Chủ Nhật ngày 14/8/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tin trong tỉnh
Cập nhật: Thứ Sáu, ngày 10/12/2021

Quan tâm hỗ trợ đầu tư để nhân rộng diện tích nuôi tôm
Nghị quyết số 03/2017/NQHĐND ngày 23/5/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025 đã xác định 6 cây trồng và 2 con nuôi gồm lúa chất lượng cao, hồ tiêu, cà phê, cây ăn quả, dược liệu, gỗ rừng trồng, con tôm và con bò với tổng ngân sách đã bố trí từ năm 2018 đến nay là 22,625 tỉ đồng. Trong 2 con nuôi chủ lực, cùng với con bò, con tôm là đối tượng nuôi được quan tâm đầu tư hỗ trợ phát triển và đã mang lại giá trị kinh tế khá nổi bật.
Nuôi tôm trên cát ở Hải Lăng

Những năm qua, lĩnh vực thủy sản của tỉnh đã được cơ cấu lại theo hướng phát triển nuôi trồng tập trung vào thâm canh, áp dụng công nghệ cao, công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất và chất lượng, giá trị sản phẩm. Đa dạng hóa đối tượng và phương thức nuôi, liên kết theo chuỗi giá trị. Đặc biệt là quản lý quy hoạch các vùng nuôi, nhất là nuôi tôm trên cát, đảm bảo môi trường, an toàn dịch bệnh, phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển các cơ sở sản xuất giống thủy sản đảm bảo chất lượng, đủ cung ứng và kiểm soát tốt nguồn giống trên địa bàn.

 

Nhờ được quan tâm hỗ trợ, toàn tỉnh đã phát triển khá nhanh quy trình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao trên vùng cát. Từ năm 2018, tỉnh đã triển khai mô hình ương tôm giống theo quy trình nuôi tôm hai giai đoạn tại 4 điểm ở 4 huyện: Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh và mô hình thương phẩm tôm thẻ chân trắng thâm canh sử dụng chế phẩm sinh học tại 3 điểm ở 3 huyện: Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh. Năm 2019 triển khai mô hình ương tôm giống theo quy trình nuôi tôm hai giai đoạn tại 6 điểm trên địa bàn 4 huyện: Hải Lăng (1 điểm), Triệu Phong (1 điểm), Gio Linh (1 điểm), Vĩnh Linh (1 điểm) và thành phố Đông Hà (2 điểm); mô hình nuôi tôm hai giai đoạn sử dụng chế phẩm sinh học tại 4 điểm của huyện Vĩnh Linh; 1 mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao trong nhà kính; 1 mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng bể nổi tròn trong nhà lưới.

 

Năm 2020, triển khai dự án nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình ba giai đoạn tại 3 điểm thuộc xã Hải An, Hải Lăng (1 ha), xã Triệu Lăng, Triệu Phong (1 ha) và xã Vĩnh Thái, Vĩnh Linh (1 ha); triển khai mô hình ương tôm giống theo quy trình nuôi tôm hai giai đoạn tại 5 điểm trên địa bàn 4 huyện: Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh và thành phố Đông Hà; 1 mô hình nuôi tôm hai giai đoạn tại xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh; 1 dự án ương, nuôi tôm công nghệ cao hai giai đoạn, sử dụng lưới che tạo môi trường nuôi thích nghi với biến đổi khí hậu tại xã Triệu Lăng, Triệu Phong; 1 dự án nuôi tôm công nghệ cao theo quy trình hai giai đoạn tại xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh... Nhiều mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và người nuôi đang được hình thành, hướng đến sản xuất tôm theo chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Trong đó có thể kể đến từ tháng 4/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh ký kết biên bản ghi nhớ với Công ty Camimax và Công ty Đắc Lộc về hợp tác liên doanh, liên kết phát triển nuôi tôm trên địa bàn tỉnh. Có thể thấy, các mô hình nuôi tôm cho sản lượng tăng, chi phí giảm, lợi nhuận khá, do đó sự lan tỏa, nhân rộng khá nhanh. Đến cuối năm 2020, diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng là 925 ha/1.000 ha, đạt 92,5%; diện tích nuôi tôm sú 352,06 ha/500 ha; năng suất và sản lượng đều tăng.

