Chủ Nhật ngày 04/12/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Chuyển đổi số
Cập nhật: Thứ Sáu, ngày 31/12/2021

Chính quyền điện tử lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm
Chính quyền điện tử (CQĐT) là chính quyền ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông nhằm tăng hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kiến trúc CQĐT phiên bản 2.0. Đây là một bước đi quan trọng để tạo tiền đề xây dựng CQĐT và chuyển đổi số tại Quảng Trị trong thời gian tới.

Theo đó, CQĐT tỉnh sẽ chuyển đổi dần sang chính quyền số để phù hợp với nhiệm vụ quản lý của chính quyền trong thời kỳ công nghệ 4.0. Đồng thời, CQĐT lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, minh bạch hóa, tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp vào hoạt động của cơ quan nhà nước, giảm bớt thủ tục hành chính. Phát triển, hoàn thiện hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) tập trung đa dạng về hình thức truy cập giúp thu hút người dân, tổ chức, doanh nghiệp cùng tham gia các hoạt động của các cơ quan nhà nước, cho phép người dân chỉ truy cập vào một địa chỉ duy nhất và đăng nhập một lần mà có thể thực hiện được toàn bộ các giao dịch với cơ quan chính quyền.

 

Phát triển, hoàn thiện các hệ thống cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử, kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống giám sát quốc gia về Chính phủ số, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu (CSDL) cấp quốc gia, hệ thống hỗ trợ thanh toán trực tuyến toàn quốc (PayGov). Xây dựng, phát triển CQĐT đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng CNTT với cải cách hành chính, đổi mới phương thức làm việc theo hướng điện tử hóa, hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Xây dựng, hoàn thiện nền tảng hạ tầng CNTT, CSDL phục vụ phát triển CQĐT tỉnh. Xây dựng CQĐT đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng, bảo vệ thông tin cá nhân, tổ chức. Kiến trúc CQĐT phiên bản 2.0 được xây dựng trên nguyên tắc tuân thủ kiến trúc trong triển khai ứng dụng CNTT của tỉnh.

 

Kiến trúc CQĐT tỉnh là cơ sở để các cơ quan trong tỉnh lập, trình thẩm định, phê duyệt, triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT, dự án ứng dụng CNTT hằng năm và theo giai đoạn. Các chương trình, đề án, dự án đầu tư không thuộc kiến trúc CQĐT tỉnh sẽ không được xem xét, phê duyệt. Trong trường hợp các chương trình, đề án, dự án đầu tư nằm ngoài kiến trúc CQĐT tỉnh, cơ quan chủ quản đề xuất cần trình UBND tỉnh xem xét, đồng ý trước khi triển khai các dự án theo quy định. Cùng với đó, kiến trúc CQĐT phiên bản 2.0 được xây dựng trên nguyên tắc: Các vấn đề về an toàn thông tin cần phải được nhận diện và có giải pháp toàn diện. Ưu tiên triển khai nền tảng, các ứng dụng, dịch vụ, hệ thống thông tin, CSDL dùng chung của tỉnh.

 

Theo đó, việc triển khai trước nền tảng, các ứng dụng, dịch vụ, hệ thống thông tin, CSDL dùng chung là tiền đề quan trọng để triển khai kiến trúc CQĐT được thành công, đảm bảo hiệu quả. Việc triển khai cần thí điểm trên quy mô nhỏ trước khi triển khai nhân rộng để đảm bảo khả năng thành công cao, hạn chế rủi ro về lựa chọn sai giải pháp công nghệ, đối tác, lãng phí nguồn lực.

 

Về nguyên tắc áp dụng cơ chế đăng nhập một lần cho các ứng dụng, dịch vụ trong CQĐT của tỉnh: sẽ tích hợp tất cả các ứng dụng, dịch vụ cấp tỉnh cung cấp cho người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức… theo cơ chế đăng nhập một lần nhằm tăng cường sự thuận tiện, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của người sử dụng. Áp dụng tiêu chuẩn mở trong trao đổi thông tin, dữ liệu; phải tài liệu hóa cấu trúc thông điệp trao đổi; nền tảng ứng dụng cần được ảo hóa khi có thể; cần sử dụng các CSDL dùng chung của tỉnh. Một nguyên tắc nữa là cần thực hiện chuyển đổi dữ liệu trước khi triển khai các ứng dụng. Nguyên tắc này đảm bảo sự kế thừa, liên tục về dữ liệu phục vụ các ứng dụng đang được triển khai sử dụng và vẫn thuộc kiến trúc CQĐT của tỉnh giai đoạn 2018 - 2022. Các ứng dụng nghiệp vụ phục vụ DVCTT tích hợp lên cổng DVCTT, hệ thống xử lý nghiệp vụ nội bộ tỉnh. Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và liên thông giữa các hệ thống thông tin, kết nối với các hệ thống thông tin quốc gia.

 

Sơ đồ tổng thể kiến trúc CQĐT phiên bản 2.0 được xây dựng trên cơ sở tuân thủ khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0. Thành phần trong sơ đồ gồm người sử dụng; kênh truy cập, tương tác; dịch vụ cổng thông tin điện tử; dịch vụ công trực tuyến; ứng dụng và cơ sở dữ liệu; các dịch vụ chia sẻ và tích hợp; hạ tầng kỹ thuật; quản lý và chỉ đạo. Kiến trúc CQĐT phiên bản 2.0 nhằm mục tiêu định hướng xây dựng CQĐT thành công ở các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh, hướng tới các hoạt động hành chính không giấy; đảm bảo chất lượng, hiệu lực, hiệu quả và tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Đồng thời, phục vụ người dân và DN ngày càng tốt hơn, tạo điều kiện cho người dân, DN tham gia xây dựng chính quyền. Đưa ra các quyết định đầu tư, triển khai các nhiệm vụ xây dựng CQĐT kịp thời, chính xác.

 

Tăng cường khả năng giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT. Nâng cao hiệu quả, chất lượng cung cấp DVCTT và hoạt động lãnh đạo, điều hành, tác nghiệp của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Đây cũng là cơ sở cho việc triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin dữ liệu; hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin; nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng các thành phần, hệ thống thông tin theo điều kiện thực tế trên địa bàn tỉnh.

 

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thị Huyền cho biết: “Tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức công bố, công khai kiến trúc CQĐT tỉnh phiên bản 2.0 để các cơ quan, đơn vị và các tổ chức trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện. Đồng thời, sở cũng là đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức triển khai kiến trúc CQĐT tỉnh phiên bản 2.0, căn cứ vào tính cấp thiết của từng nhiệm vụ để đề xuất triển khai các thành phần của kiến trúc nhằm đạt mục tiêu đề ra. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định các quy hoạch, dự án ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo phù hợp với kiến trúc CQĐT phiên bản 2.0.

 

Cùng với đó, sở sẽ tổng hợp, báo cáo kết quả, những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện trình UBND tỉnh điều chỉnh kiến trúc cho phù hợp”. Cùng với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để chủ trì, tham mưu, đề xuất xây dựng các hệ thống thông tin, CSDL chuyên ngành phù hợp với kiến trúc CQĐT phiên bản 2.0.

http://baoquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Việt Nam sẵn sàng hợp tác kết nối hạ tầng kỹ thuật số (14/11/2022)
Xã hội hóa và công nghệ số: Xu thế tất yếu để bảo tàng làm 'sống' lại hiện vật (08/11/2022)
Thành lập 60.000 Tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ người dân chuyển đổi số (24/10/2022)
Thủ tướng: Chuyển đổi số phải để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi (12/10/2022)
'Kích hoạt' chuyển đổi số phục vụ công tác dân tộc (12/10/2022)
Tuần lễ Số quốc tế tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam (12/10/2022)
Vinh danh các giải pháp, doanh nghiệp và cơ quan có thành tựu chuyển đổi số tiêu biểu (10/10/2022)
Tăng tốc chuyển đổi số vì lợi ích người dân, doanh nghiệp (10/10/2022)
Giải pháp nhuộm màu hoa đoạt giải Nhất chuyển đổi số trong nông nghiệp (10/10/2022)
Phát động Chương trình "Tháng 10 - Tháng Tiêu dùng số" (05/10/2022)
Thúc đẩy quản trị nguồn nhân lực số trong doanh nghiệp Việt (03/10/2022)
‘Kích hoạt’ chuyển đổi số trong hợp tác xã (26/9/2022)
Chuyển đổi số là việc buộc phải làm của các doanh nghiệp để tạo điều kiện cho sản xuất thông minh (22/9/2022)
Đà Nẵng số hóa các điểm đến du lịch (22/9/2022)
Chuyển đổi số - Động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong kỷ nguyên mới (15/9/2022)
Chuyển đổi số phải là chuyển đổi, rồi mới đến số (14/9/2022)
Chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia (09/9/2022)
Phải triển khai bằng được hệ sinh thái công dân số (07/9/2022)
Viettel phát sóng thử nghiệm dịch vụ 5G tại TP. Đông Hà từ ngày 30/8 (31/8/2022)
Tuần lễ chuyển đổi số - Huế 2022: Chuyển đổi số tạo đà đẩy nhanh phát triển kinh tế-xã hội (25/8/2022)
Chuyển đổi số giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản Việt (23/8/2022)
TP.HCM xếp thứ 3 toàn quốc về chuyển đổi số (22/8/2022)
Thừa Thiên Huế: Chuyển đổi số tạo đà đẩy nhanh phát triển kinh tế-xã hội (17/8/2022)
Việt Nam dồn sức phát triển trung tâm số (12/8/2022)
Đề xuất 3 phương án về mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (12/8/2022)
Chuyển đổi số trong giáo dục đại học (11/8/2022)
Xây dựng hệ thống thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng (11/8/2022)
Chuyển đổi số phải có tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược (09/8/2022)
Viettel Money lọt vào top của giải thưởng Excellence Award (08/8/2022)
Chuyển đổi số trong nông nghiệp và hàm ý chính sách cho Việt Nam (05/8/2022)
Đề nghị Singapore chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi số (03/8/2022)
Hậu Giang: Ứng dụng hiệu quả KH&CN trong chuyển đổi số (03/8/2022)
Blockchain sẽ mang lại hiệu quả lớn trong định danh số (02/8/2022)
Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuyển đổi số có sự tăng trưởng mạnh (01/8/2022)
Bến Tre: Đẩy mạnh chuyển đổi số để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp (29/7/2022)
Kinh tế số - Kinh tế tuần hoàn: Động lực phát triển trong tương lai (22/7/2022)
Thúc đẩy dịch vụ tài chính số để phát triển tài chính toàn diện trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn (22/7/2022)
Hệ thống chính sách của chuyển đổi số trong thương mại: Thực trạng và giải pháp (21/7/2022)
Lực lượng lao động kỹ năng số: Nhân tố thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia (19/7/2022)
Google hỗ trợ Việt Nam phát triển nhân tài số, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo (19/7/2022)
Triển vọng kinh tế số và thách thức chất lượng nguồn nhân lực (18/7/2022)
Việt Nam đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái xác thực không mật khẩu (15/7/2022)
Việt Nam là một trong 5 quốc gia đi đầu về blockchain (13/7/2022)
Chuyển đổi số phát triển kinh tế Hậu Giang 2022 (12/7/2022)
Thúc đẩy chuyển đổi số đối với ngành dịch vụ (08/7/2022)
Phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng "Chuyển đổi số quốc gia" (06/7/2022)
Gặt hái giá trị mới khi quyết tâm chuyển đổi số (05/7/2022)
Chuyển đổi số - Chìa khoá phát triển ngành logistics (05/7/2022)
Phát triển và ứng dụng công nghệ vệ tinh để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội (04/7/2022)
Đà Nẵng đưa vào sử dụng Cổng chuyển đổi số (29/6/2022)
Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ viên nén chuyên dùng cho cây lúa quy mô công nghiệp.
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 3.908
Hôm nay 4.938
Hôm qua 9.537
Tất cả 7.688.514
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!