Thứ Hai ngày 08/8/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Hoạt động KH&CN cơ sở
Cập nhật: Thứ Tư, ngày 20/4/2022

Phát huy thế mạnh nông nghiệp đô thị
Những năm qua, thành phố Đông Hà đã tập trung khai thác các tiềm năng, lợi thế phát triển sản xuất nông nghiệp đô thị. Từ đó nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích và mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.
Vùng trồng rau đạt tiêu chuẩn VietGAP tại HTX Đông Thanh, phường Đông Thanh

Thành phố Đông Hà có tổng diện tích đất tự nhiên hơn 7.300 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp trên 4.000 ha. Thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQHĐND của HĐND TP. Đông Hà về thực hiện đề án phát triển nông nghiệp đô thị, thành phố đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, tiến hành lập quy hoạch vùng sản xuất tập trung gắn với tổ chức sản xuất phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tăng cường tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hỗ trợ giống và triển khai một số mô hình. Đồng thời khuyến khích, vận động Hợp tác xã (HTX), người dân chủ động tìm tòi, học hỏi, tự bỏ vốn đầu tư phát triển nhiều mô hình nông nghiệp, góp phần tích cực chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo việc làm, đem lại thu nhập cao cho người dân. Vì vậy, giá trị tăng thêm ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2016-2020 bình quân ước đạt 3,22%/năm, cao hơn mục tiêu đề ra là 2%/năm. Giá trị sản phẩm bình quân trên đơn vị diện tích đất canh tác ước đạt 78,8 triệu đồng/ha.

 

Hiện nay, thành phố Đông Hà đã có vùng trồng rau đạt tiêu chuẩn VietGAP với diện tích 5 ha tại HTX Đông Thanh, phường Đông Thanh cho thu nhập khoảng 800 triệu đồng/ha/năm. Xây dựng mô hình điểm trồng rau trong nhà lưới với diện tích 500 m2 , thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Đặc biệt, phát huy thế mạnh của vùng hoa An Lạc, thành phố đã xây dựng quy hoạch chi tiết vùng trồng hoa tập trung tại phường Đông Giang với diện tích 7,1 ha và đầu tư hoàn thành mặt bằng đưa vào sản xuất 2 ha. Hỗ trợ xây dựng được 9 nhà màng trồng hoa, phát triển đa dạng chủng loại hoa, trong đó chú trọng các loại hoa phục vụ tết Nguyên đán với số lượng từ 30.000- 40.000 chậu/năm, doanh thu đạt khoảng 3,5-4,5 tỉ đồng, lợi nhuận hơn 2 tỉ đồng/năm. Duy trì diện tích nuôi thủy sản hằng năm từ 120-125 ha, trong đó diện tích nuôi tôm nước lợ từ 60-65 ha, sản lượng đạt từ 230- 250 tấn, doanh thu 30-35 tỉ đồng, lợi nhuận 12-15 tỉ đồng; giá trị thu nhập nuôi tôm đạt từ 500-600 triệu đồng/ha. Các mô hình cálúa, cá-lợn, cá-sen, cá-vịt, cá-dịch vụ, trong đó mô hình nuôi cá nước ngọt kết hợp với dịch vụ tại chỗ đem lại hiệu quả khá. Phát triển mô hình nuôi lợn theo hướng công nghiệp với quy mô 4.000 con/năm tại vùng Khe Lấp, Phường 3 mang lại hiệu quả cao…

 

Bên cạnh hiệu quả kinh tế, theo đánh giá việc triển khai thực hiện đề án đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ven đô, từng bước đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT), xây dựng các mô hình theo hướng hữu cơ, an toàn, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới, nhà lưới, nhà màng. Bước đầu đã xây dựng được các nhãn hiệu, tiêu chuẩn, cho sản phẩm rau, hoa, tạo thuận lợi cho nông dân liên kết, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp được quan tâm đầu tư, nhất là hệ thống điện, trạm bơm, hồ đập, mặt bằng trồng hoa tập trung, vùng nuôi thủy sản tập trung…Đặc biệt, thông qua việc thực hiện đề án đã góp phần làm thay đổi nhận thức, hành động của người dân. Một bộ phận nông dân đã khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại; chủ động tìm tòi, học hỏi, mạnh dạn tự bỏ vốn đầu tư xây dựng các mô hình, dự án. Bước đầu đã có một số mô hình có khả năng nhân rộng, tạo sức lan tỏa để huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố.


Vùng trồng hoa tập trung tại phường Đông Giang - Ảnh: L.A

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ thành phố Đông Hà, trên cơ sở những kết quả đạt được, UBND thành phố đã xây dựng Đề án phát triển nông nghiệp đô thị đến năm 2025 nhằm tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp; khuyến khích, hỗ trợ phát triển nông nghiệp đô thị; chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, đảm bảo môi trường sinh thái và an toàn thực phẩm; phát triển nông nghiệp sinh thái kết hợp dịch vụ, du lịch, hoạt động trải nghiệm; tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, tăng mạnh giá trị sản phẩm thu hoạch trên một đơn vị diện tích. Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 khoảng 1,5-2%. Thu hút một số doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn để đầu tư xây dựng 2-3 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Hỗ trợ 1-2 mô hình nông nghiệp theo chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với du lịch cộng đồng.

