Thứ Năm ngày 18/8/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng
Cập nhật: Thứ Năm, ngày 24/3/2022

Nâng cao năng lực đo lường để triển khai Đề án 996
Theo ông Trần Quý Giầu - Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Đo lường, chúng ta đã đạt được công nhận 32 chuẩn đo lường, 31 phép đo hiệu chuẩn được thừa nhận quốc tế. Tại địa phương, đã có 49 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch và đề xuất nhu cầu thực hiện Đề án 996…
Tại địa phương đã có 49 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch và đề xuất nhu cầu thực hiện Đề án 996
Năm 2018, Chính phủ đã phê duyệt Đề án 996/QĐ-TTg về nâng cao năng lực đối với hoạt động đo lường, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập đo lường trong giai đoạn năm 2025 định hướng năm 2030. Chia sẻ về thực hiện một số mục tiêu của Đề án 996, ông Trần Quý Giầu - Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Đo lường (Tổng cục TCĐLCL) cho biết, trong 3 năm, chúng ta đã thực hiện được một số nội dung. Trong đó, thứ nhất, về chuẩn đo lường, hiện đã đạt được công nhận 32 chuẩn đo lường, phấn đấu đến năm 2025 sẽ đạt công nhận 41 chuẩn đo lường.
Thứ hai, về phép đo hiệu chuẩn, đã đạt 31 phép đo hiệu chuẩn được thừa nhận quốc tế, phấn đấu đến năm 2030 có 300 phép đo hiệu chuẩn được thừa nhận quốc tế;
Thứ ba, cần thống nhất được định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường từ cấp quốc gia đến các ngành địa phương;
Thứ tư, về chuẩn đo lường và chất chuẩn đo lường, chúng ta cần xây dựng 100 chất chuẩn đo lường, phương tiện đến năm 2025 và phấn đấu đến năm 2030 là 250 chất chuẩn đo lường.
Thứ năm, về chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm về công tác đo lường, đến năm 2025 là 10.000 người và đến năm 2030 là 20.000 người. Đặc biệt, áp dụng chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp trong cả nước đến năm 2025 sẽ là 50.000 và đến năm 2030 là 100.000.
Thứ sáu, về áp dụng bộ tiêu chí quốc gia đến năm 2025 là 1000 và năm 2030 là 2000.
Cũng theo ông Trần Quý Giầu, hiện trạng triển khai thực hiện Đề án 996 hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án 996 về đo lường tại Quyết định số 82/QĐ-BKHCN ngày 16/01/201; phê duyệt danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến 2025, định hướng đến 2030 tại QĐ số 3807/QĐ-BKHCN 18/12/2019; công bố TCVN 13187:2020 về tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường tại QĐ số 2783/QĐ-BKHCN 13/10/2020; Ban hành Quyết định 510/QĐ-BKHCN ngày 17/3/2021 “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”.
“Đối với các Bộ, ngành, đã triển khai được một số công việc cụ thể, có 3 bộ là Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương xây dựng và phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án 996 về đo lường. Đặc biệt, chúng ta đã đề xuất dự kiến cuối tháng 3/2022, Tổng cục sẽ ký MoU với Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đến đầu tháng 4, Tổng cục cũng sẽ có kế hoạch ký MoU đối với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam”, ông Giầu nhấn mạnh.
Tại địa phương, đã có 49 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch và đề xuất nhu cầu thực hiện Đề án 996. Đặc biệt, tại tỉnh Thái Nguyên đang triển khai hỗ trợ xây dựng, tư vấn xây dựng Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp tại 03 doanh nghiệp: Công ty CP Gang thép Thái Nguyên, Công ty xăng dầu Bắc Thái, Hợp tác xã chè Hảo Đạt.
Đây là những mô hình điểm mà Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên mạnh dạn triển khai từ đầu năm 2021. Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Chương trình hợp tác, hỗ trợ các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên Huế (trong đó có nội dung triển khai Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp thuộc tỉnh).
https://khcncongthuong.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Thí điểm thành công dán tem truy xuất nguồn gốc nước mắm Phú Quốc (15/8/2022)
Bỏ quy định về kiểm tra phương tiện đo khi nhập khẩu (12/8/2022)
Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng truy xuất nguồn gốc cho trái thanh long (10/8/2022)
Quản lý sản phẩm hàng hóa cần dựa trên kiểm soát chất lượng (08/8/2022)
Lựa chọn các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng phù hợp cho doanh nghiệp (05/8/2022)
Hưởng lợi và nâng cao năng suất chất lượng nhờ áp dụng các công cụ cải tiến (03/8/2022)
Xác nhận chất lượng mã số mã vạch – chìa khoá đảm bảo mã vạch quét được ngay lần đầu (03/8/2022)
Tiêu chuẩn - yếu tố đưa sản xuất thông minh kết nối hệ sinh thái sản xuất (29/7/2022)
Sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với yêu cầu hội nhập (29/7/2022)
Tiêu chuẩn - yếu tố đưa sản xuất thông minh kết nối hệ sinh thái sản xuất (27/7/2022)
Công bố thêm 107 tiêu chuẩn quốc gia (26/7/2022)
Vượt qua các rào cản kỹ thuật, mở rộng thị trường nông sản Việt (25/7/2022)
Công cụ đổi mới sáng tạo – giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, phát triển bền vững (18/7/2022)
Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển hệ thống đo lường quốc gia (15/7/2022)
Doanh nghiệp cơ khí kiểm soát chất lượng, phòng ngừa sai sót với ISO 3834 (15/7/2022)
Six Sigma - phương pháp giúp giảm sai sót, khuyết tật trong quy trình kinh doanh (15/7/2022)
Doanh nghiệp Việt không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm (15/7/2022)
Thúc đẩy áp dụng, chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc gia (14/7/2022)
ISO 56000 - Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thiết lập nền tảng để đổi mới (14/7/2022)
Tạo hành lang thông thoáng cho triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL trong các cơ quan hành chính nhà nước (12/7/2022)
Nông nghiệp hữu cơ: Giải pháp quan trọng để phát triển bền vững (12/7/2022)
Xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong kinh tế tuần hoàn (11/7/2022)
ISO 56000 - Bộ tiêu chuẩn giúp các doanh nghiệp thiết lập nền tảng để đổi mới (07/7/2022)
Thúc đẩy nâng cao năng suất, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (04/7/2022)
Áp dụng tiêu chuẩn quốc tế để doanh nghiệp nhỏ và vừa theo kịp nền kinh tế ngày nay (30/6/2022)
ISO 50001 - giải pháp quản lý năng lượng tiết kiệm cho doanh nghiệp (23/6/2022)
Phát triển nhờ áp dụng công cụ cải tiến năng suất (21/6/2022)
TPM - giúp doanh nghiệp cải tiến và nâng cao năng suất chất lượng (21/6/2022)
Áp dụng ISO 9001 - doanh nghiệp chuẩn hoá quy trình sản xuất, tạo ra sản phẩm chất lượng (17/6/2022)
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia đánh giá sâu sắc, toàn diện hoạt động của doanh nghiệp (17/6/2022)
Hội nghị lần thứ 57 của Uỷ ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng ASEAN (ACCSQ) (17/6/2022)
Áp dụng phương pháp quản lý tinh gọn (Lean): Nâng cao chất lượng sản phẩm (14/6/2022)
11 bước thực hiện phương pháp TQM – cải thiện hiệu quả hoạt động, năng cao chất lượng sản phẩm (14/6/2022)
Truy xuất nguồn gốc đối với chuỗi cung ứng thuốc hoá dược (14/6/2022)
Hội nghị BCH APO lần thứ 64: Quyết định nhiều vấn đề quan trọng (09/6/2022)
Lan tỏa hơn nữa ý nghĩa, giá trị của GTCLQG và hoạt động quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc (09/6/2022)
Cải tiến liên tục và giảm lãng phí với tiêu chuẩn quốc tế IATF 16949 (09/6/2022)
Doanh nghiệp bứt phá trong sản xuất nhờ áp dụng công cụ 5S, Kaizen (01/6/2022)
Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng truy xuất nguồn gốc cho trái thanh long (01/6/2022)
Doanh nghiệp hướng tới sản xuất thông minh nhờ áp dụng công cụ cải tiến (01/6/2022)
Các nguyên tắc trong tiêu chuẩn quản lý chất lượng của ISO 9001:2015 (27/5/2022)
Đề xuất mới về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu (26/5/2022)
Giải pháp xây dựng TCVN và QCVN về xe điện hài hòa với tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế (24/5/2022)
Kỷ niệm ngày Đo lường Thế giới 2022: Đo lường trong kỷ nguyên số (16/5/2022)
Đo lường trắc quang – đảm bảo an toàn cho đời sống xã hội (16/5/2022)
Doanh nghiệp hưởng ‘trái ngọt’ nhờ áp dụng công cụ cải tiến năng suất (12/5/2022)
Sự tăng/giảm của hiệu ứng màn chắn trên năng lượng liên kết của exciton trong bán dẫn đơn lớp TMDs do từ trường (10/5/2022)
Doanh nghiệp tiếp cận chất lượng một cách toàn diện thông qua các tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (06/5/2022)
Bứt phá về năng suất, chất lượng nhờ đổi mới và sáng tạo công nghệ (25/4/2022)
Cần nâng cao tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm, môi trường, tiết kiệm năng lượng (12/4/2022)
Thông báo về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Thông báo Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại buổi làm việc với Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Ứng dụng KH&CN trong nhân giống và trồng cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại huyện Hướng Hóa
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 1.417
Hôm nay 2.571
Hôm qua 6.086
Tất cả 6.217.553
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!