Thứ Sáu ngày 19/8/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Sở hữu trí tuệ
Cập nhật: Thứ Tư, ngày 01/12/2021

Thiết lập, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu thông tin trực tuyến về đối tượng sở hữu công nghiệp và công cụ khai thác phục vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thông tin sở hữu công nghiệp (SHCN) là thông tin về các đối tượng SHCN như sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý... Thông tin SHCN là nguồn thông tin quan trọng đối với doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, phát triển các đối tượng SHCN, giúp tránh đầu tư cho các nghiên cứu các đối tượng SHCN đã có; là cơ sở để xác định hướng nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ và các giải pháp kỹ thuật, công nghệ có thể áp dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh... Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, doanh nghiệp Việt Nam phải sử dụng các công cụ để duy trì, phát triển vị thế cạnh tranh của các sản phẩm, dịch vụ của mình. Một trong các công cụ hữu hiệu đó là công cụ sở hữu trí tuệ.
Cục Sở hữu trí tuệ (Cục SHTT), với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, trực tiếp tiếp nhận, thẩm định đơn và cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng SHCN, đã xây dựng được một cơ sở dữ liệu SHCN tương đối đầy đủ, tuy nhiên tiếp cận và khai thác các Cơ sở dữ liệu (CSDL) này còn hạn chế. Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) mặc dù được Cục SHTT cung cấp CSDL về SHCN trích xuất từ CSDL của hệ thống IPAS, tuy nhiên việc khai thác, cung cấp thông tin từ CSDL này gặp nhiều hạn chế do bản thân CSDL không đầy đủ dữ liệu, mức độ cập nhật vừa không ổn định, không liên tục, chủ yếu phục vụ hoạt động giám định thông qua việc truy cập từ các máy trạm mạng nội bộ của Viện KHSHTT mà chưa cho phép truy cập online nên tuy có chức năng tư vấn về SHCN nhưng cũng không thể triển khai được hoạt động tư vấn cung cấp thông tin SHCN cho doanh nghiệp.

Thực tế cho thấy tiếp cận thông tin SHCN là nhu cầu của xã hội nói chung và cũng là nhiệm vụ mà hệ thống SHCN phải bảo đảm. Thư viện số về SHCN (Iplib, DigiPat) của Cục SHTT và các cơ sở dữ liệu khác bước đầu đã đáp ứng một phần nhu cầu trên. Thông tin SHCN mà xã hội mong muốn được tiếp cận không chỉ là các thông tin phục vụ hoạt động xác lập, bảo hộ quyền SHCN mà còn cả các thông tin SHCN khác phục vụ hoạt động khai thác quyền SHCN, quản trị, phát triển tài sản trí tuệ, định giá tài sản trí tuệ. Để đáp ứng nhu cầu đó, việc xây dựng các CSDL, công cụ khai thác, thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin SHCN dựa trên nền tảng CSDL của Cục SHTT công bố được đặt ra. Ngoài các CSDL và công cụ khai thác hiện hành sẵn có của Cục SHTT, doanh nghiệp, công chúng còn cần thêm CSDL và công cụ khai thác khác đáp ứng yêu cầu về thông tin, dễ dàng tiếp cận… Việc các tổ chức khác ngoài Cục SHTT phát triển CSDL và công cụ khai thác phục vụ doanh nghiệp, công chúng là xu hướng của các nước phát triển, cũng phù hợp với chủ trương xã hội hoá, huy động nguồn lực của xã hội để cùng Cục SHTT phát triển hệ thống thông tin SHCN nói riêng, góp phần phát triển hệ thống SHTT phục vụ hiệu quả hoạt động nghiên cứu, phát triển, bảo hộ, khai thác tài sản trí tuệ của doanh nghiệp.

Với những căn cứ trên đây, Viện KHSHTT do TS. Tạ Quan Minh đứng đầu đã đề xuất và được Bộ KHCN giao chủ trì thực hiện dự án: “Thiết lập, duy trì và phát triển CSDL thông tin trực tuyến về đối tượng SHCN và công cụ khai thác phục vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Sau khi được phê duyệt dự án, Viện KHSHTT cùng với các đơn vị phối hợp đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của dự án, kết quả được Hội đồng đánh giá tốt và thông qua. Các kết quả của đề tài là các báo cáo và 5 sản phẩm Dự án kèm theo, bao gồm:

- Báo cáo tổng quan về thông tin SHCN và thực trạng cung cấp thông tin SHCN tại Việt Nam;

