đề tài về vấn đề các điều kiện đủ cho các bài toán điều khiển tối ưu rời rạc với hàm mục tiêu không lồi và với phương trình trạng thái tuyến tính là mới, có giá trị khoa học cao và đều sử dụng để đăng báo);

3. Khảo sát tính ổn định cho bài toán điều khiển tối ưu liên tục chứa tham số với hàm mục tiêu lồi và ràng buộc tuyến tính.

Nội dung trong đề tài về vấn đề dưới vi phân và dưới vi phân suy biến của hàm giá trị trong bài toán điều khiển tối ưu liên tục chứa tham số với hàm mục tiêu lồi và ràng buộc tuyến tính là mới, có giá trị khoa học cao và đều sử dụng để đăng báo);

4. Khảo sát tính ổn định cho bài toán điều khiển tối ưu rời rạc chứa tham số với hàm mục tiêu lồi và ràng buộc tuyến tính.

Nội dung trong đề tài về vấn đề dưới vi phân và dưới vi phân suy biến của hàm giá trị trong bài toán điều khiển tối ưu rời rạc chứa tham số với hàm mục tiêu lồi và ràng buộc tuyến tính là mới, có giá trị khoa học cao và đều sử dụng để đăng báo

5. Nghiên cứu các tính chất liên tục của ánh xạ nghiệm cũng như của hàm giá trị tối ưu trong bài toán điều khiển tối ưu chứa tham số.

Nội dung trong đề tài về vấn đề đối đạo hàm Mordukhovich và tính chính quy metric địa phương của ánh xạ nghiệm trong bài toán điều khiển tối ưu rời rạc chứa tham số là mới, có giá trị khoa học cao và đều sử dụng để đăng báo.

6. Các điều kiện cần bậc hai cho các bài toán điều khiển tối ưu liên tục với hàm mục tiêu không lồi và với phương trình trạng thái tuyến tính.

Toàn bộ nội dung trong đề tài về vấn đề các điều kiện cần bậc hai cho các bài toán điều khiển tối ưu liên tục với hàm mục tiêu không lồi và với phương trình trạng thái tuyến tính là mới, có giá trị khoa học cao và đều sử dụng để đăng báo.

Kết quả nghiên cứu đã được đăng trên tạp chí Journal of Global Optimization, Journal of Optimization Theory and ApplicationActa Mathematica Vietnamica  Taiwanese Journal of Mathematics.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 16583/2019) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

