Thứ Năm ngày 18/8/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng
Cập nhật: Thứ Năm, ngày 26/5/2022

Đề xuất mới về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu
Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu.
Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho biết, Việt Nam đã và đang thúc đẩy phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu (TTDL), với sự tham gia của các doanh nghiệp xây dựng, vận hành, khai thác hạ tầng trung tâm dữ liệu (doanh nghiệp TTDL) lớn như Viettel, VNPT, FPT, CMC… Trong thời gian tới, việc phát triển hạ tầng TTDL còn được hỗ trợ bởi sự chuyển dịch dữ liệu của doanh nghiệp, khách hàng sang nền tảng đám mây, cùng với việc phát triển các nền tảng số, giải pháp dữ liệu lớn, Internet vạn vật (IoT).

Các TTDL chứa đựng khối lượng lớn các dữ liệu quan trọng và thiết yếu đối với hoạt động của các công ty và người tiêu dùng. Do vậy tính an toàn và độ sẵn sàng của TTDL là cực kỳ quan trọng, đòi hỏi các TTDL phải có hạ tầng kỹ thuật đủ mạnh, đáp ứng các yêu cầu cơ bản theo các tiêu chuẩn quốc tế tiên tiến.

Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/01/2013 quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với TTDL. Triển khai thông tư này, các TTDL đã tuân thủ những tiêu chuẩn cơ bản về hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời nhiều doanh nghiệp TTDL đã tự nhận thức, lựa chọn áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế tiên tiến để thiết kế, xây dựng, vận hành TTDL. Tuy nhiên hiện nay chỉ các TTDL lớn công bố tiêu chuẩn áp dụng (có chứng nhận) để quảng bá về năng lực TTDL đáp ứng yêu cầu khách hàng.

Thông tư 03/2013/TT-BTTTT đã được ban hành khá lâu, việc công bố TTDL phù hợp tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng theo văn bản này và các hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý còn hạn chế, điều này dẫn đến các vấn đề về chất lượng, độ an toàn của hạ tầng TTDL. Bên cạnh đó một số tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho TTDL đã được cập nhật theo phiên bản mới.

Do vậy việc nghiên cứu, xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2013/TT-BTTTT là cần thiết nhằm tăng cường quản lý TTDL hướng tới một hạ tầng TTDL quốc gia hiện đại, sự phát triển thị trường TTDL bền vững, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Các điểm mới sửa đổi, bổ sung
Về đối tượng áp dụng: Dự thảo sửa đổi quy định về đối tượng áp dụng, làm rõ đối tượng áp dụng của Thông tư là doanh nghiệp xây dựng, vận hành, khai thác TTDL có cung cấp dịch vụ TTDL.

Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng, vận hành, khai thác TTDL khác (TTDL viễn thông, TTDL doanh nghiệp, TTDL của cơ quan nhà nước) áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nêu tại Thông tư.

Về tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng: Sửa đổi Thông tư để cập nhật TCVN 9250:2021 về hạ tầng viễn thông của TTDL và các quy chuẩn kỹ thuật cập nhật về tiếp đất, chống sét, phòng chống cháy.

Về trách nhiệm của cơ quan quản lý: Bổ sung, tăng cường thực thi của cơ quan quản lý (Cục Viễn thông), cụ thể trong kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp TTDL khi có khiếu nại của khách hàng hoặc có dấu hiệu không phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; tổng hợp báo cáo Bộ TT&TT về tình hình tuân thủ của TTDL.

