Thứ Năm ngày 18/8/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng
Cập nhật: Thứ Tư, ngày 09/02/2022

Hoàn thiện hệ thống TCVN, đưa tiêu chuẩn gần gũi với cuộc sống
Để nâng cao hiệu quả công tác tiêu chuẩn hóa, từng bước hoàn thiện hệ thống Tiêu chuẩn Quốc gia, đồng thời đưa tiêu chuẩn trở nên gần gũi với cuộc sống, ông Nguyễn Văn Khôi – Vụ Trưởng Vụ Tiêu chuẩn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị.
Ông Nguyễn Văn Khôi- Vụ Trưởng Vụ Tiêu chuẩn, Tổng Cục TCĐLCL, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Kể từ khi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006 được ban hành, hệ thống Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) không ngừng được phát triển, hoàn thiện, tạo cơ sở khoa học kỹ thuật đáng tin cậy phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo duy trì các chuẩn mực trong quan hệ kinh tế quốc tế.

Nhằm đưa đến cho độc giả kiến thức, cũng như khẳng định vai trò quan trọng của hoạt động tiêu chuẩn hóa, phóng viên Chất lượng Việt Nam Online (VietQ.vn) đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Khôi- Vụ Trưởng Vụ Tiêu chuẩn, Tổng Cục TCĐLCL, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Thưa ông, thời gian qua, hoạt động xây dựng, thẩm định ban hành TCVN, QCVN đã đạt được những kết quả nổi bật như thế nào? Hoạt động này có ý nghĩa gì đối với sự phát triển của ngành và rộng hơn là đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội?

Tính đến nay, Bộ KH&CN đã công bố hơn 13.000 TCVN với tỷ lệ hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, khu vực là trên 60%, bao trùm hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, giúp các doanh nghiệp chủ động tăng cường năng lực và chuẩn bị các giải pháp, chiến lược tốt nhất trong việc tuân thủ các quy tắc và quy định đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế và hội nhập sâu rộng trong thương mại hóa toàn cầu.

Theo định hướng của Chính phủ, hệ thống TCVN được phát triển theo hướng ưu tiên hài hoà với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn nước ngoài tiên tiến (ISO, IEC, ITU, Codex, AOAC, EN, ASTM, JIS, BS…); góp phần quan trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, nâng cao khả năng cạnh tranh, tiếp cận thị trường quốc tế của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam. Trong một số lĩnh vực có thế mạnh xuất khẩu (sản phẩm điện, điện tử, thủy sản, thép, dệt may, sản phẩm gỗ….) hàng hóa sản xuất theo TCVN có chất lượng hoàn toàn tương đương với chuẩn mực quốc tế, được thị trường nước ngoài chấp nhận.

Cùng với đó, hệ thống quy chuẩn kỹ thuật với hơn 800 QCVN và 30 quy chuẩn địa phương (QCĐP) ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế là một công cụ quản lý hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế về quản lý sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước trong việc hoạch định, xây dựng, triển khai hiệu quả các chính sách công và các chương trình mục tiêu quốc gia (ô tô, mô tô, xe máy, sắt thép, nhiên liệu sinh học, an toàn an ninh mạng, an toàn thực phẩm, nước sinh hoạt, kiểm soát ô nhiễm môi trường…), đây là những vấn đề nóng được nhà nước, xã hội, người dân quan tâm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động tiêu chuẩn hóa phải đối mặt với khó khăn, thách thức ra sao, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp như hiện nay?

Dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động tiêu chuẩn hóa. nhiều dự án xây dựng TCVN đã được phê duyệt nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong triển khai hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm, khảo sát thực tiễn tại các địa phương do quy định giãn cách xã hội. Bên cạnh đó, các cuộc họp ban kỹ thuật, hội nghị, hội thảo chuyên đề, họp hội đồng thẩm định cũng bị hạn chế tối đa vì vướng quy định phòng chống dịch nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, với sự chủ động và nỗ lực, đội ngũ chuyên gia, các nhà quản lý và doanh nghiệp liên quan đã cùng nhau vượt qua khó khăn, sáng tạo ra nhiều giải pháp xử lý, tăng cường các hoạt động trực tuyến, đảm bảo tiến độ xây dựng, chất lượng dự thảo TCVN trình Bộ KH&CN xem xét, công bố, đặc biệt là đã kịp thời công bố các TCVN về trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19.

