Thứ Tư ngày 29/6/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tin tổng hợp
Cập nhật: Thứ Năm, ngày 03/3/2022

Hệ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại
Phấn đấu trở thành nước công nghiệp hiện đại hay công nghiêp theo hướng hiện đại là mục tiêu kiên định được xác định và lựa chọn qua nhiều kỳ Đại hội Đảng. Tuy nhiên, đến nay, chưa có một văn bản chính thống nào về một bộ tiêu chí để đánh giá và làm thước đo mục tiêu “nước công nghiệp”, “cơ bản trở thành nước công nghiệp” và đặc biệt là “nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.
Trên thế giới, các nhà khoa học đã đưa ra một số bộ tiêu chí để phản ánh thành quả của một quốc gia khi trở thành nước công nghiệp nhưng những bộ tiêu chí này còn chưa thực sự đầy đủ và chưa phù hợp với các thước đo thành quả phát triển xã hội hiện nay, yêu cầu về giá trị nhận được của từng tiêu chí so với hiện nay cũng trở nên bị lạc hậu.

Ở Việt Nam, các nhà nghiên cứu về công nghiệp hoá đã đề xuất một số bộ tiêu chí phản ánh thành quả phát triển để trở thành nước đã hoàn thành công nghiệp hóa. Tuy nhiên, nước đã hoàn thành công nghiệp hóa và nước công nghiệp là hai phạm trù không đồng nhất do đó các bộ tiêu chí đề xuất còn có những hạn chế nhất định về phạm vi phản ánh thành quả phát triển, giá trị cần đạt được của các tiêu chí, khả năng tính toán các tiêu chí do sự hạn chế của số liệu thống kê; các yêu cầu mới của thời đại.

Những lý do trên cho thấy xây dựng hệ tiêu chí “nước công nghiệp theo hướng hiện đại” là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng để xác định mức độ hoàn thành mục tiêu phát triển đất nước qua các thời kỳ, phát hiện những bất cập, hạn chế, từ đó định hướng và đề ra các giải pháp cho giai đoạn kế tiếp, đặc biệt trong bối cảnh thời đại đã xuất hiện những yếu tố mới đã và đang tạo ra nhiều cơ hội và thách thức cho sự phát triển đất nước như bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng khoa học công nghệ 4.0. Đó là lý do nhóm nghiên cứu của GS. TS. Trần Thị Vân Hoa tại Trường Đại học kinh tế Quốc dân thực hiện đề tài: “Hệ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại” từ năm 2016 đến năm 2019.

Đề tài đã đề xuất hệ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại gồm cả các giá trị định lượng, dự báo năm 2035 là thời điểm Việt Nam sẽ đạt ngưỡng thấp nhất của các nước phát triển với thu nhập cao (theo phân loại của WB). Hệ tiêu chí là căn cứ quan trọng đánh giá và xác định lộ trình phát triển qua từng thời kỳ với 5 nhóm tiêu chí thể hiện sự thịnh 25 vượng của nền kinh tế, mức độ phát triển của công nghiệp hóa, trình độ phát triển con người, chất lượng môi trường và năng lực đổi mới sáng tạo của nền kinh tế. Các giá trị định lượng cụ thể cho từng tiêu chí là GNI/người đạt trên 12.000 USD; HDI > 8,0 điểm; tỷ trọng lao động nông nghiệp 55 và GII càng cao càng tốt với mức tối thiểu 55 điểm vào năm 2035. Những tiêu chí này có mối quan hệ thống nhất trong một tổng thể, trong đó quan trọng nhất là tiêu chí GNI/người. Tiêu chí GII sẽ là tiêu chí công cụ thể hiện hướng hiện đại trong quá trình phát triển đất nước của Việt Nam.

Để đạt được các tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đề tài đã đề xuất các nhóm giải pháp cho từng nhóm tiêu chí, bao gồm: (1) các giải pháp tăng trưởng GNI/người cao và bền vững; (2) các giải pháp cải thiện và đẩy nhanh tốc độ tăng HDI; (3) các giải pháp giảm tỷ trọng lao động trong nông nghiệp; (4) các giải pháp cải thiện và tăng chỉ số EPI để đảm bảo bền vững về môi trường; và (5) các giải pháp cải tiến và tăng nhanh chỉ số GII để tạo ra sự phát triển đột phá trong toàn nền kinh tế. Một số giải pháp quan trọng được đưa ra trong tất cả các nhóm đó là đổi mới GD&ĐT để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao chất lượng thu hút FDI…