https://www.vista.gov.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ thiết kế và chế tạo thiết bị thi công cọc vít cỡ vừa và nhỏ lắp trên máy cơ sở có sẵn phục vụ xây dựng móng cọc cho các công trình giao thông đô thị ở Việt Nam (19/10/2021)
Nghiên cứu, xác định một số cây có múi thích hợp trên các vùng đất trồng mía hiệu quả thấp vùng Bắc Trung Bộ (19/10/2021)
Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy pha trộn than năng suất 300 tấn/giờ (19/10/2021)
Nghiên cứu chọn tạo giống mía chịu úng phèn, có năng suất và chất lượng cao cho vùng Tây Nam bộ (18/10/2021)
Hoạt động cải tiến và hiệu quả doanh nghiệp ở Việt Nam: Bằng chứng mới từ phân tích kinh tế lượng vi mô với dữ liệu mảng (15/10/2021)
Phương pháp chia miền giải bài toán đạo hàm riêng trên siêu máy tính song song (15/10/2021)
Nghiên cứu xây dựng hệ thống nghiệp vụ dự báo mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ Việt Nam (15/10/2021)
Nghiên cứu về giống và biện pháp kỹ thuật tổng hợp phát triển hồ tiêu bền vững (15/10/2021)
Nghiên cứu Quản lý nghề cá biển dựa trên tiếp cận hệ sinh thái (14/10/2021)
Bảo quản xoài bằng chitosan cắt mạch (12/10/2021)
Chế tạo thành công pin năng lượng mặt trời từ vật liệu nanocomposite trên cơ sở graphene (12/10/2021)
Nghiên cứu sản xuất sinh khối nấm men giàu protein bằng công nghệ lên men các nguyên liệu giàu bột đường (11/10/2021)
Giá trị của các phương pháp chẩn đoán và xây dựng quy trình chẩn đoán u tuyến giáp (11/10/2021)
Xây dựng công nghệ, dây chuyền mạ đa lớp Cu-Ni-Cr lên các hợp kim màu: kẽm, nhôm, titan, đồng (07/10/2021)
Khai thác và phát triển nguồn gen nấm Cordyceps takaomontana Yakush. & Kumaz. làm dược liệu (06/10/2021)
Sản xuất maltodextrin kháng tiêu hóa: Công nghệ xanh hữu dụng (04/10/2021)
Tách chiết beta-glucan trên quy mô công nghiệp (04/10/2021)
Nghiên cứu, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuẩn đối sánh và thực hành tốt nhất về năng suất để phục vụ doanh nghiệp (04/10/2021)
Nghiên cứu quy trình nuôi lợn sinh sản đạt năng suất cao (04/10/2021)
Áp dụng tích hợp hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng phù hợp với các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực miền Trung (30/9/2021)
Nghiên cứu chế tạo đèn báo hiệu đường sông sử dụng năng lượng mặt trời có tích hợp esim (29/9/2021)
Nghiên cứu qui trình công nghệ tổng hợp flutamid và bicalutamid làm nguyên liệu sản xuất thuốc chống ung thư tuyến tiền liệt (28/9/2021)
Chất lượng quản trị công cấp tỉnh và phúc lợi hộ gia đình ở Việt Nam: Phân tích kinh tế lượng vi mô với dữ liệu mảng (28/9/2021)
Nghiên cứu giống và biện pháp kỹ thuật thâm canh cây điều bền vững (28/9/2021)
Nghiên cứu chế tạo keo chống thấm bề mặt giấy (27/9/2021)
Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình cấp đông có hỗ trợ trường điện từ trong thực phẩm nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm (27/9/2021)
Ứng dụng công nghệ sinh học nâng cao sản phẩm chế biến từ quả bưởi (23/9/2021)
Chủ động ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất dược liệu (23/9/2021)
Nghiên cứu tạo phức hệ nanogel schizophyllan (SPG) mang thuốc ức chế đặc hiệu yếu tố hoại tử u (TNF-α) nhằm ứng dụng trong điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp (23/9/2021)
Sản xuất bột gia vị dinh dưỡng từ cơ thịt sẫm màu cá ngừ bằng công nghệ sinh học (23/9/2021)
Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng sinh học của lá và hoa cây Trà hoa vàng Camellia sp. (22/9/2021)
Nghiên cứu, xây dựng hệ thống tích hợp đa cảm biến hỗ trợ giám sát các thông số môi trường nước lợ tại trang trại nuôi tôm khu vực TP. Hồ Chí Minh (22/9/2021)
Lại tạo thành công hai giống dưa lưới mới (22/9/2021)
Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất kem dưỡng da từ cây Rau sam (Portulaca oleracea L. C.A. Mey) (21/9/2021)
Nghiên cứu phòng chống bệnh đốm nâu và một số bệnh hại chính khác trên cây thanh long (21/9/2021)
Sản xuất bột trà xanh từ lá chè phụ liệu (20/9/2021)
Kết hợp cảm biến và ảnh viễn thám để giám sát chất lượng không khí (20/9/2021)
Ảnh hưởng của khai thác tác động thấp đến tính đa dạng loài cây gỗ và cấu trúc của rừng tự nhiên có chứng chỉ bền vững. (20/9/2021)
Nghiên cứu khả năng tạo lipit của các loài nấm nhầy thu thập từ Việt Nam (20/9/2021)
Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng cây ươi (Scaphium macropodum) nhằm mục đích lấy quả (giai đoạn 2: 2013-2017) (17/9/2021)
Cảm biến sinh học ứng dụng trong phân tích nhanh và liên tục nhu cầu oxy hóa (16/9/2021)
Nghiên cứu một số kỹ thuật mới trong vi nhân giống và chọn tạo giống lan Hài (Paphiopedilum spp.) (16/9/2021)
Nghiên cứu tổng hợp và hoạt tính sinh học của các hợp chất lai giữa tritecpenoit và chất có hoạt tính kháng HIV và ung thư (16/9/2021)
Thu nhận thành công gelatin từ da cá ngừ đại dương (16/9/2021)
Điều chế hydrogel hoạt tính điều trị vết thương loét ở bệnh nhân đái tháo đường (15/9/2021)
Hoàn thiện qui trình sản xuất vác xin vô hoạt nhũ dầu quy mô công nghiệp phòng chống bệnh cúm A/H5N1 cho gia cầm do các biến chủng mới gây ra tại Việt Nam (15/9/2021)
Nghiên cứu thiết kế sản phẩm băng hỗ trợ cho hoạt động hằng ngày và thể thao (14/9/2021)
Nghiên cứu thiết kế quy trình công nghệ sản xuất vải dệt thoi tơ tằm pha PLC (POLYLACTIC ACID) (14/9/2021)
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị quang đông cầm máu (APC) cho mô mềm (14/9/2021)
Chế tạo thành công bộ điều khiển máy phay CNC (10/9/2021)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thông báo về kiến nghị của Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021

Thông báo về việc tiếp tục đề xuất các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng trị năm 2021

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022

Thông báo về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,mức độ 4 trong thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN

Tăng cường quản lý nhà nước về kinh doanh đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 230
Hôm nay 641
Hôm qua 4.571
Tất cả 4.363.440
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!