- Báo cáo khảo sát về nhu cầu thông tin SHCN của Việt Nam, khảo sát kinh nghiệm quốc tế hệ thống thông tin trực tuyến về SHCN và đề xuất giải pháp cung cấp thông tin về SHCN cho doanh nghiệp Việt Nam;

- Cơ sở dữ liệu về đối tượng SHCN (CSDL này được duy trì và khai thác thử nghiệm trên http://ipplatform.vipri.gov.vn từ Tháng 2/2019 để phát hiện và khắc phục các hạn chế);

- Phần mềm quản trị, cập nhật và khai thác thông tin về đối tượng sở hữu công nghiệp (Phần mềm này được vận hành thử trên http://ipplatform.vipri.gov.vn từ Tháng 2/2019 để phát hiện, khắc phục hạn chế);

- Quy trình cung cấp dịch vụ khai thác thông tin về đối tượng SHCN theo yêu cầu của doanh nghiệp: Bộ tài liệu hướng dẫn quản trị, khai thác CSDL gồm các bước và cách thức thực hiện từng bước của quy trình cungc ấp dịch vụ khai thác thông tin về đối tượng SHCn theo yêu cầu của doanh nghiệp. Sản phẩm lớn nhất của Dự án có khả năng khai thác, phục vụ công chúng, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức khác trong hoạt động nghiên cứu, phát triển; xác lập, bảo vệ quyền SHTT; khai thác, quản trị, phát triển tài sản trí tuệ… là Nền tảng dữ liệu và dịch vụ thông tin sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) vận hành trực tuyến trên nền tảng Web; App VIPRI_IPPLATFORM cho Mobiphone chạy trên hệ điều hành iOS và Android.

