Thứ Tư ngày 06/7/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Chuyển đổi số
Cập nhật: Thứ Năm, ngày 25/11/2021

Chuyển đổi số và khoa học chuyên sâu về dữ liệu trong bối cảnh COVID-19
Số hóa đang làm thay đổi thực tiễn khoa học và tất cả các lĩnh vực nghiên cứu cần sử dụng nhiều dữ liệu. Số hóa cũng tạo ra sự thay đổi lớn trong khoa học mở và sự giám sát chặt chẽ của công chúng đang thúc đẩy việc đảm bảo tính chặt chẽ và toàn vẹn của khoa học. Như được minh họa bằng phản ứng của khoa học với COVID-19, những thay đổi này đang diễn ra nhanh chóng, đặt ra thách thức lớn đối với sự phát triển lực lượng lao động, đặc biệt là trong các lĩnh vực khoa học trước đây có ít dữ liệu phong phú. Cần xây dựng năng lực của lực lượng lao động kỹ thuật số ở nhiều cấp độ, bao gồm cá nhân các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu, nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu, cơ sở hạ tầng nghiên cứu và các tổ chức.
Vai trò hỗ trợ nghiên cứu hàn lâm theo phương thức truyền thống, chẳng hạn thông qua thủ thư hoặc nhân viên lưu trữ, đang được điều chỉnh lại để đảm nhận một số chức năng quản lý dữ liệu, trong khi các vai trò khác do các nhà nghiên cứu đảm nhận. Đồng thời, các vai trò chuyên môn mới đang xuất hiện, bao gồm chuyên gia phân tích dữ liệu, người quản lý dữ liệu và kỹ sư phần mềm nghiên cứu. Một số người hỗ trợ nghiên cứu, trong khi số khác tích cực tham gia nghiên cứu. Mặc dù các lĩnh vực nghiên cứu đa dạng đòi hỏi các loại hình và trình độ chuyên môn kỹ thuật số khác nhau, nhưng xu hướng phổ biến trong hầu hết các lĩnh vực là hướng tới làm việc trong các nhóm lớn gồm các nhà nghiên cứu và chuyên gia hỗ trợ nghiên cứu.

Theo ước tính của OECD, cần dành riêng 5% ngân sách nghiên cứu khoa học cho quản lý dữ liệu FAIR (có thể tìm thấy, truy cập, tương tác và sử dụng lại) và trong số 20 cán bộ nghiên cứu phải có một người là chuyên gia hỗ trợ nghiên cứu có kỹ năng số. Như vậy, chỉ riêng ở châu Âu, sẽ cần khoảng 500.000 chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực để hỗ trợ các nhà nghiên cứu thiết kế thử nghiệm và thu thập dữ liệu, chọn lọc và biên tập nội dung, lưu trữ, phân tích, xuất bản và tái sử dụng. Để thực hiện sự chuyển đổi lực lượng lao động này, cần có hành động trong 5 lĩnh vực chính.

Theo OECD, chính phủ các nước nên đóng vai trò quan trọng trong việc:

• Thừa nhận trong các văn bản chính sách nhu cầu về lực lượng lao động có kỹ năng số trong nghiên cứu và tầm quan trọng của việc lập kế hoạch chiến lược, kết hợp năm lĩnh vực chính cần để xây dựng và duy trì lực lượng lao động này, tức là xác định nhu cầu, tổ chức đào tạo, xây dựng cộng đồng, con đường sự nghiệp và phần thưởng, và các yếu tố hỗ trợ khác;

• Phân tích nhu cầu về năng lực kỹ thuật số của lực lượng nghiên cứu quốc gia và hiện trạng (hoặc mức độ sẵn sàng) của hệ sinh thái nghiên cứu để triển khai đào tạo và các hoạt động khác cần để đáp ứng những nhu cầu này; và

• Tạo điều kiện và phối hợp xây dựng năng lực của lực lượng lao động với tốc độ và quy mô cần để tối ưu hóa lợi ích của khoa học chuyên sâu về dữ liệu, bao gồm các quy trình giám sát và đánh giá phù hợp với bối cảnh đang thay đổi.

Tuy nhiên, mặc dù việc chỉ đạo, lập kế hoạch và phối hợp là cần thiết ở cấp quốc gia, nhưng các hành động quan trọng nhất khi triển khai thực hiện, lại gắn liền với các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu, là những địa điểm chính làm công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Nhu cầu cấp thiết không chỉ là đào tạo các nhà khoa học kỹ thuật số và các chuyên gia hỗ trợ nghiên cứu, mà quan trọng hơn là phát triển môi trường hỗ trợ nghiên cứu hàn lâm có sức hút để người lao động không từ bỏ công việc được trả lương cao. Điều đó đòi hỏi phải phát triển các con đường sự nghiệp mới, cùng với các hệ thống đánh giá và khen thưởng mới. Dữ liệu và kết quả phần mềm từ nghiên cứu cần được xem xét ngang bằng với kết quả nghiên cứu được công bố. Các con đường sự nghiệp cần linh hoạt hơn, cho phép mọi người di chuyển thuận lợi giữa các vị trí khác nhau trong khu vực hàn lâm, khu vực công và khu vực tư nhân ở các giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp nghiên cứu, tránh tình trạng “dòng chảy một chiều” từ khu vực hàn lâm khai thác hết các lĩnh vực nghiên cứu “nóng hổi” như AI. Đồng thời, tăng tính đa dạng và giảm bớt khó khăn trong việc tham gia nghiên cứu và phát triển sự nghiệp của phụ nữ và các nhóm dân số khác ít mang tính đại diện trong lực lượng lao động khoa học có kỹ năng số, đây là vấn đề cấp thiết cần cần được quan tâm.

Thách thức trong việc xây dựng năng lực số cho nghiên cứu chuyên sâu về dữ liệu, cần cho phản ứng của khoa học đối với COVID-19 dường như chưa được đánh giá rộng rãi. Tuy nhiên, một số ví dụ từ các quốc gia đã minh họa cách chính phủ và các cơ quan tài trợ tạo điều kiện và hỗ trợ thành công những thay đổi cần thiết. Hội đồng Hạ tầng Thông tin khoa học của Đức đã xây dựng nhu cầu đào tạo và giáo dục kỹ thuật số trong tương lai ở cả cấp độ dạy nghề và nghiên cứu khoa học. Tại Úc, phát triển và đào tạo lực lượng lao động có kỹ năng là một trong năm lĩnh vực hoạt động của Sáng kiến dữ liệu quốc gia hỗ trợ nghiên cứu. Hội đồng Nghiên cứu Nghệ thuật và Nhân văn của Vương quốc Anh yêu cầu các nghiên cứu sinh tiến sỹ phải được đào tạo các kỹ năng số và cung cấp một khuôn khổ giám sát các kỹ năng này.

Các trường đại học cũng đang phối hợp để giải quyết thách thức trong việc xây dựng năng lực và kỹ năng bền vững cho lực lượng lao động phục vụ khoa học chuyên sâu về dữ liệu. Vào tháng 1/2020, các nhà lãnh đạo của 8 mạng lưới đại học từ nhiều quốc gia đã ký tuyên bố Sorbonne về quyền dữ liệu nghiên cứu. Các bên ký cam kết thực hiện một số hành động bao gồm: “Khuyến khích các trường đại học xây dựng các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng nhằm tạo ra môi trường thúc đẩy quản lý dữ liệu nghiên cứu mở”. Ở cấp độ tổ chức, Đại học Kỹ thuật Delft ở Hà Lan đang tài trợ cho các nhà quản lý dữ liệu để truyền tải các kỹ năng thông qua các mạng lưới ngang hàng cũng như các sự kiện đào tạo và nền tảng học tập trực tuyến.
https://vista.gov.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng "Chuyển đổi số quốc gia" (06/7/2022)
Gặt hái giá trị mới khi quyết tâm chuyển đổi số (05/7/2022)
Chuyển đổi số - Chìa khoá phát triển ngành logistics (05/7/2022)
Phát triển và ứng dụng công nghệ vệ tinh để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội (04/7/2022)
Đà Nẵng đưa vào sử dụng Cổng chuyển đổi số (29/6/2022)
Chuyển đổi số cần lấy dữ liệu là trung tâm (28/6/2022)
Ra mắt Nền tảng Điều phối xử lý sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia (27/6/2022)
Doanh nghiệp nhỏ và vừa mạnh dạn chuyển đổi số (23/6/2022)
Tương lai của Fintech vì sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (23/6/2022)
Số hóa mạnh mẽ, đổi mới sáng tạo là chìa khóa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế (22/6/2022)
Hội thảo “Chuyển đối số để hướng tới xã hội không dùng tiền mặt” (21/6/2022)
Doanh nghiệp giảm 30% lao động nhờ chuyển đổi số (20/6/2022)
Nền tảng chia sẻ dữ liệu quốc gia sẽ đạt tối thiểu 150 triệu giao dịch vào 2025 (15/6/2022)
Kinh nghiệm chuyển đổi số từ địa phương (15/6/2022)
Khi hợp tác xã chuyển đổi số, bán hàng online (14/6/2022)
Hội thảo quốc gia về chuyển đổi số báo chí Việt Nam (14/6/2022)
Chuyển đổi số tạo nên một môi trường kinh doanh nông sản lành mạnh (14/6/2022)
Chuyển đổi số - nền tảng cho phát triển bền vững (09/6/2022)
Chuyển đổi số trong đào tạo nghề cơ khí chế tạo: một số vấn đề và giải pháp thực hiện cơ bản (26/5/2022)
Bộ TT&TT ban hành chỉ số đánh giá về chuyển đổi số (25/5/2022)
Chuyển đổi số về đo lường trong hạ tầng chất lượng quốc gia (23/5/2022)
Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong Chuyển đổi số (18/5/2022)
Chuyển đổi số phải thực chất, hiệu quả, tuyệt đối tránh hình thức (28/4/2022)
Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2022: Thêm hạng mục dành cho giải pháp nước ngoài (26/4/2022)
Ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia (25/4/2022)
Nhật ký điện tử - công cụ chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp (20/4/2022)
Chuyển đổi số, phát triển sản xuất thông minh: Doanh nghiệp cần sự đồng hành (20/4/2022)
Chuyển đổi số, chính quyền số và đô thị thông minh đáp ứng yêu cầu phát triển (19/4/2022)
Diễn đàn cấp cao chuyển đổi số mở rộng quy mô khu vực (15/4/2022)
Khởi động chương trình bồi dưỡng chuyển đổi số (07/4/2022)
PC Quảng Trị nỗ lực trở thành doanh nghiệp số (06/4/2022)
Tỷ trọng kinh tế số đạt 20% GDP vào năm 2025 (06/4/2022)
Chuyển đổi số để tăng năng suất và bứt phá (04/4/2022)
Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số (29/3/2022)
Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ban hành Kế hoạch hành động năm 2022 (22/3/2022)
Doanh nghiệp nắm bắt cơ hội chuyển đổi số (21/3/2022)
TP Hồ Chí Minh ra mắt Cổng thông tin chuyển đổi số (21/3/2022)
Đến cuối năm 2022, trên 90% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử (18/3/2022)
Sáu nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022 (11/3/2022)
Để người dân, doanh nghiệp thụ hưởng trực tiếp lợi ích của chuyển đổi số (09/3/2022)
Đô thị thông minh: Lợi thế đầu tư (04/3/2022)
Kinh tế số và khát vọng hùng cường (04/3/2022)
Đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (03/3/2022)
Làm chủ công nghệ lõi trong nền kinh tế số (02/3/2022)
Thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số (01/3/2022)
Tạo đà bứt phá phát triển thương mại điện tử (28/02/2022)
Thanh niên nông thôn tiên phong chuyển đổi số (14/02/2022)
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nỗ lực xây dựng thành công cơ sở dữ liệu lớn về người dân, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia (21/01/2022)
Chuyển đổi số trong nông nghiệp: Những kỳ vọng khả quan (21/01/2022)
Cả 63 tỉnh, thành phố ứng dụng Zalo trong quá trình chuyển đổi số (10/01/2022)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022

Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 654
Hôm nay 2.939
Hôm qua 6.489
Tất cả 5.851.877
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!