Chủ Nhật ngày 04/12/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Cập nhật: Thứ Ba, ngày 30/11/2021

Góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Quảng Trị năm 2021 đã khép lại nhưng dư âm vẫn còn mãi trong mỗi cán bộ, đảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên tham gia, tạo nên sự lan tỏa mạnh mẽ. Hội thi không chỉ nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên mà còn góp phần tuyên truyền các thông tin thời sự, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh... hướng đến xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, hiện đại.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải Ba cuộc thi
Điểm nổi bật của Hội thi báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 là ngay khi bắt đầu vào hội thi, các thí sinh đã tạo được không khí sôi nổi, đoàn kết trên tinh thần trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng thuyết trình của mình. Mỗi phần thi kết thúc là những tràng pháo tay vang lên cổ vũ tinh thần cho các thí sinh và làm nóng không khí hội thi. Hầu hết các chuyên đề dự thi được BCV các đội chuẩn bị công phu, chu đáo cả về nội dung và hình thức, nhiều BCV có cách diễn đạt sâu, chất giọng truyền cảm, mạch lạc, có điểm nhấn đã tạo sự thu hút đối với người nghe. Mặc dù, mỗi thí sinh có thời gian thi không dài nhưng với sự sáng tạo trong lối dẫn dắt vấn đề, lập luận logic có dẫn chứng thuyết phục khán giả, nhiều phần thi của thí sinh đã để lại ấn tượng sâu sắc. 

Theo đánh giá của Ban tổ chức cuộc thi, đa số thí sinh đều truyền đạt tốt, đúng, đủ nội dung theo yêu cầu; làm chủ được lượng thông tin cần truyền đạt; phương pháp thuyết trình có nhiều đổi mới; trong quá trình thuyết trình đã có những dẫn chứng, tư liệu sát thực, phân tích làm rõ nội dung trọng tâm của nội dung cần truyền tải; thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định; rút ra nhiệm vụ, hành động cụ thể thực hiện cho địa phương, đơn vị; phối hợp tốt các phương pháp thuyết trình trong tuyên truyền miệng, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin vào phần thuyết trình để thêm phần sinh động, hấp dẫn, hiệu quả cao; các thí sinh đã bình tĩnh, tự tin hoàn thành phần thi của mình. 

Qua hội thi cho thấy các thí sinh đã có sự cố gắng rất lớn, đa số các BCV biết phát huy ưu điểm và khắc phục những hạn chế từ vòng cấp cơ sở huyện, thị xã, thành phố và tương đương để thể hiện năng lực thi tốt nhất của mình. Chất lượng thi khá cao và tương đối đồng đều. Nhiều thí sinh đã sáng tạo trong lựa chọn chủ đề hay, có tính thời sự, sáng tạo trong trình chiếu hình ảnh và đặc biệt là bám sát tình hình thực tế cơ quan, đơn vị đang công tác, những vấn đề xã hội quan tâm. 

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Giám khảo Nguyễn Quốc Khánh cho biết: Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để các cấp ủy, đội ngũ BCV trong tỉnh nhận thức về vai trò, nhiệm vụ và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Đây cũng là dịp để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá thực chất về năng lực, trình độ và khả năng của BCV cấp mình quản lý. Qua đó, phát hiện những BCV có triển vọng để đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu dự nguồn cán bộ tuyên giáo các cấp. Ban Tuyên giáo sẽ tham mưu Tỉnh ủy đẩy mạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng, hoạt động BCV; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ BCV có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ và sâu sát cơ sở, đóng góp quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương. Đồng thời, góp phần tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 nói riêng và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung đến với đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, phát huy thành công của hội thi, các cấp ủy đảng cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt học tập, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng; đổi mới công tác tuyên truyền miệng bằng nhiều hình thức, việc làm cụ thể. Trước hết, chỉ đạo tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các chương trình hành động của các cấp, ngành về xây dựng phát triển kinh tế - xã hội… 

Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Quảng Trị tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp năm 2021 đã thành công tốt đẹp. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung các văn kiện, nghị quyết đại hội đảng các cấp, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng và hành động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cùng đồng lòng, chung sức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
http://baoquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Chuyển đổi số trong cơ quan đảng, đoàn thể (10/10/2022)
Khoa học xã hội và nhân văn qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW (06/10/2022)
Nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới (11/8/2022)
Nghị quyết 18 hướng tới bảo đảm hài hòa lợi ích, giảm thiểu tiêu cực về đất đai (02/8/2022)
Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII (29/7/2022)
Định hướng lớn để phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (22/7/2022)
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII (22/7/2022)
Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII (13/7/2022)
Bước tiến trong công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay (13/7/2022)
Hoàn thiện chính sách hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo (15/6/2022)
Ra sức phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII (11/5/2022)
Để xứng danh Đảng cầm quyền (27/4/2022)
Đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa trong các chính sách xã hội ở nước ta hiện nay (15/4/2022)
Tự phê bình và phê bình trong xây dựng các tổ chức cơ sở đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (06/4/2022)
Xây dựng Đảng - nhiệm vụ then chốt trong Chiến lược phát triển tổng thể của đất nước (06/4/2022)
Quán triệt, triển khai thực hiện quy định mới về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng (15/3/2022)
Tập trung chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng (11/3/2022)
Đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII (01/3/2022)
Nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ hiện nay (25/02/2022)
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng (10/02/2022)
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII: Điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng (19/01/2022)
Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (23/11/2021)
Vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (23/11/2021)
Ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 (16/11/2021)
Nâng cao đạo đức công vụ, đảng viên (16/11/2021)
​Ban hành Nghị quyết đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 (08/11/2021)
Nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu (15/10/2021)
Thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII (11/10/2021)
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị - Hai nhiệm vụ song hành (11/10/2021)
Khoa học công nghệ tạo đột phá mới (29/9/2021)
Quan điểm, định hướng của Đảng về bảo vệ môi trường (28/9/2021)
Chủ quyền số quốc gia trên không gian mạng (17/9/2021)
Đẩy mạnh thực hiện bình đẳng giới và công tác phụ nữ theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng (14/9/2021)
Một số nội dung mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng (01/9/2021)
Nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị (01/9/2021)
Đổi mới công tác thông tin đối ngoại nhằm tích cực góp phần khơi dậy và bồi đắp khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc (01/9/2021)
Tập trung xây dựng nền hành chính theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả (23/8/2021)
Phát huy lợi thế dân số vàng, thích ứng với quá trình già hóa dân số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII (18/8/2021)
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQVN thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (17/8/2021)
Đường lối, chính sách phát triển kinh tế trong Văn kiện Đại hội XIII xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn (13/8/2021)
Những điểm mới về kinh tế trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (06/8/2021)
Nhiều cách làm sáng tạo để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống (04/8/2021)
Con người là mục tiêu và động lực trong đường lối phát triển kinh tế (02/8/2021)
Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ (02/8/2021)
Phát triển kinh tế số ở Việt Nam (28/7/2021)
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp, các hội văn học, nghệ thuật, hội Khoa học - Kỹ thuật và các đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức (22/7/2021)
Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị theo quan điểm Đại hội XIII (21/7/2021)
Phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng (19/7/2021)
Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII (19/7/2021)
Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản (15/7/2021)
Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ viên nén chuyên dùng cho cây lúa quy mô công nghiệp.
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 3.305
Hôm nay 4.157
Hôm qua 9.537
Tất cả 7.687.733
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!