Tin tức
Cập nhật: Thứ Hai, ngày 04/4/2022

Tập huấn kỹ thuật ủ phân hữu cơ bằng chế phẩm vi sinh Compo-QTMIC
Nhằm tận dụng các phế phụ phẩm nông nghiệp và rác thải hữu cơ sinh hoạt làm phân bón cho cây trồng. Ngày 01/4/2022, Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị đã tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật ủ phân hữu cơ bằng chế phẩm vi sinh Compo-QTMIC cho hội viên hội phụ nữ và cựu chiến binh tại xã Cam Vũ, huyện Cam Lộ.
Cán bộ Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN phổ biến quy trình ủ phân hữu cơ bằng chế phẩm Compo-QT MIC. Ảnh: Lê Mậu Bình
Theo đó, chế phẩm vi sinh Compo-QTMIC gồm tổ hợp các chủng xạ khuẩn Streptomyces sp., vi khuẩn Bacillus sp., nấm men Saccharomyses sp. vi nấm Aspergillus sp., Trichoderma sp... có khả năng thúc đẩy nhanh quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ cao phân tử như Cellulose, lignin thành dạng dễ hấp thu cho cây trồng, chuyển hóa lân khó tiêu thành lân dễ tiêu vừa cung cấp dinh dưỡng vừa tăng khả năng kháng bệnh của cây trồng. Mật độ vi sinh tuyển chọn không nhỏ hơn 1 x 108 CFU/g.

Tham gia lớp tập huấn, bà con được giới thiệu về vai trò của phân bón hữu cơ; cách tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp, phế thải chăn nuôi… để sản xuất nguồn phân bón hữu cơ thay thế cho phân hóa học sử dụng trong trồng trọt.

 

Hướng dẫn bà con thực hành ủ phân. Ảnh: Lê Ngọc Trí

Tại lớp tập huấn, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm đã phổ biến Quy trình kỹ thuật sử dụng chế phẩm vi sinh Compo – QTMIC để xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón hữu cơ cho bà con. Bằng phương pháp cầm tay chỉ việc, thực hành tại hiện trường kết hợp hướng dẫn nông dân cùng làm, cùng trao đổi, thảo luận, đã giúp bà con nắm chắc từng bước ủ phân chuồng, phế phụ phầm nông nghiệp thành phân phân hữu cơ để phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, thân thiện môi trường./.
Lê Ngọc Trí
Tin, bài cùng lĩnh vực
Tập huấn ứng dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi tôm tại Gio Linh (12/4/2022)
Tập huấn chuyển giao kỹ thuật sử dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi trồng thủy sản (22/3/2022)
Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" (18/3/2022)
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp (10/9/2021)
Sử dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất - giải pháp tối ưu cho một nền nông nghiệp hữu cơ (01/9/2021)
Ứng dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi tôm thẻ chân trắng (16/8/2021)
Sử dụng chế phẩm vi sinh Nitro – QTMIC trong nuôi tôm (nuôi trồng thủy sản) (29/7/2021)
Sử dụng chế phẩm vi sinh Pro-QTMIC Bổ sung trong thức ăn nuôi gia súc, gia cầm (16/7/2021)
Hiệu quả của ứng dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất nông nghiệp (09/7/2021)
Kỹ thuật ủ phân hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp bằng chế phẩm Compo-QTMIC (08/7/2021)
Cấp chế phẩm vi sinh cho người dân tham gia Đề án “Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” (30/6/2021)
Vai trò của chế phẩm sinh học trong trồng trọt (23/6/2021)
Vai trò và ứng dụng của chế phẩm vi sinh (23/6/2021)
​Lợi ích mà chế phẩm sinh học đem lại trong nuôi trồng thủy sản (23/6/2021)
Ứng dụng vi sinh vật trong nuôi trồng thủy sản (23/6/2021)
Cán bộ Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN tập huẩn sử dụng sử dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi tôm cho người dân
Cán bộ Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN hướng dẫn người dân sử dụng chế phẩm vi sinh để ủ phân hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp
Mô hình xử lý phế thải nông nghiệp bằng chế phẩm vi sinh Compo-QTMIC
Người dân sử dụng chế phẩm vi sinh Compo-QT MIC để ủ phân bón hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp
Đề án Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị