Thứ Bảy ngày 21/5/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Chuyển đổi số
Cập nhật: Thứ Hai, ngày 20/12/2021

Nghiên cứu đề xuất phương án đưa chứng thư số của hệ thống RootCA vào các trình duyệt web và hệ điều hành thông dụng
Hiện nay, nhu cầu thực tế đòi hỏi ngoài việc xây dựng các quy định về chấp nhận chứng thư số và chữ ký số nước ngoài cần đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng khóa công khai của Việt Nam để các cơ quan chứng nhận công cộng (Certificate Authority - CA) của Việt Nam được chấp nhận quốc tế. Điều này có hai tác dụng. Thứ nhất, các doanh nghiệp Việt Nam có thể sử dụng chứng thư số do CA Việt Nam cấp trong các giao dịch quốc tế. Thứ hai, các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài khi hoạt động ở Việt Nam có thể sử dụng chứng thư số do CA Việt nam cấp thay cho chứng thư số của các CA nước ngoài. Nhằm mục đích này, việc nâng cấp để chứng chỉ gốc quốc gia (Root CA quốc gia) được công nhận quốc tế là một điều kiện tiên quyết.
Khi Root CA quốc gia được công nhận quốc tế, chứng thư số của Root CA có thể được đưa vào các hệ điều hành và trình duyệt phổ biến. Các doanh nghiệp Việt Nam có thể cung cấp các dịch vụ CNTT có giá trị gia tăng cao như xác thực tên miền (SSL), ký mã nguồn phần mềm (Code Signing), chứng nhận trang thông tin đáng tin cậy (Trust Mark)… trong các lĩnh vực như ngân hàng, thương mại điện tử, công nghệ phần mềm, chính phủ điện tử. Công tác này hiện được tiến hành và là một phần trong các hoạt động tổng thể của Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm xây dựng một cơ sở hạ tầng khóa công khai để phục vụ hiệu quả cho các hoạt động phát triển kinh tế số và hội nhập quốc tế.

Tại Việt Nam, mô hình kiến trúc PKI quốc gia gồm 02 hệ thống CA chính:

- Hệ thống chứng thực chữ ký số công cộng phục vụ cho giao dịch của tổ chức, doanh nghiệp, người dân (CA công cộng). Hệ thống CA công cộng do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý, được phân cấp với RootCA đặt tại Bộ TT&TT, các SubCA là hệ thống CA của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử công cộng. Hiện nay, 14 doanh nghiệp CA đã được cấp phép cung cấp CTS và dịch vụ chứng thực CKS cho công dân và tổ chức/doanh nghiệp để phục vụ các giao dịch điện tử. Các giao dịch sử dụng CKS công cộng chủ yếu được triển khai cho một số lĩnh vực như: Khai thuế qua mạng, Hải quan điện tử và một số dịch vụ công mức 3 và 4 của một số Bộ, ngành.

- Hệ thống cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị (CA chuyên dùng Chính phủ). Hệ thống CA chuyên dùng Chính phủ do Ban Cơ yếu Chính phủ xây dựng, quản lý và duy trì hoạt động. Hệ thống này gồm 01 Chứng thực gốc (RootCA) và 06 Chứng thực thành phần (SubCA). Các CA thành phần được phân chia để phục vụ cho các cơ quan của Đảng, cơ quan thuộc Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Hệ thống CA chuyên dùng Chính phủ có chức năng cấp phát chứng thư số (CTS) và triển khai các dịch vụ chứng thực chữ ký số (CKS) phục vụ cho các giao dịch của các cơ quan Đảng và Nhà nước.

Trong bối cảnh đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, phát triển chính phủ điện tử, việc nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù hợp đưa chứng thư số RootCA vào trình duyệt và hệ điều hành thông dụng là rất cần thiết. Chính vì vậy, đề tài “Nghiên cứu đề xuất phương án đưa chứng thư số của hệ thống RootCA vào các trình duyệt web và hệ điều hành thông dụng” do Cơ quan chủ trì Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia cùng phối hợp với Chủ nhiệm đề tài TS. Lã Hoàng Trung thực hiện nhằm đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, phát triển chính phủ điện tử, việc nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù hợp đưa chứng thư số RootCA vào trình duyệt và hệ điều hành thông dụng là rất cần thiết.

Các dịch vụ SSL, Secure Email, Code Signing đòi hỏi nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật cần phải đáp ứng khác so với dịch vụ chữ ký số (Signature) hiện tại. Vì vậy, cùng với việc xây dựng văn bản pháp lý quy định các hoạt động cung cấp dịch vụ, thì cũng cần sớm nghiên cứu các tiêu chuẩn quốc tế, đánh giá sự phù hợp để khuyến nghị triển khai tại Việt Nam. Trong đó, các tiêu chuẩn liên quan tới đảm bào an toàn dịch vụ, có tính pháp lý cao thì cần cân nhắc yêu cầu bắt buộc áp dụng như đối với các tiêu chuẩn hiện tại về chữ ký số tại Việt Nam.

Đề tài đã đánh giá nhu cầu, sự cần thiết của việc đưa chứng thư số RootCA vào trình duyệt và hệ điều hành thông dụng; kinh nghiệm đưa chứng thư số RootCA vào trình duyệt và hệ điều hành thông dụng của một số nước trên thế giới; phân tích nhu cầu, hiện trạng của PKI Việt Nam Phân để đề xuất giải pháp và lộ trình đưa chứng thư số RootCA vào trình duyệt và hệ điều hành thông dụng. Kết quả của đề tài cũng là căn cứ tốt để Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bên liên quan để thực hiện từng bước đưa hệ thống CA của Việt Nam đáp ứng được tiêu chuẩn Webtrust rồi từ đó lựa chọn được phương án phù hợp đưa vào kế hoạch thúc đẩy các CA đưa chứng thư số gốc vào trình duyệt và hệ điều hành thông dụng trong thời gian tới.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 16989/2019) tại Cục Thông tin KHCNQG.
https://vista.gov.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong Chuyển đổi số (18/5/2022)
Chuyển đổi số phải thực chất, hiệu quả, tuyệt đối tránh hình thức (28/4/2022)
Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2022: Thêm hạng mục dành cho giải pháp nước ngoài (26/4/2022)
Ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia (25/4/2022)
Nhật ký điện tử - công cụ chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp (20/4/2022)
Chuyển đổi số, phát triển sản xuất thông minh: Doanh nghiệp cần sự đồng hành (20/4/2022)
Chuyển đổi số, chính quyền số và đô thị thông minh đáp ứng yêu cầu phát triển (19/4/2022)
Diễn đàn cấp cao chuyển đổi số mở rộng quy mô khu vực (15/4/2022)
Khởi động chương trình bồi dưỡng chuyển đổi số (07/4/2022)
PC Quảng Trị nỗ lực trở thành doanh nghiệp số (06/4/2022)
Tỷ trọng kinh tế số đạt 20% GDP vào năm 2025 (06/4/2022)
Chuyển đổi số để tăng năng suất và bứt phá (04/4/2022)
Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số (29/3/2022)
Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ban hành Kế hoạch hành động năm 2022 (22/3/2022)
Doanh nghiệp nắm bắt cơ hội chuyển đổi số (21/3/2022)
TP Hồ Chí Minh ra mắt Cổng thông tin chuyển đổi số (21/3/2022)
Đến cuối năm 2022, trên 90% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử (18/3/2022)
Sáu nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022 (11/3/2022)
Để người dân, doanh nghiệp thụ hưởng trực tiếp lợi ích của chuyển đổi số (09/3/2022)
Đô thị thông minh: Lợi thế đầu tư (04/3/2022)
Kinh tế số và khát vọng hùng cường (04/3/2022)
Đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (03/3/2022)
Làm chủ công nghệ lõi trong nền kinh tế số (02/3/2022)
Thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số (01/3/2022)
Tạo đà bứt phá phát triển thương mại điện tử (28/02/2022)
Thanh niên nông thôn tiên phong chuyển đổi số (14/02/2022)
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nỗ lực xây dựng thành công cơ sở dữ liệu lớn về người dân, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia (21/01/2022)
Chuyển đổi số trong nông nghiệp: Những kỳ vọng khả quan (21/01/2022)
Cả 63 tỉnh, thành phố ứng dụng Zalo trong quá trình chuyển đổi số (10/01/2022)
Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư phục vụ chuyển đổi số quốc gia (10/01/2022)
Định hướng phát triển kinh tế số, khoa học và đổi mới sáng tạo (05/01/2022)
Chính quyền điện tử lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm (31/12/2021)
Chuyển đổi số trong nông nghiệp là xu hướng tất yếu (28/12/2021)
Kết nối cung - cầu công nghệ trong kỷ nguyên số (24/12/2021)
Thúc đẩy chuyển đổi số trong thương mại ở Việt Nam (14/12/2021)
Chuyển đổi số quốc gia năm 2022: Quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ để tạo bước đột phá (13/12/2021)
Trao giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam năm 2021 (10/12/2021)
Đẩy mạnh chuyển đổi số để chăm lo an sinh xã hội tốt hơn cho người dân (09/12/2021)
Thúc đẩy toàn diện chuyển đổi số ngành nông nghiệp (06/12/2021)
Khai mạc Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam 2021 (02/12/2021)
Chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản (01/12/2021)
Chuyển đổi số là xu thế tất yếu của thế giới (01/12/2021)
Chuyển đổi số và mở dữ liệu lưu trữ: Những bước đi đầu tiên (29/11/2021)
Chuyển đổi số và khoa học chuyên sâu về dữ liệu trong bối cảnh COVID-19 (29/11/2021)
Thương mại điện tử trong bối cảnh chuyển đổi số (23/11/2021)
Disanso và Trealet: Cách tiếp cận mới trong lưu trữ & trưng bày dữ liệu số hóa cho các bảo tàng (22/11/2021)
Thương mại điện tử trong bối cảnh chuyển đổi số (19/11/2021)
Chuyển đổi số, phát triển sản xuất thông minh: Doanh nghiệp cần sự đồng hành (11/11/2021)
Chuyển đổi số là cơ hội để bứt phá vươn lên (01/11/2021)
Kết nối thư viện số: Những bước đi đầu tiên (01/11/2021)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thông báo về việc tổ chức Cuộc thi: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2022

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở, bắt đầu thực hiện năm 2023

V/v thông tin cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp – CiC 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Hiệu quả bước đầu từ các Dự án của “Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi” tại Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 134
Hôm nay 2.203
Hôm qua 7.252
Tất cả 5.542.947
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!