Bổ sung trách nhiệm của Vụ Khoa học và Công nghệ trong việc rà soát, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nêu tại Thông tư và trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các quy định về chỉ định, thừa nhận các tổ chức đánh giá, thử nghiệm, chứng nhận TTDL phù hợp các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.
https://baochinhphu.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Thí điểm thành công dán tem truy xuất nguồn gốc nước mắm Phú Quốc (15/8/2022)
Bỏ quy định về kiểm tra phương tiện đo khi nhập khẩu (12/8/2022)
Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng truy xuất nguồn gốc cho trái thanh long (10/8/2022)
Quản lý sản phẩm hàng hóa cần dựa trên kiểm soát chất lượng (08/8/2022)
Lựa chọn các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng phù hợp cho doanh nghiệp (05/8/2022)
Hưởng lợi và nâng cao năng suất chất lượng nhờ áp dụng các công cụ cải tiến (03/8/2022)
Xác nhận chất lượng mã số mã vạch – chìa khoá đảm bảo mã vạch quét được ngay lần đầu (03/8/2022)
Tiêu chuẩn - yếu tố đưa sản xuất thông minh kết nối hệ sinh thái sản xuất (29/7/2022)
Sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với yêu cầu hội nhập (29/7/2022)
Tiêu chuẩn - yếu tố đưa sản xuất thông minh kết nối hệ sinh thái sản xuất (27/7/2022)
Công bố thêm 107 tiêu chuẩn quốc gia (26/7/2022)
Vượt qua các rào cản kỹ thuật, mở rộng thị trường nông sản Việt (25/7/2022)
Công cụ đổi mới sáng tạo – giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, phát triển bền vững (18/7/2022)
Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển hệ thống đo lường quốc gia (15/7/2022)
Doanh nghiệp cơ khí kiểm soát chất lượng, phòng ngừa sai sót với ISO 3834 (15/7/2022)
Six Sigma - phương pháp giúp giảm sai sót, khuyết tật trong quy trình kinh doanh (15/7/2022)
Doanh nghiệp Việt không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm (15/7/2022)
Thúc đẩy áp dụng, chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc gia (14/7/2022)
ISO 56000 - Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thiết lập nền tảng để đổi mới (14/7/2022)
Tạo hành lang thông thoáng cho triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL trong các cơ quan hành chính nhà nước (12/7/2022)
Nông nghiệp hữu cơ: Giải pháp quan trọng để phát triển bền vững (12/7/2022)
Xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong kinh tế tuần hoàn (11/7/2022)
ISO 56000 - Bộ tiêu chuẩn giúp các doanh nghiệp thiết lập nền tảng để đổi mới (07/7/2022)
Thúc đẩy nâng cao năng suất, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (04/7/2022)
Áp dụng tiêu chuẩn quốc tế để doanh nghiệp nhỏ và vừa theo kịp nền kinh tế ngày nay (30/6/2022)
ISO 50001 - giải pháp quản lý năng lượng tiết kiệm cho doanh nghiệp (23/6/2022)
Phát triển nhờ áp dụng công cụ cải tiến năng suất (21/6/2022)
TPM - giúp doanh nghiệp cải tiến và nâng cao năng suất chất lượng (21/6/2022)
Áp dụng ISO 9001 - doanh nghiệp chuẩn hoá quy trình sản xuất, tạo ra sản phẩm chất lượng (17/6/2022)
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia đánh giá sâu sắc, toàn diện hoạt động của doanh nghiệp (17/6/2022)
Hội nghị lần thứ 57 của Uỷ ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng ASEAN (ACCSQ) (17/6/2022)
Áp dụng phương pháp quản lý tinh gọn (Lean): Nâng cao chất lượng sản phẩm (14/6/2022)
11 bước thực hiện phương pháp TQM – cải thiện hiệu quả hoạt động, năng cao chất lượng sản phẩm (14/6/2022)
Truy xuất nguồn gốc đối với chuỗi cung ứng thuốc hoá dược (14/6/2022)
Hội nghị BCH APO lần thứ 64: Quyết định nhiều vấn đề quan trọng (09/6/2022)
Lan tỏa hơn nữa ý nghĩa, giá trị của GTCLQG và hoạt động quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc (09/6/2022)
Cải tiến liên tục và giảm lãng phí với tiêu chuẩn quốc tế IATF 16949 (09/6/2022)
Doanh nghiệp bứt phá trong sản xuất nhờ áp dụng công cụ 5S, Kaizen (01/6/2022)
Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng truy xuất nguồn gốc cho trái thanh long (01/6/2022)
Doanh nghiệp hướng tới sản xuất thông minh nhờ áp dụng công cụ cải tiến (01/6/2022)
Các nguyên tắc trong tiêu chuẩn quản lý chất lượng của ISO 9001:2015 (27/5/2022)
Giải pháp xây dựng TCVN và QCVN về xe điện hài hòa với tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế (24/5/2022)
Kỷ niệm ngày Đo lường Thế giới 2022: Đo lường trong kỷ nguyên số (16/5/2022)
Đo lường trắc quang – đảm bảo an toàn cho đời sống xã hội (16/5/2022)
Doanh nghiệp hưởng ‘trái ngọt’ nhờ áp dụng công cụ cải tiến năng suất (12/5/2022)
Sự tăng/giảm của hiệu ứng màn chắn trên năng lượng liên kết của exciton trong bán dẫn đơn lớp TMDs do từ trường (10/5/2022)
Doanh nghiệp tiếp cận chất lượng một cách toàn diện thông qua các tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (06/5/2022)
Bứt phá về năng suất, chất lượng nhờ đổi mới và sáng tạo công nghệ (25/4/2022)
Cần nâng cao tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm, môi trường, tiết kiệm năng lượng (12/4/2022)
Chương trình đảm bảo đo lường - giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh (12/4/2022)
Thông báo về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Thông báo Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại buổi làm việc với Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Ứng dụng KH&CN trong nhân giống và trồng cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại huyện Hướng Hóa
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 1.243
Hôm nay 2.912
Hôm qua 6.086
Tất cả 6.217.894
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!