Thứ Ba ngày 16/8/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Văn bản KH&CN: Sở KH&CN
Quyết định số 345/QĐ-SKHCN : Quyết định Ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được đăng trên Cổng Thông tin điện tử, Đặc san của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Số/Ký hiệu 345/QĐ-SKHCN
Ngày ban hành 13/12/2019        13/12/2019
Trích yếu Quyết định Ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được đăng trên Cổng Thông tin điện tử, Đặc san của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Cơ quan ban hành Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Người ký Trần Ngọc Lân
File đính kèm
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Kế hoạch số 46/KH-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (16/8/2022)
Quyết định số 155/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Về việc phê duyệt E-HSMT Quyết định Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình - Công trình: Cải tạo, sửa chữa Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; Nhà kính phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; Hệ thống giàn nuôi trồng cây dâu tây (12/8/2022)
Công văn số 510/SKHCN-VP của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Công văn triển khai thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. (11/8/2022)
Quyết định số 153/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở thực hiện năm 2022 Dự án "Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất hoa lan Nghinh xuân trong nhà lưới tại khu vực Bắc Hướng Hóa" (11/8/2022)
Quyết định số 143/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Về việc phê duyệt các dịch vụ công và nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Trị, thực hiện năm 2022 (10/8/2022)
Quyết định số 148/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra cấp phép X-Quang - Phòng khám đa khoa Đức Linh (10/8/2022)
Báo cáo số 88/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (10/8/2022)
Quyết định số 146/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra cấp phép X-Quang - Phòng khám đa khoa Hiệp Đức (10/8/2022)
Quyết định số 147/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra cấp phép X-Quang - TTYT huyện Hướng Hóa (10/8/2022)
Quyết định số 145/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra cấp phép X-Quang - Phòng khám đa khoa Hồng An (10/8/2022)
Quyết định số 144/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước (10/8/2022)
Quyết định số 152/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Về việc Phê duyệt dự toán năm 2022 thuộc Đề án "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" (10/8/2022)
Quyết định số 150/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất Công trình: Cải tạo, sửa chữa Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; Nhà kính phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; Hệ thống giàn nuôi trồng cây dâu tây (10/8/2022)
Quyết định số 151/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu số 04: Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, sửa chữa Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; Nhà kính phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; Hệ thống giàn nuôi trồng cây dâu tây (10/8/2022)
Quyết định số 149/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu số 05: Tư vấn quản lý dự án Công trình: Cải tạo, sửa chữa Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; Nhà kính phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; Hệ thống giàn nuôi trồng cây dâu tây (10/8/2022)
Công văn số 524/SKHCN-VP của Sở Khoa học và Công nghệ về việc V/v tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số PCI năm 2022 (09/8/2022)
Công văn số 533/SKHCN-VP của Sở Khoa học và Công nghệ về việc V/v triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ (09/8/2022)
Quyết định số 140/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định thành lập Đoàn thẩm tra về An toàn và kiểm soát bức xạ (Phòng khám Bs Toàn) (08/8/2022)
Quyết định số 142/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Về việc giao nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2022 cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị (08/8/2022)
Công văn số 507/SKHCN-VP của Sở Khoa học và Công nghệ về việc V/v phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 (05/8/2022)
Công văn số 521/SKHCN-VP của Sở Khoa học và Công nghệ về việc V/v tuyên truyền và tạo lập tài khoản cho tổ chức, công dân trên Công dịch vụ công Quốc gia (05/8/2022)
Quyết định số 138/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Thành lập Hội đồng khoa học tư vấn thẩm định hồ sơ xét giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2021: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao xây dựng mô hình vườn ươm nhân giống cây Quế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" (03/8/2022)
Quyết định số 139/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Về việc điều chỉnh và phân bổ chi tiết Kinh phí hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2022 (03/8/2022)
Quyết định số 137/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước: Công ty TNHH Nhiên Thảo Quảng Trị (02/8/2022)
Báo cáo số 83/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo công tác PCTN phục vụ Kỳ họp thư 4, Quốc hội khóa XV (từ ngày 01/8/2021 đến ngày 31/7/2022) (02/8/2022)
Công văn số 499/SKHCN-VP của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Công văn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2022. (01/8/2022)
Công văn số 490/SKHCN-VP của Sở Khoa học và Công nghệ về việc V/v tăng cường công tác PCCC và CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh (29/7/2022)
Quyết định số 133/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: "Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình canh tác theo hướng hữu cơ và chế biến đậu đen xanh lòng, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm tại tỉnh Quảng Trị" (29/7/2022)
Quyết định số 134/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: "Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông của tỉnh Quảng Trị nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030" (29/7/2022)
Quyết định số 135/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: "Xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ thông tin, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành để đảm bảo tính kịp thời, chính xác, an toàn và minh bạch hóa các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" (29/7/2022)
Thông báo về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Thông báo Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại buổi làm việc với Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Ứng dụng KH&CN trong nhân giống và trồng cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại huyện Hướng Hóa
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 1.410
Hôm nay 4.764
Hôm qua 6.948
Tất cả 6.207.674
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!