Thứ Bảy ngày 21/5/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Chuyển đổi số
Cập nhật: Thứ Sáu, ngày 31/12/2021

Chính quyền điện tử lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm
Chính quyền điện tử (CQĐT) là chính quyền ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông nhằm tăng hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kiến trúc CQĐT phiên bản 2.0. Đây là một bước đi quan trọng để tạo tiền đề xây dựng CQĐT và chuyển đổi số tại Quảng Trị trong thời gian tới.
Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Theo đó, CQĐT tỉnh sẽ chuyển đổi dần sang chính quyền số để phù hợp với nhiệm vụ quản lý của chính quyền trong thời kỳ công nghệ 4.0. Đồng thời, CQĐT lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, minh bạch hóa, tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp vào hoạt động của cơ quan nhà nước, giảm bớt thủ tục hành chính. Phát triển, hoàn thiện hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) tập trung đa dạng về hình thức truy cập giúp thu hút người dân, tổ chức, doanh nghiệp cùng tham gia các hoạt động của các cơ quan nhà nước, cho phép người dân chỉ truy cập vào một địa chỉ duy nhất và đăng nhập một lần mà có thể thực hiện được toàn bộ các giao dịch với cơ quan chính quyền.

 

Phát triển, hoàn thiện các hệ thống cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử, kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống giám sát quốc gia về Chính phủ số, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu (CSDL) cấp quốc gia, hệ thống hỗ trợ thanh toán trực tuyến toàn quốc (PayGov). Xây dựng, phát triển CQĐT đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng CNTT với cải cách hành chính, đổi mới phương thức làm việc theo hướng điện tử hóa, hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Xây dựng, hoàn thiện nền tảng hạ tầng CNTT, CSDL phục vụ phát triển CQĐT tỉnh. Xây dựng CQĐT đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng, bảo vệ thông tin cá nhân, tổ chức. Kiến trúc CQĐT phiên bản 2.0 được xây dựng trên nguyên tắc tuân thủ kiến trúc trong triển khai ứng dụng CNTT của tỉnh.

 

Kiến trúc CQĐT tỉnh là cơ sở để các cơ quan trong tỉnh lập, trình thẩm định, phê duyệt, triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT, dự án ứng dụng CNTT hằng năm và theo giai đoạn. Các chương trình, đề án, dự án đầu tư không thuộc kiến trúc CQĐT tỉnh sẽ không được xem xét, phê duyệt. Trong trường hợp các chương trình, đề án, dự án đầu tư nằm ngoài kiến trúc CQĐT tỉnh, cơ quan chủ quản đề xuất cần trình UBND tỉnh xem xét, đồng ý trước khi triển khai các dự án theo quy định. Cùng với đó, kiến trúc CQĐT phiên bản 2.0 được xây dựng trên nguyên tắc: Các vấn đề về an toàn thông tin cần phải được nhận diện và có giải pháp toàn diện. Ưu tiên triển khai nền tảng, các ứng dụng, dịch vụ, hệ thống thông tin, CSDL dùng chung của tỉnh.

 

Theo đó, việc triển khai trước nền tảng, các ứng dụng, dịch vụ, hệ thống thông tin, CSDL dùng chung là tiền đề quan trọng để triển khai kiến trúc CQĐT được thành công, đảm bảo hiệu quả. Việc triển khai cần thí điểm trên quy mô nhỏ trước khi triển khai nhân rộng để đảm bảo khả năng thành công cao, hạn chế rủi ro về lựa chọn sai giải pháp công nghệ, đối tác, lãng phí nguồn lực.

 

Về nguyên tắc áp dụng cơ chế đăng nhập một lần cho các ứng dụng, dịch vụ trong CQĐT của tỉnh: sẽ tích hợp tất cả các ứng dụng, dịch vụ cấp tỉnh cung cấp cho người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức… theo cơ chế đăng nhập một lần nhằm tăng cường sự thuận tiện, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của người sử dụng. Áp dụng tiêu chuẩn mở trong trao đổi thông tin, dữ liệu; phải tài liệu hóa cấu trúc thông điệp trao đổi; nền tảng ứng dụng cần được ảo hóa khi có thể; cần sử dụng các CSDL dùng chung của tỉnh. Một nguyên tắc nữa là cần thực hiện chuyển đổi dữ liệu trước khi triển khai các ứng dụng. Nguyên tắc này đảm bảo sự kế thừa, liên tục về dữ liệu phục vụ các ứng dụng đang được triển khai sử dụng và vẫn thuộc kiến trúc CQĐT của tỉnh giai đoạn 2018 - 2022. Các ứng dụng nghiệp vụ phục vụ DVCTT tích hợp lên cổng DVCTT, hệ thống xử lý nghiệp vụ nội bộ tỉnh. Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và liên thông giữa các hệ thống thông tin, kết nối với các hệ thống thông tin quốc gia.

 

Sơ đồ tổng thể kiến trúc CQĐT phiên bản 2.0 được xây dựng trên cơ sở tuân thủ khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0. Thành phần trong sơ đồ gồm người sử dụng; kênh truy cập, tương tác; dịch vụ cổng thông tin điện tử; dịch vụ công trực tuyến; ứng dụng và cơ sở dữ liệu; các dịch vụ chia sẻ và tích hợp; hạ tầng kỹ thuật; quản lý và chỉ đạo. Kiến trúc CQĐT phiên bản 2.0 nhằm mục tiêu định hướng xây dựng CQĐT thành công ở các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh, hướng tới các hoạt động hành chính không giấy; đảm bảo chất lượng, hiệu lực, hiệu quả và tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Đồng thời, phục vụ người dân và DN ngày càng tốt hơn, tạo điều kiện cho người dân, DN tham gia xây dựng chính quyền. Đưa ra các quyết định đầu tư, triển khai các nhiệm vụ xây dựng CQĐT kịp thời, chính xác.

 

Tăng cường khả năng giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT. Nâng cao hiệu quả, chất lượng cung cấp DVCTT và hoạt động lãnh đạo, điều hành, tác nghiệp của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Đây cũng là cơ sở cho việc triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin dữ liệu; hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin; nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng các thành phần, hệ thống thông tin theo điều kiện thực tế trên địa bàn tỉnh.

 

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thị Huyền cho biết: “Tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức công bố, công khai kiến trúc CQĐT tỉnh phiên bản 2.0 để các cơ quan, đơn vị và các tổ chức trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện. Đồng thời, sở cũng là đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức triển khai kiến trúc CQĐT tỉnh phiên bản 2.0, căn cứ vào tính cấp thiết của từng nhiệm vụ để đề xuất triển khai các thành phần của kiến trúc nhằm đạt mục tiêu đề ra. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định các quy hoạch, dự án ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo phù hợp với kiến trúc CQĐT phiên bản 2.0.

 

Cùng với đó, sở sẽ tổng hợp, báo cáo kết quả, những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện trình UBND tỉnh điều chỉnh kiến trúc cho phù hợp”. Cùng với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để chủ trì, tham mưu, đề xuất xây dựng các hệ thống thông tin, CSDL chuyên ngành phù hợp với kiến trúc CQĐT phiên bản 2.0.

