Chủ Nhật ngày 14/8/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tin trong tỉnh
Cập nhật: Thứ Ba, ngày 05/4/2022

Nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp
Đó là một trong những nhiệm vụ và giải pháp được đưa ra tại Kế hoạch số 57/KH-UBND Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Kế hoạch).
Thu hoạch Đông trùng hạ thảo tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng KH&CN Quảng Trị
Mục tiêu chung của Kế hoạch là xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa; có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao; đảm bảo vững chắc an ninh lương thực cả trước mắt và lâu dài; góp phần quan trọng trong việc ổn định kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai; dịch bệnh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính. Không ngừng nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống, vai trò, vị thế của người dân nông thôn; phát triển đa dạng sinh kế, giảm nghèo bền vững cho người dân nông thôn; đảm bảo cơ hội phát triển công bằng giữa các vùng miền. Xây dựng nông thôn phát triển toàn diện, hiện đại, có cơ sở hạ tầng, sịch vụ xã hội đồng bộ tiệm cận đô thị; môi trường sống tốt đẹp, an toàn; xã hội nông thôn giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hiện đại và nông dân văn minh.

Cụ thể, đến năm 2030 phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 từ 3-3,5%; giai đoạn 2026-2030 đạt từ 2,5-3%. Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định ở mức 49,0%; diện tích rừng có chứng chỉ quản lý bền vững từ 25.000-30.000 ha. Phát triển nền nông nghiệp xanh, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường nông thôn, giảm thiểu phát thải khí nhà kính. Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nước sạch đạt chất lượng theo quy chuẩn từ 65% trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở nông thôn giảm bình quân hàng năm từ 1-1,5%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85-90%, trong đó tỷ lệ lao động nông nghiệp được đào tạo đạt trên 70%; Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm xuống dưới 20%. Phấn đấu có thêm 5 huyện đạt chuẩn nong thôn mới, trong đó có 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 85% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập của cư dân nông thôn cao hơn 2,5-3 lần so với năm 2020.

Đến năm 2050, phát triển nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả, thân thiện với môi trường. Người dân nông thôn có điều kiện phát triển toàn diện. Nông thôn thịnh vượng, không còn ai bị bỏ lại phía sau, trở thành nơi đáng sống, văn minh, xanh, sạch, đẹp với điều kiện sống và thu nhập dân cư nông thôn tiệm cận và kết nối chặt chẽ, hài hòa với đô thị.

Kế hoạch đã đặt ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp bao gồm: Tổ chức tuyên truyền, triển khai Chiến lược. Hoàn thiện cơ chế, chính sách nông nghiệp, nông thôn. Đổi mới tổ chức sản xuất kinh doanh, hoàn thiện quan hệ sản xuất. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề; nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao KH&CN; đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp. Phát triển thị trường trong và ngoài nước bảo đảm đầu ra ổn định cho nông sản. Xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý rủi ro. Hội nhập và hợp tác quốc tế. Xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại gắn với đô thị hóa, giữ gìn văn hóa truyền thống; phát huy dân chủ cơ sở; đảm bảo công bằng, phúc lợi xã hội ở nông thôn. Đổi mới và nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong nông nghiệp, nông thôn.

Đối với giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao KH&CN; đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp, Kế hoạch nêu rõ cần tăng cường năng lực nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao KH&CN cho nông dân, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác giống, quy trình sản xuất, công nghệ sinh học, bảo quản, chế biến tinh sâu, đảm bảo truy xuất nguồn gốc, chứng nhận về an toàn thực phẩm và các tiêu chuẩn chát lượng, cấp mã số vùng trồng, vùng nuôi, xây dựng thương hiệu, chứng nhận sản phẩm OCOP cho sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh. Phát triển các mô hình nông lâm thủy sản kết hợp, mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái.

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, công nghệ thông tin trong các khâu của chuỗi giá trị, kết nối đồng bộ với các ngành, lĩnh vực khác để hình thành nền sản xuất nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác; sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, lao động, nâng cao giá trị gia tăng, sức cạnh tranh và phát triển bền vững của ngành. Phát triễn quản lý chuỗi cung ứng nông sản theo ứng dụng blockchain, quản lý nông sản từ quá trình sản xuất, thu hoạch, sơ chế, bảo quản, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ sản phẩm tạo ra sự minh bạch thông tin, đảm bảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp, số hóa cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và PTNT, tích hợp với cơ sở dữ liệu tỉnh, quốc gia. Ứng dụng công nghệ số trong dự báo, cảnh báo thị trường, quản lý quy hoạch, Tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh, quản lý, giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm, bảo đảm nhanh chóng, minh bạch, chính xác. Hỗ trợ doanh nghiệp, người sản xuất nắm bắt thông tin, dự báo, điều chỉnh phương án sản xuất, kết nối thị trường, xúc tiến thương mại thông qua phần mềm, nền tảng thươn mại điện tử. Xây dựng và nhân rộng các mô hình làng thông minh,  làng nông thuận tiện ứng dụng công nghệ số.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào nông nghiệp nông thôn hướng đến nền nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái, tuần hoàn, thông minh, chính xác. Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các sở, ngành có liên quan hướng dẫn, hỗ trợ đẩy mạnh thực hiện việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, phát triển thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối vơi sản phẩm chủ lực của tỉnh./.

