Thứ Hai ngày 08/8/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tin hoạt động Sở
Cập nhật: Thứ Năm, ngày 09/12/2021

Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2021
Ngày 08/12/2021, để đánh giá hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ năm 2021 và định hướng hoạt động tại địa phương trong thời gian tới, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2021, theo hình thức trực tuyến.
Điểm cầu Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị tham dự Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2021
Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ KH&CN có Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng, Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ Tạ Việt Dũng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Văn Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Phát triển KH&CN địa phương Chu Thúc Đạt, đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan thuộc Bộ KH&CN. Tại điểm cầu 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có các đồng chí lãnh đạo Sở cùng trên 500 đại biểu là các lãnh đạo, cán bộ viên chức lao động Trung tâm có chức năng ứng dụng, chuyển giao công nghệ; lãnh đạo và chuyên viên các phòng, đơn vị có liên quan trực thuộc Sở KH&CN. Tại điểm cầu Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị có: ông Trần Thiềm, Phó Giám đốc Sở; Ban Lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị; các Trưởng/phó phòng của Trung tâm.