 

Theo Phó Trưởng phòng Kinh tế thành phố Đông Hà Lê Chí Hồng, để đạt được các mục tiêu trên, thời gian tới, thành phố tiếp tục thực hiện rà soát, quy hoạch và quy hoạch lại các vùng sản xuất tập trung phù hợp với phát triển đô thị, bảo đảm phát triển lâu dài, bền vững; tiến hành quy hoạch chi tiết để triển khai đầu tư từng giai đoạn, phù hợp với yêu cầu thị trường. Trong đó, ưu tiên giữ lại quỹ đất nông nghiệp để sản xuất rau, hoa; quỹ đất nông nghiệp có lợi thế để phát triển thủy sản, quỹ đất trồng lúa có khả năng chuyển đổi sang các loại cây trồng, con nuôi, thủy sản có hiệu quả cao; quỹ đất dành cho phát triển mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ...Đồng thời hướng dẫn, tạo thuận lợi về thủ tục để triển khai thực hiện dự án đầu tư trên lĩnh vực nông nghiệp. Tranh thủ và huy động các nguồn lực để từng bước đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, mở rộng diện tích các vùng sản xuất tập trung và các điều kiện phục vụ sản xuất. Tập trung phát triển, mở rộng quy mô, đa dạng hóa các hình thức sản xuất một số sản phẩm nông nghiệp theo hướng hàng hóa đô thị với các sản phẩm có thế mạnh như rau, củ, quả VietGAP; hoa, cây cảnh. Ứng dụng KHKT để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm gắn với thị trường tiêu thụ thông qua hệ thống siêu thị, các nhà cung ứng lớn như Co.opmart, Winmart. Tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học trong nông nghiệp...

http://baoquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Cà phê đặc sản Khe Sanh - Hiện thực và triển vọng (01/8/2022)
Biến rác thải thành phân bón hữu cơ (26/7/2022)
Đảm bảo công bằng cho khách hàng dùng điện, nước (22/7/2022)
Tạo sức bật mới cho sản phẩm OCOP (19/7/2022)
Tọa đàm khoa học xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội A Riêu Piing (18/7/2022)
Triển vọng phát triển cây dược liệu ở Đakrông (18/7/2022)
Khơi dậy khát vọng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên (14/7/2022)
Dùng thủ thuật “Đổ xi măng” sinh học để điều trị bệnh nhân thoái hóa đốt sống đĩa đệm (12/7/2022)
Nâng tầm các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (11/7/2022)
Giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp ở Cam Lộ (06/7/2022)
Phong trào cải tiến kỹ thuật đem lại hiệu quả tích cực (29/6/2022)
Thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của hợp tác xã (27/6/2022)
Lần đầu tiên thực hiện thành công ca phẫu thuật u xơ tiền liệt tuyến bằng laser (23/6/2022)
Hướng Hóa chú trọng phát triển diện tích lúa nước (22/6/2022)
Doanh nghiệp nỗ lực sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh (21/6/2022)
Hỗ trợ phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực theo chuỗi liên kết (17/6/2022)
Có một vụ lúa hữu cơ thắng lũ, thắng lớn (16/6/2022)
Chuối tiêu hồng bén đất A Ngo (16/6/2022)
Nông dân trẻ sáng tạo trong sản xuất (16/6/2022)
Thành lập tổ công nghệ số cộng đồng (14/6/2022)
Hiệu quả từ mô hình nuôi tôm thâm canh 2 giai đoạn (13/6/2022)
Hiệu quả của một mô hình sản xuất dầu lạc (06/6/2022)
Nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm tham gia chương trình OCOP (01/6/2022)
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ ở thị xã Quảng Trị (30/5/2022)
Người dân xã A Ngo áp dụng kỹ thuật mới trong chăn nuôi gà (30/5/2022)
Triển vọng từ mô hình sản xuất lạc đen ở Đakrông (26/5/2022)
Vĩnh Linh chú trọng hoạt động khoa học và công nghệ (24/5/2022)
Xây dựng nền nông nghiệp sạch, nông sản chất lượng cao ở Vĩnh Linh (24/5/2022)
Phát huy hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (20/5/2022)
Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị: Đưa vào vận hành máy cuốn rơm có phun mật mía (16/5/2022)
Hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong trồng lạc tại đồng ruộng xã Cam Thành, huyện Cam Lộ (16/5/2022)
Kiểm tra giữa kỳ Đề tài: “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình thâm canh chuối tiêu hồng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị” (12/5/2022)
Đông Hà chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP (12/5/2022)
Lập nghiệp từ trang trại đa cây, đa con (11/5/2022)
Làm giàu nhờ chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp phù hợp (05/5/2022)
Nâng cao hiệu quả mô hình trồng chanh leo ở Hướng Hóa (04/5/2022)
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng bền vững (04/5/2022)
Hướng đến nền nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu (26/4/2022)
Trồng thử nghiệm thành công cây dâu tây ở Hướng Hóa (25/4/2022)
Phát triển cây công nghiệp ở vùng gò đồi (25/4/2022)
Huyện Đakrông bảo tồn và nhân rộng cây trồng địa phương có giá trị kinh tế cao (25/4/2022)
Sản xuất sạch, an toàn để tạo ra sản phẩm tốt nhất (21/4/2022)
Vĩnh Linh triển khai ứng dụng công nghệ số để quảng bá du lịch địa phương (20/4/2022)
Cam Lộ: Sẽ ươm 1 triệu bầu giống quế hữu cơ (19/4/2022)
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp (19/4/2022)
Triển vọng từ cây an xoa ở Cam Lộ (18/4/2022)
Kiểm tra định kỳ tình hình triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi (15/4/2022)
Nhiều định hướng lớn trong sản xuất nông nghiệp ở Triệu Phong (15/4/2022)
Chú trọng ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống ở Hướng Hóa (13/4/2022)
54 trang trại chăn nuôi ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao (13/4/2022)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022

Ứng dụng KH&CN trong nhân giống và trồng cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại huyện Hướng Hóa
Thống kê truy cập
Số người online 785
Hôm nay 4.275
Hôm qua 6.470
Tất cả 6.126.143
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!