Chủ Nhật ngày 14/8/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tin trong tỉnh
Cập nhật: Thứ Hai, ngày 04/4/2022

Đông Hà tạo động lực để kinh tế tập thể phát triển
Phát triển kinh tế tập thể (KTTT), nòng cốt là hợp tác xã (HTX) là một chủ trương đúng đắn và nhất quán của Đảng, Nhà nước. Để tạo động lực phát triển KTTT, thời gian qua, TP. Đông Hà triển khai nhiều chính sách hỗ trợ đối với khu vực KTTT.
hăm sóc rau sạch ở HTX Đông Thanh, Đông Hà

TP.Đông Hà hiện có 23 HTX, trong đó có 20 HTX nông nghiệp, 1 HTX vận tải ôtô và 2 quỹ tín dụng nhân dân. Kinh tế HTX đã có những chuyển biến tích cực, chất lượng dịch vụ của HTX ngày càng nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu trong sản xuất của thành viên và hộ nông dân. Tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội, tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xóa đói giảm nghèo, đóng góp phúc lợi xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị- xã hội ở khu vực ven đô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương.

 

Theo đó, HTX đã hướng dẫn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá và hiệu quả kinh tế. HTX cũng thể hiện được vai trò quan trọng trong việc thực hiện các dịch vụ, hướng dẫn, thúc đẩy hộ thành viên đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đến nay toàn thành phố có 96 công cụ sạ hàng, 24 máy gặt, 234 máy làm đất các loại... Các HTX còn là cầu nối tiếp nhận sự hỗ trợ của cơ quan nhà nước cho thành viên.

 

Hằng năm, thông qua HTX đã mở hàng trăm lớp tập huấn về kỹ thuật thâm canh, phòng trừ sâu bệnh, dịch hại, tiếp cận các dự án làm mô hình điểm cho thành viên, nông dân. Nhờ vậy góp phần quan trọng để các thành viên HTX sử dụng giống lúa có năng suất chất lượng cao, kháng bệnh tốt và sử dụng các loại phân bón phù hợp, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, bố trí mùa vụ, cơ cấu các loại giống... Một số hộ gia đình thành viên đã khai thác thế mạnh địa phương, phát triển các mô hình có hiệu quả như sản xuất rau an toàn, hoa các loại, nuôi trồng thủy sản, kinh tế trang trại…

 

Ngoài việc tổ chức thực hiện các dịch vụ thiết yếu như bảo vệ thực vật, giống, điều hành sản xuất, làm đất, thu hoạch…, các HTX đã mạnh dạn tổ chức thêm từ 2 - 6 dịch vụ khác nhau, cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất của hộ thành viên. Trong đó, có 17 HTX làm dịch vụ thủy nông; 18 HTX làm dịch vụ vật tư nông nghiệp; 18 HTX triển khai dịch vụ làm đất và 4 HTX có dịch vụ tín dụng nội bộ. Từ những hoạt động này, đến nay có trên 60% HTX đã tích luỹ được vốn (tăng vốn góp thành viên) để thực hiện đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, từng bước thể hiện mô hình HTX kiểu mới.

 

Đồng thời, các HTX đã từng bước đổi mới, thực hiện tốt việc điều hành sản xuất, cung cấp các dịch vụ. Tích cực sử dụng các nguồn vốn, quỹ của HTX cho vay không lãi hoặc lãi suất thấp để mua các công cụ sản xuất như máy gặt đập liên hợp, máy làm đất, đóng góp cùng với chính quyền địa phương đầu tư các công trình hạ tầng nông thôn và các hoạt động xã hội như: Xây dựng các công trình giao thông, giao thông nội đồng, bê tông hóa kênh mương, công trình văn hoá, xây dựng quỹ tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, quỹ khuyến học, hỗ trợ kinh phí cho hoạt động các đoàn thể ở địa phương. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, dồn điền đổi thửa, hình thành các vùng sản xuất tập trung như vùng sản xuất lúa giống, sản xuất lúa chất lượng cao, vùng chuyên canh rau hoa, thủy sản,... nhằm góp phần thay đổi diện mạo của vùng nông nghiệp ven đô.

 

Để hỗ trợ KTTT phát triển, nhiều chính sách đã được TP. Đông Hà triển khai thực hiện. Trong chính sách đất đai, địa phương đã khuyến khích và tạo điều kiện để các HTX thực hiện dồn điền đổi thửa, cải tạo đồng ruộng để phát triển sản xuất hàng hoá, đa dạng ngành nghề. Kết quả sau dồn điền đổi thửa đối với đất lúa, mỗi hộ chỉ còn lại từ 2-3 thửa (trước đây từ 4-7 thửa)… Hay chính sách về tài chính tín dụng cũng được thành phố quan tâm triển khai. Thông qua Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh, đã có 3 HTX vay vốn ưu đãi với số tiền 1,2 tỉ đồng để mua máy gặt đập liên hợp. Ngoài ra, các thành viên là hội viên của các đoàn thể đã xây dựng và hình thành được các tổ tín dụng, tổ tiết kiệm ở các phường tín chấp qua kênh của hội để vay vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội,... giúp cho các hội viên giải quyết khó khăn và có nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế.

 

Việc hỗ trợ về khoa học công nghệ được đẩy mạnh. Hằng năm, bằng nhiều nguồn vốn, UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn triển khai thực hiện các chương trình chuyển giao khoa học công nghệ như: Thực hiện chương trình sản xuất lúa “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm”, ứng dụng phân sinh học vào sản xuất lúa chất lượng cao; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau, hoa; đưa các giống rau, hoa, thủy sản, gia cầm mới vào sản xuất, xây dựng các mô hình nuôi gà an toàn sinh học, nuôi lợn thâm canh kết hợp xây dựng hầm biogas đảm bảo vệ sinh môi trường. Thành phố đã phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao ứng dụng phần mềm kế toán cho một số HTX để nâng cao năng lực quản lý tài chính.

 

Thực hiện chính sách đào tạo, thời gian qua, thành phố đã cử hơn 60 cán bộ quản lý HTX và cán bộ kế cận, dự nguồn đi đào tạo các lớp đại học, trung cấp. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, về kiến thức quản lý, kinh doanh mới, phương pháp lập dự án, nghiệp vụ công tác tài chính kế toán cho các học viên là cán bộ ban quản trị, ban kiểm soát, kế toán HTX… Chính sách hỗ trợ HTX đầu tư cơ sở hạ tầng được chú trọng. Bằng nhiều nguồn vốn, hằng năm thành phố đã hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp như: Đầu tư nâng cấp hệ thống thủy lợi, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng trạm bơm, hệ thống điện, giao thông nội đồng, cải tạo đồng ruộng, xây dựng trại sản xuất giống hoa cúc, bể nước, giếng khoan... Từ đó góp phần quan trọng giúp HTX và kinh tế hộ thành viên đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân.

 

Để tiếp tục hỗ trợ KTTT phát triển, cùng với các giải pháp như tuyên truyền, tăng cường vận động thành lập HTX kiểu mới, đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ HTX…, nhiều chính sách phát triển KTTT sẽ được thành phố triển khai. Đó là tiếp tục chỉ đạo dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, tạo thành những vùng chuyên canh, vùng sản xuất lúa chất lượng cao, chuyên canh rau an toàn, nuôi thủy sản. Chỉ đạo các HTX hướng dẫn xã viên, hộ nông dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các mô hình phù hợp với điều kiện địa phương, phấn đấu mỗi năm mỗi HTX vận động xây dựng thêm từ 1-2 mô hình có hiệu quả kinh tế cao…

http://baoquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Trị đến năm 2030 (04/8/2022)
Nông dân Vĩnh Linh tích cực tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp (03/8/2022)
Hội thảo khoa học lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (01/8/2022)
Từng bước nâng cao tiềm lực, trình độ khoa học và công nghệ (29/7/2022)
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022): Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị (26/7/2022)
Hướng Hóa tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế và đẩy mạnh thu hút đầu tư (13/7/2022)
Triển khai thí điểm sản phẩm du lịch đêm tại thị xã Quảng Trị (13/7/2022)
Thí điểm sản phẩm du lịch đêm tại một số di tích lịch sử (11/7/2022)
Khẩn trương giải quyết những thủ tục hành chính tồn đọng ở các sở, ngành, địa phương (30/6/2022)
Người phụ nữ đi đầu phát triển kinh tế ở thôn Chênh Vênh (30/6/2022)
Hướng Hóa chú trọng phát triển diện tích lúa nước (27/6/2022)
Quyết tâm nâng cao các chỉ số hành chính và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (17/6/2022)
Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả ở Vĩnh Ô (16/6/2022)
Vĩnh Linh: Thực hiện 60 mô hình sản xuất lúa hàng hóa tập trung vụ Hè Thu (16/6/2022)
​Ban hành Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (15/6/2022)
22 sản phẩm đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2022 (30/5/2022)
Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: Động lực để các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng (18/5/2022)
Phát triển nông nghiệp, nông thôn hiệu quả, nền tảng thúc đẩy Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững (06/5/2022)
Hiệu quả từ ngành công nghiệp chế biến sa khoáng ti tan và cát trắng (04/5/2022)
Phát triển bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu (04/5/2022)
Từ cánh đồng lớn đến nền nông nghiệp hiện đại (04/5/2022)
Mở hướng phát triển mới từ cây dược liệu (04/5/2022)
Diễn đàn Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022 (28/4/2022)
Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (26/4/2022)
Diễn đàn Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022 (25/4/2022)
Nghệ An: Khoa học công nghệ nâng tầm sản phẩm OCOP (18/4/2022)
Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (12/4/2022)
Nhân rộng các mô hình “cánh đồng mẫu lớn” (07/4/2022)
Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Duẩn - Người con ưu tú của quê hương Quảng Trị, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam” (06/4/2022)
Nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp (05/4/2022)
Gặp để “Kết nối - Hội tụ - Phát triển” (04/4/2022)
Vùng gò đồi Cam Lộ đang hồi sinh (01/4/2022)
Làm tốt công tác cải cách hành chính ở một xã biên giới (29/3/2022)
Nâng cao chất lượng cây giống lâm nghiệp (24/3/2022)
Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước, ký kết giao ước thi đua năm 2022 và tuyên dương, khen thưởng: Sở Khoa học và Công nghệ vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước (17/3/2022)
Hải Lăng phấn đấu trở thành huyện trọng điểm sản xuất công nghiệp (17/3/2022)
Nhân rộng diện tích trồng lúa nếp than ở Đakrông (16/3/2022)
“Đầu tàu” xây dựng hợp tác xã điển hình (01/3/2022)
Lan Hồ Điệp Sa Mù: Thu hút đông đảo khách mua vào dịp Tết Nhâm Dần 2022 (21/02/2022)
Khơi dậy đam mê và khát vọng vươn lên nhìn từ Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Quảng Trị năm 2021 (02/3/2022)
Tăng cường thông tin khoa học và công nghệ thúc đẩy chuyển giao tiến bộ khoa học, đổi mới sáng tạo (09/02/2022)
Ưu tiên năng lượng xanh, sạch và áp dụng giải pháp tiên tiến về KHCN (24/01/2022)
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và truy xuất nguồn gốc lâm sản (14/01/2022)
Khai thác tiềm năng, nâng tầm nông sản địa phương (22/12/2021)
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 (17/12/2021)
Xây dựng nền tảng phát triển đô thị thông minh (14/12/2021)
Quan tâm hỗ trợ đầu tư để nhân rộng diện tích nuôi tôm (10/12/2021)
Hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội “Tham vấn, góp ý dự thảo Khung định hướng Quy hoạch tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (01/12/2021)
Đổi mới đồng bộ cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ (15/11/2021)
Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục (26/10/2021)
Thông báo về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Thông báo Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại buổi làm việc với Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Ứng dụng KH&CN trong nhân giống và trồng cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại huyện Hướng Hóa
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 2.888
Hôm nay 6.529
Hôm qua 10.109
Tất cả 6.194.676
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!