 

Các mô hình nuôi tôm công nghệ cao, công nghệ sinh học, có liên kết được nhân rộng và mang lại hiệu quả cao, sản lượng bình quân đạt từ 20 - 30 tấn/ha/vụ, lợi nhuận bình quân thu được từ 500 triệu - trên 1 tỉ đồng/ ha bằng phương thức nuôi tôm hai, ba giai đoạn, nuôi theo hướng vietGAP, nuôi tôm sử dụng chế phẩm sinh học, biofloc… Giá trị sản xuất ngành tôm không ngừng tăng lên, hiện đã đạt mức trên 900 tỉ đồng/năm.

 

Việc hỗ trợ phát triển con tôm theo Nghị quyết số 03/2017/NQHĐND của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025, đến nay đã triển khai 15 mô hình nuôi tôm hai giai đoạn tại 4 huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng, Triệu Phong và thành phố Đông Hà với tổng mức hỗ trợ 6 tỉ đồng (400 triệu đồng/ mô hình) để xây dựng cơ sở hạ tầng như ao, bể ương dưỡng, hệ thống mái che và sục khí. Các mô hình nuôi tôm hai giai đoạn đều đem lại hiệu quả cao, có tác động tích cực đến tiến trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao sản lượng tôm nuôi từ 4.035,2 tấn năm 2017 tăng lên 4.697 tấn năm 2020.

 

Như vậy, hiệu quả từ nghề nuôi tôm đã được khẳng định. Tuy nhiên, nghề nuôi tôm trên cát tại Quảng Trị vẫn có nhiều thách thức đặt ra. Đó là thường chịu tác động của nhiều yếu tố thời tiết như nhiệt độ tăng cao về mùa hè, giá rét vào mùa đông, thường xuyên bị ảnh hưởng của mưa bão, lũ lụt. Đáng quan tâm là hiện vùng cát ven biển của tỉnh đang là nơi quy hoạch, triển khai xây dựng các khu công nghiệp, khu dịch vụ - du lịch nên để phát triển bền vững nghề nuôi tôm trên cát cần phải có vùng quy hoạch cụ thể. Công tác quy hoạch phát triển nuôi tôm trên cát cần theo nguyên tắc không vi phạm đến đất rừng ven biển; có điều kiện tự nhiên đáp ứng yêu cầu, không xung đột với các ngành, nghề kinh tế - xã hội khác.

 

Từ đây, lập quy hoạch chi tiết từng vùng nuôi đảm bảo tính tập trung, có quy mô phù hợp với địa hình, điều kiện kinh tế - xã hội, nhất là phù hợp với trình độ quản trị để đảm bảo hiệu quả kinh tế, bảo vệ tốt môi trường sinh thái. Có vị trí quy hoạch, trên cơ sở nhà nước đầu tư hạ tầng đồng bộ, người nuôi tôm sẽ hoàn chỉnh các yếu tố hạ tầng khác như thủy lợi, công trình ao nuôi, qua đó đầu tư bài bản, sử dụng tôm giống sạch, áp dụng quy trình nuôi tôm hiện đại, chăm sóc tôm nuôi chu đáo, xử lý kịp thời các phát sinh trong nuôi tôm.

 

Ngành thủy sản cần hướng dẫn, tập huấn, phổ biến các quy trình nuôi tôm thâm canh, an toàn, sạch bệnh để người nuôi tôm trên cát học tập, hướng đến sản xuất bền vững. Các ngành chức năng của tỉnh cần triển khai các kế hoạch phòng, chống dịch bệnh và quan trắc môi trường cho nuôi tôm hiệu quả hơn nữa, giúp người nuôi tôm yên tâm sản xuất. Xây dựng các chính sách khuyến khích tích tụ ruộng đất, liên kết sản xuất; xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách để gắn kết các nhà máy, cơ sở chế biến với vùng nguyên liệu nuôi tôm thông qua các hợp đồng bao tiêu sản phẩm, hỗ trợ người nuôi tôm tiếp cận, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, tạo sự liên kết chặt chẽ trong toàn chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm tôm.

 

Cùng với đó là khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến thủy sản, ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với người sản xuất, thu mua tôm thương phẩm để ổn định thị trường. Giải quyết tốt các dịch vụ như cung ứng con giống, thức ăn, chế phẩm sinh học, quy trình nuôi, công nghệ chế biến, phát triển thị trường tiêu thụ… để cùng phát triển.

http://baoquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Trị đến năm 2030 (04/8/2022)
Nông dân Vĩnh Linh tích cực tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp (03/8/2022)
Hội thảo khoa học lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (01/8/2022)
Từng bước nâng cao tiềm lực, trình độ khoa học và công nghệ (29/7/2022)
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022): Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị (26/7/2022)
Hướng Hóa tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế và đẩy mạnh thu hút đầu tư (13/7/2022)
Triển khai thí điểm sản phẩm du lịch đêm tại thị xã Quảng Trị (13/7/2022)
Thí điểm sản phẩm du lịch đêm tại một số di tích lịch sử (11/7/2022)
Khẩn trương giải quyết những thủ tục hành chính tồn đọng ở các sở, ngành, địa phương (30/6/2022)
Người phụ nữ đi đầu phát triển kinh tế ở thôn Chênh Vênh (30/6/2022)
Hướng Hóa chú trọng phát triển diện tích lúa nước (27/6/2022)
Quyết tâm nâng cao các chỉ số hành chính và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (17/6/2022)
Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả ở Vĩnh Ô (16/6/2022)
Vĩnh Linh: Thực hiện 60 mô hình sản xuất lúa hàng hóa tập trung vụ Hè Thu (16/6/2022)
​Ban hành Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (15/6/2022)
22 sản phẩm đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2022 (30/5/2022)
Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: Động lực để các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng (18/5/2022)
Phát triển nông nghiệp, nông thôn hiệu quả, nền tảng thúc đẩy Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững (06/5/2022)
Hiệu quả từ ngành công nghiệp chế biến sa khoáng ti tan và cát trắng (04/5/2022)
Phát triển bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu (04/5/2022)
Từ cánh đồng lớn đến nền nông nghiệp hiện đại (04/5/2022)
Mở hướng phát triển mới từ cây dược liệu (04/5/2022)
Diễn đàn Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022 (28/4/2022)
Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (26/4/2022)
Diễn đàn Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022 (25/4/2022)
Nghệ An: Khoa học công nghệ nâng tầm sản phẩm OCOP (18/4/2022)
Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (12/4/2022)
Nhân rộng các mô hình “cánh đồng mẫu lớn” (07/4/2022)
Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Duẩn - Người con ưu tú của quê hương Quảng Trị, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam” (06/4/2022)
Nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp (05/4/2022)
Gặp để “Kết nối - Hội tụ - Phát triển” (04/4/2022)
Đông Hà tạo động lực để kinh tế tập thể phát triển (04/4/2022)
Vùng gò đồi Cam Lộ đang hồi sinh (01/4/2022)
Làm tốt công tác cải cách hành chính ở một xã biên giới (29/3/2022)
Nâng cao chất lượng cây giống lâm nghiệp (24/3/2022)
Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước, ký kết giao ước thi đua năm 2022 và tuyên dương, khen thưởng: Sở Khoa học và Công nghệ vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước (17/3/2022)
Hải Lăng phấn đấu trở thành huyện trọng điểm sản xuất công nghiệp (17/3/2022)
Nhân rộng diện tích trồng lúa nếp than ở Đakrông (16/3/2022)
“Đầu tàu” xây dựng hợp tác xã điển hình (01/3/2022)
Lan Hồ Điệp Sa Mù: Thu hút đông đảo khách mua vào dịp Tết Nhâm Dần 2022 (21/02/2022)
Khơi dậy đam mê và khát vọng vươn lên nhìn từ Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Quảng Trị năm 2021 (02/3/2022)
Tăng cường thông tin khoa học và công nghệ thúc đẩy chuyển giao tiến bộ khoa học, đổi mới sáng tạo (09/02/2022)
Ưu tiên năng lượng xanh, sạch và áp dụng giải pháp tiên tiến về KHCN (24/01/2022)
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và truy xuất nguồn gốc lâm sản (14/01/2022)
Khai thác tiềm năng, nâng tầm nông sản địa phương (22/12/2021)
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 (17/12/2021)
Xây dựng nền tảng phát triển đô thị thông minh (14/12/2021)
Hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội “Tham vấn, góp ý dự thảo Khung định hướng Quy hoạch tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (01/12/2021)
Đổi mới đồng bộ cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ (15/11/2021)
Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục (26/10/2021)
Thông báo về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Thông báo Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại buổi làm việc với Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Ứng dụng KH&CN trong nhân giống và trồng cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại huyện Hướng Hóa
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 2.894
Hôm nay 6.621
Hôm qua 10.109
Tất cả 6.194.768
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!