Đề tài cũng khẳng định thực hiện các giải pháp trên là thách thức to lớn trong bối cảnh mới của toàn cầu hóa và nguy cơ tụt hậu hiện nay. Do đó, cùng với các giải pháp cho từng tiêu chí, đề tài đã kiến nghị 5 điều kiện quan trọng đó là đổi mới tư duy về mục tiêu và tiêu chí phát triển đất nước thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; hoàn thiện thể chế thị trường định hướng XHCN; xây dựng nhà nước kiến tạo liêm chính và trách nhiệm giải trình; coi trọng nguồn lực coi người và đổi mới giáo dục đào tạo; và nâng cao tính minh bạch, chính xác của hệ thống thông tin quốc gia. Kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp căn cứ quan trọng trong xây dựng các chính sách và đề ra mục tiêu phát triển đất nước trong Đại hội XIII.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 17071/2019) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.
https://vista.gov.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Công nghệ bức xạ trong kiểm soát ô nhiễm chất thải nhựa (28/6/2022)
Đóng góp mới vào bộ sưu tập mẫu vật thiên nhiên của Việt Nam (28/6/2022)
Tự động hóa - chìa khóa giúp doanh nghiệp tăng năng suất làm việc (21/6/2022)
Xơ phổi vô căn và giải pháp điều trị kháng xơ hiệu quả (21/6/2022)
Kỷ nguyên năng lượng hydro đã trở thành hiện thực (17/6/2022)
Cam Lộ: Cây rau đay quả dài cho thu nhập hơn 400 triệu đồng/ha (16/6/2022)
Tăng cường các giải pháp hỗ trợ ví điện tử (15/6/2022)
Thúc đẩy đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam (14/6/2022)
Quy trình sản xuất dầu neem chứa hoạt chất azadirachtin hàm lượng cao (14/6/2022)
Chuỗi giá trị dược liệu gắn với du lịch (14/6/2022)
Hiệu quả kinh tế từ phát triển HTX ứng dụng công nghệ cao (13/6/2022)
Hiệu quả từ việc chuyển đổi diện tích cây sắn kém hiệu quả sang cây trồng khác ở vùng Lìa (13/6/2022)
Nâng cao hiệu quả kinh tế nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp (13/6/2022)
Người tiên phong thử nghiệm nhiều cây trồng mới trên đất Cùa (13/6/2022)
Đa dạng sinh học của Việt Nam: Xu hướng suy giảm và giải pháp (09/6/2022)
Áp dụng công nghệ để khai thác tối ưu hoá các nhà máy thuỷ điện (01/6/2022)
Biến xỉ thải photpho thành vật liệu mới trong xây dựng và giao thông (30/5/2022)
Triển vọng từ phát triển cây quế ở Cam Lộ (27/5/2022)
Phát triển thị trường khoa học và công nghệ trong nông nghiệp ở Việt Nam (25/5/2022)
Sinh vật biến đổi gen và cuộc sống (25/5/2022)
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang ở trong tay những người trẻ (16/5/2022)
Đưa cà phê Arabica Khe Sanh vào thị trường Hoa Kỳ (16/5/2022)
Quy hoạch vùng, tạo lợi thế cạnh tranh trong sản xuất nông nghiệp ở Vĩnh Linh (12/5/2022)
Khuyến khích chuyển đổi từ than đá sang năng lượng tái tạo (11/5/2022)
Tăng cường quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu (10/5/2022)
Điện toán đám mây và những ưu tiên xây dựng hạ tầng cho công nghệ số (06/5/2022)
Thị trường khởi nghiệp: Những thách thức của nhà đầu tư nội (04/5/2022)
Công nghệ in 3D và định hướng lộ trình phát triển tại Việt Nam (27/4/2022)
Triệu Phong đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (25/4/2022)
Trí tuệ nhân tạo và công nghệ 6G (19/4/2022)
Người giữ nghề bún truyền thống (12/4/2022)
Đẩy mạnh kết nối đưa hàng Việt tới tay người tiêu dùng (08/4/2022)
Đẩy mạnh phong trào thi đua “Làm giàu cho mình, làm giàu cho quê hương” (08/4/2022)
Lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp cho đồng bào dân tộc thiểu số (06/4/2022)
Thành lập doanh nghiệp spin-off: Góc nhìn từ trường đại học (05/4/2022)
Chiến lược tăng trưởng dựa trên yếu tố công nghệ số và dữ liệu số (05/4/2022)
Chế biến và bảo quản nông sản: Phải cải thiện trình độ và năng lực công nghệ (17/3/2022)
Công nghệ kết nối trong sản xuất nông nghiệp thông minh và định hướng cho Việt Nam (15/3/2022)
Khơi dậy việc ứng dụng công nghệ thích hợp (14/3/2022)
Ưu tiên phát triển công nghệ tự động hóa tiến tới làm chủ công nghệ lõi (03/3/2022)
Xu hướng startup 2022 (23/02/2022)
Thúc đẩy hợp tác hoạt động truy xuất nguồn gốc toàn cầu (18/02/2022)
5 xu hướng phát triển công nghệ y tế (18/02/2022)
Ứng dụng công nghệ vi chất lỏng trong sản xuất thuốc nano (17/02/2022)
Nuôi trồng thủy sản 4.0: cần hiểu rõ về chi phí công nghệ (09/02/2022)
Ứng dụng công nghệ vi chất lỏng trong sản xuất thuốc nano (31/12/2021)
Công nghệ đồng phát hạt nhân và triển vọng phát triển (24/12/2021)
Hợp tác khoa học và công nghệ hỗ trợ các giải pháp công bằng, kịp thời và toàn cầu ứng phó với COVID-19 (14/12/2021)
5 công nghệ xanh hóa pin xe điện trong tương lai (06/12/2021)
Đổi mới công nghệ ở Việt Nam: Đánh giá tác động đến tăng trưởng kinh tế và một số khuyến nghị (29/11/2021)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thông báo lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Thông báo về việc tổ chức Cuộc thi: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 379
Hôm nay 580
Hôm qua 4.695
Tất cả 5.801.354
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!