Nhóm đề tài mong được tạo điều kiện cần thiết ban đầu để Viện KHSHTT tổ chức duy trì, khai thác hiệu quả nền tảng IPPLATFORM phục vụ công chúng, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân. Cục SHTT tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp hiệu quả với Viện trong việc cập nhật dữ liêụ, khai thác nền tảng IPPLATFORM trên cơ sở phục vụ công chúng, công tác chuyên môn, nghiệp vụ cũng như bảo đảm quyền lợi của hai cơ quan và các cá nhân tham gia. Các Sở KHCN, các cơ quan thực thi quyền SHCN, các tổ chức hỗ trợ, bổ trợ về SHCN tiếp tục phổ biến, hướng dẫn và khai thác Nền tảng này phục vụ công tác chuyên môn (chọn, phê duyệt và nghiệm thu kết quả các nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển) và hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân địa phương mình (xác lập quyền; thực thi quyền…). Phối hợp với Viện tổ chức tìm kiếm nhu cầu, cung cấp các dịch vụ liên quan cho doanh nghiệp trên cơ sở minh bạch, hiệu quả và cùng có lợi. Các tổ chức dịch vụ SHCN khai thác và phát triển nền tảng phục vụ khách hàng thông qua các thoả thuận đối tác với Viện cụ thể trên cơ sở pháp luật. Các doanh nghiệp và các viện, trường quan tâm khai thác nền tảng phục vụ hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ; xác lập, thực thi quyền SHCN; khai thác và phát triển TSTT.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 16653/2019) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.
https://vista.gov.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Đưa những quy định mới về sở hữu trí tuệ vào cuộc sống (17/8/2022)
Bà Rịa - Vũng Tàu: Tích cực triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ (17/8/2022)
Chế định parody: một ngoại lệ của luật bản quyền - Trường hợp của EU và Hoa Kỳ (08/8/2022)
Phương pháp truy xuất nguồn gốc địa lý gạo Séng Cù (08/8/2022)
Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong thời đại 4.0 như thế nào? (05/8/2022)
Doanh nghiệp ngày càng quan tâm tới sở hữu trí tuệ (02/8/2022)
Hoàn thiện chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ - góp phần đưa hệ thống sở hữu trí tuệ của Việt Nam lên chuẩn mực thế giới (01/8/2022)
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý Nâng cao chuỗi giá trị đặc sản địa phương (01/8/2022)
Quản lý hiệu quả hệ thống sở hữu trí tuệ quốc gia, phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp (01/8/2022)
Quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường thương mại điện tử: Thực trạng và một số đề xuất (29/7/2022)
Tìm giải pháp ngăn chặn vi bản phạm bản quyền trực tuyến (22/7/2022)
Sở hữu trí tuệ dành cho giới nghiên cứu và doanh nghiệp: Hành trình của nhà khoa học trẻ Lee Jinha (15/7/2022)
Hội thảo “Khai thác thông tin Sở hữu công nghiệp trên Nền tảng IPPlatform” (04/7/2022)
Mạng lưới TISC: “Bà đỡ” cho tài sản trí tuệ ở viện, trường (04/7/2022)
VNNIC ra mắt hình ảnh thương hiệu tên miền quốc gia “.vn” (30/6/2022)
Hội thảo “Hỗ trợ hoạt động quản trị tài sản trí tuệ thông qua công cụ khai thác thông tin sở hữu công nghiệp” (30/6/2022)
Nâng cao giá trị, danh tiếng cho sản phẩm “chanh không hạt Hậu Giang” (29/6/2022)
Bảo hộ Chỉ dẫn địa lý "Cà Mau" cho sản phẩm cua (27/6/2022)
Ngăn chặn, chấm dứt hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (01/6/2022)
Nền tảng IPPlatform quản lý tài sản sở hữu trí tuệ (27/5/2022)
Tìm hiểu về bộ chỉ tiêu về quyền tài sản - Liên minh Quyền tài sản (11/5/2022)
Blockchain và ứng dụng trong đăng ký, xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (10/5/2022)
Nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam (05/5/2022)
Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Những thách thức mới (04/5/2022)
Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, bình đẳng giới trong văn hóa đọc của sinh viên (19/4/2022)
Tên miền và nhãn hiệu: Sự tương thích, khả năng vi phạm và khuyến cáo đối với doanh nghiệp (01/4/2022)
Sở hữu trí tuệ: Không thu hẹp đối tượng xử phạt vi phạm hành chính (01/4/2022)
Sửa đổi luật Sở hữu trí tuệ: Thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ (01/4/2022)
Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới vinh danh các nhà khoa học Cuba (31/3/2022)
Phát triển tài sản trí tuệ ở địa phương: Những lời giải mới (28/3/2022)
Hoạt động sở hữu trí tuệ ở các địa phương chưa đồng đều (23/3/2022)
Sở hữu trí tuệ làm tăng sức cạnh tranh và giá trị sản phẩm (21/3/2022)
Không chú trọng sở hữu trí tuệ sẽ không có sản phẩm công nghệ cao, mang thương hiệu (18/3/2022)
Tăng cường phối hợp hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và chuyển giao công nghệ (15/3/2022)
Nhãn hiệu 3 chiều trong pháp luật quốc tế và đề xuất cho Việt Nam (23/02/2022)
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Phetchabun” cho sản phẩm quả me ngọt (10/02/2022)
Bảo hộ CDĐL: Gia tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu cho nông sản và đặc sản vùng miền (09/02/2022)
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Phetchabun” cho sản phẩm quả me ngọt (21/01/2022)
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Chư Sê” cho sản phẩm hạt tiêu (21/01/2022)
Bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam (05/01/2022)
Hội nghị công bố cấp Văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý "Thanh long Bình Thuận" tại Nhật Bản (04/01/2022)
Hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp từ hoạt động khai thác tài sản trí tuệ tại viện, trường đại học (23/12/2021)
IPPlatform: Công cụ hữu hiệu hỗ trợ quản lý và phát triển tài sản trí tuệ (20/12/2021)
Phát triển tài sản trí tuệ: Bảo hộ chỉ dẫn địa lý được coi như tấm 'giấy thông hành' (17/12/2021)
Khoa học mở: Nhìn từ góc độ sở hữu trí tuệ (13/12/2021)
Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khai thác tài sản trí tuệ (06/12/2021)
Khai thác tài sản trí tuệ thành công cụ tài chính: Những gợi mở về khung chính sách tại Việt Nam (16/11/2021)
Làm mới, đổi mới nhãn hiệu: Giải pháp giúp doanh nghiệp vực dậy sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh hậu Covid-19 (16/11/2021)
Thương mại hóa tài sản trí tuệ: Bài học từ những người đi trước (05/11/2021)
Sử dụng Công cụ WIPOINSPIRE để lựa chọn cơ sở dữ liệu sáng chế tốt và phù hợp nhất (01/11/2021)
Thông báo về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Thông báo Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại buổi làm việc với Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Ứng dụng KH&CN trong nhân giống và trồng cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại huyện Hướng Hóa
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 3.326
Hôm nay 1.314
Hôm qua 12.115
Tất cả 6.228.411
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!