Thứ Năm ngày 09/12/2021 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng
Cập nhật: Thứ Tư, ngày 04/02/2015

Kiểm tra tiến độ giữa kỳ các dự án thuộc chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020”
Ngày 03/02/2015, Hội đồng khoa học và công nghệ (HĐKH&CN) do đồng chí Nguyễn Hữu Du, TUV, Giám đốc Sở KH&CN Quảng Trị chủ trì đã tiến hành kiểm tra tiến độ giữa kỳ và thẩm định nội dung thực hiện trong thời gian tới đối với 03 dự án thuộc chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020”.

Dự án “Nâng cao nhận thức, kỹ năng về năng suất và chất lượng cho các doanh nghiệp”, trong năm 2014 kết quả đạt được bao gồm: Đã cử 02 cán bộ có năng lực tham gia khoá đào tạo giảng viên về năng suất chất lượng, chuyên sâu về công cụ duy trì năng suất tổng thể (TPM), thẻ cân bằng điểm (BSC) và chỉ số đánh giá hiệu quả (KPIs) và đã được cấp giấy chứng nhận; đào tạo cho 40 học viên thuộc các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh nắm bắt được 02 công cụ: 5S và công cụ duy trì năng suất tổng thể (TPM); được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp giấy chứng nhận số 2526/TĐC-HCHQ; hoàn thành hồ sơ đăng ký chỉ định hoạt động đánh giá sự phù hợp đối với 13 loại sản phẩm điện- điện tử.

Theo đó, năm 2015 dự án tiếp tục thực hiện các nội dung: Tổ chức đào tạo, hướng dẫn về xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho 02 doanh nghiệp; lập và trình duyệt các thủ tục về chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp theo Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN; áp dụng cho 10 doanh nghiệp về đánh giá sự phù hợp cho sản phẩm điện, điện tử theo QCVN 04/BKHCN; lập hồ sơ xin công nhận tổ chức chứng nhận sự phù hợp và thực hiện đầy đủ các hình thức đánh giá, giám sát của Văn phòng Công nhận Chất lượng; hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện của dự án.

Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực của tỉnh”: Đã đào tạo chuyên gia, giảng viên về năng suất chất lượng chuyên sâu về thẻ cân bằng điểm BSC và chỉ số đánh giá hiệu quả tác động KPI (06 giảng viên); hoàn thành bảng đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật cho 03 doanh nghiệp và có giấy chứng nhận cho 03 đơn vị; triển khai thực hiện tư vấn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở về than bùn và hoàn thành việc lấy mẫu thử nghiệm đang triển khai xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho 02 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Năm 2015, dự án sẽ triển khai thực hiện các nội dung: Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở về than bùn cho 02 doanh nghiệp; hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện dự án giai đoạn 2011-2014.

Dự án “Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp của tỉnh Quảng Trị”. Theo báo cáo, năm 2014 dự án đã hoàn thành tư vấn, hỗ trợ kết nối mạng nội bộ (LAN) cho 01 doanh nghiệp nghiệp (Khảo sát đánh giá hiện trạng hạ tầng; thiết kế sơ đồ mạng, lắp đặt hệ thống mạng; cài đặt các phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng cho toàn hệ thống mạng; tập huấn, hướng dẫn quản trị mạng cho cán bộ kỹ thuật về kỹ năng quản lý và xử lý sự cố cho toàn hệ thống mạng). Xây dựng kế hoạch đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin cho doanh nghiệp dự kiến sẽ triển khai trong thời gian tới. Duy trì Website Năng suất chất lượng Quảng Trị và hệ thống tuyên truyền, phổ biến an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2005.  và hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng website cho 01 doanh nghiệp.

Năm 2015 dự án sẽ tiếp tục với các nội dung: Tổ chức đào tạo nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp; tiếp tục duy trì website năng suất chất lượng Quảng Trị và hệ thống tuyên truyền, phổ biến an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 270001:2005; tư vấn lựa chọn quy trình nghiệp vụ cần tin học hóa, chuyển giao các sản phẩm của dự án để từng bước hình thành doanh nghiệp mẫu về ứng dụng công nghệ thông tin; hoàn thành báo cáo tổng kết giai đoạn 2011-2014.

Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực đối với kết quả đạt được cũng như kế hoạch triển khai trong thời gian tới của 03 dự án nói trên. Về cơ bản các dự án đã hoàn thành đầy đủ các nội dung và đúng tiến độ đưa ra, tuy nhiên để hoàn thành báo cáo cũng như nội dung triển khai trong thời gian tới. Đối với Dự án “Nâng cao nhận thức, kỹ năng về năng suất và chất lượng cho các doanh nghiệp”, cần thống kê số liệu trong báo cáo về các doanh nghiệp đã được đào tạo, tập huấn và cần chú trọng đến công tác tập huấn cho các doanh nghiệp. Đối với Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực của tỉnh”, Hội đồng yêu cầu đơn vị chủ trì cần nói rõ hơn về sản phẩm chủ lực và hiệu quả đạt được; cần xác định được các hệ thống công cụ năng suất chất lượng, các doanh nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá được hiệu quả mang lại thông qua hệ thống năng suất chất lượng;...  Hội đồng nhất trí nghiệm thu kết quả đạt được năm 2014 và nội dung triển khai trong thời gian tới của 03 dự án nói trên./.

Chủ nhiệm dự án “Nâng cao nhận thức, kỹ năng về năng suất và chất lượng cho các doanh nghiệp” báo cáo tại Hội đồng

Đơn vị chủ trì dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực của tỉnh” báo cáo tại Hội đồng

Ánh Ngọc, Trung tâm Tin học - Thông tin KH&CN
Tin, bài cùng lĩnh vực
Nâng cao vị thế của Việt Nam trong Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (09/12/2021)
ISO 23354 – loại bỏ rào cản thương mại, cải thiện quy trình hậu cần (09/12/2021)
Đã có tiêu chí camera giám sát hành trình tiêu chuẩn quốc gia (29/11/2021)
Duy trì tiêu chuẩn trong sản xuất – khâu then chốt giúp doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường (29/11/2021)
Tiêu chuẩn về quản lý sức khỏe: Chuyển đổi ngành giáo dục trong đại dịch Covid-19 (24/11/2021)
Áp dụng công cụ cải tiến, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất (23/11/2021)
Khởi động dự án nghiên cứu của APO về đánh giá nhu cầu quản lý đổi mới sáng tạo (23/11/2021)
Tiêu chuẩn thực phẩm Codex với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc (19/11/2021)
Duy trì tiêu chuẩn trong sản xuất - khâu then chốt giúp doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường (19/11/2021)
Năng suất chất lượng – ‘đòn bẩy’ tăng trưởng cho tổ chức, doanh nghiệp (19/11/2021)
Cải thiện hiệu suất nhờ tích hợp cách tiếp cận tự động hóa và Kaizen (16/11/2021)
Phát triển bền vững trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 (12/11/2021)
Xóa bỏ ‘mù mờ’ nông nghiệp từ truy xuất nguồn gốc (05/11/2021)
Truy xuất nguồn gốc – Nâng tầm nông sản Việt (02/11/2021)
Nghiên cứu phát triển thiết bị đo tương đương liều nơtron môi trường (02/11/2021)
Hội thảo giới thiệu “Báo cáo Năng suất Việt Nam năm 2020” (25/10/2021)
Tiêu chuẩn hóa - công cụ và phương tiện duy trì các chuẩn mực trong quan hệ kinh tế, thương mại (20/10/2021)
Thứ trưởng Bộ KH&CN: Công tác tiêu chuẩn hóa sẽ không ngừng lớn mạnh (15/10/2021)
Áp dụng ISO 9001: Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, mang lại hiệu quả thiết thực (15/10/2021)
Đổi mới hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, thúc đẩy phát triển KTXH bền vững (18/10/2021)
Tiêu chuẩn về tái sử dụng nước ở khu vực đô thị với mục tiêu phát triển bền vững (18/10/2021)
Vai trò của tiêu chuẩn với sự phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam (18/10/2021)
Tiêu chuẩn phục vụ cho các mục tiêu phát triển bền vững (14/10/2021)
Hệ thống tiêu chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm (14/10/2021)
Đo lường trong phân tích lượng dữ liệu lớn (07/10/2021)
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa hoạt động đo lường (01/10/2021)
Số hóa trong đo lường pháp định (01/10/2021)
Nhân rộng xây dựng, áp dụng đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp (27/9/2021)
Đề án 996: Cú hích "thổi luồng khí mới" cho toàn ngành đo lường (27/9/2021)
Phát huy vai trò hệ thống pháp lý đo lường trong phát triển kinh tế – xã hội đất nước (23/9/2021)
Đại Hội đồng Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO 2021 – “Tương lai đã bắt đầu” (23/9/2021)
Tạo môi trường pháp lý cho hoạt động đo lường của doanh nghiệp (23/9/2021)
Sửa đổi quy định kỹ thuật mới về chứng nhận sản phẩm đối với thanh cốt thép (22/9/2021)
Những quy định trong QCVN đối với sữa bột (22/9/2021)
Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia cho bánh trung thu (21/9/2021)
Bộ tiêu chuẩn quốc gia về Đại lượng và đơn vị (17/9/2021)
Sự thành công của tiêu chuẩn ISO 9001 tại Việt Nam (17/9/2021)
Ứng dụng QR Code truy xuất nguồn gốc hàng hóa trong đại dịch Covid-19 (16/9/2021)
ISO ghi nhận thành công của Việt Nam về áp dụng ISO 9001: Bước ‘chuyển mình’ trong cải cách hành chính (14/9/2021)
QR Code – Giải pháp thông minh truy xuất nguồn gốc hàng hóa trong đại dịch Covid-19 (14/9/2021)
Cần tiếp tục xây dựng, bổ sung tiêu chuẩn về xe điện (09/9/2021)
Các tiêu chuẩn và quy chuẩn liên quan đến xe điện cần hài hoà với quốc tế (09/9/2021)
Hoạt động đo lường đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong xã hội (08/9/2021)
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: Nâng tầm doanh nghiệp Việt (08/9/2021)
Thực trạng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe điện (06/9/2021)
Sự thành công của tiêu chuẩn ISO 9001 tại Việt Nam (06/9/2021)
Ra mắt Hội đồng Chứng nhận chuyên gia năng suất (01/9/2021)
Sẽ có tiêu chuẩn cho thiết bị camera giám sát hành trình trên xe kinh doanh vận tải (31/8/2021)
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G (30/8/2021)
Nâng cao chất lượng, độ tin cậy kết quả thử nghiệm với ISO/IEC 17025 (27/8/2021)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức

Thông báo về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,mức độ 4 trong thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN

Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ, ứng dụng nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 92
Hôm nay 3.186
Hôm qua 4.031
Tất cả 4.597.127
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!