Xem chi tiết Kế hoạch số 57/KH-UBND tại đây
Nguyễn Thị Hòa
Tin, bài cùng lĩnh vực
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Trị đến năm 2030 (04/8/2022)
Nông dân Vĩnh Linh tích cực tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp (03/8/2022)
Hội thảo khoa học lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (01/8/2022)
Từng bước nâng cao tiềm lực, trình độ khoa học và công nghệ (29/7/2022)
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022): Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị (26/7/2022)
Hướng Hóa tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế và đẩy mạnh thu hút đầu tư (13/7/2022)
Triển khai thí điểm sản phẩm du lịch đêm tại thị xã Quảng Trị (13/7/2022)
Thí điểm sản phẩm du lịch đêm tại một số di tích lịch sử (11/7/2022)
Khẩn trương giải quyết những thủ tục hành chính tồn đọng ở các sở, ngành, địa phương (30/6/2022)
Người phụ nữ đi đầu phát triển kinh tế ở thôn Chênh Vênh (30/6/2022)
Hướng Hóa chú trọng phát triển diện tích lúa nước (27/6/2022)
Quyết tâm nâng cao các chỉ số hành chính và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (17/6/2022)
Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả ở Vĩnh Ô (16/6/2022)
Vĩnh Linh: Thực hiện 60 mô hình sản xuất lúa hàng hóa tập trung vụ Hè Thu (16/6/2022)
​Ban hành Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (15/6/2022)
22 sản phẩm đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2022 (30/5/2022)
Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: Động lực để các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng (18/5/2022)
Phát triển nông nghiệp, nông thôn hiệu quả, nền tảng thúc đẩy Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững (06/5/2022)
Hiệu quả từ ngành công nghiệp chế biến sa khoáng ti tan và cát trắng (04/5/2022)
Phát triển bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu (04/5/2022)
Từ cánh đồng lớn đến nền nông nghiệp hiện đại (04/5/2022)
Mở hướng phát triển mới từ cây dược liệu (04/5/2022)
Diễn đàn Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022 (28/4/2022)
Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (26/4/2022)
Diễn đàn Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022 (25/4/2022)
Nghệ An: Khoa học công nghệ nâng tầm sản phẩm OCOP (18/4/2022)
Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (12/4/2022)
Nhân rộng các mô hình “cánh đồng mẫu lớn” (07/4/2022)
Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Duẩn - Người con ưu tú của quê hương Quảng Trị, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam” (06/4/2022)
Gặp để “Kết nối - Hội tụ - Phát triển” (04/4/2022)
Đông Hà tạo động lực để kinh tế tập thể phát triển (04/4/2022)
Vùng gò đồi Cam Lộ đang hồi sinh (01/4/2022)
Làm tốt công tác cải cách hành chính ở một xã biên giới (29/3/2022)
Nâng cao chất lượng cây giống lâm nghiệp (24/3/2022)
Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước, ký kết giao ước thi đua năm 2022 và tuyên dương, khen thưởng: Sở Khoa học và Công nghệ vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước (17/3/2022)
Hải Lăng phấn đấu trở thành huyện trọng điểm sản xuất công nghiệp (17/3/2022)
Nhân rộng diện tích trồng lúa nếp than ở Đakrông (16/3/2022)
“Đầu tàu” xây dựng hợp tác xã điển hình (01/3/2022)
Lan Hồ Điệp Sa Mù: Thu hút đông đảo khách mua vào dịp Tết Nhâm Dần 2022 (21/02/2022)
Khơi dậy đam mê và khát vọng vươn lên nhìn từ Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Quảng Trị năm 2021 (02/3/2022)
Tăng cường thông tin khoa học và công nghệ thúc đẩy chuyển giao tiến bộ khoa học, đổi mới sáng tạo (09/02/2022)
Ưu tiên năng lượng xanh, sạch và áp dụng giải pháp tiên tiến về KHCN (24/01/2022)
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và truy xuất nguồn gốc lâm sản (14/01/2022)
Khai thác tiềm năng, nâng tầm nông sản địa phương (22/12/2021)
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 (17/12/2021)
Xây dựng nền tảng phát triển đô thị thông minh (14/12/2021)
Quan tâm hỗ trợ đầu tư để nhân rộng diện tích nuôi tôm (10/12/2021)
Hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội “Tham vấn, góp ý dự thảo Khung định hướng Quy hoạch tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (01/12/2021)
Đổi mới đồng bộ cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ (15/11/2021)
Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục (26/10/2021)
Thông báo về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Thông báo Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại buổi làm việc với Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Ứng dụng KH&CN trong nhân giống và trồng cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại huyện Hướng Hóa
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 2.918
Hôm nay 6.476
Hôm qua 10.109
Tất cả 6.194.623
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!