 

Bài viết ghi nhận thành công của Việt Nam trong áp dụng ISO 9001 được đăng trên trang của tổ chức ISO. 
 

Để nâng cao hiệu quả công tác tiêu chuẩn hóa, từng bước hoàn thiện hệ thống TCVN, đồng thời đưa tiêu chuẩn trở nên gần gũi với cuộc sống trong thời gian tới, ông có đề xuất kiến nghị hoặc giải pháp như thế nào?

Với vai trò tham mưu Lãnh đạo Tổng cục TCĐLCL về xây dựng, triển khai hiệu quả chính sách, pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tôi xin đề xuất một số kiến nghị, cụ thể như sau:

Sửa Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, trong đó tập trung điều chỉnh, sửa đổi các quy định đã không còn phù hợp với thực tiễn hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; bổ sung quy định phù hợp với cam kết trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết thời gian qua (CPTPP, EVFTA, RCEP…);

Xây dựng Chiến lược Tiêu chuẩn hóa quốc gia gắn chặt với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030. Đây là cơ sở quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng tiêu chuẩn tiên tiến, tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất phục vụ cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo; thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam và Liên hiệp quốc;

Hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế tài chính cụ thể hơn để thúc đẩy xã hội hóa hoạt động tiêu chuẩn, gắn chặt với doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp làm trung tâm;

Đồng thời đổi mới tổ chức, hoạt động Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia, cải tiến quy trình xây dựng, thẩm định, công bố TCVN. Tăng cường áp dụng các công cụ, giải pháp công nghệ thông tin vào hoạt động của Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia.

Trân trọng cảm ơn ông!

https://tcvn.gov.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Thí điểm thành công dán tem truy xuất nguồn gốc nước mắm Phú Quốc (15/8/2022)
Bỏ quy định về kiểm tra phương tiện đo khi nhập khẩu (12/8/2022)
Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng truy xuất nguồn gốc cho trái thanh long (10/8/2022)
Quản lý sản phẩm hàng hóa cần dựa trên kiểm soát chất lượng (08/8/2022)
Lựa chọn các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng phù hợp cho doanh nghiệp (05/8/2022)
Hưởng lợi và nâng cao năng suất chất lượng nhờ áp dụng các công cụ cải tiến (03/8/2022)
Xác nhận chất lượng mã số mã vạch – chìa khoá đảm bảo mã vạch quét được ngay lần đầu (03/8/2022)
Tiêu chuẩn - yếu tố đưa sản xuất thông minh kết nối hệ sinh thái sản xuất (29/7/2022)
Sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với yêu cầu hội nhập (29/7/2022)
Tiêu chuẩn - yếu tố đưa sản xuất thông minh kết nối hệ sinh thái sản xuất (27/7/2022)
Công bố thêm 107 tiêu chuẩn quốc gia (26/7/2022)
Vượt qua các rào cản kỹ thuật, mở rộng thị trường nông sản Việt (25/7/2022)
Công cụ đổi mới sáng tạo – giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, phát triển bền vững (18/7/2022)
Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển hệ thống đo lường quốc gia (15/7/2022)
Doanh nghiệp cơ khí kiểm soát chất lượng, phòng ngừa sai sót với ISO 3834 (15/7/2022)
Six Sigma - phương pháp giúp giảm sai sót, khuyết tật trong quy trình kinh doanh (15/7/2022)
Doanh nghiệp Việt không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm (15/7/2022)
Thúc đẩy áp dụng, chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc gia (14/7/2022)
ISO 56000 - Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thiết lập nền tảng để đổi mới (14/7/2022)
Tạo hành lang thông thoáng cho triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL trong các cơ quan hành chính nhà nước (12/7/2022)
Nông nghiệp hữu cơ: Giải pháp quan trọng để phát triển bền vững (12/7/2022)
Xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong kinh tế tuần hoàn (11/7/2022)
ISO 56000 - Bộ tiêu chuẩn giúp các doanh nghiệp thiết lập nền tảng để đổi mới (07/7/2022)
Thúc đẩy nâng cao năng suất, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (04/7/2022)
Áp dụng tiêu chuẩn quốc tế để doanh nghiệp nhỏ và vừa theo kịp nền kinh tế ngày nay (30/6/2022)
ISO 50001 - giải pháp quản lý năng lượng tiết kiệm cho doanh nghiệp (23/6/2022)
Phát triển nhờ áp dụng công cụ cải tiến năng suất (21/6/2022)
TPM - giúp doanh nghiệp cải tiến và nâng cao năng suất chất lượng (21/6/2022)
Áp dụng ISO 9001 - doanh nghiệp chuẩn hoá quy trình sản xuất, tạo ra sản phẩm chất lượng (17/6/2022)
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia đánh giá sâu sắc, toàn diện hoạt động của doanh nghiệp (17/6/2022)
Hội nghị lần thứ 57 của Uỷ ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng ASEAN (ACCSQ) (17/6/2022)
Áp dụng phương pháp quản lý tinh gọn (Lean): Nâng cao chất lượng sản phẩm (14/6/2022)
11 bước thực hiện phương pháp TQM – cải thiện hiệu quả hoạt động, năng cao chất lượng sản phẩm (14/6/2022)
Truy xuất nguồn gốc đối với chuỗi cung ứng thuốc hoá dược (14/6/2022)
Hội nghị BCH APO lần thứ 64: Quyết định nhiều vấn đề quan trọng (09/6/2022)
Lan tỏa hơn nữa ý nghĩa, giá trị của GTCLQG và hoạt động quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc (09/6/2022)
Cải tiến liên tục và giảm lãng phí với tiêu chuẩn quốc tế IATF 16949 (09/6/2022)
Doanh nghiệp bứt phá trong sản xuất nhờ áp dụng công cụ 5S, Kaizen (01/6/2022)
Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng truy xuất nguồn gốc cho trái thanh long (01/6/2022)
Doanh nghiệp hướng tới sản xuất thông minh nhờ áp dụng công cụ cải tiến (01/6/2022)
Các nguyên tắc trong tiêu chuẩn quản lý chất lượng của ISO 9001:2015 (27/5/2022)
Đề xuất mới về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu (26/5/2022)
Giải pháp xây dựng TCVN và QCVN về xe điện hài hòa với tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế (24/5/2022)
Kỷ niệm ngày Đo lường Thế giới 2022: Đo lường trong kỷ nguyên số (16/5/2022)
Đo lường trắc quang – đảm bảo an toàn cho đời sống xã hội (16/5/2022)
Doanh nghiệp hưởng ‘trái ngọt’ nhờ áp dụng công cụ cải tiến năng suất (12/5/2022)
Sự tăng/giảm của hiệu ứng màn chắn trên năng lượng liên kết của exciton trong bán dẫn đơn lớp TMDs do từ trường (10/5/2022)
Doanh nghiệp tiếp cận chất lượng một cách toàn diện thông qua các tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (06/5/2022)
Bứt phá về năng suất, chất lượng nhờ đổi mới và sáng tạo công nghệ (25/4/2022)
Cần nâng cao tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm, môi trường, tiết kiệm năng lượng (12/4/2022)
Thông báo về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Thông báo Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại buổi làm việc với Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Ứng dụng KH&CN trong nhân giống và trồng cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại huyện Hướng Hóa
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 1.243
Hôm nay 2.722
Hôm qua 6.086
Tất cả 6.217.704
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!