http://baoquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong Chuyển đổi số (18/5/2022)
Chuyển đổi số phải thực chất, hiệu quả, tuyệt đối tránh hình thức (28/4/2022)
Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2022: Thêm hạng mục dành cho giải pháp nước ngoài (26/4/2022)
Ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia (25/4/2022)
Nhật ký điện tử - công cụ chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp (20/4/2022)
Chuyển đổi số, phát triển sản xuất thông minh: Doanh nghiệp cần sự đồng hành (20/4/2022)
Chuyển đổi số, chính quyền số và đô thị thông minh đáp ứng yêu cầu phát triển (19/4/2022)
Diễn đàn cấp cao chuyển đổi số mở rộng quy mô khu vực (15/4/2022)
Khởi động chương trình bồi dưỡng chuyển đổi số (07/4/2022)
PC Quảng Trị nỗ lực trở thành doanh nghiệp số (06/4/2022)
Tỷ trọng kinh tế số đạt 20% GDP vào năm 2025 (06/4/2022)
Chuyển đổi số để tăng năng suất và bứt phá (04/4/2022)
Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số (29/3/2022)
Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ban hành Kế hoạch hành động năm 2022 (22/3/2022)
Doanh nghiệp nắm bắt cơ hội chuyển đổi số (21/3/2022)
TP Hồ Chí Minh ra mắt Cổng thông tin chuyển đổi số (21/3/2022)
Đến cuối năm 2022, trên 90% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử (18/3/2022)
Sáu nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022 (11/3/2022)
Để người dân, doanh nghiệp thụ hưởng trực tiếp lợi ích của chuyển đổi số (09/3/2022)
Đô thị thông minh: Lợi thế đầu tư (04/3/2022)
Kinh tế số và khát vọng hùng cường (04/3/2022)
Đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (03/3/2022)
Làm chủ công nghệ lõi trong nền kinh tế số (02/3/2022)
Thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số (01/3/2022)
Tạo đà bứt phá phát triển thương mại điện tử (28/02/2022)
Thanh niên nông thôn tiên phong chuyển đổi số (14/02/2022)
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nỗ lực xây dựng thành công cơ sở dữ liệu lớn về người dân, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia (21/01/2022)
Chuyển đổi số trong nông nghiệp: Những kỳ vọng khả quan (21/01/2022)
Cả 63 tỉnh, thành phố ứng dụng Zalo trong quá trình chuyển đổi số (10/01/2022)
Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư phục vụ chuyển đổi số quốc gia (10/01/2022)
Định hướng phát triển kinh tế số, khoa học và đổi mới sáng tạo (05/01/2022)
Chuyển đổi số trong nông nghiệp là xu hướng tất yếu (28/12/2021)
Kết nối cung - cầu công nghệ trong kỷ nguyên số (24/12/2021)
Nghiên cứu đề xuất phương án đưa chứng thư số của hệ thống RootCA vào các trình duyệt web và hệ điều hành thông dụng (20/12/2021)
Thúc đẩy chuyển đổi số trong thương mại ở Việt Nam (14/12/2021)
Chuyển đổi số quốc gia năm 2022: Quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ để tạo bước đột phá (13/12/2021)
Trao giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam năm 2021 (10/12/2021)
Đẩy mạnh chuyển đổi số để chăm lo an sinh xã hội tốt hơn cho người dân (09/12/2021)
Thúc đẩy toàn diện chuyển đổi số ngành nông nghiệp (06/12/2021)
Khai mạc Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam 2021 (02/12/2021)
Chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản (01/12/2021)
Chuyển đổi số là xu thế tất yếu của thế giới (01/12/2021)
Chuyển đổi số và mở dữ liệu lưu trữ: Những bước đi đầu tiên (29/11/2021)
Chuyển đổi số và khoa học chuyên sâu về dữ liệu trong bối cảnh COVID-19 (29/11/2021)
Thương mại điện tử trong bối cảnh chuyển đổi số (23/11/2021)
Disanso và Trealet: Cách tiếp cận mới trong lưu trữ & trưng bày dữ liệu số hóa cho các bảo tàng (22/11/2021)
Thương mại điện tử trong bối cảnh chuyển đổi số (19/11/2021)
Chuyển đổi số, phát triển sản xuất thông minh: Doanh nghiệp cần sự đồng hành (11/11/2021)
Chuyển đổi số là cơ hội để bứt phá vươn lên (01/11/2021)
Kết nối thư viện số: Những bước đi đầu tiên (01/11/2021)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thông báo về việc tổ chức Cuộc thi: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2022

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở, bắt đầu thực hiện năm 2023

V/v thông tin cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp – CiC 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Hiệu quả bước đầu từ các Dự án của “Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi” tại Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 127
Hôm nay 2.384
Hôm qua 7.252
Tất cả 5.543.128
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!