Thứ Tư ngày 28/9/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Phòng, chống dịch bệnh COVID 19
Cập nhật: Thứ Hai, ngày 18/10/2021

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp trực tuyến phòng, chống Covid-19
Ngày 15/10/2021, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh với BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố.
Sau khi nghe các địa phương, đơn vị báo cáo tình hình về phòng, chống dịch Covid-19, kết quả thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và các kiến nghị đề xuất liên quan công tác tác phòng, chống dịch Covid-19; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam kết luận như sau:

Thời gian qua, các Sở, ngành, địa phương đã chủ động, quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vì vậy tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát tốt, đời sống của nhân dân dần đi vào ổn định. Thực hiện Tuần cao điểm chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, dù trong điều kiện dịch bệnh, thời tiết mưa bão; phương tiện đi lại, các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tiêm chủng còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các địa phương đã thực hiện việc tiêm chủng đạt được những kết quả đáng ghi nhận, số lượng vắc xin đã phân bổ được tập trung chỉ đạo tiêm chủng đạt tỉ lệ cao, an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình tiêm; tuần cao điểm tiêm chủng đã đạt được mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương cũng đã tập trung thực hiện khẩn trương, kịp thời các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; UBND các huyện, thị xã, thành phố đã huy động nguồn lực, cùng với UBMT cùng cấp triển khai các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời cho người dân trở về từ các tỉnh phía Nam gặp khó khăn, nhất là những người phải thực hiện cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung.

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP, qua rà soát, đối chiếu các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch và tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh tại thời điểm hiện nay: Tình hình dịch bệnh tại tỉnh Quảng Trị tương ứng với Cấp độ 2 (Nguy cơ trung bình). Có được thành quả này là một nỗ lực rất lớn của các ngành, địa phương trong việc duy trì tỉ lệ mắc covid thấp trong cộng đồng và nâng cao tỉ lệ tiêm chủng cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên, tuy nhiên tỉ lệ tiêm chủng cho người già vẫn còn thấp do nguồn vắc xin hạn chế. Vì vậy, để bảo đảm mục tiêu kép và đặt sức khỏe, tính mạng người dân là trên hết, trước hết trong điều kiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, đồng thời tiếp tục thực hiện phương châm “nhanh hơn một bước, cao hơn một cấp”, yêu cầu các Sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai ngay các nội dung cụ thể như sau:

1. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan khẩn trương trình UBND tỉnh ban hành Công văn Hướng dẫn tạm thời về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh (áp dụng cấp độ dịch cấp 2 trên toàn tỉnh) theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐBYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế để tổ chức triển khai thực hiện chuyển trạng thái, thời gian áp dụng từ ngày 18/10/2021. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo từng cấp độ dịch và phù hợp với thực tiễn của tỉnh để trình UBND tỉnh ban hành (UBND tỉnh đã có văn bản giao hoàn thành trước ngày 16/10/2021); Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế và thực tiễn tình hình chống dịch tại địa phương, khẩn trương ban hành hướng dẫn áp dụng các biện pháp cách ly đối với người đến/trở về từ các địa phương khác, nhất là từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trước ngày 17/10; Rà soát, bổ sung vắc xin cho các địa phương theo tiêu chí dân số, cấp độ dịch bệnh và tỉ lệ hoàn thành mũi tiêm/số vắc xin được cấp; đối với địa phương nào lượng vắc xin còn tồn động thì xem xét tạm thời chưa phân bổ đợt tiếp theo. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản gửi Bộ Y tế đề nghị tiếp tục bố trí, phân bổ vắc xin để tiêm chủng nhằm tăng tỉ lệ độ bao phủ vắc xin trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Sở Tài chính: Khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chính sách hỗ trợ của địa phương hỗ trợ cho những trường hợp đặc biệt khó khăn trở về tỉnh nhưng không thuộc diện hỗ trợ từ các chính sách của Nhà nước, hoàn thành trước ngày 20/10/2021.

3. Sở Thông tin Truyền thông: Tiếp tục hướng dẫn kiểm tra việc ứng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch; tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn cài đặt app Sổ sức khỏe điện tử; quét mã QRcode…; 


4. Sở Giáo dục và Đào tạo: Hướng dẫn các cơ sở giáo dục, cơ sở dạy thêm, học thêm, các trung tâm tin học, ngoại ngữ, trung tâm giáo dục kỹ năng sống, trung tâm tư vấn du học trên địa bàn tỉnh được phép hoạt động trở lại từ ngày 18/10/2021 khi đáp ứng các điều kiện phòng chống dịch Covid-19.

5. Các Sở: Công thương, Văn hóa, Giao thông Vận tải, Lao động, Thương binh và Xã hội Bám sát các hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương và chỉ đạo của UBND tỉnh, chủ động nghiên cứu và ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết các điều kiện được hoạt động trở lại các loại hình dịch vụ theo ngành, lĩnh vực quản lý.

6. Tỉnh đoàn Quảng Trị: Huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên hỗ trợ nhân dân trong việc sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin như: Quét mã Qrcode, khai báo y tế, cài đặt app Sổ sức khỏe điện tử…

7. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp các Sở Giao thông, Y tế và các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu tổ chức lại các chốt kiểm tra y tế tại các vị trí phù hợp với điều kiện thực tế khi các tỉnh trên cả nước áp dụng Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn,linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

8. Thống nhất đưa vào sử dụng phần mềm quản lý “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” do Trung tâm tin học VP.UBND tỉnh phối hợp với Trung tâm hành động bom mìn tỉnh phát triển để phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của các địa phương. Giao Sở Y tế tiếp nhận, quản lý, chịu trách nhiệm cập nhật thông tin thường xuyên vào phần mềm và khai thác phục vụ công tác phòng chống dịch; Sở Thông tin truyền thông tích hợp vào IOC để khai thác và hỗ trợ hoạt động của Tiểu ban truyền thông; VP.UBND tỉnh điều phối, khai thác để phục vụ sự chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc khai thác dữ liệu phục vụ công tác phòng chống dịch.

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tiếp tục vận động các nguồn lực, cùng với UBMT cùng cấp triển khai các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời cho người dân trở về từ các tỉnh phía Nam gặp khó khăn, đặc biệt là những người phải thực hiện cách ly tại các cơ sở; Việc tiêm chủng vắc xin không được chậm trễ trong bất kỳ hoàn cảnh nào khi được phân bổ vắc xin; cần tiếp tục đẩy nhanh hoàn thành việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đã được cấp phát (đợt 7); ưu tiên đối tượng người già trong đợt bố trí vắc xin sắp tới, việc tiêm chủng cho đối tượng là người già phải được đảm bảo an toàn tuyệt đối, yêu cầu bố trí địa điểm tiêm tại ​Trung tâm y tế của tuyến huyện; có kế hoạch hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong việc tiếp cận tiêm chủng; tiếp tục rà soát, xây dựng dữ liệu, lập danh sách đối với các đối tượng là học sinh từ 12 tuổi đến 17 tuổi để khi có vắc xin thì có thể tiến hành ngay việc tiêm chủng.
Nguyễn Thị Hòa
Tin, bài cùng lĩnh vực
Mỹ cấp phép vaccine COVID-19 phiên bản mới chống biến thể Omicron (14/9/2022)
Xét nghiệm mới xác định khả năng miễn dịch chống lại COVID-19 (15/8/2022)
Phương pháp mới cung cấp vắc xin qua đường mũi mang lại hiệu quả cho vắc xin HIV và COVID-19 (15/8/2022)
Đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vắc xin COVID-19 và tăng cường phòng, chống dịch bệnh (03/8/2022)
Phương pháp phát hiện kháng thể COVID-19 mới không cần lấy máu (12/7/2022)
Liều vắc-xin thứ ba giúp làm tăng khả năng bảo vệ khỏi chủng coronavirus omicron (05/7/2022)
Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 (18/3/2022)
Đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 (03/3/2022)
Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 (25/02/2022)
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng: Cần thay đổi chiến lược, có cách tiếp cận mới trong phòng, chống COVID-19 (10/02/2022)
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022 (24/01/2022)
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố về phòng, chống dịch Covid-19 (07/01/2022)
Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp trực tuyến các địa phương về công tác phỏng, chống dịch COVID-19 (23/12/2021)
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố về phòng, chống dịch Covid - 19 (20/12/2021)
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố bàn các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới (03/12/2021)
Tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (22/11/2021)
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại buổi làm việc với UBND huyện Hướng Hóa về công tác phòng, chống Covid-19 (15/11/2021)
​Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp trực tuyến phòng, chống Covid-19 (11/11/2021)
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp trực tuyến phòng, chống Covid-19 (29/10/2021)
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp trực tuyến phòng, chống Covid-19 (22/10/2021)
Chính phủ ban hành Quy định tạm thời ‘Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 (14/10/2021)
Ủy quyền thiết lập vùng cách ly, phong tỏa trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (11/10/2021)
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp trực tuyến phòng, chống Covid-19 (11/10/2021)
Dỡ bỏ biện pháp giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT- TTg trên địa bàn thành phố Đông Hà (07/10/2021)
Kết thúc các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà (05/10/2021)
Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà (05/10/2021)
Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà (29/9/2021)
Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối vói các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Cam Lộ (29/9/2021)
Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tại buổi làm việc với huyện Cam Lộ về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (29/9/2021)
Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Triệu Phong (28/9/2021)
Kết thúc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà (28/9/2021)
Điều chỉnh các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với một số khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Hải Lăng (28/9/2021)
Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà (27/9/2021)
Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà (24/9/2021)
Kết thúc biện pháp cách ly y tế đối với căn nhà số 420 Quốc lộ 9, thành phố Đông Hà (24/9/2021)
Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà (24/9/2021)
Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 (23/9/2021)
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh và BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố (22/9/2021)
Một số quy định thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn thành phố Đông Hà (21/9/2021)
Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà (21/9/2021)
Kết thúc các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà (21/9/2021)
Kết thúc các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Hướng Hóa (20/9/2021)
Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà (20/9/2021)
Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà (17/9/2021)
Áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn thành phố Đông Hà (16/9/2021)
Quyết định kết thúc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid -19 trên địa bàn thành phố Đông Hà (15/9/2021)
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại buổi làm việc với Sở Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (09/9/2021)
Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Hướng Hóa (07/9/2021)
Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà (04/9/2021)
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp trực tuyến BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh và BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố (01/9/2021)
Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022

Phát triển KH&CN hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 1.547
Hôm nay 5.177
Hôm qua 6.593
Tất cả 6.579.579
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!