Thứ Sáu ngày 09/12/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng
Cập nhật: Thứ Tư, ngày 04/02/2015

Kiểm tra tiến độ giữa kỳ các dự án thuộc chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020”
Ngày 03/02/2015, Hội đồng khoa học và công nghệ (HĐKH&CN) do đồng chí Nguyễn Hữu Du, TUV, Giám đốc Sở KH&CN Quảng Trị chủ trì đã tiến hành kiểm tra tiến độ giữa kỳ và thẩm định nội dung thực hiện trong thời gian tới đối với 03 dự án thuộc chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020”.

Dự án “Nâng cao nhận thức, kỹ năng về năng suất và chất lượng cho các doanh nghiệp”, trong năm 2014 kết quả đạt được bao gồm: Đã cử 02 cán bộ có năng lực tham gia khoá đào tạo giảng viên về năng suất chất lượng, chuyên sâu về công cụ duy trì năng suất tổng thể (TPM), thẻ cân bằng điểm (BSC) và chỉ số đánh giá hiệu quả (KPIs) và đã được cấp giấy chứng nhận; đào tạo cho 40 học viên thuộc các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh nắm bắt được 02 công cụ: 5S và công cụ duy trì năng suất tổng thể (TPM); được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp giấy chứng nhận số 2526/TĐC-HCHQ; hoàn thành hồ sơ đăng ký chỉ định hoạt động đánh giá sự phù hợp đối với 13 loại sản phẩm điện- điện tử.

Theo đó, năm 2015 dự án tiếp tục thực hiện các nội dung: Tổ chức đào tạo, hướng dẫn về xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho 02 doanh nghiệp; lập và trình duyệt các thủ tục về chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp theo Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN; áp dụng cho 10 doanh nghiệp về đánh giá sự phù hợp cho sản phẩm điện, điện tử theo QCVN 04/BKHCN; lập hồ sơ xin công nhận tổ chức chứng nhận sự phù hợp và thực hiện đầy đủ các hình thức đánh giá, giám sát của Văn phòng Công nhận Chất lượng; hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện của dự án.

Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực của tỉnh”: Đã đào tạo chuyên gia, giảng viên về năng suất chất lượng chuyên sâu về thẻ cân bằng điểm BSC và chỉ số đánh giá hiệu quả tác động KPI (06 giảng viên); hoàn thành bảng đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật cho 03 doanh nghiệp và có giấy chứng nhận cho 03 đơn vị; triển khai thực hiện tư vấn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở về than bùn và hoàn thành việc lấy mẫu thử nghiệm đang triển khai xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho 02 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Năm 2015, dự án sẽ triển khai thực hiện các nội dung: Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở về than bùn cho 02 doanh nghiệp; hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện dự án giai đoạn 2011-2014.

Dự án “Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp của tỉnh Quảng Trị”. Theo báo cáo, năm 2014 dự án đã hoàn thành tư vấn, hỗ trợ kết nối mạng nội bộ (LAN) cho 01 doanh nghiệp nghiệp (Khảo sát đánh giá hiện trạng hạ tầng; thiết kế sơ đồ mạng, lắp đặt hệ thống mạng; cài đặt các phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng cho toàn hệ thống mạng; tập huấn, hướng dẫn quản trị mạng cho cán bộ kỹ thuật về kỹ năng quản lý và xử lý sự cố cho toàn hệ thống mạng). Xây dựng kế hoạch đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin cho doanh nghiệp dự kiến sẽ triển khai trong thời gian tới. Duy trì Website Năng suất chất lượng Quảng Trị và hệ thống tuyên truyền, phổ biến an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2005.  và hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng website cho 01 doanh nghiệp.

Năm 2015 dự án sẽ tiếp tục với các nội dung: Tổ chức đào tạo nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp; tiếp tục duy trì website năng suất chất lượng Quảng Trị và hệ thống tuyên truyền, phổ biến an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 270001:2005; tư vấn lựa chọn quy trình nghiệp vụ cần tin học hóa, chuyển giao các sản phẩm của dự án để từng bước hình thành doanh nghiệp mẫu về ứng dụng công nghệ thông tin; hoàn thành báo cáo tổng kết giai đoạn 2011-2014.

Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực đối với kết quả đạt được cũng như kế hoạch triển khai trong thời gian tới của 03 dự án nói trên. Về cơ bản các dự án đã hoàn thành đầy đủ các nội dung và đúng tiến độ đưa ra, tuy nhiên để hoàn thành báo cáo cũng như nội dung triển khai trong thời gian tới. Đối với Dự án “Nâng cao nhận thức, kỹ năng về năng suất và chất lượng cho các doanh nghiệp”, cần thống kê số liệu trong báo cáo về các doanh nghiệp đã được đào tạo, tập huấn và cần chú trọng đến công tác tập huấn cho các doanh nghiệp. Đối với Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực của tỉnh”, Hội đồng yêu cầu đơn vị chủ trì cần nói rõ hơn về sản phẩm chủ lực và hiệu quả đạt được; cần xác định được các hệ thống công cụ năng suất chất lượng, các doanh nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá được hiệu quả mang lại thông qua hệ thống năng suất chất lượng;...  Hội đồng nhất trí nghiệm thu kết quả đạt được năm 2014 và nội dung triển khai trong thời gian tới của 03 dự án nói trên./.

