Theo gương Bác
Cập nhật: Thứ Ba, ngày 31/5/2022

Hướng Hóa chú trọng học tập và làm theo Bác
Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện Hướng Hóa đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa, trở thành hành động thường xuyên, tự giác của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong huyện, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng vững mạnh.
Lãnh đạo huyện Hướng Hóa trao giấy khen của Ban Thường vụ Huyện ủy cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016 - 2021

Huyện Hướng Hóa có hơn 94 nghìn người, gồm 3 dân tộc Kinh, Vân Kiều, Pa Kô cùng sinh sống trên địa bàn 21 xã, thị trấn. Đảng bộ hiện có 43 tổ chức cơ sở đảng, với 4.489 đảng viên. Trong những năm qua, được sự quan tâm của trung ương, tỉnh, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong huyện đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của quê hương, làm cho đời sống Nhân dân và cảnh quan ngày một thay đổi.

 

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05, Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy cơ sở đã tổ chức học, quán triệt chỉ thị quan trọng này cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời và đã bám sát định hướng của trung ương, tỉnh, có sự vận dụng sáng tạo, cụ thể hoá phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn của Đảng bộ huyện.

 

Trong quá trình triển khai thực hiện, Huyện ủy Hướng Hoá đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng gắn thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá trong nội bộ”.

 

Các cơ quan, địa phương, đơn vị rà soát, xây dựng quy chế, quy định đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu. Đưa nội dung chỉ thị vào sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ, cơ quan; xây dựng quy định về chuẩn mực đạo đức theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ phù hợp với đặc thù nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị. Đồng thời hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của địa phương, Ban Thường vụ và người đứng đầu cấp ủy các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện các nội dung đã cam kết trách nhiệm với Ban Thường vụ Huyện uỷ.

 

Thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) đã tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên từ huyện đến cơ sở nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vị trí, vai trò của đạo đức trong mỗi cá nhân, gia đình và xã hội.

 

Nhờ vậy, cán bộ chủ chốt, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đều có ý thức trách nhiệm, tự giác thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; nêu gương trong công việc, lối sống.

 

Đa số cán bộ, công chức, viên chức ứng xử văn minh, lịch sự; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nỗ lực rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tự giác chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu của các tập thể và cá nhân trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương, phòng, chống ma tuý, tội phạm.

 

Điển hình như: Ông Nguyễn Phúc Yên ở xã A Dơi hiến 1.200 m2 ở trung tâm xã trị giá hàng trăm triệu đồng để xây dựng trụ sở xã; ông Hồ Văn Ngỡ ở thôn Prin, xã A Dơi hiến 720 m2 đất để xây dựng trường mầm non; Hội Phụ nữ huyện với các mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Ống tiền tiết kiệm”, “Heo đất khuyến học”; Đoàn Thanh niên với nhiều hoạt động thiết thực như khám và phát thuốc miễn phí cho Nhân dân, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, làm nhà cho đối tượng chính sách, làm đường giao thông; thôn Ta Cu, xã Hướng Lộc với mô hình “Thôn không có tội phạm và tệ nạn ma tuý”; xã Lìa với mô hình “Quản lý, giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng và cảm hóa giáo dục thanh niên vi phạm pháp luật”... đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện.

 

Thời gian đến, Hướng Hoá tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với những nội dung cơ bản như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu; tiếp tục giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để tạo nên phong trào ngày càng sâu rộng, hình thành ý thức tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

 

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết dứt điểm.

 

Lồng ghép hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua, cuộc vận động ở các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào xem xét, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên hằng năm. Tăng cường giáo dục lối sống văn hóa và đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ sáng thứ 2, tuần đầu tháng.

 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chi bộ. Hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức sơ kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

http://baoquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Chăm lo đời sống thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công theo tư tưởng Hồ Chí Minh (19/7/2022)
Hồ Chí Minh với xây dựng đạo đức công dân (19/7/2022)
Nơi hội tụ và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” (13/7/2022)
Người Vân Kiều ở Hướng Linh làm theo Bác (30/6/2022)
Nêu cao tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý (14/6/2022)
Nhiều cách làm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Hải Lăng (19/5/2022)
Phụ nữ Quảng Trị đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (15/4/2022)
Phong cách lãnh đạo khoan dung, độ lượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những gợi mở cho công tác cán bộ hiện nay (23/11/2021)
Hiệu quả từ mô hình sen - cá trên vùng thấp trũng (31/8/2021)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 (02/8/2021)
Học lời Bác Hồ dạy về sáng tạo khoa học công nghệ trong sản xuất (12/7/2021)
Học Bác Hồ việc quy tụ nhân tài phát triển khoa học - công nghệ (12/7/2021)
Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về tự lực, tự cường đến phát huy nội lực đất nước hiện nay (06/7/2021)
Lời Bác dạy báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/2021)
Tìm đường cứu nước, cứu dân – Bản lĩnh nhà ái quốc vĩ đại Hồ Chí Minh (07/6/2021)
Lan tỏa việc học và làm theo Bác (07/6/2021)
Tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục học tập và làm theo Bác (28/5/2021)
Người trợ lý dân vận luôn học tập và làm theo Bác (12/5/2021)
Nhiều điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở Đảng bộ Quân sự tỉnh (12/5/2021)
Học tập và làm theo phương pháp luận Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước (22/3/2021)
Phê phán quan điểm sai trái, xuyên tạc về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (22/3/2021)
Phát huy tinh thần tự phê bình để xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh (04/3/2021)
Giáo dục đạo đức thanh niên vừa ‘hồng’ vừa ‘chuyên’ thời đại mới (04/3/2021)
Học tập tư tưởng lấy dân làm gốc của Hồ Chí Minh (04/3/2021)
75 năm vẻ vang của Quốc hội Việt Nam - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất (04/3/2021)
Chữa “bệnh quan liêu” của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh (04/3/2021)
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành viên của Chính phủ tuyên thệ nhậm chức tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I (2/3/1946)
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ngày 2/3/1946. Ảnh: Tư liệu/TTXVN
Nhân dân Pác Bó - Hà Quảng đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm (20-02-1961)
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn ca múa dân gian Nhật Bản sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)
Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Hành chính kháng chiến (1948)
văn kiện Đảng
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh