Chủ Nhật ngày 14/8/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tin trong tỉnh
Cập nhật: Thứ Hai, ngày 15/11/2021

Đổi mới đồng bộ cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ
Những năm qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự nỗ lực phấn đấu và quyết tâm của đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ trong toàn tỉnh, hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị có chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ngành khoa học và công nghệ tỉnh đã có sự đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, bước đầu thực hiện hiệu quả đề án cơ cấu lại ngành khoa học và công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.
Ứng dụng công nghệ sinh học trong nghiên cứu nhân giống một số cây trồng mới - Ảnh: T.C.L

Với phương châm đổi mới toàn diện trên tất cả các mặt hoạt động, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách như: Chọn tạo giống cây, con mới có giá trị kinh tế cao, ứng dụng công nghệ mới phòng trừ các loại bệnh phổ biến trên các loại cây trồng, con nuôi chủ lực; ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh, bảo quản chế biến sau thu hoạch; sản xuất các loại phân hữu cơ vi sinh nhằm cải tạo đất, xử lý môi trường; ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào sản xuất các loại giống cây hoa, keo lai và bảo tồn quỹ gen; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin; khoa học xã hội và nhân văn, quốc phòng- an ninh; đã cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH của tỉnh. Việc tham mưu ban hành và triển khai Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2025 đã có tác động tích cực đến sản xuất và đời sống, giúp nhiều doanh nghiệp (DN) vươn lên tiếp cận thành tựu KH&CN tiên tiến; đổi mới công nghệ, thiết bị nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa.

 

Công tác hỗ trợ về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, sở hữu công nghiệp, hỗ trợ phát triển thị trường, DN KH&CN đã tạo đà cho các sản phẩm hàng hóa của tỉnh thâm nhập thị trường trong nước và nước ngoài, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế của các DN trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý nhà nước về KH&CN được tăng cường, hoạt động hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực quản lý KH&CN, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thanh tra KH&CN, thẩm định công nghệ các dự án đầu tư... Tiềm lực, trình độ KH&CN của tỉnh ngày càng được nâng cao.

 

Tuy nhiên, hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Trình độ công nghệ của các DN phần lớn ở mức thấp, lạc hậu, do đó chưa đủ năng lực để sản xuất tạo sản phẩm có giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh cao. Thị trường KH&CN của tỉnh còn phát triển chậm, thiếu môi trường pháp lý và cơ chế chính sách hỗ trợ. Việc thiếu kiến thức, thông tin thị trường công nghệ của một số DN dẫn đến đầu tư công nghệ lỗi thời, không phát huy hiệu quả. Số DN đang tham gia thị trường và hoạt động KH&CN vẫn e ngại đăng ký trở thành DN KH&CN.

 

Tình trạng sản phẩm hàng hóa thiết bị điện, điện tử kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhái... vẫn được bày bán công khai trên thị trường. Tỉ lệ phương tiện đo nhóm 2 được kiểm định còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý. Công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn về kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ sở ươm tạo. Tỉnh đang thiếu các chuyên gia giỏi để tư vấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ DN. Tiềm lực KH&CN vẫn còn hạn chế, chưa ngang tầm với nhiệm vụ được giao...

 

Để tiếp tục đổi mới và phát triển, thời gian tới, ngành KH&CN Quảng Trị tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tập trung xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách về KH&CN, trong đó tập trung ban hành, bổ sung, điều chỉnh các chính sách địa phương đáp ứng yêu cầu chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên tất cả các lĩnh vực. Nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật. Cơ cấu lại các chương trình, nhiệm vụ KH&CN theo chuỗi giá trị của sản phẩm, tạo giá trị gia tăng. Đi sâu nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KH&CN để phát triển các cây, con chủ lực theo hướng bền vững. Tập trung phát triển các công nghệ ưu tiên có khả năng ứng dụng vào thực tiễn để phát triển các sản phẩm cụ thể, phù hợp với lợi thế cạnh tranh của địa phương. Ứng dụng nền tảng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong các ngành, lĩnh vực trọng tâm là: Công nghệ thông tin và truyền thông, cơ điện tử; công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng; trí tuệ nhân tạo và tự động hóa; công nghệ sinh học...

 

Chú trọng phát triển DN KH&CN. Xây dựng và triển khai các chương trình hỗ trợ các DN nghiên cứu và ứng dụng công nghệ. Rà soát, tham mưu triển khai các quy định về lập và sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của DN. Tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ DN nhỏ và vừa đầu tư đổi mới công nghệ. Triển khai mạnh mẽ các chính sách phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo. Tham mưu xây dựng và phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh, tập trung vào các công nghệ chủ chốt của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo theo hướng lấy DN làm trung tâm, các cơ sở giáo dục đại học và viện nghiên cứu là chủ thể nghiên cứu. Hỗ trợ áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến của trong nước và quốc tế cho các sản phẩm OCOP của tỉnh đủ điều kiện để nâng hạng 4 sao, 5 sao. Triển khai hiệu quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước…

 

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ trên, Sở KH&CN tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu là: Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, công tác lập kế hoạch và dự toán ngân sách đối với hoạt động KH&CN phù hợp và theo quy định. Đổi mới hoạt động của các tổ chức KH&CN theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Xây dựng, triển khai các chính sách địa phương để chủ động tham gia cuộc cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đẩy mạnh ứng dụng nhân rộng các mô hình, tiến bộ KH&CN đã được khẳng định hiệu quả gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 31/2017/NQHĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2025. Tham mưu ban hành và triển khai các chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo.

 

Tăng cường tiềm lực KH&CN, tập trung đầu tư có trọng điểm, chất lượng và hiệu quả. Tiếp tục phối hợp tham mưu cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi hơn trong việc đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ mới… Triển khai đồng bộ các giải pháp sẽ tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn trong hoạt động KH&CN trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH của tỉnh.

Trần Cát Linh
Tin, bài cùng lĩnh vực
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Trị đến năm 2030 (04/8/2022)
Nông dân Vĩnh Linh tích cực tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp (03/8/2022)
Hội thảo khoa học lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (01/8/2022)
Từng bước nâng cao tiềm lực, trình độ khoa học và công nghệ (29/7/2022)
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022): Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị (26/7/2022)
Hướng Hóa tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế và đẩy mạnh thu hút đầu tư (13/7/2022)
Triển khai thí điểm sản phẩm du lịch đêm tại thị xã Quảng Trị (13/7/2022)
Thí điểm sản phẩm du lịch đêm tại một số di tích lịch sử (11/7/2022)
Khẩn trương giải quyết những thủ tục hành chính tồn đọng ở các sở, ngành, địa phương (30/6/2022)
Người phụ nữ đi đầu phát triển kinh tế ở thôn Chênh Vênh (30/6/2022)
Hướng Hóa chú trọng phát triển diện tích lúa nước (27/6/2022)
Quyết tâm nâng cao các chỉ số hành chính và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (17/6/2022)
Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả ở Vĩnh Ô (16/6/2022)
Vĩnh Linh: Thực hiện 60 mô hình sản xuất lúa hàng hóa tập trung vụ Hè Thu (16/6/2022)
​Ban hành Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (15/6/2022)
22 sản phẩm đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2022 (30/5/2022)
Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: Động lực để các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng (18/5/2022)
Phát triển nông nghiệp, nông thôn hiệu quả, nền tảng thúc đẩy Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững (06/5/2022)
Hiệu quả từ ngành công nghiệp chế biến sa khoáng ti tan và cát trắng (04/5/2022)
Phát triển bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu (04/5/2022)
Từ cánh đồng lớn đến nền nông nghiệp hiện đại (04/5/2022)
Mở hướng phát triển mới từ cây dược liệu (04/5/2022)
Diễn đàn Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022 (28/4/2022)
Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (26/4/2022)
Diễn đàn Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022 (25/4/2022)
Nghệ An: Khoa học công nghệ nâng tầm sản phẩm OCOP (18/4/2022)
Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (12/4/2022)
Nhân rộng các mô hình “cánh đồng mẫu lớn” (07/4/2022)
Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Duẩn - Người con ưu tú của quê hương Quảng Trị, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam” (06/4/2022)
Nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp (05/4/2022)
Gặp để “Kết nối - Hội tụ - Phát triển” (04/4/2022)
Đông Hà tạo động lực để kinh tế tập thể phát triển (04/4/2022)
Vùng gò đồi Cam Lộ đang hồi sinh (01/4/2022)
Làm tốt công tác cải cách hành chính ở một xã biên giới (29/3/2022)
Nâng cao chất lượng cây giống lâm nghiệp (24/3/2022)
Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước, ký kết giao ước thi đua năm 2022 và tuyên dương, khen thưởng: Sở Khoa học và Công nghệ vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước (17/3/2022)
Hải Lăng phấn đấu trở thành huyện trọng điểm sản xuất công nghiệp (17/3/2022)
Nhân rộng diện tích trồng lúa nếp than ở Đakrông (16/3/2022)
“Đầu tàu” xây dựng hợp tác xã điển hình (01/3/2022)
Lan Hồ Điệp Sa Mù: Thu hút đông đảo khách mua vào dịp Tết Nhâm Dần 2022 (21/02/2022)
Khơi dậy đam mê và khát vọng vươn lên nhìn từ Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Quảng Trị năm 2021 (02/3/2022)
Tăng cường thông tin khoa học và công nghệ thúc đẩy chuyển giao tiến bộ khoa học, đổi mới sáng tạo (09/02/2022)
Ưu tiên năng lượng xanh, sạch và áp dụng giải pháp tiên tiến về KHCN (24/01/2022)
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và truy xuất nguồn gốc lâm sản (14/01/2022)
Khai thác tiềm năng, nâng tầm nông sản địa phương (22/12/2021)
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 (17/12/2021)
Xây dựng nền tảng phát triển đô thị thông minh (14/12/2021)
Quan tâm hỗ trợ đầu tư để nhân rộng diện tích nuôi tôm (10/12/2021)
Hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội “Tham vấn, góp ý dự thảo Khung định hướng Quy hoạch tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (01/12/2021)
Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục (26/10/2021)
Thông báo về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Thông báo Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại buổi làm việc với Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Ứng dụng KH&CN trong nhân giống và trồng cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại huyện Hướng Hóa
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 3.045
Hôm nay 6.297
Hôm qua 10.109
Tất cả 6.194.444
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!