Chủ nhiệm dự án “Nâng cao nhận thức, kỹ năng về năng suất và chất lượng cho các doanh nghiệp” báo cáo tại Hội đồng

Đơn vị chủ trì dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực của tỉnh” báo cáo tại Hội đồng

Ánh Ngọc, Trung tâm Tin học - Thông tin KH&CN
Tin, bài cùng lĩnh vực
Khuyến khích sản xuất, tăng cường đổi mới sáng tạo trong hoạt động tiêu chuẩn hóa (08/12/2022)
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Ðề án 100 về truy xuất nguồn gốc (05/12/2022)
Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ phát triển (28/11/2022)
Xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia TCVN về truy xuất nguồn gốc hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế (28/11/2022)
Cần có thêm tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng không khí đối với công trình xanh (17/11/2022)
Việt Nam áp dụng tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ hài hòa - thúc đẩy năng lượng xanh (17/11/2022)
Nâng cao hiệu quả của hoạt động chứng nhận tại Việt Nam (16/11/2022)
Nghiên cứu tổng hợp, tính chất của vật liệu tổ hợp ba chiều graphene-ống nanô cácbon định hướng ứng dụng trong các cảm biến điện hóa và transistor hiệu ứng trường (10/11/2022)
Áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn trong kinh tế tuần hoàn giúp doanh nghiệp tạo ra sản phẩm chất lượng cao, bảo vệ môi trường (09/11/2022)
Hội nghị thường niên lần thứ 63 Lãnh đạo các Tổ chức Năng suất quốc gia tại Bangkok (09/11/2022)
Xây dựng Chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia phù hợp xu thế phát triển quốc tế (08/11/2022)
Việt Nam tập trung xây dựng các tiêu chuẩn phục vụ năng lượng xanh (19/10/2022)
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2022/BXD về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng (12/10/2022)
Thông điệp Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 2022: Tầm nhìn chung về một thế giới tốt đẹp hơn! (10/10/2022)
Tiêu chuẩn quốc tế mới về chất bôi trơn trong sản xuất công nghiệp (05/10/2022)
Cải tiến năng suất tổng thể: Nhìn lại những mô hình điểm (05/10/2022)
Giảm thiểu lãng phí nhờ mô hình năng suất tổng thể (28/9/2022)
Áp dụng ISO 14000: Bài học kinh nghiệm từ Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Đại Việt (27/9/2022)
Áp dụng công cụ BSC giúp đo lường hiệu quả quản trị doanh nghiệp (22/9/2022)
Đáp ứng quy định về TBT khi xuất khẩu dệt may và gỗ sang các thị trường đối tác lớn (20/9/2022)
Doanh nghiệp cần nắm rõ quy định về hàng rào kỹ thuật thương mại (20/9/2022)
Xây dựng Chiến lược tiêu chuẩn hóa của Việt Nam phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế giai đoạn mới (15/9/2022)
Tiêu chuẩn BSCI giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh, khẳng định vị thế (15/9/2022)
ISO 29001 – công cụ đắc lực quản lý rủi ro trong ngành công nghiệp dầu mỏ (14/9/2022)
Đề xuất tiêu chuẩn mới góp phần chống điện giật khi sạc điện cho ô tô (13/9/2022)
Tiêu chuẩn công nghệ silica trong sản xuất cao su (13/9/2022)
Định hướng xây dựng bộ công cụ sản xuất thông minh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (07/9/2022)
Khắc phục bất cập trong công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn (25/8/2022)
Sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT: Những mục tiêu cụ thể (25/8/2022)
Cần ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về việc tái sử dụng sản phẩm (23/8/2022)
Hội thảo khoa học về Chiến lược tiêu chuẩn hóa đến năm 2030 (22/8/2022)
Thí điểm thành công dán tem truy xuất nguồn gốc nước mắm Phú Quốc (15/8/2022)
Bỏ quy định về kiểm tra phương tiện đo khi nhập khẩu (12/8/2022)
Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng truy xuất nguồn gốc cho trái thanh long (10/8/2022)
Quản lý sản phẩm hàng hóa cần dựa trên kiểm soát chất lượng (08/8/2022)
Lựa chọn các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng phù hợp cho doanh nghiệp (05/8/2022)
Hưởng lợi và nâng cao năng suất chất lượng nhờ áp dụng các công cụ cải tiến (03/8/2022)
Xác nhận chất lượng mã số mã vạch – chìa khoá đảm bảo mã vạch quét được ngay lần đầu (03/8/2022)
Tiêu chuẩn - yếu tố đưa sản xuất thông minh kết nối hệ sinh thái sản xuất (29/7/2022)
Sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với yêu cầu hội nhập (29/7/2022)
Tiêu chuẩn - yếu tố đưa sản xuất thông minh kết nối hệ sinh thái sản xuất (27/7/2022)
Công bố thêm 107 tiêu chuẩn quốc gia (26/7/2022)
Vượt qua các rào cản kỹ thuật, mở rộng thị trường nông sản Việt (25/7/2022)
Công cụ đổi mới sáng tạo – giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, phát triển bền vững (18/7/2022)
Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển hệ thống đo lường quốc gia (15/7/2022)
Doanh nghiệp cơ khí kiểm soát chất lượng, phòng ngừa sai sót với ISO 3834 (15/7/2022)
Six Sigma - phương pháp giúp giảm sai sót, khuyết tật trong quy trình kinh doanh (15/7/2022)
Doanh nghiệp Việt không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm (15/7/2022)
Thúc đẩy áp dụng, chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc gia (14/7/2022)
ISO 56000 - Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thiết lập nền tảng để đổi mới (14/7/2022)
Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ viên nén chuyên dùng cho cây lúa quy mô công nghiệp.
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 1.499
Hôm nay 8.090
Hôm qua 7.841
Tất cả 7.731.448
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!