Tin tức
Cập nhật: Thứ Sáu, ngày 18/3/2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
Thực hiện Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị". Để kịp thời hỗ trợ các loại chế phẩm Vi sinh vật (VSV) cho tổ chức, cá nhân phục vụ sản xuất năm 2022, đồng thời có căn cứ phân bổ các loại chế phẩm VSV cho các địa phương, đơn vị. Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Trị kính đề nghị các đia phương, đơn vị hỗ trợ, phối hợp thực hiện các nội dung công việc sau:
Cấp chế phẩm vi sinh cho người dân tham gia Đề án
1. Tuyên truyền, phổ biến giới thiệu về các loại chế phẩm VSV ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp theo nội dung Đề án và thông báo giá đối ứng của các loại chế phẩm VSV sau khi đã được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70% giá thành gồm:

- Chế phẩm Compo-QTMIC (Xử lý phế phụ phẩm NN làm phân bón hữu cơ): 20.000đ/kg

- Chế phẩm Tricho-Pseu (Chế phẩm vi sinh đối kháng, phòng trừ nấm gây bệnh cây trồng): 20.000đ/kg

- Chế phẩm Nitro-QTMIC (Xử lý môi trường nước, đáy ao nuôi tôm, cá): 36.000đ/kg

- Chế phẩm Perfect-QTMIC (Bổ sung vi khuẩn đường ruột vào thức ăn nuôi tôm, cá): 46.000đ/kg

- Chế phẩm Pro-QTMIC (Bổ sung vi khuẩn đường ruột vào thức ăn nuôi gia súc, gia cầm): 27.000đ/kg

- Chế phẩm Bio-QTMIC (Làm đệm lót SH, xử lý mùi hôi trong chăn nuôi): 20.000đ/kg.
(Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển chế phẩm VSV về đến trung tâm các xã, phường, thị trấn)

2. Trung tâm sẽ nắm bắt nhu cầu sử dụng của các địa phương, đơn vị và tổ chức sản xuất, cung ứng các loại chế phẩm VSV thường xuyên và liên tục hàng tháng để phuc vụ sản xuất. Do đó, kính đề nghị các địa phương, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình nắm bắt nhu cầu của người dân, lập danh sách đăng ký (Biểu 1) gửi về Trung tâm trước ngày 10 hàng tháng để Trung tâm có kế hoạch sản xuất, cung ứng kịp thời cho tổ chức, cá nhân theo địa chỉ: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học & Công nghệ Quảng Trị, đường Điện Biên Phủ, p. Đông Lương, Tp. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; hoặc có thể gửi qua địa chỉ Email: 
lemaubinh75@gmail.com; điện thoại liên hệ: 0982664179 (anh Bình) hoặc 0946652245 (anh Trí).

3. Phối hợp với Trung tâm cấp phát chế phẩm VSV cho các tổ chức, cá nhân theo danh sách đăng ký (Biểu 2).

Trung tâm sẽ tiến hành cấp phát theo kế hoạch đăng ký hàng tháng của các địa phương, đơn vị. Nếu không nhận được danh sách đăng ký  thì xem như địa phương, đơn vị không có nhu cầu sử dụng và sẽ thực hiện việc phân bổ cho các đơn vị khác.

Kính mong quý địa phương, đơn vị quan tâm phối hợp, hỗ trợ thực hiện./.


Xem chi tiết văn bản 
tại đây
Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Tin, bài cùng lĩnh vực
Tập huấn ứng dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi tôm tại Gio Linh (12/4/2022)
Tập huấn kỹ thuật ủ phân hữu cơ bằng chế phẩm vi sinh Compo-QTMIC (04/4/2022)
Tập huấn chuyển giao kỹ thuật sử dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi trồng thủy sản (22/3/2022)
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp (10/9/2021)
Sử dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất - giải pháp tối ưu cho một nền nông nghiệp hữu cơ (01/9/2021)
Ứng dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi tôm thẻ chân trắng (16/8/2021)
Sử dụng chế phẩm vi sinh Nitro – QTMIC trong nuôi tôm (nuôi trồng thủy sản) (29/7/2021)
Sử dụng chế phẩm vi sinh Pro-QTMIC Bổ sung trong thức ăn nuôi gia súc, gia cầm (16/7/2021)
Hiệu quả của ứng dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất nông nghiệp (09/7/2021)
Kỹ thuật ủ phân hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp bằng chế phẩm Compo-QTMIC (08/7/2021)
Cấp chế phẩm vi sinh cho người dân tham gia Đề án “Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” (30/6/2021)
Vai trò của chế phẩm sinh học trong trồng trọt (23/6/2021)
Vai trò và ứng dụng của chế phẩm vi sinh (23/6/2021)
​Lợi ích mà chế phẩm sinh học đem lại trong nuôi trồng thủy sản (23/6/2021)
Ứng dụng vi sinh vật trong nuôi trồng thủy sản (23/6/2021)
Cán bộ Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN tập huẩn sử dụng sử dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi tôm cho người dân
Cán bộ Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN hướng dẫn người dân sử dụng chế phẩm vi sinh để ủ phân hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp
Mô hình xử lý phế thải nông nghiệp bằng chế phẩm vi sinh Compo-QTMIC
Người dân sử dụng chế phẩm vi sinh Compo-QT MIC để ủ phân bón hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp
Đề án Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị